Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2021
Abonament gratuit

Infrastructura impulsionează piaţa cimentului şi betoanelor

F.A. Companii /

Sonia Artinian, director general Lafarge România

Oportunităţile din acest an pentru piaţa materialelor de construcţii şi îndeosebi pentru ciment, beton şi agregate (nisip şi pietriş), vin în principal din proiectele de infrastructură finanţate din fonduri europene.

Sonia Artinian, director general Lafarge România, estimează pentru 2012 o continuare a procesului de revenire lentă a pieţei construcţiilor din România, început în 2011. Creşterea din acest an ar putea fi de 4 - 5%.

În ceea ce priveşte piaţa cimentului, doamna Artinian previzionează o evoluţie pozitivă a cererii cu 2 - 5% şi o creştere a pieţei de vrac, datorită proiectelor de infrastructură. Pe de altă parte, sunt preconizate niveluri mai ridicate ale preţurilor şi o creştere a costurilor, însă la o rată mai redusă decât în 2011. "În acest context, ne aşteptăm ca avansul României să fie similar cu nivelul din 2011, în special datorită noilor lucrări de infrastructură finanţate din fonduri europene, deoarece România are un potenţial uriaş de îmbunătăţire în acest domeniu", ne-a declarat Sonia Artinian, director general Lafarge România.

Domnia sa se declară optimistă în privinţa evoluţiei pieţei de profil în acest an, având în vedere tendinţa de creştere înregistrată la începutul anului, stimulată de cererea din infrastructură. În plus, creşterea absorbţiei fondurilor europene are şansa să genereze un nou imbold.

Pe lângă infrastructură, o contribuţie importantă în creşterea cererii pentru materiale de construcţie va veni din proiectele eoliene şi din necesitatea de creştere a eficienţei energetice a clădirilor. "Cât de curând, tot ce ţine de construcţii sustenabile va deveni o realitate şi în România, în primul rând datorită normelor europene şi pentru că această tendinţă reprezintă o evoluţie firească a industriei construcţiilor. Abordarea noastră se concentrează pe lucrările de infrastructură şi soluţiile de construcţii durabile, cu precădere soluţiile legate de eficienţa energetică a clădirilor. Industria noastră joacă un rol major în construcţia şi utilizarea responsabilă a clădirilor, cu o amprentă minimă asupra mediului, integrând soluţii în vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon pe parcursul existenţei şi utilizării lor", apreciază Sonia Artinian.

Suplimentar, proiectele derulate prin Parteneriat Public - Privat ar putea aduce noi oportunităţi pentru piaţa materialelor de construcţii. Lafarge România se poate implica în astfel de proiecte în sensul transferului de experienţă şi tehnologii în lucrările de construcţii, adaugă doamna Artinian.

În întâmpinarea tuturor acestor cereri, Lafarge propune o ofertă integrată de produse şi servicii. De exemplu furnizarea de staţii mobile de betoane, logistică, reciclarea materialelor pe şantier, expertiză în stabilirea reţetelor de betoane. Expertiza şi suportul pot fi asigurate încă din faza de proiectare şi pe tot parcursul proiectului.

Va dura cel puţin trei ani pentru a reveni la producţia din 2008

În prezent Lafarge România realizează foarte puţine exporturi, având în vedere că transportul pe distanţe mari reprezintă un cost restrictiv, care face produsele necompetitive. Însă, sunt studiate în permanenţă oportunităţile de export.

Având în vedere că în Uniunea Europeană sunt aplicate cote pentru emisiile de dioxid de carbon şi sunt alocate certificate verzi pentru industrie, exporturile nu sunt competitive pe pieţele din afara Uniunii, unde cimentul este produs la costuri mai mici, în absenţa acestor reglementări. Există însă mici importuri de ciment din Turcia. Acestea generează o anumită presiune pe piaţa din România, dar este în general limitată de cererea mare din Turcia, care acaparează producţia din această ţară. În plus, companiile de profil care activează în România realizează produse de mare tehnicitate, fapt ce face dificilă pătrunderea pe piaţă a produselor din import cu o tehnicitate mai mică, explică doamna Artinian.

În prezent, industria de profil autohtonă deţine capacităţi de producţie superioare cererii. În opinia reprezentantului Lafarge România, ar putea dura mai mulţi ani până când cererea va atinge nivelul capacităţilor de producţie existente, iar volumul de producţie înregistrat în anul 2008 nu va fi recuperat mai devreme de trei ani.

Principalul aspect care va influenţa piaţa materialelor de construcţie din România este timpul necesar pentru revigorarea sectorului construcţiilor. De asemenea, trebuie transpusă în plan naţional şi aplicată legislaţia europeană privind eficienţa energetică.

În ceea ce priveşte evoluţia preţului cimentului, aceasta se bazează pe echilibrul dintre cerere şi ofertă, dar şi pe costurile de producţie (materii prime, energie şi costuri cu forţa de muncă) şi costurile de transport. În 2011 Lafarge a înregistrat o creştere a costurilor, de exemplu la energie, iar această tendinţă va continua şi în 2012, atât în România, cât şi în celelalte ţări. În fapt, în ultimii ani, majoritatea materialelor de construcţii au înregistrat majorări de preţuri, precizează doamna Artinian.

Piaţa se orientează spre produse sustenabile

O nouă tendinţă în Europa, ca urmare a aplicării Strategiei Europa 2020 şi a reglementărilor europene privind eficienţa energetică presupune dezvoltarea de clădiri eficiente din punct de vedere energetic dar şi a energiilor regenerabile.

Această tendinţă se răsfrânge şi asupra industriei cimentului şi a materialelor de construcţii. Pentru a realiza o reducere a consumului de energie a clădirilor este necesară îmbunătăţirea eficienţei energetice. Acest lucru poate fi realizat prin reabilitare termică, dar şi prin noi soluţii arhitecturale şi de construcţii. În aceste două domenii, produsele din beton oferă soluţii durabile, mai ales dacă avem în vedere întregul ciclu de viaţă al unui produs, de aproximativ 50 de ani. De exemplu, Lafarge produce betoane care pot reduce conductivitatea termică cu o treime - produsul Thermedia. Deşi a fost lansat la nivel internaţional în anul 2009, în România produsul nu a fost introdus deocamdată pentru că trebuie identificate sursele locale de materii prime care să permită producţia în ţară, în detrimentul importului. Aceste resurse au fost deja identificate şi se lucrează în prezent la definitivarea reţetei optime pentru realizarea betonului. Este o chestiune de luni până să fie lansat şi pe piaţa din România, ne-a destăinuit directorul general Lafarge România.

De altfel, compania se va axa pe susţinerea construcţiilor sustenabile şi eficiente energetic. "Credem că reprezintă un subiect prioritar pentru România", adaugă doamna Artinian.

În ultima perioadă s-a remarcat o creştere a cererii pentru produse de calitate superioară, cumpărătorii fiind dispuşi să plătească puţin mai mult pentru achiziţionarea acestora.

Diferenţa de preţ este însă compensată de avantajele suplimentare oferite. De exemplu, betonul autocompactant Agilia se aplică mai uşor şi mai rapid, deoarece nu necesită procedura de vibrare, iar suprafeţele astfel obţinute sunt netede.

În ceea ce priveşte energiile regenerabile, Lafarge România furnizează cimenturi speciale şi expertiză în proiectarea reţetelor de betoane cu tendinţă de fisurare redusă, necesare pentru realizarea fundaţiilor turbinelor eoliene, adaugă doamna Artinian.

Investiţii în eficientizarea proceselor de producţie

Lafarge derulează la nivel internaţional un amplu proces de eficientizare a costurilor. Reduceri de costuri vor fi opera­te mai ales la nivel central. În paralel, în fiecare ţară în care grupul îşi desfăşoară activitatea este implementat un plan de reducere a costurilor în special prin creşterea eficienţei proceselor de fabricare. De exemplu, în producţia de ciment, pentru a diminua costul energiei din surse convenţionale, sunt utilizaţi combustibili alternativi, precizează doamna Sonia Artinian, director general Lafarge România.

O altă direcţie abordată a presupus reducerea la minim a stocurilor de producţie şi restrângerea inventarului.

Micşorarea costurilor nu a presupus în România disponibilizări de personal. În fapt, numărul angajaţilor Lafarge România chiar a crescut uşor în 2011. Şi în acest an ar putea fi suplimentat puţin numărul de angajaţi îndeosebi pe producţia de agregate, subliniază directorul general Lafarge România.

În paralel, în 2012 compania va continua investiţiile în instalaţiile industriale. Sumele alocate în acest scop vor fi similare celor din 2011. Un proiect important de investiţii vizează îmbunătăţirea performanţei de mediu la uzina de ciment din Medgidia. De asemenea, vor fi derulate proiecte de investiţii mai mici, precum deschiderea unor terminale de ciment în diferite părţi ale României sau staţii de betoane mobile pentru sprijinirea clienţilor în proiectele de infrastructură.

De la intrarea pe piaţă şi până în prezent, Lafarge a investit în România aproximativ 650 milioane de euro în echipamente şi tehnologii. "Avem ca prioritate să rămânem un lider în România. Suntem aici de 15 ani, iar România este o ţară importantă pentru Lafarge. Prin urmare vrem să ne consolidăm poziţia şi să continuăm investiţiile", ne asigură doamna Sonia Artinian.

O nouă organizare, o ofertă completă pentru client

Grupul Lafarge trece printr-o procedură de reorganizare a activităţii internaţionale, de la managementul regional, la managementul de ţară. Prin acest demers va creştere autonomia filialelor naţionale şi va fi asigurată o apropiere mai mare de client.

În România, cele trei divizii ale Lafarge: ciment, agregate şi betoane, vor fi reunite sub aceeaşi umbrelă şi conducere. "Vom fi mai aproape de nevoile clienţilor, punându-le la dispoziţie o ofertă integrată de produse şi servicii", ne-a declarat Sonia Artinian, director general Lafarge România începând cu ianuarie 2012.

Cumpărătorul va beneficia de un plus de valoare din faptul că va putea accesa un pachet de produse, dar şi servicii conexe, iar raportul calitate-preţ va fi unul echilibrat.

În al doilea rând, compania va putea răspune mai bine particularităţilor pieţei, propunând soluţii care să satisfacă cererea pe viitor, dar şi normele de mediu pentru construcţii sustenabile. "Vedem că industria se schimbă, sunt necesităţi locale, pe care nu le putem satisface în acelaşi mod. Construcţiile din România, Franţa, Zambia sau India, sunt lucruri diferite", argumentează Sonia Artinian.

Noua organizare va permite şi dezvoltarea de produse locale, realizate cu materii prime authotone. Astfel, prin reducerea cheltuielilor de transport, produsele vor fi mai competitive, decât dacă s-ar fi apelat la materii prime din import.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Smart City

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Perspective

Companii

Internaţional