Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

ROFMAFacility managementul în România - Viitorul se face azi

Tudor Triţă, preşedinte ROFMA Consilier /

Facility managementul în România - Viitorul se face azi
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Tudor Triţă, preşedinte ROFMA

  Ca profesie, la nivel internaţional, Facility Managementul s-a cristalizat în anii "70-80, când dezvoltarea economiei, a tehnologiei şi comunicaţiilor a condus la schimbări dramatice în modul de desfăşurare a muncii. A devenit astfel o necesitate stringentă gestionarea sistematică a activelor corporale (clădiri/ spaţii de lucru/ echipamente/ mobilier) cu scopul de a le ajusta dinamic la obiectivele strategice ale organizaţiilor.

  Conform unor studii publicate de EUROFM, industria de Facility Management este responsabilă de realizarea a 5-8% din PIB în ţările din zona europeană în funcţie de gradul de maturitate şi de dezvoltare a domeniului. Cifra este semnificativă într-o economie în contracţie. Mai mult, Facility Management-ul ca domeniu economic absorbe un număr mare de oameni, contribuind astfel la reducerea şomajului. Spre deosebire de domenii precum IT-ul, care absoarbe în special personal înalt calificat, FM-ul implică o gama variată de profesii şi de activităţi, oferind joburi şi persoanelor cu calificări medii sau joase. Ca urmare a acestui rol economic şi social, acest domeniu este important pentru România.

  În majoritatea ţărilor cu tradiţie în FM, maturizarea profesiei, structurarea domeniului, dezvoltarea industriei au fost accelerate de constituirea unor organizaţii naţionale puternice, capabile să dezvolte o platforma largă de dialog, să structureze şi să disemineze knowledge-ul, să accelereze integrarea noii industrii în peisajul economic. În SUA, în anul 1978 a fost înfiinţată NFMA (National FM Association) care trei ani mai târziu, a fost redenumită IFMA (International FM Association) devenind cea mai mare organizaţie din lume în domeniu. În scurt timp, ţările europene au continuat trendul: în Germania - GEFMA apare în 1989, în UK - primul grup de interes apare in 1985 şi tot atunci se înfiinţează asociaţii puternice în Olanda şi Danemarca, iar în 1987 apare ideea unei organizaţii europene care să faciliteze comunicarea între asociaţiile naţionale.

  Privind retrospectiv la istoria FM-ului în lume, înfiinţarea în 2009 a ROFMA a venit firesc, ca o consecinţă a dezvoltării acestui domeniu în ţara noastră.

  Rolul nostru este de a reuni specialiştii din România din domeniile Property şi Facility Management într-un mediu deschis, participativ şi colaborativ care să accelereze maturizarea profesiei şi industriei, creând o viziune unitară aliniată la nivel european.

  Structura tipurilor de asociere la ROFMA a fost adaptată acestei misiuni, oferind posibilitatea afilierii atât a companiilor care furnizează servicii de FM sau servicii conexe, a profesioniştilor care conduc sau lucrează în cadrul departamentelor de FM din companii sau administraţie publică, precum şi a cadrelor didactice şi specialiştilor din mediul academic care sunt implicaţi în cercetare sau predarea disciplinelor legate de FM.

  Ne bucurăm în cadrul Asociaţiei de implicarea activă a tuturor membrilor în activităţile curente. Workshop-urile sunt organizate cu sprijinul membrilor care au experienţă relevantă pe domeniile respective, pentru a asigura un nivel de calitate înalt al speaker-ilor şi al conţinutului.

  Cursul de FM, organizat împreună cu Real Estate Users Group de la Universitatea Tehnică din Viena, beneficiază de asemenea de traineri cu experienţă din interiorul asociaţiei.

  Codul Etic al ROFMA, elaborat recent, este de asemenea rezultatul unui efort comun.

  Această atitudine colaborativă este de apreciat cu atât mai mult cu cât multe dintre companiile membre sunt competitori direcţi.

  Implicarea masivă a membrilor face ca rolul echipei de conducere, formată din Preşedinte, Vice-Preşedinte şi Director Executiv, să fie de catalizator al energiilor, mediator al opiniilor şi de reprezentare în mediul public intern şi internaţional, menţinând constant activitatea asociaţiei pe direcţia interesului general. Cred că acesta este unul din punctele forte ale ROFMA.

  Dezvoltarea domeniului de FM în România presupune în continuare un efort susţinut orientat către recunoaşterea oficială a profesiei şi înscrierea ei in COR (Codul Ocupaţiilor din România). Sunt foarte mulţi oameni care fac FM în organizaţiile lor, dar sunt încadraţi pe posturi mai mult sau mai puţin potrivite răspunderilor şi activităţilor desfăşurate. Definirea meseriei în COR va duce la încadrarea lor pe poziţia corectă, va deschide pentru mulţi tineri perspectiva unei cariere profesionale clare şi apreciate, aliniate la standardele internaţionale, va permite dezvoltarea programelor educaţionale în universităţi.

  Sunt încă multe provocări în faţa noastră. Una dintre ele este cercetarea. Sunt deja multe studii excelent realizate în ţările cu tradiţie în FM. Însă rezultatele diferă de la o ţară la alta. Avem acum oportunitatea să ne integrăm în acest curent european. Am remarcat la conferinţele internaţionale la care am participat un interes real pentru informaţii şi date din România şi zona Est - Europeană. Sper să avem în curând primele iniţiative de cercetare, cu atât mai mult cu cât avem sprijinul domnului profesor Nicolae Postăvaru, un om cu o viziune excepţională.

  Suntem deja afiliaţi la EuroFM, organizaţie cu care intenţionăm să întărim legăturile şi în care ne implicăm deja. Urmărim în continuare dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu IFMA, precum şi cooperarea cu organizaţii similare din regiunea noastră.

  Activitatea ROFMA are o bază solidă de pornire, există companii româneşti şi internaţionale mari, cu o platformă amplă de knowledge şi cu dorinţa de implicare; sunt de asemenea companii regionale şi locale care fac FM cu multă seriozitate, la un nivel calitativ ridicat, există în special în companiile multinaţionale Facility Manageri care au deja ani buni de experienţă. Cu un asemenea capital uman cred că vom asista la o dezvoltare şi o afirmare rapidă a acestui domeniu în următorii 2-3 ani.

  Îi invit, aşadar, pe toţi cei pasionaţi şi interesaţi de acest domeniu, să ia legătura cu noi, căci acum sunt timpurile cele mai interesante, acum e momentul în care se defineşte viitorul Facility Managementului în ţara noastră.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective