Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

ETAPA I DE IMPLEMENTARELucrări de 400 milioane lei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Investiţii /

Lucrări de 400 milioane lei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) dispune, în acest an, de aproape 400 milioane de lei pentru lucrările prevăzute în etapa I de implementare, după cum ne-au spus reprezentanţii Ministerului Dezvoltării.

  Programul a fost aprobat în anul 2013, luând în considerare necesarul de dezvoltare durabilă a zonelor rurale şi urbane din ţara noastră, din punct de vedere economic, social şi cultural şi dependenţa acestei dezvoltări de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, au subliniat aceştia. Beneficiarii programului sunt comunele, municipiile şi oraşele, inclusiv satele componente ale acestora, judeţele, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

  Conform datelor furnizate de minister, finanţarea programului anual PNDL este asigurată din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat. "Bugetul previzionat pentru fundamentarea propunerilor de finanţare a obiectivelor de investiţii pentru anul în curs, pe fiecare judeţ, calculat ca diferenţă dintre creditele bugetare aprobate şi neangajate şi reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se fundamentează pe baza criteriilor de alocare a programului", ne-au explicat specialiştii ministerului.

  Bistriţa-Năsăud, Constanţa şi sectorul 3 - cele mai mari alocări

  Astfel, cele mai multe fonduri au fost alocate, în acest an, judeţului Bistriţa-Năsăud - 33,3 milioane lei pentru 65 de investiţii, judeţului Constanţa - 30,8 milioane lei pentru 33 de obiective şi sectorului 3 al Capitalei - 30,6 milioane de lei pentru 18 obiective. Cea mai mare investiţie finanţată prin PNDL în Bistriţa-Năsăud este modernizarea drumului judeţean Ilva Mică - Leşu (3,1 milioane lei), urmată de modernizarea drumului judeţean Teaca - Archiud, pentru care sunt necesare 3 milioane de lei.

  În Constanţa, cele mai mari investiţii prinse în PNDL sunt construirea unei grădiniţe în Agigea (2 milioane de lei), realizarea reţelei de canalizare şi a unei staţii de epurare în Oituz (2,2 milioane lei) şi extinderea reţelei de canalizare şi epurare a apelor în localităţile Pantelimonu de Sus, Pantelimonu de Jos, Runcu, Nistoreşti şi Călugăreni (2,5 milioane de lei).

  Primăria sectorului 3 a ales să finanţeze din PNDL lucrările de reparaţii capitale şi modernizare la mai multe şcoli. Cea mai costisitoare investiţie este programată la şcoala 112 (4,2 milioane lei), urmată de lucrările se la şcolile 86 (2,7 milioane lei) şi 92 (2,6 milioane lei).

  Cel mai mare obiectiv de investiţii inclus în PNDR în acest an costă 12,5 milioane lei şi presupune modernizarea şi extinderea a două corpuri de clădire din sediul Primăriei sectorului 4.

  Judeţul Bacău a atras 22 milioane de lei

  Alte judeţe fruntaşe la atragerea finanţărilor oferite de Ministerul Dezvoltării prin acest program sunt Bacău (22,2 milioane de lei pentru 21 de obiective), Timiş (27,7 milioane lei pentru 57 de investiţii), Prahova (24 milioane de lei pentru 24 de obiective). În Bacău, cele mai mari lucrări ce vor primi bani de la minister sunt construcţia unei grădiniţe în Dărmăneşti (2,1 milioane lei), construcţia unei şcoli în satul Scurta (1,7 milioane lei), modernizarea drumurilor comunale Asău şi Bereşti-Tazlău (câte 1,5 milioane de lei fiecare).

  În Timiş, cea mai mare investiţie finanţată prin PNDL este modernizarea drumului judeţean Ohaba - Racoviţa (5 milioane de lei), iar în Prahova - reabilitarea şi extinderea reţelei de apă în Filipeştii de Târg (4,3 milioane lei). De asemenea, în Prahova, vor mai beneficia de fonduri şi modernizarea drumului comunal Arieceştii - Zeletin (2,2 milioane lei), dar şi extinderea reţelei de apă în Băicoi.

  În judeţul Harghita, cu fonduri din PNDL vor fi realizate 25 de obiective cu o valoare totală a alocărilor de 19 milioane de lei. Cea mai mare investiţie din acest judeţ este construcţia unei grădiniţe în Odorheiu Secuiesc (2,9 milioane de lei), urmată de extinderea canalizării în Praid (2 milioane de lei), extinderea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate în Ciucsângeorgiu (1,8 milioane de lei).

  Şi Mehedinţiul a reuşit să atragă 23,7 milioane lei pentru 32 de tipuri de lucrări, printre care cele mai costisitoare sunt extinderile reţelelor de apă şi canalizare în localităţi precum Vlădaia, Vânjuleţ, Vânju Mare, Godeanu şi Gogoşu.

  61 de investiţii în Olt

  În Olt vor fi finanţate 61 de obiective cu 20,3 milioane de lei, iar în Alba- 36 de obiective cu 17,7 milioane de lei. Judeţul Argeş a fost "prins" în PNDL cu 14,3 milioane lei pentru 33 de lucrări de investiţii, iar Bihorul - cu 18,4 milioane de lei pentru 84 de obiective.

  Ministerul Dezvoltării a mai aprobat alocarea din acest program a sumei de 19,7 milioane de lei pentru Judeţul Dâmboviţa, bani cu care vor fi derulate lucrările la 48 de investiţii. Cele mai mari obiective sunt modernizarea drumului judeţean Sinaia - Cabana Cuibul Dorului (1,5 milioane lei) şi reabilitarea unei şcoli şi a unei grădiniţe din Ludeşti (2,5 milioane de lei).

  Judeţul Sibiu a atras prin PNDL 15,6 milioane lei pentru 26 de obiective, Teleormanul - 13,2 milioane lei pentru 19 investiţii, iar Vâlcea - 22 milioane de lei pentru 68 de obiective.

  Fonduri mult mai reduse au fost alocate judeţelor Brăila (5,7 milioane de lei), Braşov (6 milioane de lei), Botoşani (9,4 milioane de lei), Gorj (8,3 milioane de lei).

  Includerea la finanţare a unui obiectiv de investiţii în cadrul programului anual PNDL se face cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (4) şi alin. (41) din OUG nr. 28/2013, după cum ne-au precizat specialiştii Ministerului Dezvoltării. Astfel, consiliile judeţene, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, transmit ministerului propunerile de finanţare, detaliate pe obiective de investiţii "în continuare" şi obiective de investiţii "noi" pentru anul în curs, pe baza criteriilor de prioritizare. În situaţii justificate, unităţile administrativ teritoriale pot transmite ministerului propuneri de finanţare.

  Ministerul centralizează propunerile de finanţare transmise de către consiliile judeţene şi unităţile administrativ teritoriale, iar în baza datelor deţinute şi a analizelor proprii de specialitate întocmeşte lista finală de obiective de investiţii propuse spre finanţare şi sumele alocate acestora pentru finanţarea PNDL pentru anul în curs. Lista se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale. După încheierea contractelor de finanţare cu Ministerul Dezvoltării, pentru obiectivele de investiţii noi, beneficiarii, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi răspund pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.

  Prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, Programului PNDL i-au fost alocate credite bugetare în valoare de 1.450.000.000 lei, ne-au menţionat oficialii ministerului. Obiectivele de investiţii au vizat cu precădere dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, contribuind la creşterea coeziunii economice şi sociale la nivel de regiune.

  Reprezentanţii ministerului ne-au mai spus: "Având în vedere limitările fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru finanţarea PNDL, autorităţile administraţiei publice locale pot să solicite pentru obiectivele de investiţii noi, în mod special pentru cele din domeniul alimentare cu apă şi canalizare, finanţare din fondurile europene alocate pentru exerciţiul financiar 2014 - 2020. De asemenea în baza acordurilor internaţionale cu FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană, în anul 2015 se urmăreşte finanţarea, cu prioritate, a investiţiilor în infrastructură".

  50 de milioane de lei de la buget pentru reabilitări termice

  O altă componentă importantă a bugetului investiţional al Ministerului Dezvoltării este Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 acestui program i-au fost alocate credite bugetare în valoare de 50.000.000 lei, conform sursei citate.

  Programul este elaborat de minister în baza celor locale transmise de coordonatorii locali, în limita fondurilor alocate anual de la bugetul de stat cu această destinaţie. Organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de intervenţii la blocurile de locuinţe este de competenţa autorităţilor locale.

  Reprezentanţii ministerului ne-au declarat: "Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie se asigură astfel: 50% din alocaţii de la bugetul de stat, 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. În vederea decontării fondurilor de la bugetul de stat în cuantum de 50% din valoarea executării a lucrărilor de intervenţii, între Ministerul Dezvoltării şi Unităţile Administrativ Teritoriale se încheie anual contracte de finanţare, între minister şi asociaţiile de proprietari neexistând relaţii contractuale".

  Programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală este în derulare din anul 2011. Prin Legea bugetului de stat, acestui tip de program i-au fost alocate credite bugetare în valoare de 250.000 lei în acest an.

  În perioada 2010 - 2014, prin Programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, ministerul a decontat dobânda pentru 17 credite bancare.

  Criterii de prioritizare a investiţiilor în cadrul PNDR sunt data semnării contractului de furnizare/prestare de servicii/execuţie de lucrări, după caz; stadiul fizic; populaţia deservită; procentul de cofinanţare de la bugetul local.

  Criteriile de alocare a fondurilor PNDR:

  Ponderea numărului de obiective de investiţii aflate în derulare de fiecare judeţ, având în vedere:

  - numărul de obiective de investiţii aflate în derulare de fiecare judeţ din totalul investiţilor aflate în derulare la nivel naţional;

  - necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiţii începute şi nefinalizate raportat la necesarul total de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiţii începute şi nefinalizate de la nivel naţional;

  Alocarea după indicatorul cu privire la datele demografice şi administrativ-teritoriale ale judeţelor, având în vedere:

  - ponderea numărului de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ din totalul numărului de unităţi administrativ-teritoriale de la nivel naţional;

  - ponderea populaţiei judeţului raportată la populaţia totală a ţării;

  - ponderea suprafeţei judeţului raportată la suprafaţa totală a ţării.

  Alocarea după indicatorul cu privire la capacitatea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, având în vedere:

  - ponderea capacităţii unităţilor administrativ-teritoriale de a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de investiţii.

  Liviu Dragnea a demisionat, la jumătatea lunii mai, din funcţia de Ministru al Dezvoltării, ca urmare a deciziei instanţei de a-l condamna în dosarul "Referendumul". Cu ocazia prezentării bilanţului mandatului său la cârma ministerului, domnia sa a comentat, referitor la Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL): "Există acum o abordare unitară, cu reguli unice de finanţare şi cu criterii de prioritizare, care, din păcate, nu au existat înainte, nici la acest minister, nici la alte ministere în guvernările trecute. Prin PNDL finanţăm în principal apă şi canalizare, drumuri, şcoli, grădiniţe şi dispensare. În principal, am urmărit să se finalizeze lucrările care erau într-o stare avansată de execuţie, pentru că erau începute de foarte mulţi ani şi, de asemenea, să fie finanţate, în special, investiţiile care, odată finalizate, produceau dezvoltare în comunităţile respective. Sunt în curs de finalizare 4.271 de obiective".

  Domnia sa a subliniat că este vorba despre 980 de sisteme de alimentare cu apă, 560 de sisteme de canalizare şi staţii de epurare, 2.189 drumuri publice şi alte obiective, precum şcoli şi grădiniţe.

  Liviu Dragnea a subliniat că obiectivul prioritar de investiţie în 2015-2016 îl reprezintă finalizarea a 500 de şcoli şi repartizarea a 1.981 de microbuze şcolare.

  Fostul ministru a subliniat că anul acesta vor fi recepţionate, prin bugetul ministerului, realizate fiind de Compania Naţională de Investiţii (CNI), 250 de cămine culturale, de care vor beneficia 1,2 milioane de cetăţeni. De asemenea, pentru sportul de masă vor fi finanţate 52 de obiective, cu un efort financiar de peste 100 de milioane de euro, iar în 2015 vor fi puse în funcţiune 34 de obiective de acest gen.

  Liviu Dragnea a amintit că ministerul a demarat trei programe de investiţii în infrastructura instanţelor judecătoreşti, ce se vor realiza tot prin CNI. De asemenea, a pornit şi proiectul construirii cartierului pentru justiţie, pentru perioada 2015-2020. În total, este vorba de peste 500 de milioane de euro investiţii în infrastructura pentru justiţie.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional