Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ A ASOCIAŢIEI EUROPENE A INSTITUŢIILOR PARITARE DE PROTECŢIE SOCIALĂ"Şantierul a fost şi rămâne o adevărată şcoală"

Companii /

"Şantierul a fost şi rămâne o adevărată şcoală"
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Spaţiul şi timpul - elemente definitorii ale dezvoltării umane.

  Iată un subiect mai puţin abordat în literatura de specialitate dedicată domeniului construcţiilor, deşi aici regăsim cel mai bine chintesenţa unităţii dialectice dintre cele două elemente. Nici vorbă de filozofie, pe tema semnificaţiei verbului a construi sau a priorităţii spaţiului ori a timpului în această ecuaţie.

  Pur şi simplu dorim să sensibilizăm pe cei care încă mai consideră sectorul construcţiilor un rezervor nesecat de forţă de muncă pentru alte sectoare economice, o scurtă haltă în procesul formării profesionale, tranziţia spre o nouă calificare din domeniul industriei sau al serviciilor.

  Pe coordonatele efortului constructorilor, pe de o parte, şi al recunoştinţei societăţii româneşti, pe de altă parte, s-a constituit Casa Socială a Constructorilor - un proiect social care are în vedere specificul muncii în construcţii - şantierul reprezentând spaţiul, iar perioada de iarnă, când se întrerupe activitatea din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile reprezentând timpul.

  Pentru a cunoaşte preocupările constructorilor români şi pentru a continua valoroasa tradiţie a şcolii româneşti de formare şi dezvoltare profesională a noilor generaţii de specialişti în domeniul construcţiilor, ne-am adresat domnului jurist Gheorghe Bălăceanu - Preşedintele Federaţiei Generale a Sindicatelor "FAMILIA", Vicepreşedinte al Casei Sociale a Constructorilor.

  (Interviu cu Gheorghe Bălăceanu - Preşedintele FGS Familia, vicepreşedinte CSC)

  Reporter: Ce semnificaţie are pentru dumnea­voastră şantierul?

  Gheorghe Bălăceanu: Pentru mine, ca de altfel pentru toţi constructorii de pretutindeni, şantierul a fost şi rămâne o adevărată şcoală, locul unde prind viaţă ideile arhitecţilor şi unde muncitorii, maiştri şi inginerii constructori pun în operă materialele de construcţii, de la cele mai simple până la cele mai complexe, de la cele naturale la cele sintetice.

  Şantierul formează şi dezvoltă caractere, crează o puternică solidaritate profesională, o solidaritate care se manifestă atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

  În ţara noastră există o frumoasă tradiţie în domeniul formării profesionale a Constructorilor. Bunăoară, în anul 1873, a fost deschisă la Bucureşti "Şcoala de Constructori", pentru ucenici în varii specializări, precum tâmplărie, zidărie etc. Şcoala a fost înfiinţată sub patronajul "Uniunii Constructorilor Români", organizând cursuri pentru ucenicii şi lucrătorii din industria particulară si de stat.

  Federaţia Generală a Sindicatelor "FAMILIA", împreună cu partenerii noştri sociali, dintre care amintesc federaţiile patronale din construcţii şi materiale de construcţii, Casa de Meserii pentru Construcţii, comitetul sectorial pentru construcţii, colegiile tehnice de construcţii şi alte entităţi asociative de la nivel local şi naţional, are în preocupările sale formarea şi dezvoltarea profesională continuă a forţei de muncă necesare acestui sector de activitate, recunos­cut şi declarant recent de Guvernul României drept prioritate naţională pentru următorii 10 ani.

  Reporter: Ce impact are Legea nr. 215/1997 - privind Casa Socială a Constructorilor, asupra calificării şi stabilităţii forţei de muncă din sectorul construcţiilor?

  Gheorghe Bălăceanu: În primul rând trebuie să subliniez faptul că această lege organică are un caracter special şi trebuie privită ca o reglementare de interes public, prevederile ei având un impact social major asupra populaţiei, asupra caliăţii vieţii fiecăruia dintre noi.

  Trebuie să se înţeleagă faptul că întreuperea activităţii pe şantierele de construcţii, indiferent dacă aces­tea sunt la obiective industriale, spitale, unităţi de învăţământ, spaţii comerciale sau autostrăzi, întrerupere din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, nu este pentru odihna muncitorilor şi celorlalţi specialişti aflaţi pe şantier. Este motivată din punct de vedere tehnic, tehnologic.

  Reporter: În calitate de Preşedinte al Federaţiei Generale a Sindicatelor "FAMILIA", cum vă gândiţi să organizaţi desfăşurarea manifestărilor prilejuite de Ziua Constructorilor, eveniment pe care l-aţi anunţat recent la Adunarea Generală a Casei Sociale a Constructorilor?

  Gheorghe Bălăceanu: Întradevăr, am considerat că a sosit momentul să reînviem o veche şi frumoasă tradiţie a sectorului nostru de activitate, aceea de a sărbători anual Ziua constuctorilor.

  Am stabilit ca ziua de 14 septembrie să fie declarată ziua breslei noastre, ziua constructorilor din România, prilej de bilanţ şi de bucurie, de petrecere într-un cadru festiv, de întâlnire a mai multor generaţii, o adevărată sărbătoare. Nu întâmplător am ales data de 14 septembrie, zi premergătoare deschiderii anului şcolar.

  Aminteam la începutul acestui interviu de faptul că şantierul este o adevărată şcoală, iar noi, constructorii, asemeni altor profesii, ne aflăm permanent într-un proces de formare profesională continuă.

  Chiar ne-am gândit să reluăm concursurile pe meserii pentru muncitorii din şantiere, stimulând şi mai mult pregătirea şi dezvoltarea profesională, în special a tinerilor aflaţi la începutul activităţii profesionale.

  Reporter: Vă mulţumesc!

  A consemnat Ion Voinea

  (C)

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional