Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 5 / 2024

"Toate proiectele au prevăzute echipamente sau soluţii «smart» în implementarea lor"

Investiţii /

"Toate proiectele au prevăzute echipamente sau soluţii «smart» în implementarea lor"
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  În următorii şapte ani, vor fi investite în Regiunea Centru (în judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu) peste 1,15 miliarde euro - fonduri europene nerambursabile -, prin Programul Operaţional Regional. La aceşti bani se vor adăuga peste 230 milioane euro - cofinanţare din partea Guvernului României, după cum ne-a spus Simion Creţu, directorul general al ADR Centru. Printre altele, domnis sa ne-a precizat, în cadrul uhnui interviu, că toate proiectele au prevăzute echipamente sau soluţii "smart" în implementarea lor.

  (Interviu cu Simion Creţu, directorul general al ADR Centru)

  Reporter: Cu ce rezultate aţi încheiat anul trecut?

  Simion Creţu: Anul 2023 a fost încă un an intens pentru echipa ADR Centru, prin prisma programelor menţionate anterior, unde avem calitatea de Organism Intermediar sau Autoritate de Management, dar şi de partener în proiecte externe sau coordonator de alte proiecte regionale. Activitatea noastră publică cu beneficiarii, cu solicitanţii de fonduri, cetăţenii, tinerii sau alte organizaţii a continuat preponderent în format fizic şi parţial în format online. Am încercat să venim în sprijinul cetăţenilor şi a celor ce au nevoie de serviciile noastre pentru a îmbunătăţi nivelul de absorbţie a fondurilor europene şi de informare privind impactul acestora în socie­tate. Sfârşitul lunii decembrie 2023 a reprezentat momentul în care ADR Centru a finalizat o parte importantă a activităţilor des­făşurate pentru implementarea POR 2014-2020. Aproape 1200 de proiecte din Regiunea Centru derulate prin ADR Centru au absorbit integral resursele europene disponibile. Este al doilea exerciţiu financiar derulat de ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional. În perioada 2007-2013, am implementat POR 2007-2013 cu un buget de 440 milioane euro, iar din 2016 am continuat cu implementarea POR 2014-2020, care a avut un buget aproape dublu.

  Pe parcursul acestui exerciţiu am avut peste 2330 de cereri de finanţare pe care le-am evaluat, iar gradul de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile alocate a depăşit pragul de 100% la sfârşitul anului. Încă mai sunt proiecte în lucru pe acest program, dar rezultatele la nivelul regiunii deja au generat beneficii în rândul cetăţenilor. Selectând câteva din nenumăratele rezultate, putem menţiona că mai mult de 1.000 familii din regiune au economii la costurile cu energia prin proiectele de creştere a eficienţei energetice realizate de municipalităţi la blocuri, pe lângă cele realizate de autorităţile locale care au investit în creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice. Şcoli, grădiniţe, creşe, dar şi Universităţile din Regiune, oferă condiţii mai bune de studiu, tot datorită fondurilor alocate din acest program, iar medicii pot acum interveni de urgenţă, cu aparatură de ultimă generaţie. Acestea sunt doar câteva rezulte, pe lângă 79 de kilometri de străzi din oraşe, peste 70 de km de piste de biciclete pe care le-aţi văzut modernizate în localităţi în ultimii ani, la care se adaugă peste 105 km de drumuri judeţene reabilitaţi.

  Pe parcursul celor aproape nouă ani de implementare a Programului Operaţional Regional 2014- 2020 - al cărui buget a fost de 647,27 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, la care s-au adăugat 119,50 milioane euro cofinanţare naţională, rezultând astfel 766,77 milioane euro fonduri totale la nivelul Regiunii Centru - ADR Centru a contribuit la lansarea unui număr de 70 de apeluri de finanţare pe cele 12 Axe Prioritare. Autoritatea de Management a programului a fost Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Pe aceste apeluri, potenţialii beneficiari au depus 2.333 cereri de finanţare, cu o valoare solicitată de 2,82 miliarde euro, toate fiind evaluate de experţii implicaţi în proiect. Din totalul cererilor de finanţare depuse, pentru un număr de 1.191 proiecte au fost semnate contracte de finanţare, având o valoare solicitată de 1,43 miliarde euro, respectiv un grad de contractare de 186%. Din toate proiectele depuse, un număr de 628 de contracte cu o valoare de 364 milioane euro sunt finalizate, iar 482 contracte mai sunt în implementare, cu o valoare solicitată de 1,018 milioane euro. Cele mai multe dintre aceste proiecte în implementare au absorbit sumele nerambursabile alocate. Astfel, cumulat, gradul de absorbţie ar putea depăşi 110% după prelucrarea, în această perioadă, a cererilor de rambursare transmise (estimare valabilă la momentul realizării interviului).

  În acelaşi timp, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027, am parcurs primii trei ani de implementare a programului. Pe perioada acestor trei ani de implementare a proiectului s-au realizat activităţi procedurale şi de sistem referitoare la calitatea pe care o are ADR Centru, de Autoritate de Management pentru Programul "Regiunea Centru" 2021-2027. Acest lucru înseamnă asigurarea logisticii necesare, dar şi a cheltuielilor de informare şi publicitate pentru noul Program, precum şi a cheltuielilor tehnice pentru implementarea PR Centru 2021-2027. Pe acest program, la nivelul celor şase judeţe din Regiunea Centru, avem 31 de apeluri de finanţare prevăzute, la care se adaugă pe program şi patru instrumente financiare reprezentate de un sistem de sprijin pentru credite de investiţii. Pe perioada scursă din 2021 până în prezent, echipa implicată a lucrat intens la definitivarea procedurilor de lucru, la elaborarea ghidurilor de finanţare, la organizarea evenimentelor de informare şi promovare şi pregătirea răspunsurilor la clarificări, pentru ca, la începutul lunii martie 2024, să semnăm contracte de finanţare pentru proiecte de dezvoltare a Regiunii Centru.

  PR Centru 2021-2027 a fost aprobat prin Decizia 7893 din 26.10.2022 a Comisiei Europene. Asta înseamnă că, în următorii şapte ani, vor fi investite peste 1,15 miliarde euro fonduri europene nerambursabile, la care se vor adăuga peste 230 milioane euro cofinanţare din partea Guvernului României, în judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

  Au fost elaborate zeci de ghiduri ale solicitantului, documente şi metodologii suport pentru solicitanţi şi beneficiari şi au fost lansate o serie de apeluri de proiecte. De asemenea, au fost elaborate metodologiile specifice pentru principiul DNSH şi abordarea imunizării la schimbările climatice. Periodic, au avut loc discuţii şi consultări pentru dezvoltarea unei platforme online de depunere a cererilor de finanţare MySMIS 2021-2027, dar şi analize privind utilizarea opţiunii de costuri simplificate şi pregătirea documentelor pentru implementarea instrumentelor financiare la nivelul PR Centru.

  Echipa ADR Centru a organizat conferinţe şi sesiuni de informare pentru potenţialii solicitanţi de fonduri cu informaţii despre tipurile de acţiuni finanţate şi condiţiile de accesare, la care au participat în total peste 4000 persoane. Elementele de identitate vizuală a Programului, precum şi o pagină web dedicată www.regiocentru.ro au fost definitivate din anul 2022, iar în luna decembrie 2023 am lansat şi aplicaţia de mobil PRoCentru, prin care cei ce doresc informaţii despre program şi nu numai primesc informaţii şi notificări pe telefon. Este prima aplicaţie de acest gen din ţară în domeniul fondurilor europene la nivel local şi regional.

  La sfârşitul lunii iulie 2023, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management a Programului Sănătate, Acordul-cadru pentru delegarea unor funcţii privind implementarea acestui program, cu referire la priorităţile 1, 2, 3, 4 şi 7, pentru acţiunile finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Alocarea orientativă pentru Regiunea Centru pe aceste priorităţi se cifrează la aproximativ 360 milioane euro.

  În septembrie 2023, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) Acordul-cadru pentru delegarea unor atribuţii privind implementarea Programului Tranziţie Justă - Prioritatea 6. În România, acest Program este finanţat în cea mai mare parte din Fondul European pentru o Tranziţie Justă, un nou instrument financiar în cadrul Politicii europene de Coeziune. Alocarea financiară pentru Regiunea Centru se ridică la 277 milioane euro. Bugetul total alocat Priorităţii 6 a PTJ - respectiv pentru dezvoltarea judeţului Mureş - este de 277.032.659 euro, din care 235.477.760 euro reprezintă contribuţia din partea Fondului pentru Tranziţie Justă şi 41.554.899 euro - contribuţia naţională.

  Reporter: În ce domenii au fost depuse cereri de finanţare pe noul buget?

  Simion Creţu: Cele mai multe cereri de finanţare au fost depuse pe apelul de finanţare deschis pentru mediul privat din Regiunea Centru, respectiv pentru proiecte care privesc investiţiile tehnologice în IMM-uri şi întreprinderile digitale pentru o economie avansată, în sectoarele de specializare inteligentă. De asemenea, au fost depuse cereri de finanţare de către primării pentru eficienţa energetică a clădirilor publice, dar şi pentru investiţii în "Învâ­ţământul antepreşcolar şi preşcolar", pentru "Conservarea, protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO şi de clasă A", precum şi pentru proiecte ce privesc "Creşterea relevanţei învăţământului terţiar-universitar".

