Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

DE LA CIRCA 757 MILIOANE LEI ÎN 2019Cifra de afaceri a Metrorex - peste 855 milioane lei, în 2020

Investiţii /

Gabriel Mocanu

Gabriel Mocanu

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Cifra de afaceri a Metrorex a fost, anul trecut, de 855.550.439 lei, reprezentând date preliminate (de la circa 757 milioane lei în 2019), potrivit lui Gabriel Mocanu, fostul directorul general al societăţii de stat. Domnia sa ne-a vorbit, într-un interviu acordat înainte de plecarea din cadrul companiei, atât despre investiţiile Metrorex, cât şi despre măsurile luate în ultima perioadă pentru prevenirea răspândiri Covid-19.

  Gabriel Mocanu a demisionat de la conducerea societăţii în 26 februarie, în contextul scandalului privind nivelul salariilor de la Metrou. Cu o experienţă de peste 25 de ani în cadrul companiei, Mocanu a fost numit la conducerea acesteia în luna iulie 2020.

  (Interviu cu Gabriel Mocanu, fostul director general Metrorex)

  Reporter: Cât de mult a fost afectată activitatea companiei de Metrou de pandemia de Covid-19?

  Gabriel Mocanu: Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2 şi declararea, la data de 11.03.2020, a pandemiei de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, precum şi decretarea stării de urgenţă pe teritoriul României începând cu data de 16.03.2020, Guvernul României a impus aplicarea unor măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Măsurile luate au dus la diminuarea numărului de călători transportaţi. Pentru reducerea pierderilor, s-a decis diminuarea graficelor de circulaţie şi a numărului de trenuri, în funcţie de necesitatea de transport zilnică. Având în vedere că principalele surse de venit ale Metrorex sunt subvenţia/compensaţia pentru transportul de călători cu metroul şi veniturile realizate din transportul de călători cu metroul, veniturile societăţii Metrorex au fost afectate de scăderea numărului de călători.

  Reporter: Ce strategie aţi adoptat pentru depăşirea aces­tei situaţii?

  Gabriel Mocanu: Societatea Metrorex este o unitate cu activitate permanentă, adică se lucrează şi ziua şi noaptea (întreţinere şi reparaţii, revizii la calea de rulare şi instalaţiile aferente, la instalaţii tehnice şi tehnologice, de alimentare cu energie electrică, termică şi alimentare cu apă etc.), astfel activitatea nu a fost întreruptă în această perioadă şi nu au fost identificate activităţi care se pot realiza de la distanţă de către salariaţii societăţii.

  Metrorex a luat măsuri cu privire la distanţarea socială, prin aprobarea decalării programului de lucru pentru salariaţii care au solicitat acest lucru la nivel de unitate organizaţională, a aprobat toate solicitările din partea salariaţilor privind aplicarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

  O altă măsură luată a fost sus­pendarea temporară a activităţii comerciale în anumite staţii, iar personalul a fost redistribuit în celelalte staţii pentru completa­rea necesarului de personal apă­rute ca urmare a situaţiei create de pandemia cu coronavirus, res­pectiv concedii medicale, concedii acordate în baza legii 19/ 2020, situaţii de carantină.

  Pentru asigurarea siguranţei sanitare a publicului călător care utilizează serviciile Metrorex, au fost luate următoarele măsuri:

  - în intervalul de timp în care trenurile de metrou sunt retrase din circulaţie (23:00-05:00), se efectuează operaţii de măturare şi spălare a podelei salonului pentru îndepărtarea murdăriei, prafului, pământului şi a urmelor de pantofi, se şterg de praf cu o cârpă umedă pereţii vagonului, mânerele şi barele de susţinere călători, se spală scaunele din salon şi se şterg cu o cârpă uscată. Totodată, suplimentar faţă de procesele de salubrizare mai sus menţionate, la toate trenurile se efectuează şi o salubrizare radicală la un interval de timp de 30 ± 10 zile (conform prevederilor legale în vigoare) pe baza unor programări, în cadrul căreia se efectuează operaţii mai ample de curăţare atât pentru interiorul, cât şi pentru exteriorul trenurilor, respectiv: în interior se spală tavanul, pereţii, geamurile, panourile, afişajele informare călători, uşile de acces în vagon, banchetele, barele de susţinere, podea vagon, zonă burduf şi podea de trecere între vagoane, iar la exterior se spală toată suprafeţele laterale şi frontale ale vagoanelor.

  - firmele cu care Metrorex are contract pentru serviciile de curăţenie în staţiile de metrou de pe cele 5 magistrale, conform cerinţelor asumate prin contract, asigură zilnic (şi ori de căte ori este necesar) dezinfectarea balustradelor, glafurilor, parapeţilor, mâinilor curente, părţilor componente ale escalatoarelor, lifturilor interioare şi exterioare, cât şi dezinfectarea obiectelor sanitare din toaletele destinate publicul călător şi personalului propriu;

  - aparatele de taxare, lifturile, scările rulante şi automatele de vândut cartele sunt şi ele dezinfectate periodic cu substanţe biocide;

  - punctele de lucru ale personalului ce intră în contact cu bancnotele au fost dotate cu dispenser cu gel antibacterian;

  - publicul călător este sfătuit să achiziţioneze titlurile de călătorie de la automatele de vândut cartele sau să folosească soluţia nou implementată de Metrorex şi anume plata cu cardul bancar, direct la porţile de acces;

  - sunt afişate la loc vizibil, în toa­te staţiile de metrou, măsurile de prevenire individuale şi colec­tive ce trebuie luate cu privire la infecţia cu noul coronavirus;

  - personalul de pază existent este redistribuit în staţiile cu trafic intens de călători (Piaţa Victoriei, Piaţa Unirii, Dristor, Nicolae Grigorescu, Eroilor, Basarab, Gara de Nord, Piaţa Sudului, Eroii Revoluţiei, Obor), prin repartizarea personalului de pază mobil din staţiile cu grad de încărcare mai mic. Activitatea se desfăşoară zilnic în intervalele orare 07:00-10:00 şi 16:00-19:00;

  - Poliţia Metrou realizează acţiuni de patrulare în cele 10 staţii cu trafic intens de călători (Piaţa Victoriei, Piaţa Unirii, Dristor, Nicolae Grigorescu, Eroilor, Basarab, Gara de Nord, Piaţa Su­dului, Eroii Revoluţiei, Obor), asi­gurând echipe cu caracter cvasipermanent în staţiile menţionate, pentru respectarea regulilor de acces şi distanţare social;

  - în cele 63 de staţii şi în trenurile aflate în circulaţie este asigurat un efectiv de 320 de agenţi de pază/schimb, fiind constituite inclusiv zece patrule mobile, iar Poliţia Metrou asigură patrulare cu 24 poliţişti şi 12 echipe mixte poliţie/jandarmi, cu două echipe în ţinută civilă, în toate staţiile de metrou, atât în zona de acces, pe peron, cât şi în interiorul garniturilor de tren.

  - în vederea evitării situaţiilor de supraaglomerare, monitorizarea traficului se face pe trei paliere:

  ✓ la nivelul trenurilor, prin mecanici;

  ✓ la nivelul staţiilor, prin impiegaţii de mişcare;

  ✓ la nivel centralizat, prin operatorii de circulaţie.

  - pentru a preîntâmpina apariţia situaţiilor de supraaglomerare, Metrorex a dispus ca:

  ✓ sosirea trenurilor la acelaşi peron, în staţiile aglomerate, să se realizeze pe cât posibil alternativ, astfel încât să nu se înregistreze valori crescute ale traficului de călători într-un interval scurt de timp;

  ✓ la orele de vârf de trafic s-a luat măsura introducerii de trenuri suplimentare;

  ✓ a fost introdus suplimentar, personal de conducere a trenurilor pentru micşorarea timpilor de întoarcere a trenurilor la capetele de magistrale, prin preluarea rapidă a comenzilor de la posturile opuse de conducere a trenurilor.

  - situaţiile de supraîncărcare sunt raportate de urgenţă la Dis­pecerul Central care avizează operativ paza şi Poliţia Metrou, în vederea ordonării/restricţionării accesului în staţiile cu probleme. De asemenea, în astfel de situaţii se ia măsura introducerii de trenuri suplimentare şi reglarea corespunzătoare a intervalelor de circulaţie;

  - prin instalaţiile de sonorizare ale staţiilor, se solicită călătorilor păstrarea distanţei sociale şi purtarea măştilor de protecţie. Aceleaşi informaţii se regasesc la infochioşcuri, pe afişele din trenuri şi pe site-ul oficial al Metrorex.

  - au fost marcate cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise, atât pentru transportul în picioare cât şi pentru transportul pe scaune, astfel încât să se păstreze distanţa de minim un metru între pasageri.

  Toate aceste măsuri au fost luate de către Metrorex pentru desfăşurarea transportului în subteran în condiţii maxime de siguranţă pentru toţi utilizatorii metroului.

  Reporter: Care sunt obiectivele de investitii aflate în derulare?

  Gabriel Mocanu: ? Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon:

  - Sectiunea 1: Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Staţia şi Depoul Valea Ialomiţei: 6,2 km, zece staţii - pusă în funcţiune în anul 2020 - se desfăşoară în continu­are activităţile care nu au condiţionat punerea în funcţiune;

  -Secţiunea 2: Eroilor-Iancului - Proiectare şi Asistenţă Tehnică

  ✓ Accesibilizarea staţiilor de metrou în funcţiune pentru persoanele cu deficienţe de vedere;

  ✓ Magistrala 6 Lotul 1: 1 Mai - Tokyo

  ✓ Modernizarea instalaţiilor fixe pe Magistralele 1, 2, 3 si TL

  - Cale de rulare - Magistrala 2 - Berceni-Pipera

  ✓ Achiziţie trenuri noi de metrou - 13 trenuri pentru Magis­trala 5 Secţiunea Râul Doamnei-Eroilor, inclusiv Staţia, Galeria şi Depoul Valea Ialomiţei.

  Reporter: Când vor începe lucrările la tronsonul Eroilor-Universitate?

  Gabriel Mocanu: Pentru activităţile de proiectare şi asistenţă tehnică pentru secţiunea a 2-a, Eroilor - Piaţa Iancului a obiectivului de investiţii Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon a fost obţinută finanţare din fonduri europene nerambursabile, în cadrul programului de finanţare POIM.

  La această dată se desfăşoară procedura de achiziţie a serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică.

  Momentul declanşării procedurilor de achiziţie pentru lucrări poate fi stabilit doar după finalizarea activităţii de proiectare şi a obţinerii fondurilor necesare din programele de finanţare nerambursabilă.

  Reporter: Care este valoarea acestui proiect?

  Gabriel Mocanu: Valoarea aprobată este de 2,92 miliarde lei, în preţurile anului 2019.

  Reporter: Ce alte investiţii vor mai fi derulate în acest an şi din ce surse vor fi finanţate?

  Gabriel Mocanu: În acest an, Metrorex are în vedere să des­făşoare activităţi pregătitoare pentru constituirea ca obiective de investiţii şi obţinerea finanţării nerambursabile pentru următoarele proiecte:

  ✓ Extensie Magistrala 4, tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu;

  ✓ Achiziţie material rulant, inclusiv echipamentele de interlocking îmbarcat - 50 de trenuri;

  ✓ Realizarea sistemului de automatizare şi siguranţă, inclusiv informare dinamică pe Magistrala 2, Berceni-Pipera;

  ✓ Integrarea sistemului de control acces pe Magistrala 4 cu Magistralele 1,2,3 şi TL.

  În paralel cu activităţile enunţate mai sus, la nivelul Metrorex se lucrează continuu în vederea pregătirii documentaţiilor necesare demarării celorlalte proiecte aflate în portofoliul de inves­tiţii.

  Reporter: Ce obiective are compania pentru magistrala care va uni Bucureştiul de Voluntari?

  Gabriel Mocanu: Obiectivul este propus la finanţare prin mecanismul Parteneriatului Public Privat.

  Pentru realizarea unui asemenea proiect financiar (PPP) necesar finanţării obiectivului, Metrorex a iniţiat, conform legii, realizarea unui studiu de fundamentare, sub aspect economico-financiar şi juridic pentru pregătirea şi derularea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat. Urmare a identificării unor prevederi contradictorii în legislaţia incidentă, studiul nu a putut fi continuat, iar obiectivul nu a mai în­deplinit condiţiile privind prioritatea.

  Reluarea acţiunilor va fi reprogramată în concordanţă cu prevederile legale privind aprobarea obiectivelor de investiţii şi metodologia de prioritizare.

  Reporter: Câţi bani încasează compania, anual, din biletele şi abonamentele vândute?

  Gabriel Mocanu: Valoarea totală a cartelelor vândute în anul 2020 a fost de 231.132.955 lei.

  Reporter: Câţi pasageri circulă, anual, cu metroul?

  Gabriel Mocanu: În anul 2020, au fost înregistrate 87.875.548 călătorii.

  Reporter: Care a fost cifra de afaceri a companiei, în 2020?

  Gabriel Mocanu: În anul 2020, cifra de afaceri a fost de 855.550.439 lei, reprezentând date preliminate.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional