Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2024

REPREZENTANŢII CJ BIHOR:"Vom stabili domeniile în care putem realiza proiecte smart după elaborarea Strategiei Naţionale Smart City"

Investiţii /

Sursa foto: Facebook/Consiliul Judeţean Bihor

Sursa foto: Facebook/Consiliul Judeţean Bihor

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Veniturile prevăzute pentru acest an la bugetul local al Consiliului Judeţean (CJ) Bihor se ridică la 382,78 milioane lei, conform datelor de pe site-ul instituţiei. Acestea arată că, pentru anul viitor, este estimat un buget de peste 399 milioane lei, care va creşte la 411,98 milioane lei în 2021, res­pectiv la 412,18 milioane lei în anul 2022.

  Cele mai importante lucrări de investiţii aflate în execuţie, finanţate din bugetul local sau de stat, sunt:

  - "Modernizare DJ 768A Căpâlna - Ginta, judeţul Bihor";

  - "Reabilitare şi modernizare DJ 767 A - Uileacu de Criş (DN 1) - Bălaia - Burzuc - Sârbi (DN 19 E), judeţul Bihor";

  - "Reabilitare şi consolidare drum judeţean DJ 108 I Bucea - Bulz - Vadu Crişului, tronson 2: km 4+336,75 - km 9+135,93, jud. Bihor";

  - "Modernizare DJ 767 D km 0+000 la km 2+100, sector Vârciorog, judeţul Bihor";

  - "Reabilitare şi modernizare DJ 767 Dobreşti - Vîrciorog, sector de la km 10+940 la km 27+500, Lungime 16,560 km, judeţul Bihor".

  Valoarea totală a acestora este de 84,38 milioane lei, inclusiv TVA, ne-au transmis reprezentanţii CJ Bihor.

  Aceştia ne-au precizat că principalele lucrări de investiţii aflate în curs de licitaţie sunt:

  - "Reabilitare şi modernizare DJ 767: DN76 (Sîmbăta) - Dobreşti, sector de la km 0+040 la 9+332, şi DJ 767C: DJ 767 (Dobreşti) - Luncasprie - DJ764, sector de la km 0+000 la 11+672, L totală : 21,004 km".

  Valoarea totală estimată este de 55,41 milioane lei, inclusiv TVA.

  Principalele lucrări de investiţii propuse pentru a fi scoase la licitaţie (proiectare, execuţie) în anul 2019, sunt:

  - "Reabilitare şi Modernizare DJ 764 Beiuş - Roşia - Aştileu - Aleşd, Sector de la km 31+000 la km 64+655, L= 33,655 km";

  - "Modernizare DJ 797 A Bicaciu - Ianoşda, km 2+993 - 8+321,88; L=5,328.88 km, judeţul Bihor;

  - "Reparaţii capitale şi refaceri poduri pe DJ 792 A Leş - limită Judeţ Arad";

  - "Reabilitare şi modernizare DJ 767 D Vârciorog - Călăţea, sector de la km 2+100 la km 10 +506 (L = 8,406 km ), judeţul Bihor";

  - "Modernizare DJ 767 B din DN 76 - Tăşad - Copăcel - Serghiş - DJ 767, km 0+000 - 19+779, L: 19,779 km, Judeţul Bihor";

  - "Modernizare DJ 795 A Oşand - Şumugiu, km 6+045,32 - 10+394,28, L=4,34896 km, judeţul Bihor";

  - "Construire Pod peste râul Crişul Repede în localitatea Bulz, Judeţul Bihor";

  - "Stabilizare versant pe DJ 108 K Bulz - Remeţi, judeţul Bihor";

  - Reparaţii capitale sediul Consiliului Judeţen Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii nr. 35;

  - Campus şcolar pentru învăţământul special din municipiul Oradea.

  Valoarea totală estimată a aces­tor proiecte de investiţii se ridică la 358.32 milioane lei, inclusiv TVA.

  Sursele citate ne-au transmis că principalele proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile sunt:

  - "Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leş, km 24+984 - 67+696, L = 42,712 km, judeţul Bihor";

  - "Traseul regional Transilvania Nord; drumul Apuseni: reabilitarea şi modernizarea DJ 764A; DJ08J, Ltotală= 43.375 km, judeţul Bihor";

  - "Traseul regional Transilvania Nord; drumul Apuseni: reabilitarea si modernizarea DJ108K, Ltotala = 12.893 km, judeţul Bihor";

  - "Reabilitare DJ792A Beliu-Tinca-Leş, km 24+987 - km 67+696, L=42,712 km, judetul bihor";

  - "Reabilitare şi modernizare DJ767A - Uileacu de Criş (DN1) - Bălaia - Burzuc - Sârbi (DN19E), judeţul Bihor;

  - "Reparaţii capitale şi amenajări interioare sediu nou - Muzeul Ţării Crişurilor Oradea - lucrări de amenajare incintă şi amenajări speciale de muzeu";

  - "Reparaţii capitale şi amenajări interioare sediu nou Muzeul Ţării Crişurilor, str. Armatei Române, nr. 1/A, Oradea, judetul Bihor, etapa 11 - lucrări de construcţii + instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice; Reparaţii capitale şi amenajări interioare sediu nou Muzeul Ţării Crişurilor, str. Armatei Române, nr. 1/A, Oradea, judeţul Bihor, etapa 11 - dotări de bază";

  - "Conservarea, pretecţia şi promovarea naturii de ambele părţi ale frontierei româno-maghiare - ProNature program de finanţare: Interreg VA România-Ungaria 2014-2020";

  - "Proiect integrat pentru dezvoltare durabilă în zona montană a judeţului Bihor, îmbunătăţirea accesului şi dezvoltării serviciilor de sănătate în caz de intervenţii medicale în situaţii de urgenţă";

  - "Înfiinţarea Centrului de pregătire pentru salvatori montani în Judeţul Bihor beneficiind de experienţa elveţiană din St. Gallen" (fonduri elveţiene);

  - "Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală din judeţul Bihor pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP - acronim ISOBihor".

  Valoarea totală a acestora este de 470,69 milioane lei, inclusiv TVA.

  De asemenea, a fost depusă cererea de finanţare pentru proiectul "Înfiinţare Parc Ştiinţific şi Tehnologic Bihor", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 - Promovarea trans­ferului tehnologic. Valoarea totală estimată a acestui proiect se ridică la 32,97 milioane lei, inclusiv TVA.

  Pe lângă realizarea lucrărilor de infrastructură menţionate mai sus, în vederea dezvoltării judeţului, Consiliul Judeţean Bihor mai realizează, prin R.A. Aeroportul Oradea, lucrări de modernizare a Aeroportului Oradea, iar prin S.C. Parcuri Industriale S.A. a fost demarată realizarea a două parcuri industriale în judeţ, în localităţile: Tileagd şi Săcueni şi mai sunt propuse înfiinţarea a încă două parcuri industriale în localităţile Tămăşeu şi Drăgeşti.

  În ceea ce priveşte strategia Consiliului Judeţean Bihor, pentru atragerea fondurilor europene, în prima fază se procedează la identificarea programelor şi axelor prioritare de finanţare în cadrul cărora pot fi accesate fonduri europene nerambursabile în vederea dezvoltării judeţului, condiţiile de eligibilitate şi de cofinanţare, urmate de o pregătire a cererilor de finanţare, a documentelor aferente, a aprobărilor necesare şi depunerea acestora în termenele stabilite.

  Conceptul de Smart City este aplicabil în principal oraşelor şi municipiilor, ne-au transmis sursele citate. Aestea ne-au precizat că, având în vedere faptul că urmează să fie elaborată Strategia Naţională Smart City, ulterior vor fi identificate domeniile în care pot fi realizate proiecte smart, sau pot fi sprijinite primăriile din judeţ pentru realizarea acestora.

  Reprezentanţii CJ Bihor ne-au precizat: "În această sferă, în momentul de faţă avem realizat Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Oradea, care este dotat cu touch screen-uri, unde turiştii pot accesa informaţii în domeniul respectiv. De asemenea, pentru accesarea informaţiilor turistice privind judeţul Bihor, există site-ul www.travel.ro, care poate fi accesat de orice persoană ce are acces la internet. Totodată, după finalizarea lucrărilor şi expoziţiilor la Muzeul Ţării Crişurilor, este prevăzută di­gitizarea obiectivului de patrimoniu".

  Principalele obstacole legislative se regăsesc în domeniul achiziţiilor publice, legislaţia fiind foarte stufoasă, cu multe neclarităţi şi interpretabilă, cu proceduri birocratice, documentaţii şi documente complexe, care fac ca derularea achiziţiilor să dureze perioade mari de timp, mai ales în situaţia în care se înregistrează şi contestaţii, subliniază sursele citate.

  În opinia lor, soluţionarea acestor probleme ar însemna o legislaţie în domeniul achiziţiilor publice mai suplă, neinterpretabilă, cu proceduri şi documentaţii mai simple, care să presupună o durată cât mai scurtă a achiziţiilor.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Companii

  Internaţional