Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

INCD URBAN INCERCSucursala Timişoara, componentă activă în peisajul urbanistic local

F.A. Companii /

Sucursala Timişoara, componentă activă în peisajul urbanistic local
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  CS II ing. Nicolae Armion, Director Sucursala Timişoara, Ing. Andreea Buzuriu

  Scurt istoric

  În perioada anilor "50, dezvoltarea sectorului de construcţii a impus înfiinţarea de laboratoare şi centre de cercetare în acest domeniu.

  INCERC- Timişoara a fost creat în anul 1955, ca filială a institutului cu acelaşi profil ce fiinţa la Bucureşti din anul 1950, la Iniţiativa Profesorului Emerit ing. Constantin Avram, membru corespondent al Academiei Române, fiind cea mai importantă instituţie de cercetare în construcţii din vestul ţării.

  Proiectul de execuţie al sediului INCERC Filiala Timişoara a fost elaborat de către ing. Iosif Grüner, cadru didactic la Institutul Politehnic - Facultatea de Construcţii din Timişoara şi urma să fie amplasat pe un teren aflat în spatele actualei Universităţi de Vest destinat iniţial pentru construirea stadionului municipal din apropierea micului stadion ,,Ştiinţa"". Proiectul stadionului a fost abandonat şi terenul, amplasat între actualele străzi Oltul şi Traian Lalescu, a fost împărţit între Institutul Politehnic şi Laboratorul - ICSC. Strada Ioan Curea (fostă Stadion) şi clădirea Universităţii nu existau, era doar o clădire a Institutului Pedagogic care ulterior a fost integrată în Universitatea de Vest din Timişoara.

  Construcţia s-a realizat într-un timp scurt, iar, pe tot timpul execuţiei, lucrările au fost urmărite de către prof.em.ing. Constantin Avram, însoţit de viitorul şef al filialei ing. Liviu Seleş, cadru didactic la IPT, Facultatea de Construcţii.

  Iniţial proiectul prevedea o clădire simetrică cu două hale pentru încercări, anexe şi birouri spre strada Traian Lalescu. Din motive economice, s-a executat doar jumătate din proiect.Clădirea avea o hală de 210 mp, o anexă care cuprindea un laborator de chimie, un laborator pentru analiza materialelor de construcţii , o mică magazie şi un atelier mecanic. Pe faţada principală, de-a lungul unui coridor erau înşirate şase încăperi pentru personalul de cercetare şi un hol interior. Completarea construcţiei s-a făcut peste câţiva ani de către IPT - Facultatea de Construcţii pentru Catedra de Beton Armat, care îşi desfăşura activitatea în laboratorul INCERC.

  Situaţia actuală

  Teren în administraţie.

  Sucursala Timişoara a INCD URBAN-INCERC este amplasată în zona I a municipiului şi dispune de o suprafaţă de 8.532 mp., laturile perimetrului fiind în vecinătatea a trei străzi, a patra latură, cu o suprafaţă de cca. 1300 mp., fiind luată abuziv de Primărie - Direcţia de Drumuri Municipale - şi folosită ca drum public de legătură între str. Traian Lalescu şi str. Oltul.

  Clădiri.

  Pe terenul mai sus amintit, Sucursala Timişoara a INCD URBAN-INCERC are construite cinci corpuri de clădiri având utilităţi specifice.

  Hala I de încercări materiale de construcţii - compusă din hala de încercări propriup-zisă, deservită de un grup sanitar (duş+WC), pe o latură lungă fiind amplasate birouri şi laboratoare, iar în zona frontală sunt birouri pentru personalul tehnic, economic, secretariat, arhivă şi director.

  Hala 2 de încercări modele şi elemente mari de structuri - compusă din hala de încercări propriu-zisă, pe o latură lungă fiind dispuse camera compresoarelor, atelierul mecanic, camera de climatizare, vestiarul pentru personal, grupurile sanitare. Pe aceeaşi latură, la etaj sunt dipuse o bibliotecă, cinci încăperi de birouri şi un grup sanitar.

  Atelierul vechi de tâmplărie - nefolosit - compus din două încăperi centrale de producţie, două magazii laterale, grup sanitar. Trebuie remarcat faptul că imobilul în care este amenajat atelierul este unicat în Europa, acoperişul acesteia având formă circulară în structură reticulară;

  Fiind o construcţie deosebită, reabilitarea şi mai ales schimbarea destinaţiei trebuie să fie făcută foarte atent pentru a păstra şi mai ales a scoate în evidenţă valorile iniţiale ale stucturii.

  Anexele funcţionale, compuse dintr-un garaj dispus pe a doua latura lungă a halei 1 de încercări şi magaziile de materiale de construcţii construite din tablă ondulată, fixată pe o şapă simplă din beton, situat în continuarea halei 2 de încercări.

  Trebuie făcută menţiunea că Sucursala Timişoara a INCD URBAN INCERC se află la km 0 al municipiului şi este înconjurată de toate facultăţile aparţinând atât Universităţii Politehnice, cât şi Universităţii de Vest, fiind un punct convergent pentru toate aceste instituţii.

  Activitatea lucrativă

  Actualmente INCD URBAN INCERC Sucursala Timişoara funcţionează ca Laborator de Materiale de Construcţii, Geotehnică şi Fundaţii, (Laborator MCGF), avînd ca orientări principale de activitate cercetarea , asistenţe tehnice de specialitate şi elaborarea de Agremente Tehnice.

  Principalele domenii abordate sunt:

  - structuri din beton armat, beton precomprimat, lemn şi zidărie;

  - construcţii metalice şi sudură;

  - materiale de construcţii, tehnologia mortarelor şi betoanelor;

  - geotehnică şi fundaţii.

  Pentru evidenţierea preocupărilor deosebite ale celor care au pus bazele cercetării fundamentale şi aplicative din INCERC Filiala Timişoara, prezentăm în continuare aspecte din timpul testelor de laborator executate la un acoperiş cilindric în structură reticulară, care apoi a fost pus în operă, devenind din model experimental, un atelier anexă al filialei.

  Structurile din beton armat, beton precomprimat, lemn şi zidărie la ora actuală sunt testate în Hala 2 de încercări, unde există posibilitatea montării unor standuri de mari dimensiuni, fixate pe sisteme de ancorare dispuse pe fundaţii care să reziste unor solicitări diverse şi foarte mari.

  Construcţiile metalice şi structurile metalice sudate, sunt încercate atât în hala 2, pe componente mari, sau în hala 1, unde în general se fac încercările pe epruvete prelevate şi prelucrate.

  Hala 1 de încercări este prevăzută şi cu laboratoare pentru verificarea materialelor de construcţii, tehnologia mortarelor şi betoanelor.

  Lucrările de geotehnică şi Fundaţii sunt efectuate în general pe teren, probele prelevate fiind examinate în laboratoarele sucursalei.

  O activitate mai nouă, dar de mare actualitate, este urmărirea comportării la seism a terenurilor de fundare şi determinarea hazardului seismic al zonei. În acest sens, în curtea sucursalei există un foraj de medie adâncime, dotat cu senzori conectaţi la un centru de urmărire prin satelit, care monitorizează activitatea seismică din întreaga ţară.

  Specialiştii din sucursală, execută şi încercări in situ la diferite structuri din beton armat, beton precomprimat, zidărie şi metal, în vederea stabilirii stării fizice a construcţiei, comportarea acesteia la seism, respectiv durata rămasă de viaţă.

  CONCLUZII

  Din cele prezentate, se poate face afirmaţia că INCD URBAN INCERC Sucursala Timişoara se integrează perfect în peisajul urbanistic al municipiului Timişoara, aducându-şi aportul cu prisosinţă la dezvoltarea, modernizarea şi creşterea siguranţei în exploatare a variatelor tipuri de construcţii existente în comunitatea oraşului.

  O mai bună colaborare cu autorităţile locale ar putea duce la o contribuţie şi mai substanţială la implementarea rezultatelor ştiinţifice din cercetările fundamentale şi aplicative din domeniul construcţiilor, lucru ce ar genera un real progres tehnic.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional