Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Fonduri europeneConstructorii pot iniţia proiecte private finanţate din fonduri nerambursabile

F.A. Finanţare /

Roxana Mircea, managing partner "Rosi Euro Invest" www.fonduri-europene.tel

Roxana Mircea, managing partner "Rosi Euro Invest" www.fonduri-europene.tel

Roxana MIRCEA, managing partner "Rosi Euro Invest"

Pe majoritatea programelor de finanţare nerambursabilă de care România beneficiază, sunt măsuri care au şi o componentă de construcţii. Se finanţează construcţia de sere, ferme, structuri de cazare, de agrement, centre de afaceri etc.

Proiectele sunt evaluate, iar după semnarea contractului de finanţare cu Autoritatea Contractantă beneficiarii trebuie să organizeze licitaţie în SEAP sau cerere de oferte pentru alegerea constructorului/furnizorului de echipamente, respectând OUG 34/2006 precum şi condiţiile stipulate în contractul de finanţare. Nu trebuie să existe conflict de interese între beneficiar şi constructor/furnizor, respectiv acţionariat comun în ambele societăţi, rude până la gradul IV.

Constructorii pot analiza rapoartele de selecţie, elaborate şi actualizate permanent de autorităţile contractante şi oferta pe astfel de proiecte cu finanţare nerambursabilă, adresându-se beneficiarilor de finanţare nerambursabilă.

În rapoartele de selecţie sunt indicate codul SMIS, titlul proiectului, societăţile beneficiare, valoarea totală şi valoarea nerambursabilă a proiectului.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala-FEADR, coordonat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale finanţează pe toate măsurile şi construcţia de diferite structuri.

Pe Măsura 121 se finanţează sere, ferme - Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă - la nivel de fermă; pe Măsura 123 - hale pentru procesarea produselor primare, pe Măsura 312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro întreprinderi"- se finantează construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv - pentru efectuarea activităţii vizate de proiect - precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii.

Măsura 313 "Încurajarea activităţilor turistice" finantează construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microîntreprindere) având până la 15 camere, în mediul rural, cu 50% nerambursabil, maxim 200.000 euro.

Rapoartele de selecţie sunt disponibile pe http://www.apdrp.ro/.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale coordonează şi Programul Operaţional pentru Pescuit care finanţează activităţi legate de pescuit, procesare. Spre exemplu, Măsura 2.3 finanţează "Prelucrarea şi comercializarea peştelui". Beneficiarii unor astfel de proiecte care au şi componenta de construcţie trebuie să construiască respectând legislaţia şi normele impuse de contractul de finanţare.

Programul Operaţional Sectorial "Cresterea Competitivităţii Economice", gestionat de Ministerul Economiei, conţine câteva măsuri ce au şi componenta de construcţii. Spre exemplu, Axa Prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Domeniul major de intervenţie D1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM" Operaţiunea "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile" pentru Întreprinderile Mari. Rapoartele de selecţie pentru toate măsurile se regăsesc pe http://amposcce.minind.ro/fonduri_ structurale/ Lista_beneficiarilor_AP1_ Intrep_Mari-apel2010_stadiu_ 27_mai_2011_30052011.pdf.

Din titlul proiectului reiese dacă proiectul are şi o componentă de construcţii sau doar achiziţia de echipamente.

Programul Operaţional Regional gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, operează la nivel naţional prin intermediul celor opt Agentii de Dezvoltare Regională: ADR Nord Est, ADR Sud Est, ADR Sud Muntenia, ADR Sud Vest, ADR Vest, ADR Nord Vest, ADR Centru, ADR Bucuresti.

Spre exemplu, stadiul proiectelor pe regiunea Bucureşti Ilfov poate fi consultat pe http://www.regioadrbi.ro/!res/fls/situatia- proiectelor-2.09.2011(3).pdf.

Pe http://www.regioadrbi.ro/proiecte/ lista-proiectelor-contractate/ se regăsesc proiectele contractate, grupate pe cele 5 axe. Spre exemplu, pe Regiunea Bucureşti-Ilfov, pe DMI 4.1 se regăsesc doua centre de afaceri cu valoare de 14 şi respectiv 80 milioane lei, care au semnat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, având un procent de finanţare nerambursabilă de maxim 60%.

Tot Ministerul Dezvoltării şi Turismului gestionează şi Programele de Cooperare Transfrontalieră: România - Serbia, România - Ucraina -Republica Moldova etc. Atât APL-uri cât şi universităţi, structuri non profit, ONG-uri pot aplica fie pentru construcţia de infrastructura care să faciliteze cooperare între cele două state, să favorizeze dezvoltarea economică, socială comună.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective