Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

INVESTIŢII PRIMĂRIISectorul 6 Bucureşti: Investiţiile în locuinţe - o prioritate a Primăriei

F.A. Investiţii /

Bugetul total de investiţii al Primăriei Sector 6 este în 2011dublu faţă de cel pe anul precedent. Astfel, în 2011 valoarea totală a bugetului de investiţii al Primăriei Sector 6 este de 346,7 milioane lei.

Suma totală alocată în acest an pentru realizarea investiţiilor de reabilitare a sistemului rutier este 37,14 milioane lei, pentru un număr total de 30 de străzi. Ca exemplu, oficialii Primăriei menţionează: str. Corvinilor, Aleea Moineşti, str. Piatra Roşie.

În vederea realizării lucrărilor de extindere a reţelelor de canalizare şi de alimentare cu apă s-a alocat suma de 5,09 milioane lei, pentru un număr total de zece străzi, printre care menţionăm: str. Szabo Gabriela, str. Murelor, str. Pomilor.

Dezvoltarea locuinţelor în Sectorul 6 este una dintre priorităţi în ceea ce priveşte investiţiile Primăriei sector 6 în anul 2011, motiv pentru care a fost alocată suma de 261,32 milioane lei.

Principalele obiective de investiţii programate la acest capitol sunt :

- Reabilitare termică a imobilelor multietajate Sector 6 conform Programului cofinanţat de BEI ;

- Participare la Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană, ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului pentru Proiectul "Utilizare Energii Neconvenţionale- blocul de locuinţe sociale din Dealul Ţugulea";

- Participare la Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană, ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului pentru Proiectul "Utilizare Energii Neconvenţionale- Complex de servicii sociale Sf. Nectarie";

- Lucrări iluminat public vile Cartier Brâncuşi zona C.

În acest an s-au alocat fonduri pentru studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie la Spitalul Universitar Bd. Vasile Milea.

În ceea ce priveşte modernizarea unităţilor de învăţământ, Primăria Sector 6 participă la Proiectul "Efi­cien­tizarea consumului de energie termică prin utilizarea resurselor regene­rative" pentru grădiniţele 208, 209, 210, 218.

Pentru lucrările de reabilitare termică a blocurilor Primăria Sector 6 dispune de 260,2 milioane lei.

Primăria Sector 6 urmează să mai realizeze o serie de investiţii mari, după cum urmează:

- Construcţie parcări supraterane;

- Participare la Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu proiectul "Amenajare parc ANL Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti";

- Cofinanţarea Proiectelor "Moder­nizare arhitecturală şi peisagistică" şi "Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii" în Parcul Drumul Taberei.

De asemenea, există o serie de proiecte depuse pentru obţinerea de finanţare europeană, şi anume:

- Programul Operaţional Regional-Axa prioritară 1: sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere:

- Zona cuprinsă între: Şos Virtuţii, str. Arieşul Mare, str. Baia de Arieş , bd. Iuliu Maniu.

- Zona cuprinsă între: Drumul Taberei, str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea, str. Braşov.

Programul Operaţional Regional-Axa prioritară 2: îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport:

- Zona cuprinsă între: bd. Iuliu Maniu, Prelungirea Preciziei, Aleea Valea Crişului, str. Preciziei, str. Valea Cascadelor, str. Liniei, str. Lujerului.

- Zona cuprinsă între: bd. Timişoara, str. Valea Oltului, Prelungirea Ghencea, str. Râul Doamnei, str. Drumul Taberei, str. Braşov.

Programul Operaţional Regional-Axa prioritară 5 -dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului:

- Zona Lacul Morii.

În anul 2009 Primăria Sector 6 a contractat un credit intern în valoare de 126 milioane lei, iar în anul 2010 s-a aprobat suplimentarea finanţării cu suma de 50 milioane lei până la valoarea maximă de 176 milioane lei.

Prin împrumutul intern sunt finanţate investiţiile pentru construirea corpurilor de grădiniţe, mansardare gradiniţe, construcţii parcări supraterane, amenajare spaţii verzi, complex de servicii sociale din Calea Plevnei nr. 234, modernizarea sistemului rutier, reabilitarea sistemului rutier şi extinderea reţelei publice de canalizare.

În anul 2011 Primăria Sector 6 a obţinut un împrumut extern prin BEI în vederea susţinerii finanţării lucrărilor ample de Reabilitare termică a imobilelor multietajate Sector 6.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective