Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2021
Abonament gratuit

PROIECTE FINANŢATE CU FONDURI EUROPENEHunedoara: Reabilitarea a nouă străzi şi bulevarde

F.A. Investiţii /

Hunedoara

Hunedoara

Pentru proiectul "Reabilitare şi modernizare reţea stradală: str. Avram Iancu, str. Aurel Vlaicu, str. Carpaţi, str. Victoriei, b-dul Dacia, b-dul 1848, b-dul Libertăţii, b-dul Republicii, b-dul Traian - municipiul Hunedoara", finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", contractul de finanţare a fost semnat la 21 decembrie 2010.

Beneficiarul acestei investiţii este unitatea administrativ teritorială Municipiul Hunedoara.

Valoarea totală a proiectului este de 41,53 milioane lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este de 33,42 milioane lei. Până la jumătatea lunii iunie beneficiarul primise o prefinanţare de 5,01 milioane lei de la Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit domnului Ovidiu Marius Hada, primarul municipiului Hunedoara.

Perioada de implementare este de 21 luni, urmând ca proiectul să fie finalizat la 21 septembrie 2012, ne-a spuns doamna Suzana Ricea, şef Birou Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Achiziţii Publice.

Investiţia presupune reabilitarea şi modernizarea a 11 km căi de circulaţie rutieră, refacerea a 64.083 mp trotuare; construcţia a 10.620 mp trotuare noi; amenajarea a 18.230 mp de parcări, realizarea a 2.625 mp piste pentru ciclişti, amenajarea a 26.049 mp zone verzi. De asemenea, vor fi realizate două sensuri giratorii şi 19 staţii bus. În plus, vor fi semaforizate şase intersecţii.

Principalele contracte

1. Contractul "Servicii de consultanţă în domeniul managementului investiţiei" are o valoare estimată de 1,15 milioane lei. La jumătatea lunii iunie era în desfăşurare procedura de achiziţie, fiind publicat anunţul de participare în SEAP nr.121139/ 13.05.2011.

2. Contractul de execuţie a lucrărilor are o valoare estimată la 29,84 milioane lei. Procedura de licitaţie era în derulare la jumătatea lunii iunie, fiind publicat în SEAP anunţul de participare nr.120967/ 11.05.2011.

3. Contractul pentru "Asistenţă tehnică din partea proiectantului" are o valoare de 13.000 lei a fost atribuit la 28 aprilie 2011 firmei S.C. Primex Cons S.R.L.

4. Contractul "Asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier" are o valoare estimată de 27.784 lei şi urmează să fie atribuit prin "cumpărare directă" cel târziu până la finele lunii august 2011. La jumătatea lunii iunie era în desfăşurare procedura de achiziţie, încheierea contractului de servicii.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Licitaţii

Bursa Construcţiilor 2 / 2021

Câştigătorii licitaţiilor deschise organizate pentru lucrări din fonduri publice

Investiţii

Perspective

Legea

Companii

Internaţional