Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 3 / 2023

MEDIUSoluţii alternative: AFM investeşte, în 2011, un miliard de euro pentru proiectele de mediu

F.A. Finanţare /

Gheorghe Popescu, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu

Gheorghe Popescu, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu

Preocuparea pentru conservarea calităţii mediului şi interesul pentru adoptarea unor soluţii alternative în vederea obţinerii de energie sunt din ce în ce mai mari. Tendinţa este stimulată în România şi de programele cu finanţare nerambursabilă derulate de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Gheorghe Popescu, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, ne-a declarat: "Toate categoriile de programe pe care le finanţăm au o finalitate în îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, fie că vorbim de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau de creşterea capacităţii de stocare a dioxidului de carbon, dacă ne referim la parcuri şi păduri. Banii care se colectează de la poluatori merg numai către asemenea destinaţii".

Pentru anul 2011, AFM dispune de aproape un miliard de euro, credite de angajament, pentru finanţarea programelor aflate în derulare.

24.000 de dosare depuse de persoane fizice pentru "Casa Verde"

În cadrul programului "Casa Verde" adresat persoanelor fizice, prin care beneficiarii îşi pot înlocui sistemele clasice de încălzire cu surse regenerabile (panouri solare, centrale pe peleţi, pompe de căldură), au fost depuse în sesiunea 1 iunie - 15 iulie 2011 aproape 24.000 dosare.

"Anul acesta am avut o surpriză deosebită, pentru că într-o lună şi jumătate s-au depus mai multe dosare decât anul trecut. Am sistat programul, deoarece bugetul a fost depăşit. Vom încerca să facem o rectificare în septembrie, prin care să acoperim toată valoarea solicitată. Este vorba de un plus de vreo 40 milioane lei. Dispunem de resurse financiare şi vom face o redistribuire pentru a le asigura finanţare tuturor celor care au depus dosare. Este un program care a prins bine, iar beneficiarii sunt foarte mulţumiţi pentru că din martie până în octombrie nu cheltuiesc nimic pentru apa caldă", subliniază domnul Gheorghe Popescu.

Comparativ, în sesiunea din 2010, in cadrul programului "Casa Verde" pentru persoanele fizice, au fost depuse 18.300 de cereri, din care 16.591 au fost aprobate. Din cele aprobate, la mijlocul lunii august 2011, erau deja la decontare (lucrările fiind încheiate) 6.922 de cereri, din care 5.218 erau deja plătite. Celelalte erau în procedură de analiza.

Motivul respingerii unor solicitări a constat în prezentarea unor dosare neconforme: fie nu aveau documente de proprietate sau solicitanţii au venit cu coproprietăţi, fie beneficiarii nu au adus documentul fiscal solicitat sau alte documente prevăzute în ghidul de finanţare.

Beneficiarii au termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru realizarea investiţiei. "Sperăm să închidem în câteva luni şi plăţile pentru anul trecut", adaugă domnul Popescu.

Programul "Casa Verde" destinat persoanelor fizice ar putea să fie extins pe viitor pentru a permite şi achiziţionarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice. "Era şi este un program prevăzut în lege, dar sursa lui de finanţare nu este deocamdată realizată. Discutăm de nişte penalizări de la producătorii de energie care nu îşi anulează până la un anumit termen certificatele de emisii pentru gaze cu efect de seră. Cei care nu se încadrează în această prevedere legală plătesc 100 de euro pentru fiecare certificat, dar deocamdată nu s-a încasat nimic şi nu am putut să lansăm o sesiune. Menţinem ideea dacă avem sursă", explică domnul Popescu.

Aflux de dosare şi la "Casa Verde" pentru persoane juridice

Pentru programul "Casa Verde" adresat persoanelor juridice, la mijlocul lunii august era în derulare faza de analiză, fiind depuse din partea autorităţilor publice locale 955 de proiecte.

Preşedintele AFM afirmă: "Sigur, acest lucru ne bucură, pentru că până anul trecut, la toate sesiunile desfăşurate de AFM nu s-a acoperit finanţarea programată prin proiecte depuse, de fiecare dată rămânând o coadă de finanţare neacoperită. Începând de anul trecut, de când s-a văzut că proiectele se derulează aşa cum a fost stabilit în ghid, adică se încheie contracte, se efectuează plăţi, iar proiectele sunt utile, au venit foarte mulţi solicitanţi, mult mai mulţi decât ne aşteptam. Astfel, avem cam de şapte ori mai multe proiecte depuse ca valoare faţă de suma stabilită prin buget. Vom vedea dacă găsim soluţii, poate să mai redistribuim ceva la rectificarea bugetară. Analiza se va încheia peste vreo trei luni".

Şi sectorul privat a beneficiat de fonduri nerambursabile pentru creşterea producţiei de energie din surse regenerabile, respectiv prin centrale eoliene, microhidrocentrale, centrale pe biomasă sau biogaz. În sesiunea din acest an au fost depuse 50 de proiecte, în contextul unei alocări de circa 800 milioane de lei.

950 milioane lei pentru reţele de apă

Prioritatea pentru AFM este programul vizând realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare. "Opţiunea generală este că ar trebui să prioritizăm cumva partea de activitate care vizează finanţarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizări şi staţii de epurare. Avem anul acesta o sesiune foarte mare, cu vreo 950 milioane lei programaţi. Deşi numărul de proiecte este foarte mare, aproape 900 proiecte sunt depuse pe sesiunea aceasta, undeva până în 200 vor prinde finanţare, pentru că valorile de acoperit sunt mari. Pentru restul vom avea o nouă sesiune", menţionează preşedintele AFM.

La mijlocul lunii august erau în diverse stadii de realizare în jur de 45 de staţii de epurare prin acest program.

Anul trecut, ghidul de finanţare a fost modificat pentru a include în acest program şi reţelele de apă şi canal, pe lângă staţiile de epurare şi tratare.

Proiectele depuse în prima sesiune în care s-au aplicat aceste modificări erau în analiză în luna august. "Avem angajamentul ca, în acest an, 60% din populaţia României să fie racordată la apă şi canal, respectiv să dispună de staţii de tratare şi epurare", precizează domnul Gheorghe Popescu.

Nouă proiecte în derulare pentru protecţia împotriva inundaţiilor

În paralel, în agenda de lucru a AFM se află şi programul pentru prevenirea efectelor inundaţiilor. Deoarece fenomene meteorologice extreme s-au produs şi anul trecut, au fost încheiate nouă contracte importante, cu o valoare de circa 615 milioane lei. Până la mijlocul lunii august fuseseră decontate 440 milioane de lei, iar lucrările erau spre finalizare. Cele mai multe contracte au drept beneficiar Administraţia Naţională "Apele Române", iar câteva sunt încheiate cu administraţiile publice locale care au în inventar zone inundabile.

Solicitările pe acest program se adresează direct Ministerului Mediului şi sunt semnate de prefectul judeţului şi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Dacă investiţia este considerată necesară se aprobă ulterior prin hotărâre de guvern.

Programul va fi permanent şi se va apela la fondurile disponibile în acest scop în momentul în care apar calamităţi. Pentru acest an pot fi folosite în jur de 200 milioane de lei, spune domnul Popescu.

De asemenea, AFM avea în pregătire la mijlocul lunii august programul de decontaminare a terenurilor contaminate istoric, destinat autorităţilor locale care au asemenea terenuri şi sunt obligate să le decontamineze.

Prin programul de împădurire a terenurilor agricole degradate vor fi împădurite în jur de 8.000 ha de terenuri aparţinând autorităţilor publice locale, în cadrul a două sesiuni. În luna august se semnau contractele pentru proiectele depuse în prima sesiune şi se primeau proiecte în cadrul celei de a doua sesiuni.

Calitatea proiectelor este în creştere

În continuare există unele dificultăţi în implementarea programelor AFM. Astfel, au fost depuse proiecte necorespunzătoare pe programul de împăduriri şi pe programul de reţele de apă.

Pe de altă parte, există o tendinţă de îmbunătăţire a calităţii proiectelor de la o sesiune la alta. "Comparând sesiunile similare care s-au ţinut în 2007 şi 2008, lucrurile s-au corectat mult, oamenii au înţeles că proiectul trebuie să răspundă strict ghidurilor. Dar încă nu sunt toate proiectele de calitate, unele sunt făcute de nespecialişti sau oameni fără experienţă şi atunci soarta lor este aceea de a nu primi finanţare", avertizează Gheorghe Popescu, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Pentru eficientizarea programelor derulate, AFM analizează în permanenţă oportunitatea realizării unor modificări, corectării ghidurilor, extinderii sau răstrângerii sferei de aplicare sau simplificării procedurilor, fără a ieşi însă din anumite rigori.

"În general, încercăm să simplificăm, să eliminăm din dosare piese care chiar nu sunt necesare. La Casa Verde pentru persoane fizice nu putem să complicăm foarte mult dosarele. Fiind vorba de un număr foarte mare de proiecte, am optat pentru varianta ce presupune completarea dosarului cu 5 documente. Apoi se verifică prin sondaj la faţa locului dacă ceea ce este scris în document se regăseşte acolo", exemplifică domnul Popescu.

Bugetul disponibil pentru derularea programelor AFM în 2012 urmează să fie stabilit în intervalul noiembrie - decembrie 2011, în funcţie de priorităţile Guvernului. "Este greu de anticipat de ce sumă o să dispunem. Am finalizat sistematizarea cu noua lege privind taxa pe emisiile poluante la autovehicule, o sursă importantă în bugetul nostru şi rămâne de văzut decizia luată de Parlament în luna septembrie", precizează domnul Gheorghe Popescu.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Internaţional