Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

CNADNR îşi pune speranţele în realizarea proiectelor prin concesiune

F.A. Investiţii /

CNADNR îşi pune speranţele în realizarea proiectelor prin concesiune
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale a lansat trei proceduri de atribuire contracte de concesiune lucrări publice, potrivit domnului Mircea Pop, director general interimar al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR).

  Alocaţiile bugetare pe 2013 pentru investiţiile CNADNR se ridică la 1,09 miliarde lei, la care se adaugă peste 66 milioane lei pentru lucrări de reparaţii capitale, insuficient pentru finanţarea proiectelor derulate de companie. Finanţarea a devenit dificilă în această perioadă având totodată în vedere condiţiile constrângerilor impuse de Uniunea Europeană privind deficitul bugetar pentru România.

  Asigurarea surselor de finanţare pentru investiţii va fi o provocare în acest an. În acest sens, strategia Guvernului se va axa pe prioritizarea investiţiilor şi abordarea unor surse de finanţare alternative.

  Domnul Mircea Pop precizează: "Obiectivul general al strategiei Guvernului în domeniul proiectelor de infrastructură prioritare îl reprezintă asigurarea condiţiilor financiare, procedurale şi contractuale adecvate demarării şi finalizării cât mai rapide a acelor investiţii majore care au un impact economic şi social imediat şi care rezolvă probleme acute ce au în prezent un efect negativ semnificativ asupra calităţii vieţii cetăţenilor şi asupra capacităţii de a face afaceri a firmelor din România."

  Concesiunea va permite atragerea unor operatori privaţi cu experienţă

  Concesiunea poate fi o soluţie pentru numeroasele probleme întâmpinate în implementarea proiectelor de infrastructură rutieră mari, precum construcţia de autostrăzi.

  Domnul Mircea Pop, explică: "Folosirea concesiunii ca modalitate modernă în realizarea obiectivelor de infrastructură de transport rutier va permite degrevarea bugetului statului de cheltuieli de investiţii de amploare pentru realizarea acestor obiective, permiţându-se ca fondurile astfel economisite să fie utilizate în alte programe de interes naţional. De asemenea, concesiunea va permite atragerea unor operatori privaţi cu experienţă semnificativă, care vor opera infrastructura de transport rutier la cele mai înalte standarde."

  Construirea unui drum prin concesiune va presupune în linii mari ca autorităţile să pună la dispoziţia investitorilor cu care se încheie contractul, terenul pe care se va construi drumul. Operatorul privat va finanţa construcţia drumului, urmând să îşi recupereze banii prin aplicarea unei taxe de drum. Investitorul va trebui să asigure operarea şi mentenanţa drumului. Astfel, operatorul economic care execută un drum va fi direct interesat să finalizeze proiectul în cel mai scurt timp şi în cele mai bune condiţii.

  Comisia Europeană promovează contractele de concesiune

  Implementarea proiectelor prin concesiune este o procedură ce beneficiază de susţinerea Comisiei Europene.

  "În contextul restricţiilor bugetare actuale şi a dificultăţilor economice cu care se confruntă mare parte dintre statele membre, Comisia Europeană susţine modernizarea achiziţiilor publice europene pentru susţinerea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă, în acest sens promovând în Parlamentul European Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune. Totodată, politica în domeniul achiziţiilor publice trebuie să asigure mai mult decât oricând utilizarea optimă a fondurilor pentru a stimula creşterea economică şi crearea de locuri de muncă", spune domnul Mircea Pop.

  Trei proceduri de atribuire contracte de concesiune aflate în derulare

  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale avea în derulare, în luna mai, trei proceduri de atribuire contracte de concesiune lucrări publice după cum urmează:

  - proiectarea, construirea, finanţarea, operarea şi întreţinerea autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Comarnic- Braşov, km 110+600- km 168+600;

  - proiectarea, construirea, finanţarea, operarea şi întreţinerea autostrăzii de Centură Sud a Municipiului Bucureşti, km 52+770 - km 100+765 şi operarea şi întreţinerea Autostrăzii Bucureşti- Constanţa şi operarea şi întreţinerea autostrăzii Bucureşti-Piteşti;

  - proiectarea, construcţia, finanţarea, operarea şi întreţinerea Drumului Expres/Autostrada Craiova- Piteşti, km 0+000 - km 121+185. (opţiunea pentru varianta de drum expres sau varianta de autostradă va fi luată în urma etapei de dialog competitiv cu candidaţii preselectaţi).

  Nu sunt fonduri pentru construcţia autostrăzii Braşov - Cluj - Borş

  Lipsa de finanţare a afectat unul dintre cele mai mediatizate proiecte de construcţie autostrăzi, Braşov - Cluj - Borş, investiţia înregistrând întârzieri importante în execuţie.

  După negocieri de durată între statul român şi antreprenorul Bechtel International Inc, contractul încheiat cu compania americană a fost modificat. Astfel, şase din cele opt secţiuni ale autostrăzii nu vor mai fi construite de Bechtel urmând să facă obiectul altor contracte de execuţie.

  Investiţia a beneficiat până acum de finanţare din credite externe în valoare totală de 206 milioane euro, la acestea adăugându-se fonduri de la bugetul de stat.

  "În prezent, proiectul nu are finanţare, astfel fiind demarată procedura de negociere în vederea încheierii pe cale amiabilă a contractului de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov - Cluj - Borş", ne-a declarat domnul Mircea Pop.

  CNADNR încearcă să găsească soluţii pentru continuarea lucrărilor. Dacă se va asigura finanţarea proiectului investiţia ar putea fi încheiată până în 2020.

  Pentru prevenirea întârzierilor la lucrări la alte tronsoane de autostradă aflate în execuţie, CNADNR monitorizează permanent modul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale: s-a solicitat consultanţilor emiterea unor înştiinţări de remediere, au fost aplicate penalităţi şi s-au solicitat informări săptămânale referitoarea la evoluţia lucrărilor, precizează domnul Mircea Pop.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective