Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Municipiul Oradea face paşi către "smart city"

Smart City /

Municipiul Oradea face paşi către "smart city"
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Autoritatea locală a înlocuit unele corpuri de iluminat clasice cu cele cu LED şi vrea să monteze stâlpi inteligenţi

  Primăria Municipiului Oradea face paşi pentru transformarea oraşului într-unul smart. În acest sens, municipalitatea a realizat o serie de proiecte inteligente, după cum ne-au spus reprezentanţii primăriei.

  Aceştia ne-au precizat că paşii parcurşi în dezvoltarea conceptului "Oradea Smart City" sunt:

  "- Canalizaţie subterană - proprietate municipală;

  - Sistem video şi tronsoane de reţea municipală de date;

  - Compania de Apă - sistem parţial de telecitire;

  - Termoficare Oradea - sistem informatic integrat pentru citirea şi managementul contoarelor (în implementare);

  - OTL - e-ticketing, GPS, pa­no­uri de informare, SMS ticket;

  - Mobile Pay, Amparcat.ro, TelPark, Oradea City Report şi Oradea City App".

  Sursele citate ne-au menţionat: "La nivelul municipiului, până în prezent am făcut demersuri pentru implementarea unor proiecte cum ar fi «Oradea City Report» - o aplicaţie prin care cetăţenii ne pot sesiza online în timp real privind problemele din municipiu, cu poze, iar, cu ajutorul acestei aplicaţii, Primăria le poate da răspunsuri rapide la solicitări şi poate lua măsuri rapide pentru a soluţiona pro­blemele sesizate de cetăţeni".

  Conform surselor citate, autoritatea orădeană a implementat şi următoarele măsuri:

  "- transmitere de SMS-uri cetăţenilor care trebuie să ridice sau să completeze documentaţiile de­puse;

  - implementare cod QR pe notele de constatare a contravenţiilor pentru parcările publice;

  - dezvoltarea pe portalul primăriei a unei platforme pentru achiziţia online a abonamentelor de parcare, inclusiv notificarea deţinătorilor de abonamente prin mesaje SMS şi e-mail înainte de expirarea valabilităţii abonamentelor;

  - sistem electronic pentru eliberarea numerelor de ordine în ges­tionarea fluxurilor de cetăţeni din cadrul Sălii Ghişeelor;

  - transmiterea de mesaje SMS către membrii consiliilor de adminis­traţie din cadrul unităţilor de în­văţământ referitoare la data, ora, locul de organizare a întâlnirilor".

  O altă măsură adoptată de primărie a fost înlocuirea unor corpuri de iluminat clasice cu cele cu LED, pentru reducerea consumului. Reprezentanţii municipalităţii ne-au spus: "În cadrul sistemului de iluminat public, dintr-un total de 23.008 corpuri de iluminat, avem 492 corpuri cu LED. Primăria Municipiului Oradea are, de asemenea, în vedere proiecte de investiţii pri­vind montarea de stâlpi inte­ligenţi".

  La finele anului 2016, autoritatea locală a demarat procedura de realizare a strategiei de informatizare a municipiului Oradea.

  Documentaţia a fost scoasă la licitaţie şi, ca urmare, Asociaţia IT Cluj a întocmit "Strategia de informatizare a Municipiului Oradea 2016 - 2020", scopul principal fiind valorificarea potenţialelor finanţări neram­bursabile din perioada 2016-2020.

  Îmbunătăţirea transportului local, în atenţia municipalităţii

  Îmbunătăţirea transportului local este o altă componentă pe care primăria s-a axat, după cum ne-au spus sursele citate, adăugând că societatea de transport local (OTL SA) a implementat sau are în curs de implementare următoarele proiecte în vederea dezvoltării municipiului Oradea ca smart-city:

  "- Urmărirea şi monitorizarea în timp real a deplasării mijloacelor de transport prin implementarea unui sistem GPS de urmărire a aces­tora, creând posibilitatea călătorilor să fie informaţi în timp real de locaţia mijlocului de transport şi de timpul de aşteptare până la sosirea în staţie. Astfel, în prezent, toată flota de autobuze şi tramvaie OTL SA este monitorizată;

  - Dotarea cu afişaje electronice a staţiilor, în vederea comunicării către călători a timpului de asteptare;

  - Achiziţia de zece tramvaie second hand în cursul anului 2017 în vederea creşterii confortului călătorilor (aceste tramvaie sunt modernizate şi dispun de sistem de climatizare), dar şi în vederea reducerii cheltuielilor de exploatare (având un consum mai mic de energie). Este prevăzută pentru anul 2018 achiziţia de 20 de tramvaie second hand şi a zece tramvaie noi, de nouă generaţie, cu sco­pul de a creşte calitatea trans­portului;

  - A fost introdus sistemul e-ticketing în vederea monitorizării fluxului de călători de pe mijloacele de transport şi redimensionarea capacităţii de transport în funcţie de solicitarea reală a călătorilor, precum şi în vederea diversificării tipurilor de legitimaţii de călătorie, cât mai adecvat necesităţilor călătorilor;

  - Plata prin SMS a legitimaţiilor de călătorie, ca măsură de diversificare a canalelor de vânzare, adre­sându-se călătorilor care se află în zonele neacoperite de puncte de vanzare, sau ar cumpăra legitimaţii de călătorie în afara programului de funcţionare a acestora;

  - Notificarea prin SMS a persoanelor care au abonamente privind expirarea abonamentului lunar şi expirarea abonamentului de elev sau student (şi prezentarea reducerii de care beneficiază această categorie), scopul fiind acela de a veni în întâmpinarea clientului prin evitarea sancţionării acestuia datorită neîncărcării abo­namentului şi de a prezenta facilităţile de care dispun;

  - Montarea a zece automate de bilete în punctele în care există solicitare pentru achiziţia de legitimaţii de călătorie, dar nu este rentabilă menţinerea unui punct de vânzare, scopul fiind facilitarea accesului la legitimaţiile de călătorie a călătorilor din zonele respective".

  În prezent, este în curs de implementare montarea a 160 de POS-uri în mijoacele de transport OTL SA, pentru a crea posibilitatea de achiziţie a biletului de călătorie în mijlocul de transport utilizând cardul bancar, precum şi dotarea cu sistem de monitorizare a spaţiului din interiorul mijloacelor de transport în vederea creşterii siguranţei călătorilor împotriva elementelor infracţionale şi reducerii vandalizării mijloacelor de transport.

  Conform surselor citate, adminis­traţia locală va continua demersurile pentru ca Oradea să devină smart-city, prin derularea mai multor proiecte inteligente. Acestea menţionează că motivele pentru care Oradea vrea să devină smart city sunt: valorificarea avantajelor tehnologiei informaţiilor, oportunitatea accesării de fonduri europene, continuarea proiectelor de tip smart, creşterea calităţii vieţii, consolidarea prezenţei şi a rolului societăţii civile.

  În acest context, autoritatea locală şi-a propus să elaboreze strategia integrată de informatizare, din această strategie de integrare a componentelor IT&C în proiectele 2014-2020 făcând parte: centrul de monitorizare a traficului; modernizarea iluminatului public; proiectele de eficienţă energetică a clădirilor şi sistemele integrate pentru centralizarea datelor.

  Strategia de informatizare a Municipiului Oradea 2016-2020

  - Scopul: elaborarea planului de modernizare a Municipiului Oradea, prin dezvoltarea suportului IT&C.

  - Perioada vizată: 2015-2025.

  - Obiectivul general: definirea unui model informatic care să gestioneze în mod unic toate categoriile de date şi informaţii existente în cadrul autorităţii locale; să asigure informarea corectă, completă şi în timp util; să descrie etapele şi procedurile necesare pentru ca Oradea să devină Smart city.

  - Ariile de intervenţie:

  - Guvernarea locală: module informatice integrate, arhivare electronică, circuitul documente, printing eficient etc.;

  - Energia: termică, electrică, apă;

  - Siguranţa publică;

  - Sănătatea, protecţia mediului, educaţia;

  - Transportul public;

  - Turismul.

  Principii în elaborarea strategiei:

  - "0" documente imprimate;

  - interconectarea tuturor datelor existente;

  - orientarea către cetăţeni şi firme;

  - creşterea numărului de imput-uri de informaţii digitale;

  - migraţia către "open source";

  - proiecte "finanţabile".

  ________________

  Municipalitatea Oradea a dezvoltat o aplicaţie interactivă - "Oradea City Report", care are ca obiective creşterea vitezei de comunicare, eliminarea neînţelegerilor, creşterea implicării cetăţenilor în luarea deciziilor şi creşterea încrederii cetăţenilor în aparatul administrativ al primăriei şi în operatorii de servicii publice.

  Acest instrument de administrare, monitorizare şi management prevede:

  - extinderea numărului de dispecerate conectate, fiind vizate Luxten şi Electrica;

  - dezvoltarea aplicaţiei în varianta iOS;

  - posibilitatea marcării/urmăririi unor sesizări favorite;

  - integrarea unui modul - hartă pentru utilizatori;

  - crearea unei secţiuni cu informaţii utile - trimiterea comunicatelor de interes public direct pe dispozitivele mobile.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective