Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Investitii de apa si apa uzataIaşi: Licitaţiile pentru lucrări sunt în curs

F.A. Investiţii /

Proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Iaşi" implementat de "Apavital" S.A. presupune costuri de 590,49 milioane lei. Din această sumă, valoarea fondurilor acordate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu se ridică la 432,32 milioane lei. Acest proiect beneficiază de finanţare de la bugetul de stat în valoare de 66,12 milioane lei. Beneficiarul, "Apavital", va contribui la proiect cu suma de 81,87 milioane lei.

La debutul lunii mai proiectul se afla în faza de licitare a contractelor de lucrări, fiind deja contractate serviciile de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor, potrivit domnului Ion Toma, director general al "Apavital".

Astfel, de la începutul acestui an au fost lansate licitaţiile pentru contractele "Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în oraşul Iaşi (aduc­ţiuni)" şi "Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Holboca".

"În lunile următoare vor fi lansate licitaţii şi pentru celelalte contracte de lucrări, data lansării acestora depinzând de pregătirea documentaţiilor de atribuire de către echipa de consultanţă care asigură serviciile de Asistenţă Tehnică. Valoarea estimată a contractelor ce urmează a mai fi licitate este de aproximativ 95,8 milioane euro", ne-a declarat domnul dr. ing. Ion Toma.

Contractul de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului şi Supervizarea Lucrărilor a fost semnat la data de 7 martie 2011. Câştigătorul contractului este firma de consultanţă S.C. Eptisa Romania SRL, lider al asocierii SC Eptisa România SRL & Eptisa Servicios de Ingineria SL, valoarea contractului ridicându-se la 22,89 milioane lei.

În cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Iaşi" vor fi reabilitate două fronturi de captare a surselor de apă. Totodată vor fi extinşi şi reabilitaţi 14,5 km de conducte de aducţiune, va fi extinsă şi reabilitată reţeaua de distribuţie a apei pe o lungime de 57,1 km. Mai mult, se vor construi patru staţii de pompare pentru apă potabilă, vor fi reabilitate trei rezervoare de mare capacitate. Proiectul include şi extinderea a 130,6 km reţea de canalizare, construirea a 30 de staţii de pompare pentru apă uzată precum şi reabilitarea şi extinderea celor patru staţii de epurare din Iaşi, Târgu Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei, a mai precizat domnul Toma.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective