Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

INCD URBAN-INCERC Rolul URBANPROIECT în dezvoltarea durabilă a regiunii Dunării

F.A. Perspective /

 * Dr. arh. Marius Voica, director sucursala URBANPROIECT

* Dr. arh. Marius Voica, director sucursala URBANPROIECT

URBANPROIECT a devenit sucursală a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în noiembrie 2009, ca urmare a comasării prin fuziune a trei institute cu experienţă îndelungată: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS.

Sucursala URBANPROIECT este singura entitate de profil din România, având o tradiţie şi reputaţie recunoscută la nivel naţional şi o bună vizibilitate internaţională, fapt dovedit de prezenţa, încă din 1998, în proiecte desfăşurate în programe europene de cooperare teritorială şi de cercetare specifică (INTERREG IIC, INTERREG IIIB, ESPON, SEE, TICAD, URBACT).

Profilul de activitate al URBANPROIECT cuprinde în esenţă cercetări şi servicii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului: activităţi de cercetare-dezvoltare, elaborarea de reglementări tehnice, documentaţii de amenajarea teritoriului (PATN, PATZ, PATJ) şi de urbanism (PUG, PUZ, PUD), precum şi elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniile urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile şi locuirii.

Sucursala URBANPROIECT a avut de-a lungul timpului numeroase contribuţii la dezvoltarea şi studierea zonelor adiacente Dunării. Colectivul de cercetători şi specialişti au elaborat mai multe studii de fundamentare a politicilor publice şi de amenajare teritorială a zonei riverane Dunării, precum şi un studiu privind conceptul de dezvoltare spaţială în spaţiul dunărean. Astfel, au fost realizate o serie de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, printre care enumerăm: Planuri Urbanistice Zonale (PUZ Centrul istoric al Municipiului Brăila - care a luat şi premiul Registrului Urbaniştilor din România cu ocazia Conferinţei Naţionale a Urbaniştilor), Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ Brăila, PATJ Olt, PATJ Galaţi), Planuri de Amenajare a Teritoriului Zonal (PATZ Delta Dunării, PATZ Zona Costieră).

De asemenea, au fost elaborate lucrări de cercetare la nivel naţional si internaţional care au avut ca obiect de studiu zone adiacente Dunării. Proiectul PATRIMON - Sistem integrat de tip geospaţial pentru localizarea şi protecţia siturilor arheologice, a fost elaborat în cadrul Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare - Inovare II şi a avut ca obiectiv dezvoltarea judeţului Tulcea ca zonă pilot. Studiul contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor din domeniul protecţiei siturilor arheologice prin realizarea unui cadastru al siturilor istorice din judeţul Tulcea, foarte clar delimitate pe teren, ce presupune atât gestionarea zonelor istorice cât şi valorificarea potenţialului turistic şi punerea în valoare a acestor zone, potrivit legislaţiei. De asemenea, rezolvă cu precizie problematicile din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului privind evidenţierea corectă şi precisă a zonelor de protecţie în Planurile Urbanistice Generale. Astfel, se furnizează autorităţilor locale şi investitorilor privaţi interesaţi datele necesare pentru planificarea, adaptarea sau chiar anularea investiţiilor proiectate.

La nivel internaţional, colectivul URBANPROIECT a participat la două proiecte de cercetare, DONAUREGIONEN+ - Strategia de Dezvoltare a Regiunilor Trans- Dunărene şi DATOURWAY - Strategie transnaţională de dezvoltare teritorială durabilă a zonei Dunării cu accent pe turism. Proiectul DATOURWAY a fost coordonat de Institutul VÁTI din Ungaria cu parteneri din Bulgaria, Serbia, Croaţia, Italia, România (INCD URBAN-INCERC, sucursala URBANPROIECT) şi Slovacia, şi este un exemplu extraordinar de cooperare transnaţională pentru dezvoltarea turismului de-a lungul, în mijlocul şi sud-estul cursului Dunării, protejând şi dezvoltând resursele existente. În plus, proiectul a urmărit să îmbunătăţească şi să extindă cooperarea internaţională în domeniul turismului, în legătură cu diversitatea potenţialului turistic al fluviului, zonelor riverane, frumuseţilor naturale ale acestora şi bogăţiilor arhitecturale ale oraşelor şi satelor dunărene. Proiectul DONAUREGIONEN+ a fost implementat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională South-East Europe, proiectul INTERREG IIIB CADSES şi a avut ca principal obiectiv obţinerea Strategiei de Dezvoltare a Regiunilor Trans-Dunărene. La proiect au participat 4 ţări ale UE aparţinând spaţiului dunărean (Slovacia, Ungaria, România şi Bulgaria) şi alte 4 din afara Uniunii Europene: Serbia, Croaţia, Moldova şi Ucraina, totalizând 19 parteneri. Partenerul Lider al proiectului a fost Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Slovacia, Bratislava.

În prezent, se află în derulare mai multe proiecte privind elaborarea de documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism, şi mai exact patru Planuri urbanistice generale (PUG Sulina, PUG Turnu Măgurele, PUG C.A.Rosetti, PUG Niculiţel) şi un Plan urbanistic Zonal (PUZ Zona Istorică Galaţi).

Ca proiecte viitoare, URBANPROIECT îşi propune să intensifice participarea în proiecte privind cooperarea transfrontalieră şi europeană cu state din spaţiul dunărean în scopul implementării cu succes a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. În acest sens, au fost iniţiate o serie de colaborări cu institute şi organisme care împărtăşesc interese comune privind o dezvoltare durabilă şi coerentă a spaţiului dunărean. Un exemplu este iniţierea colaborării cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Joint Research Centre - JRC), care este implicat activ în sprijinirea Strategiei Dunării prin furnizarea de expertiză ştiinţifică în patru domenii prioritare: protecţia mediului, dezvoltarea agriculturii, navigabilitate şi producţia de energie.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective