Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

INFRASTRUCTURĂ SERVICII SOCIALEReşiţa: "Baia comunală" va fi transformată într-un modern centru social

F.A. Investiţii /

Reşiţa: "Baia comunală" va fi transformată într-un modern centru social

În municipiul Reşiţa se derulează, începând de la finele lunii iulie 2011, proiectul de modernizare /reabilitare a clădirii cunoscute sub denumirea de "Baia Comunală" pentru înfiinţarea unui centru de servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice. Acest proiect are o valoare totală de 3,42 milioane lei şi este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa 3, DMI - 3.2. Implementarea proiectului este prevăzută să se realizeze până la finele lunii ianuarie 2013.

Proiectul prevede realizarea unor lucrări de construcţie la clădirea existentă, în vederea transformării ei într-un centru social pentru persoane vârstnice: spaţiile existente la demisol, parter şi etaj vor fi refuncţionalizate, se va asigura accesul persoanelor cu handi­cap, inclusiv cu handicap locomotor şi vor fi înlocuite finisaje interioare şi exterioare. De asemenea, va fi instalată încălzire centrală (centrală termică pe gaz metan şi instalaţie termică interioară, vor fi montate instalaţiile de climatizare, instalaţie sanitară - reţea apă caldă menajară, reţea apă rece, reţea canalizare interioară şi reţea de hidranţi interiori, va fi montată instalaţia de paratrasnet.

Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere înfiinţarea unui Centru de zi şi a unei cantine sociale pentru persoane vârstnice defavorizate.

Proiectul "Centrului de zi ABC" este în etapa de contractare

În etapa de contractare se află proiectul de modernizare/reabilitare a clădirii pentru înfiinţarea Centrului de zi ABC. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3, DMI 3.2. şi are o valoare totală de 2,67 milioane lei.

Lucrările vor viza refuncţionalizarea spaţiilor existente prin consolidarea structurii existente, recompartimentări în vederea înscrierii în parametrii funcţionali solicitaţi, extindere pe verticală prin amenajarea unei mansarde în podul refăcut, lucrări de modernizare a spaţiilor menţinute, dar mai ales în ceea ce priveşte echiparea edilitară, finisarea, reabilitare termică, prin căptuşiri pe exterior cu straturi termoizolante, Vor fi realizate dotările necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de urmărire a copiilor ce provin din familii cu probleme, o pregătire suplimentară opţională pentru activităţi de recreere (pictură, muzică, indemânare).

Reprezentanţii primăriei Reşiţa apreciază că proiectele cu finanţare europeană au avantajul că au asigurată finanţarea în proporţie de aproape 100% (98% în cazul proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013); oferă posibilitatea modernizării/ înfiinţării unor obiective importante din oraş (infrastructură rutieră, educaţională, socială, etc); dezvoltă spiritul de competiţie între beneficiari (regula "primul venit, primul servit") - finanţarea se acordă în ordinea proiectelor depuse; se păstrează autonomia şi independenţa financiară a beneficiarului (se verifică doar corectitudinea documentaţiilor în conformitate cu legislaţia şi realizarea fizică a proiectului conform cererii de finanţare).

Totodată, sursele citate menţionează ca dificultăţi insuficienţa fondurilor alocate pentru autorităţile publice locale, precum şi perioadele lungi de evaluare (atât a dosarului de finanţare cât şi a documentelor aferente cererilor de rambursare).

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Companii

Internaţional