Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2021
Abonament gratuit

INVESTIŢII SĂNĂTATETeleorman: Contractul de execuţie lucrări la Spitalul Judeţean "Alexandria" va fi atribuit în următoarea perioadă

F.A. Investiţii /

Patru proceduri de achiziţie publică se află în desfăşurare în cadrul proiectului "Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman".

Investiţia este finanţată prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 : "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie: 3.1-"Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate". Contractul de finanţare a fost semnat la data de 17 august 2010.

Valoarea proiectului este de 83,5 milioane lei, din care alocarea eligibilă este de 67,93 milioane lei (reprezentând finanţare nerambursabilă şi contribuţia beneficiarului). Contribuţia beneficiarului, atât la costurile eligibile cât şi la cele neeligibile, este de 16,93 milioane lei.

Până la începutul lunii iunie Consiliului Judeţean Teleorman îi fusese virată prefinanţarea de 10,19 milioane lei.

Contractul de execuţie urmează să fie atribuit

Licitaţia în vederea atribuirii contractului de execuţie a fost lansată pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) la data de 19 aprilie 2011. Valoarea estimată a acestui contract este de 57,96 milioane lei fără TVA. Durata contractului este de 29 de luni. Ofertele au fost deschise la data de 21 iunie 2011.

În stadiu de desfăşurare se află şi licitaţiile pentru serviciile de promovare, auditare şi supervizare lucrări pentru implementarea proiectului loturile 1, 2 şi 3. Contractele au fost evaluate la sumele de 840.340 lei fără TVA, 58.800 lei fără TVA, respectiv 126.000 lei fără TVA. Licitaţiile au fost lansate pe SEAP în 18 şi 19 mai 2011.

Operatorii economici pot depune ofertele pentru lotul 1 până la data de 27 iulie 2011, pentru lotul II până la data de 20 iulie 2011, iar pentru lotul 3 până la data de 21 iulie 2011.

În cadrul proiectului de reabilitare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria urma să fie lansată până sfârşitul lunii iunie licitaţia pentru desemnarea furnizorului de echipamente şi dispozitive medicale, conform informaţiilor furnizate la jumătatea lunii iunie.

Consultanţă şi proiectare, singurele contracte atribuite

Două contracte fuseseră atribuite în cadrul proiectului până la mijlocul lunii iunie. Serviciile de proiectare au fost atribuite firmei SC Exe Company.ro la data de 24 februarie 2010. Contractul s-a ridicat la valoarea de 733.000 lei fără TVA.

Contractul de consultanţă, în valoare de 209.500 lei cu TVA inclus, a fost atribuit societăţii SC Alphaconsult&Engineering SRL, la 31 martie 2011.

Corpurile A şi B vor fi recompartimentate

Proiectul de reabilitare a spitalului judeţean Alexandria cuprinde intervenţii de arhitectură şi dotarea cu aparatură modernă medicală şi nemedicală în valoare de 11,28 milioane lei.

Intervenţiile de arhitectură presupun în primul rând reablitarea clădirii cu regim de înălţime S+P+6 (corpurile A şi B). Proiectul prevede reabilitarea structurii de rezistenţă şi a zonei principale de acces. Se vor realiza: crearea de facilităţi pentru persoanele cu handicap, crearea accesului pentru pompieri în clădire, zonarea antiincendiu orizontală şi verticală, înlocuirea lifturilor, reabilitarea scărilor interioare, izolarea termică a faţadelor, înlocuirea şi izolarea termică a coloanelor tehnice pentru asigurarea utilităţilor, crearea zonelor de protecţie antiincendiu, instalarea de uşi antiincendiu, instalarea sistemului de iluminat de siguranţă.

Lucrările includ recompartimentarea clădirii A+B. Fiecare etaj va fi dotat cu o sală de raport pentru medici, un ghişeu/spaţiu de lucru pentru asistente, grupuri sanitare separate pe tipul de utilizatori (public, persoane cu handicap, medici, asistenţi medicali) cameră de primire vizitatori, un izolator cu filtru şi grup sanitar propriu, două camere de vizită/examinare, câte două depozite de efecte murdare-unul de efecte curate şi unul de efecte periculoase.

Totodată, se vor efectua intervenţii la instalaţiile electrice, de gaz şi la instalaţia de climatizare.

Lucrările vor fi încheiate în termen de 28 de luni.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Licitaţii

Bursa Construcţiilor 2 / 2021

Câştigătorii licitaţiilor deschise organizate pentru lucrări din fonduri publice

Investiţii

Perspective

Legea

Companii

Internaţional