Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

FONDURI EUROPENEADR Bucureşti - Ilfov: Urmează să fie semnate contracte mari ale administraţiilor publice

F.A. Finanţare /

Procesul de contractare este în plină desfăşurare la ADR Bucureşti - Ilfov, iar până în prezent anul acesta s-au semnat cinci contracte de finanţare. Dar, repre­zentanţii ADRBI ne-au spus că la jumătatea lunii aprilie, data închiderii prezentei ediţii a revistei, mai erau în curs de semnare câteva contracte de finanţare cu valori mult mai mari decât cele menţionate mai jos, cum vor fi cele pe DMI 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană -subdomeniul centre urbane" aparţinând administraţiilor publice locale din Bucureşti.

Lucrările la "West Gate Business Center" încep în acest an

Contractul de finanţare pentru centrul pentru sprijinirea afacerilor "West Gate Business Center" al cărui beneficiar este "Alma Trade" SRL a fost semnat la 23 februarie 2011, suma cerută fiind de 40,81 milioane lei.

Obiectivul general al proiectului, cu o valoare totală estimată de peste 80 milioane de lei, este construirea în Bucureşti a unui centru pentru sprijinirea afacerilor în cadrul căruia urmează să fie găzduite 52 de firme. Ca urmare a proiectului vor fi create 320 de locuri de muncă în cadrul firmelor găzduite, în termen de doi ani de la finalizarea centrului. Pentru acest centru, societatea "Alma Trade" Bucureşti a lansat deja o licitaţie în vederea atribuirii contractului de execuţie a lucrărilor. Valoarea estimată a contractului fără TVA este de 63,7 milioane de lei. Astfel, timp de 15 luni de la data atribuirii contractului se vor executa lucrări de construcţii, utilităţi, instalaţii, finisaje, montaj, achiziţie echipamente/dotări şi amenajări. pentru o clădire de birouri. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare a fost 26 aprilie, 2011.

Alte proiecte pentru care s-au semnat contractele de finanţare în această primăvară sunt:

- Proiectul "Cancerul, prioritate absolută în dezvoltarea unui sistem real de servicii sociale".

Beneficiar este Fundaţia Sfânta Irina. Contractul de finanţare a fost semnat la 16 martie 2011, suma cerută fiind de 2,88 milioane lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă extinderea casei de îngrijire a bolnavilor aflaţi în dificultate.

- Proiectul "Centrul de servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice". Beneficiar este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 2, Bucureşti. Contractul de finanţare a fost semnat la 14 martie 2011, suma cerută fiind de 2,71 milioane lei.

Centrul va oferi servicii sociale pentru un număr de peste 1000 de locuitori din cartierul Ion Creangă, persoane vârstnice aflate în situaţie de risc social, persoane care sunt în imposibilitatea de a beneficia contra-cost de servicii medicale, kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică medicală şi de întreţinere; acordarea unor servicii de formare continuă (utilizarea calculatorului, limbi străine) şi de consiliere juridică şi socială şi asigurarea unor facilităţi de socializare şi petrecere a timpului liber.

Alte două contracte de finanaţare au fost semnate în acest an pe DMI 4.3 "Sprijinirea dezvoltării micro­între­prinderilor":

- Proiectul "Modernizarea şi dezvoltarea durabilă a SC Radiology Excellence Center SRL prin achiziţionarea unor echipamente şi tehnologii noi ce conduc la consolidarea şi creşterea competitivităţii firmei pe piaţă", suma cerută fiind de 606.113 lei.

- Proiectul "Dotarea unei clinici dentare cu echipamente de înaltă performanţă". Suma cerută este de 845.852,2 lei iar beneficiar este "Hq Medical" SRL.

În anul 2011 au mai fost depuse la ADRBI şase proiecte pe următoarele domenii majore de intrevenţie (DMI) 2.1; 3.2 şi 5.1 care solicită o sumă totală de 178 milioane lei. Trebuie menţionat faptul că, în cazul axelor Regio, alocarea pe DMI-uri este acoperită cu contracte deja semnate şi proiecte eligibile în proporţie de 120% până la 400% pe diferite DMI.

Cele mai multe proiecte au fost depuse pentru axa 4 domeniul major de interventie (DMI) 4.3 "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor". La primul apel de proiecte pentru DMI 4.3 din 2008 au fost depuse 62 de proiecte, iar la ultimul apel deschis in 2009 au fost depuse 509 proiecte.

Pentru toate domeniile majore de intervenţie ale Regio - Programul Operaţional Regional se aplică regula depunerii continue de proiecte, fără termen limită, până când suma cerută de proiectele aflate în evaluare şi implementare depăşeşte cu 50% suma alocată regiunii.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective