Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

PROIECTE FINANŢATE CU FONDURI EUROPENEArad: Reabilitarea Colegiului Naţional Moise Nicoară

F.A. Investiţii /

Scara principală a Colegiului Naţional Moise Nicoară

Scara principală a Colegiului Naţional Moise Nicoară

Cea mai de tradiţie instituţie de învăţământ arădeană va beneficia de 10 milioane de euro din fonduri europene pentru reabilitarea clădirii monument istoric şi pentru ridicarea standardelor procesului educaţional. Primăria Municipiului Arad a obţinut finanţarea investiţiei în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa Prioritară 3- Îmbunătăţirea infra­structurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4. - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale.

Investiţia pentru reabilitarea Colegiului Naţional "Moise Nicoară" este cel mai mare proiect din domeniul educaţiei promovat în Regiunea de Dezvoltare V Vest (din care fac parte judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara). Valoarea totală a proiectului de reabilitare este de peste 49 de milioane de lei (circa 11 milioane euro) din care valoarea cheltuielilor eligibile este de 41 de milioane lei (10 milioane euro). Beneficiarul -Municipiul Arad, participă la cofinanţare cu o sumă în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi cu plata cheltuielilor neeligibile.

Lucrări majore

Clădirea Colegiului Naţional "Moise Nicoară" a fost construită între anii 1869 - 1873 şi este monument istoric. În prezent imobilul prezintă degradări şi deficienţe majore, care fac să nu mai corespundă din punct de vedere al siguranţei şi al funcţionalităţii.

Lucrările din proiectul de reabilitare au în vedere remedierea deficienţelor în principal funcţionale şi de rezistenţă a clădirii. La subsol, pentru refunc­ţionalizarea spaţiilor existente se propune realizarea unor spaţii atât din interiorul şcolii, cât şi din exteriorul acestuia cu funcţiuni complementare.

Clădirea are următoarele carac­teristici:

- Număr de nivele : S + P+1E, suprafaţă construită = 4.224 mp, suprafaţă desfăşurată = 11.084 mp, suprafaţă utilă = 8.165 mp

Reabilitarea este complexă şi va dura doi ani. Câteva din principalele lucrări care vor fi făcute:

- Refacerea învelitorii, consolidarea aticelor, refacere şarpante, jgheaburi şi burlane;

- Consolidarea planşeelor de peste etaj, la holul central şi la sala festivă;

- Consolidarea consolelor de susţinere a balcoanelor de la intrare şi dinspre curte ce prezintă pericol de prăbuşire;

- Izolarea termică a planşeului de peste etaj;

- Refacerea faţadei principale şi a faţadelor secundare;

- Realizarea unui sistem de izolaţie în vederea stopării igrasiei de la faţade,

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare;

- Refacerea pardoselilor de la subsol adoptând o soluţie care să permită evacuarea apelor din umiditatea naturală a terenului;

- Amenajarea şi modernizarea spaţiului de la subsol în spaţii de învăţământ - cabinete;

- Amenajarea la subsol a unei cantine moderne cu spaţii şi bloc alimentar corespunzător;

- Modernizarea sălii de sport şi a vestiarelor;

- Amenajarea unor noi grupuri sanitare;

- Refacerea zugrăvelilor interioare la sălile de clasă şi a pardoselilor;

- Reabilitarea sălii festive;

- Reabilitarea instalaţiei de încălzire;

- Reabilitarea instalaţiei electrice ;

- Reabilitarea instalaţiei sanitare;

- Reabilitarea canalizări menajere şi pluviale;

- Realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;

- Refacerea trotuarelor din jurul construcţiei şi colectarea apelor din precipitaţii prin rigole legate la canalizare;

Contractul de execuţie era prevăzut să fie semnat începând cu data de 10 mai însă, din cauza depunerii unei contestaţii, atribuirea a fost anulată.

La începutul lunii iunie contestaţia era în curs de soluţionare. În această vară, probabil, contestaţia va fi soluţionată şi va fi semnat contractul de execuţie, urmând ca lucrările să fie demarate imediat, ne-a spus Corina Drăghici, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective