Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Concefa Sibiu: Depăşirea crizei s-a făcut prin revenirea pe segmentul lucrărilor de infrastructură

F.A. Companii /

Concefa Sibiu: Depăşirea crizei s-a făcut prin revenirea pe segmentul lucrărilor de infrastructură

Piaţa de construcţii este în declin, cifrele înregistrate la nivel global fiind sesizabil în scădere comparativ cu anul precedent. Cu toate acestea, "Concefa" a reuşit să îşi majoreze cifra de afaceri cu peste 30% în comparaţie cu primul semestru al anului trecut, ajungând la peste 33 milioane lei, ne-a spus doamna Maria Catrina, director economic al "Concefa".

Aceste realizări au fost obţinute în pofida problemelor cu care s-a confruntat, nu doar societatea, ci întreg sectorul construcţiilor şi toată economia româ­nească, în general: întârzieri în încasarea sumelor cuvenite pentru serviciile prestate atât către beneficiari publici, cât şi privaţi, decalarea licitaţiilor publice pentru contractarea de lucrări pe segmentul căilor ferate, blocaje înregis­trate la nivelul bugetelor publice, întârzieri în circuitul finanţărilor din bugete locale şi din fonduri europene etc.

Depăşirea crizei prin revenirea pe segmentul lucrărilor de infrastructură

În 2010 activitatea companiei "Concefa" a revenit către sectorul lucrărilor de construcţii de infrastructura şi căi ferate, dar fără a afecta celelalte segmente de lucrări: industrial, rezidenţial etc.

În vederea întăririi poziţiei pe piaţă, un pas important a fost achiziţionarea unui pachet de acţiuni de aproximativ 70% din capitalul companiei "Tunele" SA, o companie cu mare experienţă pe segmentul lucrărilor de infrastructură şi căi ferate (poduri, tunele, consolidări etc). Un alt succes înregistrat de companie a fost încheierea pe finalul anului 2009 a fuziunii prin absorbţie a companiei "Bravcof" SA Braşov.

O altă măsură de contracarare a efectelor crizei a fost majorarea capitalului social al companiei, majorare care a avut ca obiectiv principal, oferirea resurselor necesare pentru acoperirea decalajelor existente între momentul execuţiei lucrărilor şi încasarea efectivă aferentă serviciilor prestate.

Proiecte în derulare

În cadrul strategiei de dezvoltare a activităţii companiei "Concefa", un aspect esenţial este dispersarea riscului prin contractarea de lucrări din diverse sectoare. Astfel, portofoliul de lucrări al companiei este reprezentat în prezent de lucrări pentru sectorul căilor ferate (reconstrucţia infrastructurii feroviare pe sectorul Focşani - Putna Seacă, pe sectorul Teiuş - Arad, punere în siguranţă a infrastructurii feroviare, regularizări de albii şi construcţii şi consolidări de poduri de cale ferată pentru diferite regionale CF), lucrări pe segmentul rezidenţial şi industrial (construirea la cheie a primei faze a complexului rezidenţial de lux, din Poiana Braşov, realizarea şi consolidarea anumitor obiective pentru municipiul Cluj (lucrări de consolidare, parcaje, restaurari monumente etc), construcţie de săli de sport, hoteluri, grădiniţe, sedii de firme etc.

Un alt obiectiv al companiei este modernizarea parcului de utilaje şi extinderea capacităţilor de producţie şi pe alte segmente, fapt pentru care compania a aplicat pentru obţinerea de fonduri pe unul din programele sectoriale de finanţare europeană.

Planuri de viitor

Directorul economic al "Concefa" ne-a declarat: "În permanenţă, monitorizăm piaţa licitaţiilor publice şi participăm la acele licitaţii care au finanţare sigură, astfel evitând anumite probleme ce pot să apară după semnarea contractelor de execuţie şi începerea lucrărilor efective.

Intenţionăm să participăm la licitaţiile pentru anumite lucrări de reabilitare şi reconstrucţie a căii ferate ce vor fi organizate în perioada 2010 - 2011 şi care au la bază finanţări prin POS-T, cu un nivel al finanţării de 2,6 miliarde de euro."

În vederea creşterii transparenţei şi a consolidării poziţiei pe piaţă, în Adunarea Generală a Acţionarilor a fost aprobată demararea formalităţilor de transferare pe categoria I-a a Bursei de Valori Bucureşti, în prezent compania fiind listată pe piaţa RASDAQ.

Ciclicitatea economiilor a fost analizată şi observată în decursul deceniilor în întreaga lume. Concluziile sunt că atât perioadele de boom, cât şi cele de criză sunt benefice şi au rolul lor în păstrarea unui echilibru dinamic, care să menţină niveluri optime de dezvoltare pentru pieţele şi jucătorii din diverse domenii şi sectoare.

Din actuala perioadă de criză, doamna Maria Catrina este de părere că ar trebuie să învăţăm să stabilim niveluri optime ale finanţărilor atrase, pentru a nu depăşi, în anumite perioade de criză, capacitatea de rambursare a companiei, luând în calcul şi scenariile pesimiste de cash-flow, să optimizăm cât mai bine fluxurile materiale, umane şi financiare, să oferim calitate în serviciile executate către diverşi beneficiari, fapt ce va oferi o bază solidă de dezvoltare viitoare a activităţii.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective