Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Investitii de apa si apa uzataTurda - Câmpia Turzii: Un singur contract de lucrări încă nelicitat

F.A. Investiţii /

Turda - Câmpia Turzii: Un singur contract de lucrări încă nelicitat

Lucrările pentru şapte obiective incluse în proiectul "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apa şi apă uzată în regiunea Turda - Câmpia Turzii" vor fi încheiate până la sfârşitul anului. În anul 2012 se vor finaliza lucrările prevăzute în alte trei contracte cuprinse în proiect, potrivit domnului Traian Giurgiu, şeful Unităţii de Implementare a Proiectului, Compania de apă "Arieş" S.A.

Valoarea contractului de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Mediu este de 273,46 milioane lei. Din această sumă finanţarea asigurată din fondul de coeziune este de 236,96 milioane lei, din bugetul de stat fiind asigurată valoarea de 36,24 milioane lei.

La începutul lunii mai beneficiarului proiectului, Compania de apă "Arieş" S.A., îi fuseseră virate fonduri în valoare de 54,64 milioane lei fără TVA, ne-a precizat domnul Traian Giurgiu.

Lucrările programate să fie încheiate în 2011 şi stadiul acestora în luna mai:

-Contract "Extinderea reţelelor de canalizare menajeră în localităţile Viişoara, M. Viteazu, Luna şi Sănduleşti-Pachet nr. 16"- la începutul lunii mai lucrările înregistrau un progres fizic de 75,21%, fiind realizată extinderea reţelei de canalizare cu 16,845 km din 22,396 km. Conform graficului, terminarea lucrărilor era prevăzută la data de 20 iunie 2011;

-Contract "Reabilitarea reţelelor de distribuţie apă în Municipiul Turda - Pachet nr. 08" - progresul fizic al lucrărilor era de 61,62%, reţeaua de apă fiind reabilitată pe o lungime de 33,583 km din 54,608 km. Finalizarea obiectivului este prevăzută la data de 17 august 2011;

-Contract "Extinderea reţelei de canalizare din Municipiul Turda - Pachet nr. 11" - lucrările înregistrau un progres fizic de 62,16%, reţeaua de canalizare fiind extinsă pe o lungime de 12,690 km din 20,395 km. Încheierea lucrărilor prevăzute în contract este programată pentru data de 18 august 2011;

-Contract "Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Turda - Pachet nr. 10" - lucrările din cadrul acestui contract se apropiau de finalizare, progresul fizic înregistrat fiind de 96,62%. Astfel, reţeau de apă a fost extinsă cu 7,930 km din 7,933 km câţi erau prevăzuţi în contract. De asemenea, reţeaua de canalizare a fost extinsă cu 7,901 km din 7,903 km. Terminarea lucrărilor este programată pentru 28 august 2011;

-Contract "Reabilitare reţele de apă şi canalizare menajeră în Municipiul Câmpia Turzii - Pachet nr. 14"- progresul fizic era la începutul luni mai de 59,83%. Lucrările realizate cuprindeau reabilitarea reţelelor de apă pe o lungime de 11,97 km din 17,635 km. Totodată au fost executate lucrări de reabilitare colectoare canal pe o lungime de 6,38 km dintr-un total de 13,038 km. Finalizarea este prevăzută pentru 5 septembrie 2011;

-Contract "Reabilitarea reţelei de canalizare în Municipiul Turda - Pachet nr. 09" - lucrările au înregistrat un progres fizic de 47,88%. Lungimea totală de reţea de canalizare reabilitată era de 5,656 km din cei 11,814 km prevăzuţi în contract. Lucrările urmează să fie terminate la data de 18 septembrie 2011;

- Contract "Reabilitarea staţiei de tratare Câmpia Turzii - Pachet nr. 13" - progresul fizic înregistrat era de 37,68%. Lucrările de proiectare erau finalizate în proporţie de 100%, iar cele de execuţie în procent de 37,68%. Terminarea lucrărilor este prevăzută pentru data de 30 septembrie 2011.

Lucrările programate spre a fi încheiate în 2012 şi stadiul acestora la începutul lunii mai:

-Contract "Reabilitarea surselor de apă ale municipiului Turda - Pachet nr. 07" - progresul fizic atinsese procentul de 15,88%. Lucrările de completare erau realizate în proporţie de 85%, iar lucrările de execuţie erau finalizate în procent de 14,84%. Termenul de finalizare a lucrărilor este 20 februarie 2012;

-Contract "Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare Turda - Câmpia Turzii - Pachet nr. 12"- lucrările înregistrau un progres fizic de 40,11%. Lucrările erau realizate în proporţie de 88,88%, iar cele de execuţie în proporţie de 37,70%. Finalizarea lucrărilor este programată pentru data de 15 martie 2012.

-Contract "Extindere reţele de apă şi canalizare menajeră în Municipiul Câmpia Turzii - Pachet nr. 15"- lucrările au atins un progres fizic de 91,99%. Reţeaua de apă a fost extinsă cu 2,089 km din 2,320 km. Totodată, s-au realizat colectoare de canalizare pe o lungime de 3,678 km din 3,949 km. Termenul pentru finalizarea lucrărilor este 20 februarie 2012.

În acest an Compania de Apă Arieş S.A. a mai atribuit un contract. Este vorba despre serviciile de asistenţă tehnică de specialitate din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor aferente proiectului. Societatea desemnată câştigătoare, la data de 18 martie 2011, a fost asociarea dintre JV SC Safit Inst SRL (lider) şi SC Progir Proiectare Construcţii SRL (asociat). Valoarea contractului se ridică la 4,72 milioane lei.

De asemenea, compania de apă a lansat în 2011, pe 17 februarie, licitaţia pentru serviciile de audit al proiectului "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii", conform domnului Giurgiu.

Pe parcursul anului în curs urmează să fie lansate licitaţiile pentru următoarele contracte:

-Contract de lucrare: "Reabilitare clădiri", valoare estimată 3,44 milioane lei;

-Contract de furnizare: "Achiziţionare apometre", valoare estimată: 1,72 milioane lei;

-Contract de furnizare "Achiziţionare vidanje şi vehicule operaţionale", valoare estimată contract: 3,28 milioane lei;

-Contract de furnizare "Achiziţionare sistem SCADA", valoare estimată contract: 6,23 milioane lei.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective