Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

ÎN EXERCIŢIUL BUGETAR 2014-2020ADR Nord-Est a contractat de la UE 1,4 miliarde euro

Investiţii /

Vasile Asandei

Vasile Asandei

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Prin POR Nord-Est 2021-2027, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR NE) are prevăzută o alocare financiară de 1,76 miliarde euro, din FEDR. Acesta este, însă, doar unul din instrumentele prin care fondurile europene vor intra în Regiunea Nord-Est, ne-a transmis Vasile Asandei, directorul general al ADR N-E. Valoarea nerambursabilă contractată la nivelul Regiunii Nord-Est până acum, din exerciţiul bugetar precedent, este de 1,4 miliarde euro, iar sumele efectiv rambursate către beneficiari depăşesc 380 milioane euro, ne-a mai spus domnia sa, într-un interviu.

  (Interviu cu Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est)

  Reporter: Care a fost evoluţia activităţii ADR Nord-est anul trecut, an marcat de pandemia de Covid 19?

  Vasile Asandei: Ca mulţi dintre noi, am fost nevoiţi să ne adaptăm rapid şi să găsim soluţii eficiente, care să nu ne afecteze activitatea. Aş spune că am avut şi câteva premise care ne-au ajutat în acest sens: faptul că lucrăm cu beneficiarii prin intrermediul aplicaţiei MySMIS 2014 şi, la rândul nostru, avem dezvoltată în Agenţie o platformă online de lucru pentru ges­tionarea proiectelor din POR 2014-2020, myadr.ro, o platforma pentru comunicare internă, licenţe pentru evenimente online, dar şi echipamente suficiente pentru a lucra de acasa atunci cand a fost nevoie. Ne place să credem că, în relaţia cu beneficiarii şi partenerii noştri, nu au fost resimţite sincope în colaborare, fireşte, mai puţin cele legate de constrângerile legale şi sanitare, cum ar fi lipsa evenimentelor mari, de exemplu.

  Reporter: Aţi primit semnale din regiune că au fost abandomante/amânate/anulate proiecte europene din cauza crizei?

  Vasile Asandei: Din fericire, au foarte puţine semnale de acest tip. De la debutul pandemiei, au fost reziliate doar trei contracte de finanţare prin POR 2014-2020 şi acestea din motive independente de criza sanitară. Împreună cu Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, am pus la dis­poziţie beneficiarilor mecanis­me de sprijin, cum ar fi posibilitatea prelungirii contractelor de finanţare sau a termenelor de răspuns în procesul de evaluare, prelungirea termenelor de depunere pentru apelurile de proiecte dechise, pentru a le da răgazul să se pregătească şi să obţină toate documentele necesare, precum şi posibilitatea suspendării temporare a contractelor pe perioada stării de alertă. Avem şase beneficiari care au uzat de această posibilitate, dar considerăm că, la momentul actual, suspendarea nu este de natură a afecta implementarea proiectelor.

  Reporter: Câţi bani din bugetul european 2021-2027 revin re­giunii pe care o gestionaţi?

  Vasile Asandei: Prin POR Nord-Est 2021-2027, avem prevăzută o alocare financiară de 1,76 miliarde euro din FEDR. Acesta este, însă, doar unul din instrumentele prin care fondurile europene vor intra în Regiunea Nord-Est. Alte programe prin care Regiunea Nord-Est va beneficia de finanţări generoase sunt: Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă, Programul Operaţional Transport, Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare, Programul Operaţional Sănătate, Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare, Programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială şi, fi­reşte, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

  Reporter: Care este gradul de absorbţie, la nivel regional, a fondurilor alocate din bugetul precedent?

  Vasile Asandei: Valoarea nerambursabilă contractată la nivelul Regiunii Nord-Est până acum este de 1,4 miliarde euro, iar sumele efectiv rambursate către beneficiari depăşesc 380 milioane euro.

  Reporter: Ce proiecte au fost depuse/aprobate pentru exerciţiul 2021-2027?

  Vasile Asandei: Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 vizea­ză domeniile: specializare inteligentă şi inovare, IMM-uri, digitalizare, eficienţă energetică, dezvoltare urbană, mobilitate şi conectivitate, protecţia naturii şi a biodiversităţii, infrastructura edu­caţională, turism şi cultură/ patrimoniu cultural. Aşadar, acestea sunt direcţiile în care ne aşteptăm să avem investiţii cu prioritate.

  Apelurile de proiecte pentru perioada 2021-2027 nu au fost lansate încă, acest lucru fiind posibil doar după aprobarea POR Nord-Est de către Comisia Europeană. În acestă perioadă, suntem preocupaţi să oferim sprijin potenţialilor beneficiari pentru pregătirea documentaţiilor tehnico-economice ale investiţiilor vizate. Prin Programul Operational Asistenţă Tehnică, vor fi sprijinite 16 proiecte de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variantele ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare) şi infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic. De asemenea, în acest moment la care răspundem la întrebări, aşteptăm propuneri de proiecte în cadrul unui apel care vizează finanţarea documentaţilor (studiu de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuţie) pentru proiecte de infrastructură în domeniile de spe­cializare inteligentă.

  Reporter: Ce proiecte de tip smart se află în aprobare/derulare?

  Vasile Asandei: Avem multe proiecte de tip smart în desfăşurare. Ca să vă dau doar un exemplu, m-aş opri la Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic MAVIS (Managementul vârstnicului şi îmbătrânirii sănătoase), derulat de Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi, care va fi unicul centru de "smart ageing? din Ro­mânia.

  Investiţia, în valoare de 1,4 milioane euro, are în vederea exploatarea oportunităţilor economice generate de "economia argintie", dezvoltarea şi transferul de soluţii tehnologice şi servicii către economie. Gestionarea provocărilor societale reprezentate de îmbătrânirea populaţiei, accesibilitatea serviciilor socio-medicale, calitatea actului medical, prevenţia, diagnosticarea şi terapia bolilor au fost premisele care au dus la această idee ambiţioasă de proiect.

  Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS va deveni un pilon cheie al ecosistemului regional de inovare, capabil să conecteze oportunităţile pieţei din domeniul economiei argintii şi bolilor cronice (e-health, smart textiles, biotech etc.) cu nevoile utilizatorilor finali şi capacităţile mediului de afaceri de a satisface aceste nevoi.

  Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2020?

  Vasile Asandei: În 2020 au fost procesate cereri de rambursare şi plată către beneficiari în valoare de 145 milioane euro.

  Reporter: Ce proiecte sunt în desfăşurare şi care sunt proiectele prioritare?

  Vasile Asandei: Pentru peri­oada în care ne aflăm, proiectele prioritare sunt cele care vizează dezvoltarea urbană, în special cele intregrate din Municipiile reşedinţă de judeţ şi cele care vizează Axa 1 privind inovarea şi transferul tehnologic. Axa Prioritară 4 din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 combină priorităţi de investiţii subscrise următoarelor obiective tematice: economii cu emisii reduse de CO2; protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; investiţii în educaţie şi competenţe. La nivelul Regiunii Nord-Est, cele şase municipii reşedinţă de judeţ (Bacău, Botoşani, Iaşi, Piatra Neamţ, Suceava şi Vaslui) au în implementare 60 de astfel de proiecte, în valoare de 282 milioane euro şi ne aşteptăm ca acestea să aibă un impact socio-economic major asupra comunităţilor locale în care se implementează.

  Prioritare, de asemenea, pentru perioada următoare sunt pro­iectele care vizează sprijinirea entităţilor de inovare şi trans­fer tehnologic şi investitiile pentru IMM-uri care valorizează rezultate ale cercetarii. Fiind proiecte de o complexitate ridicată, acestea au avut nevoie de o perioadă mai lungă de pregătire, dar implementarea lor în bune condiţii va fi un exerciţiu extrem de util pentru ceea ce va însemna finanţarea inovării în următorul Program.

  Reporter: Cum vedeţi derularea proiectelor din fonduri europene din regiune în urmatoarea perioadă, în contextul în care urmează o nouă criză economică?

  Vasile Asandei: Pentru noi, orice criză înseamnă o oportunitate. Cu atât mai mult în perioada următoare, în care resursele pentru investiţii prevăzute la nivel guvernamental sunt reduse (aşa cum observăm din propunerea de buget), fructificarea fondurilor europene într-un mod inteligent devine o obligaţie, nu doar un deziderat! Noi avem pus la punct deja un mecanism de sprijin destinat autorităţilor publice locale urbane pentru identificarea şi dezvoltarea de proiecte strategice cu impact major regional, elaborarea/ actualizarea documentelor strategice, dar şi pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2021- 2027. În mod complementar, eforturile noastre vor viza mediul antreprenorial, cu reprezentanţii căruia avem un dialog permanent, iar opiniile lor vor fi luate în adaptarea continuă a gamei noastre de servicii care îi vizează ca potenţiali beneficiari.

  Reporter: Ce planuri are Agenţia pe termen scurt, mediu şi lung?

  Vasile Asandei: Aşa cum probabil cunoaşteţi, începând cu perioada de programare 2021-2027, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va îndeplini funcţia de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional.

  Prioritatea noastră numărul unu în această perioadă o repre­zintă procesul de elaborare a POR Nord-Est 2021-2027, care se desfăşoară în strânsă colaborare cu partenerii locali, având drept premise necesităţile reale ale regiunii. Nu vom neglija, însă, nici celelalte proiecte şi obiective în care suntem implicaţi, cum ar fi stimularea inovării, digitalizării şi antreprenoriatului.

  Perioada aceasta, în care, paradoxal, am auzit de multe ori sintagma "distanţare", pentru noi a însemnat şi eliminarea multor bariere şi distanţe fizice. Suntem în contact permanent cu organizaţii din lumea întreagă, participăm la şedinţe de lucru la cel mai înalt nivel cu reprezentanţii Comisiei Europene, Băncii Mondiale, Reţelelor internaţionale din care facem parte, iar asta ne-a adus un acces aproape nelimitat la informaţie şi oportunităţi. Vom face tot posibilul pentru a fructifica aceste oportunităţi în interesul Regiunii Nord- Est, pentru a face procesul cât mai simplu, uşor şi predictibil şi vom urmări cu foarte mare interes impactul proiectelor pe care le finanţăm, aşa cum ne cere Comisia şi cum este şi firesc.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional