Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

Catedrala Mântuirii Neamului: Simbol al Ortodoxiei clădit pentru un mileniu

F.A. Investiţii /

Catedrala Mântuirii Neamului: Simbol al Ortodoxiei clădit pentru un mileniu

Construcţia trebuie să atingă standarde excepţionale privind comportamentul în timp

Bucureştiul şi România vor avea peste trei ani o clădire - reper pentru ortodoxia română, Catedrala Mântuirii Neamului. Noul lăcaş de cult va fi rodul îmbinării arhitecturii tradiţionale cu inovaţii tehnice de ultimă oră menite să asigure trăinicia monumentului şi a încărcăturii sale culturale şi spirituale de-a lungul secolelor.

Construcţia Catedralei este una atipică prin complexitate faţă de construcţiile obişnuite compuse din stâlpi şi planşee. Clădirea se remarcă şi prin dimensiunile cu totul neobişnuite pentru o biserică ortodoxă românească: 120 m lungime (150 m incluzând platforma Catedralei), 70 m lăţime, respectiv 120 m înălţime, ceea ce ar poziţiona clădirea printre cele mai înalte din Bucureşti, subliniază profesorul Constantin Pavel, din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, membru în colectivul de proiectare al Catedralei.

Motivaţia demarării unui proiect de astfel de dimensiuni rezidă în necesitatea creării unei clădiri reprezentative pentru Biserica Ortodoxă Română. \"Fiind o clădire reprezentativă pentru ortodoxia română, este mult mai mare decât o biserică ortodoxă românească normală, este un caz special. Ea va fi comparabilă cu cele ale patriarhiilor din Kiev şi Moscova, care au clădiri reprezentative pentru bisericile lor autocefale\", argumentează arhitectul Constantin Amâiei, managerul societăţii de arhitectură Vanel-Exim şi membru în colectivul de proiectare al Catedralei.

Construcţia trebuie să atingă standarde excepţionale privind comportamentul în timp.

\"Dacă mănăstirile lui Ştefan cel Mare ţin de 500 de ani, aceasta trebuie să ţină măcar dublu. Dar când vorbeşti de 1.000 de ani sau mai mult, atunci trebuie să iei toate măsurile ca să nu se producă niciun fel de degradări nici de la cutremur, nici de la intemperii, nici de la apa subterană\", subliniază profesorul Constantin Pavel.

Proiectul va fi amplasat pe un teren de 11 ha situat în incinta Palatului Parlamentului din Bucureşti, la intersecţia dintre Calea 13 Septembrie şi Strada Izvor.

Spre sfârşitul lunii martie executantul lucrărilor, Bog\"Art, lucra la infrastructura Catedralei, respectiv la partea inferioară a radierului. Ulterior Patriarhia urma să contracteze etapizat celelalte componente ale lucrării.

Până la sfârşitul anului în curs toată infrastructura Catedralei va fi definitivată, iar construcţia va atinge cota de 0 m. Pe parcursul anului 2013 construcţia va înainta până la cota +64 m, iar în 2014 se va definitiva restul clădirii. Proiectul va continua însă cu ridicarea celorlalte clădiri din complex în anul 2015, precum şi cu amenajarea peisagistică. Întregul proiect urmează să fie finalizat la sfârşitul anului 2016 sau cel târziu la începutul lui 2017, ne-a precizat Franco Sticher, manager de proiect din partea Patriarhiei Române.

Catedrala va putea găzdui 5.000 de persoane

Ansamblul Catedralei cuprinde construcţia propriu-zisă a Catedralei, la care se adaugă o serie de clădiri adiacente, care vor fi începute odată cu Catedrala şi terminate ulterior. Este vorba despre două clădiri pentru pelerini (clerici şi mireni), amplasate în faţa Catedralei, un centru cultural misionar şi un centru social-medical, poziţionate în spatele Catedralei. Fiecare din cele patru clădiri va avea un regim de înălţime parter plus 4 etaje, respectiv o suprafaţă desfăşurată de 11.000 mp. Toate construcţiile vor fi acoperite cu tablă aurie, ca şi Catedrala. Clădirile vor fi identice în ceea ce priveşte arhitectura, diferenţierea realizându-se doar în ceea ce priveşte compartimentarea interioară şi funcţiunile. Complexul va însuma o suprafaţă desfăşurată de 60.000 mp.

Ca o particularitate faţă de alte lăcaşe ortodoxe, clădirea Catedralei va consta într-o asociere între spaţiul liturgic principal şi alte spaţii anexă. Astfel, în subsolul Catedralei vor exista două săli polivalente de mari dimensiuni. Tot la nivelul subsolului vor fi amenajate un paraclis şi o necropolă patriarhală, menţionează domnul Amâiei.

Catedrala va putea găzdui simultan în jur de 5.000 de persoane: 3.000 în naos şi restul în săli polivalente amplasate la subsolul clădirii.

În faţa Catedralei se va întinde o piaţă pavată de aproximativ 1,5-2 ha, înconjurată de nişte portice laterale, iar în centrul pieţei va fi amplasată o fântână arteziană. Piaţa va avea capacitatea de a găzdui încă aproximativ 5.000 de pelerini care vor putea să asiste în direct la ceremoniile din Catedrală prin intermediul unor ecrane de mari dimensiuni instalate în acest scop. De asemenea, sub piaţă va fi construită o parcare subterană cu 400 de locuri.

Pe lângă zona construită de 6 ha, cuprinzând catedrala şi construcţiile anexă, mai sunt prevăzute în proiect o parcare supraterană de 1 ha, cu 400 de locuri de parcare şi un parc ritualic. Acesta va cuprinde un traseu pentru procesiuni desfăşurate la ocazii speciale, având ca punct terminus un \"munte\" simbolic în vârful căruia va fi amplasat un altar al \"Înălţării\". \"Colina Înălţării\", asa cum va fi denumită, va fi realizată din materialul rezultat din excavaţii. Parcul, ca de altfel întreaga incintă, va fi deschis în permanenţă publicului.

Soluţii tehnice folosite în premieră în România

Proiectul Catedralei vine şi cu o premieră tehnică în România: utilizarea pentru prima dată în Europa de Est a unei hidroizolaţii din plumb. Echipa de proiectare împreună cu echipa de management din partea Patriarhiei Romane şi cu executantul Bog\"Art au realizat toate detaliile privind suprapunerea foliilor de plumb, sudarea acestora şi stabilirea grosimii optime. Aceste detalii au fost acceptate în urma multor teste ce s-au efectuat pe parcursul a trei luni de zile, au fost executate mostre scara 1:1 direct în şantier. Astfel, folia orizontală are o grosime de 4 mm, iar cea verticală de 3 mm grosime. Practic, întreaga fundaţie este îmbrăcată într-o cuvă de plumb. \"Preafericitul Părinte Patriarh mi-a spus că trebuie să gândim o soluţie astfel încât în următorii 500 de ani să nu fie necesare reparaţii. Atunci am pus cap la cap aceste detalii şi acum suntem siguri că în 500 de ani nu va fi o singură picătură de apă în acest subsol\", dă asigurări Franco Sticher.

Avantajul utilizării plumbului rezidă în faptul că este un material practic indestructibil, faţă de materialele convenţionale care se dezintegrează în timp şi pentru care nimeni nu poate da o garanţie de 500 de ani, completează domnul Amâiei.

Fundaţia este executată pe radier general casetat (compus dintr-o reţea de grinzi de beton prinsă între două plăci) şi a necesitat de asemenea măsuri speciale de proiectare pentru a fi realizată dintr-o singură bucată de 120 m lungime, fără rosturi de deformare. Structura monobloc s-a impus pentru a evita culisările între bucăţile rezultate prin aplicarea unor rosturi. Această soluţie a presupus nişte măsuri suplimentare pentru a evita crăpăturile cauzate de variaţiile de temperatură, explică domnul inginer Pavel.

Fundaţia începe la 20 de metri adâncime faţă de cota ±0.00. Primii 4 metri reprezintă grosimea radierului (local până la 6 m), iar restul de 16 metri până la cota zero reprezintă spaţiu util. Cota ±0.00 este cu 5 metri mai sus decât CTN.

Numai radierul, fără pereţii mulaţi şi lucrările anterioare înglobează circa 24.000-25.000 mc de beton, potrivit inginerului Vlad Roman, manager de proiect în cadrul Bog\"Art.

Nu numai volumul de beton folosit este foarte mare, ci şi calitatea acestuia, având cea mai înaltă clasă de rezistenţă utilizată în România C40/50 (fosta marca B 600). \"Este necesar să fie un beton de cea mai bună calitate deoarece construcţia nu trebuie să se degradeze în timp, iar betonul acesta trebuie să fie compact, rezistent şi impermeabil. La structuri de hale obişnuite pot să am betonul la jumătate (n.r. clasa de rezistenţă)\", argumentează domnul profesor Pavel.

Catedrala va rezista cutremurelor fără stricăciuni

Catedrala este concepută nu doar să reziste la cutremurele puternice care s-ar putea produce în următorii 500 de ani, ci să suporte toate vicisitudinile fără a acumula deformări, crăpături sau fisuri.

Construcţia este proiectată ca o structură independentă faţă de pereţii mulaţi care înconjoară fundaţia. \"Catedrala este ca un piston într-un cilindru, se mişcă liber, independent. Mergem pe ideea rezistenţei nedefinite în timp, adică să nu apară degradări, care altfel se cumulează în timp\", explică domnul profesor Pavel.

Rezistenţa deosebită este posibilă deoarece, de jur împrejurul fundaţiei clădirii, între cuva de plumb solidară cu clădirea Catedralei şi pereţii mulaţi, este dispusă o izolaţie de 8 cm de polistiren expandat care permite mişcarea clădirii în toate părţile la cutremur, adaugă domnia sa.

De asemenea, dimensionarea armăturii şi a betonului este făcută astfel încât să răspundă cerinţelor deosebite privind rezistenţa. De exemplu, construcţia utilizează oţel-beton de cea mai bună calitate, BST 500. Doar pentru radier vor fi folosite în jur de 4.800-5.000 tone de oţel-beton, estimează domnul Vlad Roman.

În privinţa costurilor, s-a mizat pe obţinerea celui mai bun raport cost-performanţă de lungă durată.

Arhitectură ortodoxă tradiţională la dimensiuni superlative

Arhitectura Catedralei este specifică ortodoxiei române, care la rândul său preia elemente caracteristice stilului bizantin. Acesta se impune prin simboluri şi forme: arce, coloane, bolţi. \"Şi din acest motiv am avut dificultăţi, pentru că trebuia să facem nişte arce de mari dimensiuni, dar respectând o arhitectură proprie unei biserici mici. Chiar dacă are o suprafaţă mai mică decât un mall din Bucureşti, Catedrala este o construcţie mult mai importantă şi din punct de vedere al semnificaţiei şi din punct de vedere structural şi tehnic. Este o provocare pentru toţi, pentru că, în afara soluţiilor speciale care s-au adoptat pentru partea de infrastructură, suprastructura are o geometrie neomogenă care a necesitat de asemenea foarte multe abordări tehnice speciale\", accentuează arhitectul Constantin Amâiei.

Soluţiile speciale provin o dată din folosirea betonului armat cu armătură rigidă, iar în al doilea rând, prin aplicarea formelor care asigură echilibrul spaţial: arce, bolţi, cupole, adaugă profesorul Pavel.

Turla principală a Catedralei (turla Pantocrator) se va ridica la înălţimea de 120 m la cruce.

Aceasta va fi bordată de şase turle mai mici. A opta turlă, turla clopotniţei, va avea aproximativ 80 m.

Descărcarea greutăţii turlei principale se va realiza în trepte pe o geometrie clasică bazată pe arce, inele, bolţi şi cupole. Astfel, de la nivelul solului se vor ridica patru perechi de arce dispuse în plan pătrat. Ele vor sprijini un inel. Pe acesta se vor desfăşura nişte arce secundare care vor suporta la rândul lor un alt inel şi mai departe cilindrul turlei principale.

Catedrala va fi şi eficientă energetic

Una dintre provocările proiectului Catedralei constă în asigurarea unor costuri de funcţionare cât mai reduse. Având în vedere dimensiunea ansamblului, orice reducere a consumului de energie se traduce prin economii importante în costul de operare.

În ceea ce priveşte energia termică, va fi utilizat un sistem combinat de panouri radiante electrice şi radiatoare (mascate în arhitectura interioară). Eficienţa instalaţiilor va fi sporită prin implementarea unui sistem automat de control al consumului. Concret, spaţiile vor fi încălzite diferenţiat, în funcţie de destinaţie şi prezenţa ocupanţilor, pentru a minimiza risipa. \"Am mers pe ideea să folosim încălzirea acolo unde trebuie şi cât trebuie\", subliniază domnul Amâiei.

Încălzirea Catedralei şi a spaţiilor adiacente se va realiza exclusiv pe bază de energie electrică, însă, pentru situaţiile de necesitate, ansamblul va dispune şi de generatoare pe gaz. \"S-a mers pe folosirea unei energii cât mai curate. Am avut la un moment dat intenţia să apelăm la un sistem de cogenerare, care, deşi era mai ieftin, genera poluare, astfel încât am eliminat această variantă\", explică domnul Amâiei.

Tot pentru reducerea consumului s-a optat pentru un sistem combinat de ventilaţie şi aer condiţionat.

Proiectul prevede şi utilizarea surselor regenerabile de energie. Astfel, în jur de 12% din consumul de energie electrică al ansamblului va fi asigurat de nu mai puţin de 7.000 mp de panouri fotovoltaice, amplasate deasupra parcării supraterane din incinta Catedralei.

În faza de proiectare au fost luate în considerare şi alte surse alterantive de energie, de exemplu utilizarea unor pompe de căldură. Însă costul ar fi fost mult prea mare în raport cu câştigul obţinut, argumentează reprezentantul Vanel-Exim.

Cine construieşte Marea Catedrala

Bazele conceptuale ale Catedralei au fost stabilite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu profesorul Nicolae Vlădescu şi alţi arhitecţi de-a lungul unei perioade de doi ani. Conceptul a fost transpus ulterior într-o temă de proiectare ce a fost discutată în cadrul a trei Simpozioane Consultative împreună cu arhitecţi de renume din întreaga ţară.

Executarea proiectării ansamblului a fost realizată de o asociere compusă din trei firme: societatea de arhitectură Vanel Exim, din Bacău, Altfel Construct din Bucureşti, sub conducerea profesorului Constantin Pavel, pe partea de structuri şi societatea de instalaţii Air Control Systems Bucureşti, sub conducerea profesorului Ştefan Stănescu.

Din partea beneficiarului, Patriarhia Română, echipa de management este condusă de arhitectul Franco Sticher, manager general de proiect.

Construcţia ansamblului Catedralei nu se va efectua printr-un antreprenor general, ci va fi împărţită pe etape, fiind organizate licitaţii pentru fiecare stadiu în parte, menţionează domnul Franco Sticher.

Organizarea de şantier, ce a constat în realizarea unor platforme betonate pentru accesul în şantier, rampa pentru spălat maşini la ieşirea din şantier, birourile în care îşi desfăşoară activitatea echipa de management a Patriarhiei Române, a fost executată de societatea FC Edil Construct din Bucureşti.

Pereţii mulaţi, ancorajele şi sprijinirile temporare ale acestora au fost executate de societatea Foretis Inject din Bucureşti.

Excavaţiile generale din interiorul pereţilor mulaţi au fost executate de societatea Lufin Construct din Bucureşti.

Ulterior, lucrările de infrastructură au fost preluate de Bog\"Art, în calitate de executant lucrări. În total, spre sfârşitul lunii martie lucrau pe şantier peste 300 de persoane din cadrul companiei, incluzând personalul muncitor şi cel auxiliar: electricieni, macaragii, mecanici de utilaje, lucrătorii de la staţia de betoane.

La aceştia se adăuga întregul colectiv tehnic pus la dispoziţie de companie, de la echipa de management de proiect, coordonarea şi controlul calităţii, până la securitatea muncii. În următoarele două luni urma ca personalul prezent pe şantier să se apropie de 350, a explicat inginerul Vlad Roman, manager de proiect în cadrul Bog\"Art.

De asemenea, Bog\"Art a realizat şi cuva de plumb care hidroizolează fundaţia, obiectiv îndeplinit în colaborare cu Bog\"Art Steel, firma din grup responsabilă de confecţii metalice şi prefabricate de beton.

Domnul Franco Sticher se declară mândru de lucrările executate până acum pe şantierul Catedralei. În opinia sa, munca cea mai grea a fost reprezentantă de coordonarea tuturor instalaţiilor pentru a evita corecţiile ulterioare.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Companii

Internaţional