  Avem convingerea că se vor depune proiecte pe toate apelurile lansate, atât în cadrul PR Centru 2021-2027, cât şi în cadrul Programului Tranziţie Justă, dar şi pe Programul Sănătate. Depunerea şi contractarea încă din acest an înseamnă şanse mai mari de finalizare a proiectelor şi dezvoltare armonioasă a regiunii şi a celor şase judeţe. Estimările proiectelor de investiţii pentru 2024, ca zone şi domenii, prin Programul "Regiunea Centru 2021-2027" care finanţează investiţiile locale din regiune depind de calendarul de apeluri ce se vor lansa în acest an.

  Suntem siguri că apelurile destinate dezvoltării mediului privat vor avea o dinamică foarte bună, mai ales în condiţiile economice din prezent.

  În cadrul PTJ, în calitate de Organism Intermediar, vom evalua proiectele depuse spre finanţare, vom colabora cu Autoritatea de Management din cadrul MIPE referitor la contractele de finanţare semnate şi la plăţile din proiecte şi vom monitoriza implementarea proiectelor la nivelul judeţului Mureş. În acelaşi timp, ne dorim să încheiem POR 2014-2020 cu cât mai multe proiecte finalizate cu succes. Referitor la închiderea POR, pentru proiectele finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 care nu s-au finalizat până în 31.12.2023, dar a căror implementare continuă, beneficiarii au putut solicita încadrarea în una din trei categorii, conform prevederilor din Legea nr. 425/29.12.2023 - care a intrat în vigoare în 1.01.2024, ce prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, ce reglementează domeniul:

  - nefuncţionale - continuă implementarea, urmând a se finaliza până în 31.12.2024,

  - nefinalizate - continuă implementarea, urmând a se finaliza până în 31.12.2026,

  - proiecte etapizate - continuă implementarea şi pentru care se va depune o cerere de finanţare prin Programul Regiunea Centru 2021-2027.

  Sperăm ca proiectele regionale din perioada 2014-2020 încadrate ca nefinalizate sau nefuncţionale să se încheie conform programării şi să începem contractarea proiectelor etapizate cu finanţare prin PR Centru 2021-2027.

  Reporter: În ce proporţie se adresează acestea segmentului smart?

  Simion Creţu: Toate proiectele au prevăzute echipamente sau soluţii "smart" în implementarea lor. Facem această afirmaţie deoarece conceptul "smart" presupune un proces continuu de dezvoltare, retehnologizare, adaptare la noutăţile tehnologice ce afectează mai puţin mediul şi vizează confortul angajatului şi cetăţeanului, ce maximizează calităţile unui serviciu şi care se des­făşoară pentru cetăţean şi împreună cu acesta, respectiv aspecte urmărite în condiţiile ce trebuie îndeplinite de solicitaţi. Toţi solicitanţii sau beneficiarii de fonduri din mediul public şi privat, utilizează tehnologii inteligente integrate în procesele de dezvoltare. În acelaşi timp, proiectele finanţate de Comisia Europeană solicită investiţii în soluţii tehnologice de ultimă oră, proceduri de producţie sau de modernizare cu echipamente de ultimă generaţie, prin care se urmăreşte îmbunătăţirea rezultatelor atinse în fiecare proces în parte. Realitatea ne arată că administraţiile au experienţă redusă în implementarea soluţiilor din domeniul smart-city. Deşi la nivel local există încă un nivel relativ scăzut de dezvoltare a serviciilor publice digitale, atât recentele evenimente, cât şi nevoile societăţii au impus creşterea eficienţei administraţiei şi au generat investiţii în domeniul digitalizării.

  Creşterea intensităţii digitale, adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăţi procesele interne ale companiei, dezvoltarea soluţiilor ce includ inteligenţe artificiale, dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienţii şi susţinerea digitalizării serviciilor publice, inclusiv sprijin pentru intervenţii de tip smart-city, reprezintă în acelaşi timp şi un obiectiv de finanţare prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Pe lângă cele două acţiuni de finanţare lansate în 2023 prin Programul "Regiunea Centru" cu un buget de fonduri nerambursabile de peste 112 milioane euro, în 2024 vom lansa alte 11 acţiuni/apeluri de finanţare, cu un buget total cumulat de aproape 35 milioane euro, care vizează investiţii în obiective digitale.

  Reporter: Ce aşteptări generale aveţi de la proiectele prin PNRR? Există vreun domeniu în care să fiţi implicaţi pe proiectele prin PNRR?

  Simion Creţu: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a venit în sprijinul celor interesaţi şi a pregătit o secţiune specifică dedicată Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României pe site-ul www.adrcentru.ro. Ţinând cont de faptul că s-au lansat tot mai multe priorităţi de investiţii din cadrul PNRR, demersul ADR Centru a avut ca scop centralizarea informaţiilor din mai multe surse, astfel încât mai ales reprezentanţii administraţiei publice locale să fie informaţi corect şi la timp despre oportunităţile de finanţare din cadrul acestui Program.

  Aceste demersuri au fost realizate pentru a susţine creşterea gradului de informare a cetăţenilor şi publicului ţintă cu care lucrează ADR Centru. Noi furnizăm în acest moment informaţii privind apelurile lansate, eligibilitatea cheltuielilor şi condiţiile de finanţare, furnizând şi detalii privind corelarea între strategiile locale de dezvoltare şi cerinţele noilor programe de finanţare europeană.

  Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2023 prin Agenţia pe care o reprezentaţi?

  Simion Creţu: Pe parcursul anului 2023, fondurile atrase în Regiunea Centru s-au regăsit în proiectele contractate prin POR 2014-2020, aflate în ultimul an de implementare, majoritatea administraţiilor publice încercând să finalizeze proiectele sau cea mai mare parte din lucrările şi cheltuielile aprobate în proiecte. Anvelopa financiară Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Buget de Stat, plătită şi în lucru la Autoritatea de Management pentru POR şi Organism Intermediar a fost de 855,33 milioane euro, ceea ce reprezintă 111,55 % din alocarea regională.

  Stadiul fondurilor plătite prin POR 2014-2020, transmise în plată la AM sau în lucru la ADR Centru, pe ani

  Reporter: Care sunt problemele cu care vă confruntaţi în activitatea dumneavoastră şi ce soluţii consideraţi că există pentru rezolvarea acestora?

  Simion Creţu: Problemele şi soluţiile diferă în funcţie de rolul pe care-l avem în cadrul programelor pe care le derulăm. În calitate de organism intermediar, preluăm de obicei problemele de la beneficiari şi soluţiile se propun sau le propune Autoritatea de Management. În calitate de Autoritate de Management însă, responsabilităţile şi soluţiile vor veni cât mai repede posibil, noi urmărind ca acestea să răspundă nevoilor beneficiarilor şi să fie aplicate la condiţiile economice actuale.

  Ca să dăm un exemplu, în contextul necesităţii stringente de fonduri europene pentru dezvoltarea mediului privat şi ţinând cont de propunerile mediului privat, am modificat Ghidurile de finanţare, aplicând criteriile de competitivitate mai explicite. Anticipăm că, pentru contractele ce le vom semna spre finanţare prin Programul Regiunea Centru, rămân ca probleme în implementarea proiectelor potenţiale întârzieri în derularea procedurilor de achiziţii şi încheierea contractelor, modificări ale proiectelor tehnice şi întârzieri în execuţie. Din păcate, modificările privind taxele şi creşterea preţurilor rămân în continuare probleme care pot apărea în privinţa achiziţiilor publice. O altă problemă cu care se confruntă şi beneficiarii din mediul public şi noi va fi numărul relativ insuficient de personal cu bune competenţe care să implementeze numărul mare de proiecte depuse şi contractate, mai ales prin Programul "Regiunea Centru".

  Din punct de vedere legislativ, ne bazăm pe sprijinul MIPE şi al Comisiei Europene pentru a ne asigura de buna implementare a proiectelor, al reprezentanţilor instituţiilor care fac parte din diverse structuri de decizie în cadrul programului, dar şi din partea mediului privat care are nevoie de fonduri pentru a contracara realităţile economice naţionale. Pe parcursul exerciţiilor financiare anterioare am dobândit experienţa de a lucra cu beneficiarii şi de a căuta soluţii împreună, experienţă care ne va susţine să găsim consens în situaţiile ce se vor ivi.

  Pentru problemele care sunt independente de noi, stabilitatea legislativă pe piaţa muncii şi în domeniul fiscal, în termeni de predictibilitate legislativă şi a cheltuielilor, sunt posibile probleme care pot să apară, dar la care, din experienţă, ştim că vom reacţiona în momentul în care vom putea să estimăm corect impactul lor şi vom putea propune soluţii, având mereu în centrul atenţiei beneficiarul de fonduri şi beneficiarul final, cetăţeanul din Regiunea Centru.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Piaţa Imobiliară

  Amenajări

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Legea

  Internaţional