Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

Companiile din construcţii au dat startul digitalizării

Perspective /

Rodica Lupu şi Cristian Erbaşu

Rodica Lupu şi Cristian Erbaşu

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Roman Horwath, reprezentant al Comisiei Europene: "Trebuie să înaintăm împreună în procesul de digitalizare, este necesar ca toată lumea să contribuie la acest demers"

  Companiile din sectorul construcţiilor au dat startul procesului de digitalizare, la iniţiativa clusterului TEC - Technology Enabled Construction, alături de parteneri sociali, mediul academic, precum şi de membri ai Guvernului României şi ai Comisiei Europene.

  Obiectivele majore de modernizare a industriei de profil, unul dintre domeniile cele mai slab digitalizate din UE, au fost prezentate luna trecută, de cei implicaţi, în cadrul evenimentului online internaţional "INNOCONSTRUCT - Inovaţia în industria construcţiilor - Digitalizare".

  Roman Horwath, reprezentant al Comisiei Europene, prezent la eveniment, a declarat: "Trebuie să înaintăm împreună în procesul de digitalizare, este necesar ca toată lumea să contribuie la acest demers. La începutul lunii mai, Uniunea Europeană a publicat o actualizare a Strategiei industriale din 2020, care conţine un plan de politici de redresare economică post-pandemie. Printre obiective, vom pune accent pe modernizarea ecosistemului construcţiilor prin digitalizare şi automatizare, dezvoltarea unui plan economic sustenabil pentru mediul înconjurător, care încurajează utilizarea resurselor în mod responsabil, precum şi dobândirea de noi abilităţi profesionale, crearea şi creşterea locurilor de muncă în industrie. Întrucât majoritatea companiilor din acest ecosistem sunt IMM-uri, trebuie să le acordăm o atenţie deosebită, astfel încât să poată face faţă provocărilor din tranziţia verde şi digitală. Ecosistemul de construcţii - unul dintre cele mai mari din economia europeană - trebuie modernizat, el trebuie să profite de oportunităţi şi să rezolve provocările cu care se confruntă. Politicile europene se concentrează pe câteva domenii din cadrul ecosistemului de construcţii: renovări, planuri de rezilienţă şi redresare, digitalizare".

  Conform Strategiei digitale UE, doar 17% dintre IMM-uri au integrat cu succes tehnologiile inovatoare în afacerile lor, comparativ cu 54% dintre companiile mari, iar România este printre statele cu cel mai slab nivel de digitalizare din UE. Soluţionarea acestui decalaj reprezintă o prioritate pentru UE, având în vedere obiectivele pentru 2030, care vizează atingerea unui prag de 90% dintre companii care au adoptat tehnologii digitale şi 80% din populaţie cu competenţe digitale dobândite.

  Parteneriat între industria tech şi cea a construcţiilor

  Clusterul Technology Enabled Construction (TEC) a lansat procesul de digitalizare accelerată printr-un parteneriat între indus­tria tech şi cea a construcţiilor, anunţat în cadrul conferinţei mai sus amintite. Companii mari şi IMM-uri din domeniu, împreună cu universităţi de profil, parteneri sociali şi ONG-uri din sectorul construcţiilor, au tras un semnal de alarmă cu privire la necesitatea transformării digitale a industriei, inclusiv a educaţiei forţei de muncă din domeniu.

  Cristian Erbaşu, preşedintele clusterului TEC, a afirmat: "Acest parteneriat a plecat de la ideea că în domeniul construcţiilor, digitalizarea este mult în urma altor industrii. Necesitatea automatizării, a robotizării şi a inovării se simte din ce în ce mai mult. În România, avem de a face cu o dezvoltare destul de amplă a infrastructurii, a tuturor componentelor ce ţin de construcţii, respectiv atostrăzi, drumuri, clădiri, reabilitare etc. Proiectele în astfel de investiţii sunt în plină efervescenţă. Vom avea destule probleme. Una dintre provocările pentru care trebuie să găsim soluţii este lipsa forţei de muncă. Dar, poate apărea o soluţie foarte bună prin aplicarea de proiecte de moderzniare a domeniului. Educaţia în digitalizarea construcţiilor reprezintă o alternativă pentru forţa de muncă mai calificată în industrie. Trebuie să începem cu o campanie de conştientizare şi educare a opiniei publice şi a societăţii, urmată de formarea specialiştilor care să introducă conceptele de automatizare şi digitalizare în domeniul construcţiilor".

  Obiectivele propuse în cadrul evenimentului din luna mai sunt creşterea calităţii produselor, serviciilor şi tehnologiilor din sectorul construcţiilor, precum şi dezvoltarea unor parteneriate stabile între mediul privat şi autorităţile publice. În urma adoptării standardizării tehnicilor inovatoare de proiectare şi execuţie şi prin calificarea şi retenţia personalului, experţii estimează că, în timp, termenul de execuţie a proiectelor se va reduce, iar costurile vor fi optimizate atât pentru furnizorii de servicii, cât şi pentru beneficiarii direcţi.

  Rodica Lupu, directorul clusterului TEC, a spus: "Clusterul TEC vine să acopere un gol în piaţa româ­nească, propunând nu doar o viziune ambiţioasă, dar pragmatică pentru industria construcţiilor din România, ci şi servicii profesionale de suport, care să vină în sprijinul companiilor din industrie. Rezis­tenţa la digitalizare este o caracteristică a industriilor conservatoare, cauzată şi de faptul că piaţa nu oferă, la acest moment, servicii profesionale de calitate pentru a sprijini companiile în schimbarea modelului de business şi adoptarea tehnologiilor inovatoare într-o manieră care să aibă sens din punct de vedere economic şi să crească rentabilitatea".

  Mediul privat trebuie să se asocieze cu universităţile pentru dezvoltarea de produse şi servicii

  Un alt obiectiv pe marginea căruia au discutat participanţii la evenimentul din luna mai a fost dezvoltarea unor parteneriate strategice între mediul privat şi universităţile de profil, prin implementarea unor activităţi de cercetare-inovare, cu scopul dezvoltării şi adoptării de noi produse, servicii sau tehnologii în domeniu.

  "Technology Enabled Construction" (TEC) este un cluster de inovare fondat în 2019, care reuneşte organizaţii din mediul privat, mediul academic şi de cercetare, mediul asociativ şi cel public, având la bază valori comune ale membrilor şi obiective pe termen mediu şi lung centrate pe creşterea competitivităţii prin inovare, co-creaţie şi integrare pe întregul lanţ valoric din industria construcţiilor. Clusterul urmăreşte ca, până în anul 2025, să devină reţeaua celor mai dinamice şi inovative întreprinderi din domeniul construcţiilor din ţară, prin creşterea competitivităţii şi integrării în reţele europene, prin digitalizare şi inovare continuă.

  Prin planul de dezvoltare a clusterului sunt asumate următoarele obiective operaţionale: consolidarea instituţională a clusterului şi îmbunătăţirea relaţiilor comerciale între membrii acestuia; sprijinirea accesului la noi pieţe şi creşterea vizibilităţii membrilor clusterului pe pieţe naţionale şi internaţionale; formarea profesională şi specializarea membrilor clusterului; susţinerea generării de noi produse/servicii/tehnologii competitive pentru diversificarea ofertei interne.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional