Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2024

Sisteme de securitate socială în sectorul de construcţii

RAMONA VELEANU, Director General Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor Companii /

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  România s-a confruntat şi se confruntă în sectorul de construcţii cu aceleaşi probleme - dependenţa de vreme, schimbări frecvente ale angajatorilor, costul formării profesionale greu de suportat de către companii şi recent cu o acută lipsă de forţă de muncă calificată - cu care se confruntă sectorul şi în alte ţări europene.

  Partenerii sociali din sectorul de construcţii din alte ţări europene au găsit soluţii specifice pentru a face sectorul mai atractiv şi a asigura stabilitatea forţei de muncă, creând, în parteneriat, sisteme de securitate socială prin care lucrătorii din construcţii beneficiază de avantaje suplimentare, ca de exemplu: indemnizaţii pe perioada de întrerupere a lucrului, cursuri de calificare/recalificare, pensii suplimentare, plata concediilor de odihnă.

  În România, partenerii sociali din sectorul de construcţii au urmat exemplul partenerilor sociali din alte ţări europene şi, confruntându-se cu probleme similare, au construit sisteme de securitate socială, urmând modelele sistemelor existente în alte state europene. Astfel, au fost create organizaţiile Casa Socială a Constructorilor (CSC) şi Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor (CMC).

  CSC şi CMC activează în sectorul de construcţii, oferind servicii care se bazează pe acordarea de protecţie socială şi formare profesională, încercând astfel să contribuie la atractivitatea şi stabilitatea sectorului de construcţii.

  Serviciile oferite de cele două organizaţii se adresează companiilor şi lucrătorilor din sectorul de construcţii şi acoperă 2 domenii:

  - acordarea de protecţie socială salariaţilor, pe timp friguros

  - formarea profesională

  CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR

  Casa Socială a Constructorilor - CSC - https://www.casoc.ro/ - este organizaţie paritară de protecţie socială a sectorului de construcţii din România, înfiinţată în 1998 sub forma unei organizaţii non-profit, autonomă şi cu patrimoniu distinct, care s-a constituit şi funcţionează conform legii nr. 215/1997 cu participarea egală şi liberă a federaţiilor sindicale şi a organizaţiilor patronale reprezentative din ramura de construcţii şi din ramura de producere a materialelor de construcţii, conform CAEN. Membrii fondatori ai Casei Sociale a Constructorilor sunt organizaţiile patronale şi sindicale:

  CSC are ca obiect principal de activitate asigurarea protecţiei salariaţilor din ramura de construcţii şi producere a materialelor de construcţii în peri­oada întreruperii lucrului datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile (01 noiembrie - 31 martie).

  Fundaţia CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR (CMC)

  Casa de Meserii a Constructorilor - organizaţie de formare profesională în sector gestionată în sis­tem bipartit de partenerii sociali a cărei misiune este dezvoltarea unui sistem eficient şi durabil de formare profesională în domeniul construcţiilor, racordat atât la politicile europene din domeniu, care să asigure calificări relevante şi robuste, conform cerinţelor companiilor din domeniu, şi care să încurajeze învăţarea pe parcursul întregii vieţi. Fundaţia CMC a fost înfiinţată în anul 2004 de către Casa Socială a Constructorilor împreună cu partenerii sociali (reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor relevante pentru sectorul construcţiilor). https://www.cmc.org.ro/

  CMC acţionează pe mai multe direcţii:

  - Conceperea şi organizarea de cursuri de FPC

  - Punerea în aplicare a strategiei şi politicilor privind calificările profesionale aprobate de Comitetul Sectorial;

  - Elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană

  Unul dintre modelele urmate de partenerii sociali din sectorul de construcţii din România pentru construirea sistemului de securitate socială în România a fost sistemul construit de partenerii sociali din Belgia.

  Organizaţia Constructiv http://www.constructiv.be, care reuneşte mai multe fonduri, a fost creată în octombrie 2010, pentru a continua îmbunătăţirea serviciilor pentru lucrători şi angajatori din sectorul construcţiilor. Constructiv reuneşte sub aceiaşi umbrelă patru organizaţii constituite de parterii sociali, care funcţionează de mai bine de 50 de ani.

  Sub motto-ul "Building on people", Constructiv activează în sectorul de construcţii, oferind servicii care se bazează pe prevenire, pe formare profesională şi acordarea de beneficii sociale complementare, contribuind astfel la îmbunătăţirea imaginii sectorului de construcţii.

  Comisia paritară din Construcţii în care sunt reprezentate organizaţiile patronale şi cele sindicale le încredinţează misiunile iar la fiecare doi ani se actualizează toate sarcinile organizaţiilor din cadrul Constructiv. Majoritatea finanţărilor pentru organizaţii provin din contribuţiile de asigurări sociale.

  Serviciile oferite de Constructiv se adresează companiilor şi lucrătorilor din sectorul de construcţii şi acoperă 4 domenii:

  - acordarea de beneficii sociale suplimentare

  - sprijin în lupta împotriva fraudei sociale şi a concurenţei neloiale

  - stimularea gestionării competenţelor profesionale şi a tranziţiei către sector

  - promovarea siguranţei pe şantiere şi a bunăstării la locul de muncă

  Fiecare dintre organizaţiile componente este specializată într-un serviciu foarte specific, iar prin unirea acestor forţe diferite, Constructiv oferă servicii optime companiilor de construcţii şi lucrătorilor lor, astfel:

  - navb-cnac Constructiv - Comitetul Naţional de Acţiune pentru Securitate şi Igienă în Construcţii, cu misiunea de a promova bunăstarea în construcţii, cu accent pe prevenirea accidentelor la locul de muncă şi a bolilor profesionale;

  - fvb-ffc Constructiv - Fondul de formare pro­fesională pentru construcţii, care serveşte drept punct de informare, de intermediere şi de consultanţă pentru piaţa de formare profesională în sectorul construcţiilor;

  - fbz-fse Constructiv - Fondul de securitate socială pentru lucrătorii din construcţii, care garantează acordarea şi plata unor avantaje suplimentare lucrătorilor din construcţii dar sprijină şi angajatorii din acest sector. Partenerii sociali doresc să reducă în mod activ munca nedeclarată iar fse lucrează în acest sens, asigurându-se, în special, că fiecare lucrător primeşte lunar un document unic şi personalizat care trebuie completat în caz de şomaj temporar.

  - fbz p-fse p Constructiv - Fondul de securitate socială pentru pensiile suplimentare şi pensio b - Organizaţia pentru finanţarea pensiilor - toţi lucrătorii din sectorul de construcţii sunt automat asociaţi sistemului de pensii suplimentare din sector. În calitate de organizator al planului de pensii, Fse p a fost încredinţat pensio b - organizaţie pentru finanţarea pensiilor.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Companii

  Internaţional