Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2021
Abonament gratuit

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE"Este important ca autorităţile locale să vină în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor"

Smart City /

"Este important ca autorităţile locale să vină în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor"
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  "Autorităţile locale îmbrăţişează utilizarea conceptului şi avem convingerea că acţiunile întreprinse de MCSI în această direcţie vor determina o creştere a volumului de proiecte ce urmează să fie dezvoltate în următoarea perioadă"

  Conform MCSI, conceptul de oraş inteligent este o formă complexă a unei aşezări cu dimensiuni variabile şi dotări edilitare, care îndeplineşte mai multe funcţii: administrativă, industrială, comercială, politică şi culturală

  Omenirea s-a dezvoltat, de-a lungul timpului, preponderent în aglo­merările urbane şi în jurul aces­tora. În timp, odată cu dezvoltarea marilor localităţi, a oraşelor, aceas­ta a dus la creşterea consumului, creşterea cantităţii de deşeuri şi, implicit, a gradului de poluare a mediului înconjurător. O serie de aspecte critice pentru dezvoltarea în continuare a comunităţilor au trebuit rezolvate, între ele fiind: siguranţa locuitorilor, sănătatea publică, iluminatul public, transportul de mărfuri şi de persoane, eliminarea deşeurilor etc.

  Acestea sunt aspecte importante şi pentru localităţile şi comunităţile moderne, indiferent de mărimea acestora. Spre deosebire de comunităţile şi localităţile tradiţionale, societatea modernă dezvoltată se confruntă în prezent cu o serie de alte probleme suplimentare, cum ar fi: creşterea majoră a numărului locuitorilor şi a suprafeţelor ocupate, creşterea consumului, creşterea volumului de servicii publice de infrastructură, eventuale creşteri ale infracţionalităţii, dezvoltarea serviciilor de transport uman şi de mărfuri, a serviciilor de comunicaţii electronice etc. Mai mult, încălzirea globală, provocările majore ale unui mediu înconjurător în continuă schimbare, cu consecinţe importante asupra vieţii pe Pământ, necesitatea gestionării îmbunătăţite a resurselor şi deşeurilor, generează o nouă serie de provocări pentru edilii moderni şi capacitatea de adaptare a comunităţilor umane. Trebuie de asemenea luat în considerare faptul că în prezent societăţile moderne dezvoltate parcurg o etapă în care tehnologia este parte a tuturor proceselor derulate în asigurarea condiţiilor optime de viaţă ale cetăţenilor şi de funcţionare a instituţiilor publice şi mediului de afaceri. Mai mult, tehnologia este de cele mai multe ori un factor critic de care depinde atât succesul unor activităţi de bază ale societăţii moderne, cum ar fi: producerea mâncării, alimentarea cu apă, alimentarea cu energie electrică sau cu gaze, iluminatul individual sau public, siguranţa publică, serviciile de sănătate, transportul de persoane sau de mărfuri, prelucrarea minereurilor şi materiilor prime, fabricarea produselor finite, colectarea şi prelucrarea deşeurilor, comunicaţiile la distanţă, sau funcţionarea unei administraţii publice moderne. Practic, nu există activitate derulată în societatea actuală şi în care tehnologia modernă să nu reprezinte un factor cheie, sau cel puţin un element de succes. Astfel, volumul provocărilor cărora trebuie să le facă parte administraţiile publice şi edilii moderni este semnificativ mai mare şi mai complex, o comunitate sau localitate devenind, practic, un mare sistem deschis, în permanentă schimbare.

  Din această perspectivă, Comisia Europeană - Digital Single Market, reprezintă "smart city" că pe o comunitate în care reţelele şi serviciile tradiţionale devin mai eficiente prin utilizarea tehnologiilor digitale şi de telecomunicaţii, în beneficiul cetăţenilor şi mediului de afaceri. O altă definiţie comună spune că "un oraş Smart, este cel care integrează tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor pentru utilizarea eficientă a resurselor şi infrastructurilor în scopul asigurării necesităţilor cetăţenilor săi".

  (GHIDUL SMART CITY FOR SMART COMMUNITIES - MCSI)

  Industria "Smart City" a înregis­trat, în ultima perioadă, la nivel european, un avans considerabil datorită beneficiilor pe care le aduce la nivelul comunităţilor, consideră reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), adăugând că România, ca stat membru, se aliniază pla­nului de dezvoltare pe acest do­meniu.

  Oficialii MCSI susţin: "Se poate observa o evoluţie în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei din zona Smart City, dar într-un număr redus de oraşe momentan".

  Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), prin măsurile întreprinse pe zona conceptului "Smart City", intenţionează să promoveze la nivelul autorităţilor locale importanţa şi necesitatea conştientizării beneficiilor pe care le pot avea asupra creşterii calităţii vieţii, reducerii consumului de energie, optimizarea şi gestionarea timpului etc.

  Reprezentanţii MCSI afirmă: "Ţinând cont de informaţiile circulate în mediul public, putem afirma că autorităţile locale îmbrăţişează utilizarea conceptului şi avem convingerea că acţiunile întreprinse de MCSI în această direcţie vor determina o creştere a volumului de proiecte ce urmează să fie dezvoltate în următoarea perioadă. Este important ca autorităţile locale să vină în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor, astfel încât evoluţia tehnologică să fie utilizată în beneficiul acestora".

  MCSI încurajează autorităţile locale în vederea identificării priorităţilor reale şi particulare la nivelul fiecărui oraş, iniţiază ample procese de consultare publică, precum şi analize atente ale activităţilor derulate la nivelul autorităţilor, astfel încât proiectele din zona "Smart" să aibă impact şi beneficii imediate.

  Conform MCSI, conceptul de oraş inteligent este o formă complexă a unei aşezări cu dimensiuni variabile şi dotări edilitare, care îndeplineşte mai multe funcţii: administrativă, industrială, comercială, politică şi culturală. Conceptul Smart vizează diferite soluţii de organizare şi management al acestor oraşe, care contribuie esenţial la calitatea vieţii, organizarea eficientă şi care facilitează modul de convieţuire.

  MCSI propune autorităţilor locale o abordare prietenoasă a deprinderii şi identificării celor mai simple modalităţi de aderare la conceptul Smart City.

  În opinia oficialilor MCSI, un oraş inteligent este reprezentat de comunitatea care utilizează tehnologiile de vârf în coordonarea şi managementul proceselor derulate în zona mobilităţii economiei guvernării vieţii sociale, vieţii private şi a calităţii mediului: "Paşii necesari şi obligatorii ca un oraş să acceadă la statutul de oraş inteligent sunt: realizarea unei infrastructuri de comunicaţii; dezvoltarea aplicaţiilor necesare funcţionării tuturor sistemelor; gestionarea unitară a tuturor proceselor pe baza datelor furnizate în cadrul acestei infrastructuri.

  Referitor la numărul de oraşe inteligente din România, reprezentanţii MCSI ne-au transmis: "Fiind un proces în fază incipientă, în acest moment putem observa o deschidere pozitivă a autorităţilor către Smart City pentru a accede în viitor la conceptul de oraş inteligent. De menţionat este faptul că atributul de oraş inteligent este îndeplinit doar în momentul în care toate procesele şi activităţile derulate la nivelul unui oraş sunt gestionate cu ajutorul platformelor tehnologice inteligente. Există oraşe care în momentul de faţă au operaţionalizat diverse procese cum ar fi: anumite străzi cu iluminat inteligent, parcări inteligente, optimizarea transportului în comun, evacuarea deşeurilor menajere, smart mettering etc, motiv pentru care nu putem evalua care dintre aceste oraşe prezintă un avans în raport cu celelalte".

  Despre accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea acestei industrii, oficialii MCSI spun: "MCSI nu gestionează şi nu monitorizează fonduri europene cu această destinaţie. Despre legislaţia în domeniu, MCSI susţine ca aceasta să asigure în viitor cadrul necesar cu privire la interoperabilitatea sistemelor Smart şi asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor smart".

  La întrebarea cum poate deveni Bucureştiul un "oraş inteligent", reprezenzanţii MCSI ne-au declarat: "Bucureştiul, ca toate celelalte oraşe trebuie să identifice necesităţile şi să parcurgă etapele, astfel încât acestea să devină operaţionale într-un timp cât mai scurt".

  În ceea ce priveşte locul pe care îl ocupă România în rândul ţărilor europene din punct de vedere al industriei smart city, oficialii MCSI ne-au declarat: "În momentul de faţă, la nivel mondial nu există un clasament al ţărilor în ceea ce priveşte industria Smart City, ci doar evaluări cu privire la nivelul de automatizare şi integrare a soluţiilor Smart la nivelul marilor oraşe.

  Există posibilitatea ca oraşe din România să ajungă în acest clasament într-un viitor probabil, în raport cu soluţiile Smart ce vor fi adoptate".

  Potrivit MCSI, autorităţile locale la nivelul comunităţilor îşi propun proiecte ambiţioase pe zona smart: "Marea majoritate sunt generate în urma prioritizării nevoilor, aşadar putem evidenţia ca proiecte importante pe cele care în momentul de faţă vizează eficientizarea consumului de energie prin utilizarea iluminatului inteligent, cele care contribuie la optimizarea transportului în comun, fiuidizarea traficului, gestionarea evacuării deşeurilor. Considerăm că fiecare dintre aceste proiecte sunt importante pentru comunităţile pe care deja le-au dezvoltat".

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Smart City

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Perspective

  Companii

  Internaţional