Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

INFRASTRUCTURA RUTIERĂCaraş-Severin: Aproape 12 milioane de lei pentru infrastructura rutieră

F.A. Investiţii /

Caraş-Severin: Aproape 12 milioane de lei pentru infrastructura rutieră

Trei proiecte de reabilitare şi modernizare a drumurilor sunt în stadiul de execuţie în judeţul Caraş-Severin, în timp ce alte 13 sunt programate să înceapă în acest an.

Lucrările de reabilitare a drumurilor judeţene 608 A între Caransebeş şi Telescaun, DJ 581 între Reşiţa şi Giurgiova, dar şi DJ 582 între Reşiţa şi Văliug au început în anul 2009. Fondurile au fost alocate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin programul guvernamental de modernizare a infrastructurii.

La jumătatea lunii februarie, lucrările erau realizate într-o proporţie de 50%, urmând să fie finalizate în cursul anului 2011 în măsura alocării fondurilor de către minister, precizează reprezentanţii Consiliul Judeţean Caransebeş.

Tot în acest an, Consiliul Judeţean Caraş-Severin vrea să reabiliteze şi să modernizeze 13 drumuri judeţene şi 5 poduri, dintre care cel peste râul Nera de la Socol la Vracev Gaj. Pentru toate lucrările au fost realizate deja documentaţiile tehnico - economice, studii de fezabilitate şi proiecte tehnice. Banii vor fi obţinuţi prin Programul "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local aprobat prin HG nr. 530/2010.

Bani pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, din sume defalcate din TVA pentru judeţul Caraş-Severin se alocă 11,9 milioane de lei lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. Banii vor fi folosiţi pentru decontarea serviciilor de proiectare, pentru întreţinerea drumurilor modernizate, a drumurilor pietruite, reparaţii, reciclări, consolidări şi întreţinere poduri pe întreaga reţea, pentru activităţi specifice de iarnă şi pentru lucrări de siguranţa circulaţiei, explică reprezentanţii Consiliului Judeţean.

Faţă de anul 2010, suma alocată prin Legea bugetului de stat este mai mare cu 11,21%.

Suma totală pentru derularea Programului "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local aprobat prin HG nr. 530/2010 parte integrantă a programului naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, este de aproape 400 milioane de lei.

Anul trecut, principalele probleme întâmpinate în deru­larea proiec­telor de infrastruc­tură rutieră au fost cauzate de lipsa banilor, spun repre­zentanţii CJ Caraş - Severin. Ei preci­zează că s-au făcut deja demer­suri pe lângă Guvernul României pentru alocarea unor sume supli­mentare, necesare pentru aco­perirea restanţelor la lucră­rile executate în anii anteriori.

În 2011, prin Programul "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local aprobat prin HG nr. 530/2010 parte integrantă a programului naţional de Dezvoltare a Infrastructurii", se propun a fi finanţate următoarele obiective:

Consolidare drum judeţean DJ 581 (Giurgiova - Grădinari), km 30+500 - 39+000, L = 8,50 km

"Reabilitare DJ 571B, Bozovici (DN 57B) - Şopotu Nou - Cărbunari (DJ 571A)

"Reabilitare DJ 572, Comorîşte - Berzovia, judeţul Caraş-Severin"

"Reabilitare DJ 572, km 34+940 - 128+519, Berzovia - Buziaş - Lipova, judeţul Caraş-Severin km 34+940 - 55+700"

"Modernizare DJ 581A, între DN 58 şi DJ 581, judeţul Caraş-Severin"

"Modernizare drum judeţean DJ 582D, Crivaia - Vila Klauss, km 4+200 - 7+700, L = 3,50"

Modernizare DJ 680A, Sacu (DN 6, km 474+525) - Tincova - Peştere - Maciova - Ciuta - Obreja (DN 68), km 0+000 - 18+800

"Modernizare DJ 587, Păltiniş (DN 58) - Rugi - Ohabiţa - Delineşti - Apadia - Brebu, km 0+000 - 20+000"

"Modernizare drum judeţean DJ 583, Ezeriş - Bocşa, km 0+000 - 9+620, L = 9,62 km"

Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 573 (Jitin - DJ 581), km 27+150 - 32+000, L = 4,85 km

"Modernizare drum judeţean DJ 585, Bocşa - Ramna - Valea Pai, km 9+100 - 28+200, L = 19,10 km"

Modernizare drum judeţean DJ 585, Valeapai - Duleu - limită judeţ Timiş, km 28+200 - 36+200, L = 8,00 km

"Refacere drum calamitat DJ 608, Luncaviţa - Mehadica, km 51+300, km 51+600"

Reparaţie DJ 608, Teregova - Mehadica, km 41+830 - 56+328

Reabilitare DC 138, Grădinari - Frontieră Republica Serbia, km 0+000 - 4+500

"Pod pe DJ 608 peste râul Teregova, la Teregova, km 40+300"

"Pod pe DJ 608 peste râul Belareca, la Plugova, km 02+008"

"Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 24+630, peste râul Bîrzava la Văliug"

"Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 35+815, peste Valea Stânii la Gărîna"

"Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 36+635, peste pârâul Cărămizii la Gărîna"

"Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 57+050, peste pârâul Slătioara la Slatina Timiş"

"Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 57+625, peste pârâul Slătioara la Slatina Timiş"

"Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 58+925, peste pârâul Slătioara la Slatina Timiş

"Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 59+560, peste râul Timiş la Slatina Timiş"

Pod peste râul Nera de la Socol la Vracev Gaj

Pentru aceste obiective au fost realizate documentaţiile tehnico - economice, studii de fezabilitate şi proiecte tehnice.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective