Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

Pandemia a afectat unele proiecte din infrastructura sanitară a judeţului Galaţi

Investiţii /

Costel Fotea

Costel Fotea

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  (Interviu cu Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA)

  Reporter: Ce dificultăţi în implementarea obiectivelor de investiţii întâmpinaţi de când a fost declarată pandemia? Cum a afectat criza sanitară activitatea instituţiei?"

  Costel Fotea: Odată cu izbucnirea crizei sanitare provocate de noul coronavirus, unele dintre proiectele cu finanţare europeană şi/sau obiective de investiţii care vizează infrastructura sanitară au fost afectate sau chiar sistate. Unităţile sanitare cu paturi din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi au fost desemnate progresiv ca spitale dedicate COVID-19 sau spitale suport de diferite faze şi au aplicat planurile de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus, aprobate periodic de autorităţile centrale.

  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi, unul dintre cele mai mari spitale din sud-estul României, a intrat din anul 2018 într-un amplu program de consolidare, printr-o investiţie a Companiei Naţionale de Investiţii şi de creştere a eficienţei energetice, printr-un proiect cu finanţare europeană implementat de Consiliul Judeţean Galaţi. Proiectul este menit să reducă la aproape jumătate consumul de energie al unităţii sanitare prin reabilitarea termică a clădirii, schimbarea instalaţiei electrice, sanitare ventilaţie şi a lifturilor. Pandemia provocată de noul coronavirus a îngreunat şi chiar a stopat o parte dintre lucrările de modernizare desfăşurate prin proiectul Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi, constând atât în lucrări exterioare de îmbrăcare a clădirii de nouă etaje în plăci de compozit, cât şi în lucrări interioare complexe de consolidare. Luând în calcul întârzierile provocate de pandemie, data de finalizare a investiţiei va fi decalată cu cel puţin un an, cu acceptul autorităţii contractante.

  Factorii determinanţi au fost, pe de o parte, modificările impuse în funcţionarea spitalului - respectiv impunerea unor norme generale de funcţionare prin acte normative -, iar pe de altă parte măsurile pe care angajatorii din sistemul privat au fost obligaţi să le aplice pentru a asigura protecţia angajaţilor, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

  Un obiectiv de investiţii a cărui aplicare a fost amânată este Amenajarea Secţiei Cardiologie Intervenţională din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi, întrucât secţia a fost alocată temporar bolnavilor Covid-19, în contextul creşterii numărului de îmbolnăviri şi al supraaglomerării spitalelor din judeţ.

  În ceea ce priveşte desfăşurarea lucrărilor la obiectivele de investiţii din infrastructura culturală, criza sanitară nu a afectat semnificativ graficul de derulare. La şantierele pentru obiectivele de investiţii "Casa Colecţiilor" şi "Casa Cuza Vodă" au fost implementate măsurile impuse de reglementările în vigoare şi nu s-au înregistrat situaţii care să impună măsuri suplimentare. Regimul de lucru a trebuit adaptat măsurilor impuse în ceea ce priveşte păstrarea distanţării sociale.

  În cadrul proiectului "ESCAPE- LAND - Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Activ în Bazinul Mării Negre", proiect implementat de Consiliul Judeţean Galaţi alături de parteneri din Ucraina, Republica Moldova şi Republica Georgia, nu s-au putut organiza evenimentele publice şi deplasările programate. Prin urmare, a fost afectat programul de activităţi şi s-a impus aplicarea unor soluţii, iniţial neprevăzute. În acest fel s-au minimizat efectele negative şi s-a reuşit atingerea obiectivelor în termenele şi condiţiile stabilite prin proiect. Pentru organizarea evenimentelor publice sau a întâlnirilor dintre parteneri s-a optat pentru utilizarea instrumentelor electronice - evenimente on-line, în timp ce pentru activităţile care nu pot fi realizate on-line, cum ar fi vizite de lucru, schimburi de experienţă etc., acestea au fost amânate cu acordul tuturor părţilor implicate.

  Criza sanitară a afectat o parte dintre activităţile instituţiei. Un impact important al pandemiei a fost înregistrat în desfăşurarea activităţilor de gestionare şi dezvoltare a relaţiilor de cooperare internă şi internaţională ale judeţului Galaţi, cu structuri similare din ţară şi străinătate sau în calitate de membru al unor organizaţii naţionale şi internaţionale din care Consiliul Judeţean Galaţi face parte. Evenimentele privind colaborarea s-au redus considerabil şi s-au axat exclusiv pe componenta comunicării de la distanţă.

  În domeniul licitaţiilor publice nu s-au înregistrat sincope, în­truc­ât procedurile de achiziţie publică se desfăşoară on-line.

  Reporter: Ce obiective de inves­tiţii de tip smart aveţi?

  Costel Fotea: La nivelul Consiliului Judeţean Galaţi nu există proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă sau obiective de investiţii care să fie etichetate în exclusivitate smart. Cu toate aces­tea, proiectele aflate în implementare, contractate sau evaluate, includ şi componente smart sau prevăd utilizarea şi încurajarea utilizării tehnologiilor inteligente în viaţa comunităţilor umane, în scopul dezvoltării durabile a acestora, în armonie cu natura şi mediul înconjurător.

  ✓ În judeţul Galaţi va fi realizat cel mai performant sistem de management al deşeurilor din România. Proiectul "Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi". Finanţat prin fonduri europene este unul dintre cele mai ample şi mai complexe proiecte, atât în ceea ce priveşte valoarea, componentele, cât şi mecanismul. În proiect sunt implicate toate cele 65 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi. Proiectul are ca obiectiv managementul deşeurilor în­tr-un sistem armonizat, la nivelul tuturor comunităţilor locale din judeţ. Viitorul sis­tem de management al deşeurilor va avea mai multe puncte strategice în judeţ - la Galaţi, Tecuci, Târgu Bujor şi Valea Mărului - şi va fi orientat pe mai multe componente: colectarea, transportul sau trans­ferul deşeurilor, tratarea deşeurilor în staţiile de compostare, realizarea staţiilor de sortare şi instalaţiilor de tratare mecano-biologică, respectiv depozitarea compostului rezultat în urma prelucrării deşeurilor. În municipiul Ga­laţi va fi construită Staţia de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie, cu o capacitate de circa 125.000 t/an. Instalaţia de tratare mecano-biologică reprezintă 70% din proiect şi constituie partea cea mai importantă. Staţia ultramodernă de tratare a deşeurilor va fi dotată cu un digestor şi cu o turbină de producere a energiei electrice. Prin acest sistem, cu tehnologii de ultimă oră, deşeurile municipale vor fi transformate în fertilizant organic (un compost sterilizat ce va putea fi folosit drept îngrăşământ în agricultură) şi în biogaz pentru a produce energie electrică ce va fi folosită pentru func­ţionarea utilajelor. Staţia îşi va produce singură necesarul de energie electrică. Este un proiect unic în Româ­nia, care corespunde tuturor normelor de mediu în vigoare. Realizarea şi operarea acestei investiţii se va face într-un sistem de tip DBO (design-build- operate), în care la licitaţie se vor prezenta în asociere un proiectant, un constructor şi operatorul care va folosi echipamentele pe o perioadă de 15 ani.

  ✓ Proiectul "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi" este unul dintre proiectele derulate în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, este un important proiect cu fonduri europene aflat în desfăşurare. Proiectul urmăreşte reducerea cu 45% a consumului energetic al unităţii sanitare. Având o capacitate de 1.200 de paturi, spitalul consumă, în fiecare an, peste 5,5 milioane de KW/h de energie primară, ceea ce îl plasează în clasa energetică B. După realizarea investiţiei, consumul estimat va fi de circa 3,1 milioane de KW/h, corespunzător clasei energetice A. Proiectul presupune înlocuirea instalaţiei electrice, a instalaţiei sanitare, schimbarea conductelor de fluide medicale şi schimbarea tâmplăriei exterioare. Se vor utiliza materiale şi tehnologii noi, fiabile. Partea vizibilă a investiţiei o reprezintă placarea pereţilor exteriori ai spitalului, ai Ambulatoriului şi ai clădirii în care funcţionează Unitatea de Primiri Urgenţe, cu plăci de compozit aplicate peste un strat de vată minerală. Pe acoperişul spitalului au fost montate mai multe straturi izolatoare şi urmează să fie instalate panouri fotovoltaice pentru încălzirea apei, dar şi câteva centrale eoliene de mici dimensiuni. Investim, astfel, şi în tehnologii de producere a energiei verzi, precum producerea de curent electric din surse regenerabile.

  ✓ Proiectul "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi", cu finanţare din fonduri europene, vizează atât consolidarea, reabilitarea şi extinderea pe orizontală şi pe verticală a clădirii Ambulatoriului de Specialitate, de aproape patru ori suprafaţa actuală, cât şi realizarea de lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, precum şi instalarea de pompe de căldură şi sisteme de climatizare. O parte din banii alocaţi proiectului vor fi investiţi în dotarea cu aparatură medicală, inclusiv un computer tomograf performant de ultimă generaţie, o instalaţie nouă de radiologie, alături de numeroase alte dispozitive care vor duce la îmbunătăţirea calităţii actului medical şi la sporirea accesului pacienţilor din judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea şi Vrancea la investigaţii de calitate.

  Extinderea şi modernizarea variantei ocolitoare a Galaţiului - cea mai mare lucrare în infrastructura rutieră a municipiului din ultimii 30 de ani

  Proiectul "Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi, DJ 251M" este unul extrem de important pentru judeţul Galaţi, fiind cea mai mare lucrare în infrastructura rutieră a Galaţiului din ultimii 30 de ani. Practic, se modernizează de la zero drumul de centură al municipiului Galaţi, creându-se o infrastructură rutieră modernă, cu o investiţie de peste 30 milioane de euro, de care va beneficia atât comunitatea locală, cât şi persoanele care vor tranzita judeţul. Lucrările se vor executa pe o suprafaţă de 184.445 de metri pătraţi. Proiectul presupune lărgirea la patru benzi pe anumite segmente de drum, modernizarea a aproximativ 11 kilometri de drum şi construirea unui pod hobanat pentru ocolirea zonelor urbane mai aglomerate. Cea mai complexă parte a acestui proiect o reprezintă podul hobanat. În prezent se lucrează la pilonul central, respectiv la pilele şi la culele podului. Pilonul va avea o înălţime de 62 de metri de la nivelul solului şi va susţine cele 44 de hobane ale podului. Podul suspendat va avea o lungime de aproximativ 500 de metri şi este prevăzut cu patru benzi de circulaţie. Podul va scurta lungimea actuală a drumului de centură cu aproximativ doi kilometri. Fluidizarea traficului în zonă şi creşterea vitezei de circulaţie vor aduce o serie de avantaje, cum ar fi reducerea timpului de parcurs, siguranţa deplasării, reducerea consumului de combustibili, reducerea emisiilor de carbon, îmbunătăţirea calităţii aerului şi a mediului etc.

  Proiectele de investiţii în infrastructura rutieră în curs de derulare în judeţul Galaţi prevăd componente smart, respectiv instalaţii de iluminat fotovoltaic pentru cele mai importante intersecţii şi pentru staţiile ce vor fi amenajate, dedicate transportului în comun.

  În cadrul proiectelor de restaurare şi amenajare a unor clădiri monumente istorice (amintim Casa Colecţiilor, Casa Cuza Vodă şi Sediul Comisiei Europene a Dunării), pentru conservarea şi promovarea patrimoniului cultural se prevăd activităţi de digitizare a acestora prin utilizarea de noi tehnologii digitale. Totodată, în realizarea lucrărilor de construcţie, modernizare, reabilitare, restaurare şi amenajare incluse în proiecte, se pune accent pe utilizarea de metode şi materiale moderne şi inovative, cum ar fi iluminatul cu panouri fotovoltaice, materiale de hidroizolaţie inovative etc.

  Prin proiectul "Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut-Dunăre", pe lângă lucrările pentru amenajarea spaţiului expoziţional permanent, se va urmări furnizarea şi dotarea cu echipamente necesare expoziţiei permanente Zona pescărească Prut-Dunăre din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" Galaţi. Se va organiza o expoziţie virtuală şi interactivă, în care se vor folosi echipamente de videoproiecţie, senzori de mişcare, ochelari de realitate virtuală şi un sistem de sunet cu efecte speciale. Cu ajutorul tehnologiei, vizitatorii vor afla informaţii despre ecosistemele şi aşezările pescăreşti din această zonă.

  Prin implementarea proiectului "Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC" se va îmbunătăţi capacitatea administrativă, calitatea şi eficienţa serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi şi la nivelul a cinci instituţii subordonate, prin investiţii integrate şi complementare, conform reglementărilor europene şi naţionale (implementare CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice, planificare strategică instituţională, sistem informatic pentru arhiva electronică). Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1 - CP10/2018 (pentru regiunile mai puţin dezvoltate). Unul dintre obiectivele proiectului prevede integrarea unui sis­tem informatic pentru arhivă, respectiv digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Ju­deţean Galaţi.

  Reporter: Ce surse de finanţare aveţi şi ce buget alocaţi în acest an pentru proiectele cu componente smart?

  Costel Fotea: Sursele de finanţare pentru proiectele în derulare, respectiv pentru componenta smart, sunt: finanţare prin fonduri europene nerambursabile în cadrul exerciţiului bugetar 2014-2020, alocări de la bugetul local, alocări de la bugetul naţional prin componenta de cofinanţare a fondurile europene, precum şi fonduri guvernamentale. Peste 80% din investiţiile de dezvoltare durabilă ale Consiliului Judeţean Galaţi sunt realizate cu fonduri europene.

  Prin raportare la ultima rectificare a bugetului local al Judeţului Galaţi şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023, aprobată de executivul local la data de 17 decembrie 2020, în Planul de in­vestiţii multianual suma totală a investiţiilor este de 928.038,76 mii lei (reprezentând investiţiile realizate în anii 2019 şi 2021 şi previziunile pentru perioada 2021-2023).

  Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, elaborat în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă conform articolului 16 din Regulamentul Comisiei Europene şi al Parlamentului European, va reprezenta o formă de sustenabilitate a proiectelor publice şi de reformă pe domeniile sectoriale definite.

  Reporter: Care sunt domeniile prioritare de investiţii?

  Costel Fotea: În anul 2021 priorităţile Consiliului Judeţean Galaţi sunt legate de finalizarea proiectelor pe fonduri europene aflate în graficul de implementare, care sunt multiple şi au o intensitate sporită. Domeniile prioritare de investiţii sunt următoarele: infrastructura rutieră, sănătatea, cultura, managementul deşeurilor şi mediul, învăţământul.

  Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie până la finalul anului?

  Costel Fotea: La acest moment există certitudinea demarării achiziţiei publice pentru Servicii de proiectare faza de PT+DE, POE, DOA, DTAC inclusiv studii de teren şi alte studii specifice, documentaţii suport pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări şi echipamente pentru obiectivul de investiţii "Amenajare zonă de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele". Obiectivul turistic se realizează prin proiectul cu finanţare nerambursabilă "EscapeLand - Dezvoltare şi promovare a turismului activ în Bazinul Mării Negre", derulat de Consiliul Judeţean Galaţi alături de partenerii săi Consiliul Local Vilkovo, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Georgia şi Consiliul Judeţean Constanţa, România. Proiectul urmăreşte dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea în comun a unor obiective din cele cinci regiuni partenere, dar şi dezvoltarea colaborării la nivelul autorităţilor publice şi a mediului privat. Proiectul prevede pentru judeţul Galaţi amenajarea zonei de agrement Parc Aventura în pădurea Gârbovele, pe o suprafaţă de 84 hectare. Va fi primul de acest fel din Galaţi şi va deveni una dintre cele mai apreciate şi căutate zone de agrement, cu multiple posibilităţi de relaxare, pentru toată familia.

  Condiţionat de semnarea contractelor de finanţare, pe parcursului anului 2021, este posibilă demararea procedurilor de achiziţie şi servicii de elaborare PT şi execuţie lucrări pentru obiective de investiţii precum:

  ✓ "Restaurare şi amenajare sediul Comisia Europeană a Dunării";

  ✓ "Construire pavilion pediatrie şi modernizare Spital Oră­şenesc Târgu Bujor, judeţul Galaţi";

  ✓ "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor, judeţul Galaţi";

  ✓ "Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut -Dunăre",

  ✓ "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Paracheva Galaţi";

  ✓ "Construire Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu Covid-19 în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva Galaţi".

  Obiectivele de investiţii care vor fi finanţate din bugetul local al Judeţului Galaţi vor fi stabilite ulterior, în funcţie de sumele ce vor fi alocate prin bugetul de stat pe anul 2021.

  Informaţiile detaliate şi actualizate privind achiziţiile publice preconizate pentru anul 2021, respectiv Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 şi programul anual de achiziţii pentru proiectele în implementare, vor fi prezentate pe pagina web a instituţiei în meniul "Informatii de interes public", submeniul "Achizitii publice".

  Reporter: "Ce strategie de dezvoltare aveţi pe termen scurt, mediu şi lung?"

  Costel Fotea: Documentul de planificare strategică pe termen scurt este "Programul de Dezvoltare a Judeţului Galaţi 2016- 2021", aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 194/31.10.2016. În ceea ce priveşte planificarea strategică pe termen mediu şi lung, precizăm că este în curs de derulare Contractul de servicii nr. 8855 din 05.08.2019 pentru Elaborare "Strategia de dezvoltare a Judeţului Galaţi", în cadrul proiectului "Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC", SMIS 126291. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1 - CP10/2018 (pentru regiunile mai puţin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa Prioritară - Administraţia publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

  Obiectivul specific OS-1 al proiectului vizează implementarea unor mecanisme şi proceduri standard de aplicare (Strategie de dezvoltare a judeţului, Plan strategic instituţional şi proceduri operaţionale de aplicare), pentru a creşte eficienţa acţiunilor administrative la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi. În anul 2020 au fost finalizate documentele "Planul Strategic Instituţional al Consiliului Judeţean Galaţi pentru perioada 2020-2023", aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 149/26.05.2020, precum şi "Planul de acţiuni de îmbunătăţire CAF 2020 - 2022 la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi", aprobat prin Dispoziţia nr. 287/ 28.05.2020. Printre rezultatele proiectului se numără elaborarea unei Strategii de dezvoltarea a judeţului Galaţi.

  Reporter: Ce probleme şi ce obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

  Costel Fotea: O problemă majoră care creează dezechilibre în activitatea de achiziţii publice o reprezintă desele modificări legis­lative din domeniu. Legislaţia în vigoare este stufoasă, neclară, dificil de utilizat şi greu de interpretat într-o manieră unitară. Ne confruntăm cu lipsa unor procese logice şi mai ales cu contestaţii care întârzie mult timp finalizarea procedurilor şi pot duce la întârzieri în implementarea proiectelor.

  Modificările frecvente ale legis­laţiei fiscale şi, în general, impredictibilitatea acesteia, îngreunează procesul de implementare a proiectelor cu finanţare europeană. Nu putem aprecia în ce măsură vom putea depune proiecte in acest an, existând riscul ca să putem depune proiectele abia în 2022. În acest sens, în zona proiectelor pe fonduri europene, ideea descentralizării este foarte bună.

  Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoastră?

  Costel Fotea: Soluţionarea problemelor majore poate fi rezolvată prin îmbunătăţirea cadrului normativ, prin simplificarea şi eficientizarea procedurilor privind achiziţiile publice. Se impune crearea unui cadru legislativ stabil, fără ambiguităţi, care să ofere soluţii practice pentru remedierea unor probleme sistemice identificate ca urmare a monitorizării sis­temului naţional de achiziţii publice. În domeniul achiziţiilor publice accentul trebuie să se mute de la procedură la proces, de la o suprareglementare la o legislaţie suplă, dublată de instrucţiuni coe­rente şi actualizate.

  Pentru soluţionarea problemelor întâmpinate, este necesară o mai bună colaborare între instituţiile centrale şi cele locale. Susţinem organizarea dezbaterilor şi încurajăm înaintarea de propuneri de îmbunătăţire a reglementărilor în domeniu de la nivel local.

  Reporter: Mulţumesc!

  Proiectele cu finanţare europeană pe care Consiliul Judeţean Galaţi le implementează au caracter multianual. În anul 2021, sunt în curs de derulare următoarele proiecte:

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni - Nicoreşti - Cosmeşti - Movileni - Barcea (DJ 252)", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1;

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi - Târgu Bujor - Umbrăreşti - Viile - Fîrţăneşti - Folteşti (DJ 242)", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1 ;

  - Restaurare şi amenajare Muzeul Casa Colecţiilor (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1;

  - Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul Casa Cuza Vodă din Galaţi", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1;

  - Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1;

  - Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC", prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiar în concordanţă cu SCAP;

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea - Măstăcani - DN 26 (DJ 255)", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), Domeniul specific de acţiune 1.b. - Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii - legături rutiere, feroviare şi aeriene;

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod - Drăguşeni (DJ 251A)", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), Domeniul specific de acţiune 1.b. - Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii - legături rutiere, feroviare şi aeriene;

  - Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi, DJ 251M", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), Domeniul specific de acţiune 1.b. - Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii - legături rutiere, feroviare şi aeriene;

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)" , prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), Domeniul specific de acţiune 1.b. - Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii - legături rutiere, feroviare şi aeriene;

  - Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă - Operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe;

  - Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, apeluri dedicate proiectelor nefinalizate, Operaţiunea A - Ambulatorii;

  - Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, apeluri dedicate proiectelor nefinalizate, Operaţiunea A - Ambulatorii;

  - Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, apeluri dedicate proiectelor nefinalizate, Operaţiunea A - Ambulatorii;

  - Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, apeluri dedicate proiectelor nefinalizate, Operaţiunea A - Ambulatorii;

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A", prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), Domeniul specific de acţiune 1.b. - Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii - legături rutiere, feroviare şi aeriene;

  - Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2", prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020, Prioritatea Uniunii nr. 4 - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală;

  - Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi", prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România şi apă potabilă/uzată;

  - EscapeLand - Dezvoltare şi promovare a turismului activ în Bazinul Mării Negre", prin Programul Operaţional Bazinul Mării Negre 2014 - 2020;

  - Centrul Europe Direct Galaţi", prin Comisia Europeană - Direcţia Generală de Comunicare - Apel de propuneri de proiecte ED-RO-2020, în calitate de partener, în vederea des­făşurării activităţii centrului organizat în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca centru din reţeaua centrelor de informare Europe Direct.

  Cele mai importante proiecte de infrastructură

  aflate în execuţie

  INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

  Proiectele pentru infrastructura rutieră a judeţului Galaţi, aflate în curs de implementare, derulate de Consiliul Judeţean Galaţi sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, din fonduri guvernamentale şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi.

  PROIECTE FINANŢATE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

  Proiectele care vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională sunt:

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni - Nicoreşti - Cosmeşti - Movileni - Barcea (DJ 252)"

  - S-au executat lucrări complexe de consolidare a fundaţiei drumului, de reabilitare a podurilor şi podeţelor şi folosirea unei mixturi asfaltice cu polimeri, cu rezistenţă mare la uzură şi variaţii de temperatură; lungime drum = 21,5 Km.; bugetul total al proiectului este de 43.903.650,72 lei, din care 41.734.255,37 lei sunt nerambursabili;

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vîrlezi - Tîrgu Bujor - Umbrăreşti - Viile - Fîrţăneşti - Folteşti (DJ 242)"

  - Se execută lucrări de consolidare a fundaţiei drumului, de extindere a căii de rulare, reabilitarea a podurilor şi podeţelor, lucrări de asfaltare şi semnalizare rutieră. Se amenajează trasee pietonale, rampe de acces şi staţii de transport public; lungime drum = 30,7 Km.; valoarea totală a proiectului, actualizată, este de 75.026.190,58 lei, din care 67.948.448,9 lei nerambursabili;

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod - Blânzi - Fundeanu - Drăguşeni (DJ 251A)"

  - Drumul va avea o lungime drum = 16 Km; se va consolida fundaţia drumului, se va lărgi partea carosabilă pentru respectarea normelor tehnice în vigoare, se reconstruiesc două poduri şi podeţe şi se vor amenaja cinci staţii de transport public de persoane; valoarea totală a proiectului actualizată este de 40.660.602,25 lei, din care 38.138.249,68 lei valoarea grantului;

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Pechea - Rediu - Cuca - Fîrţăneşti - Chiraftei - Suhurlui - Măstăcani - DN 26 (DJ 255)"

  - Lungime drum reabilitat şi modernizat = 34,61 Km; amenajare 14 staţii de transport public; valoarea totală a proiectului, actualizată, este de 70.848.302,36 lei din care 56.465.991,63 lei sunt nerambursabili;

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Călmăţui - Griviţa - Costache Negri (DJ 254)"

  - Lungime drum = 15,4 Km; valoarea totală a proiectului este de 33.796.055,01 lei, din care contribuţia U.E. este de 28.726.646,76 lei;

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Rădeşti (Cruceanu) - Bereşti - Bereşti Meria - Slivna - Găneşti - Cavadineşti (DJ 242A)"

  - Acesta prevede reabilitarea a 16,87 Km de drum judeţean, realizarea a 37 de podeţe, 2 poduri şi 20 km de şanţuri; valoarea totală a proiectului este de 42.035.732,85 lei, din care 19.427.762,87 lei nerambursabili;

  - Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi"

  - Investiţia este în valoare de 135.220.280,11 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 132.492.550,48 lei. Contractul de finanţare pe fonduri europene a fost semnat la Galaţi, în data de 28 februarie 2019. Proiectul este finanţat prin POR 2014-2020, apelul SUERD. Proiectul prevede, pe traseul drumului de 10,890 km, lărgirea carosabilului la patru benzi, modernizarea tronsoanelor, reabilitarea trotuarelor şi amenajarea unei piste de bicicletă. Cea mai complexă lucrare din cadrul proiectului este realizarea unui pod hobanat.

  PROIECTE FINANŢATE DIN FONDURI GUVERNAMENTALE:

  - Reabilitare tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km. 23+333 - 43+200 şi DJ 251 Tecuci - Matca, sectoare km. 1+850 - 2 +120, km. 2+550 - 4+130, km. 4+393 - 4+760, judeţul Galaţi"

  - Valoarea totală a investiţiei este de 40.599.859,34 lei, din care contractul de proiectare şi execuţie lucrări este de 38.689.149,68 lei, finanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat (39.716.014,42 lei) şi cofinanţare de la bugetul local de 883.844,92 lei;

  - Lucrări de refacere poduri şi drumuri judeţene afectate de calamităţi naturale 2018, judeţul Galaţi"

  - Proiectul prevede refacerea rupturii terasamentului de pe DJ 242E km 13+900 şi execuţia unui zid de susţinere, refacerea sectorului DJ 204N şi reabilitare şi consolidare Pod pe DJ 242E km. 3+893, în satul Roşcani din comuna Băneasa. Valoarea totală a investiţiei este de 2.906.663 lei.

  PROIECTE FINANŢATE DIN BUGETUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI:

  - Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, judeţul Galaţi"

  - Este vorba despre modernizarea a şapte drumuri judeţene, astfel: DJ 252G Vizureşti - Tecucelu Sec, km. 3+500 - 4+400, DJ 255B Gârbovele km. 0+000 - 0+120 - 1+585, DJ 242C Bălăbăneşti km. 3+780 - 6+240 (limita cu judeţul Vaslui) şi reabilitare pod la km. 4+850, DJ 251C Jorăşti km. 27+800 - 28+400, DJ 251I Braniştea km. 1+700 - 2+151 şi DJ 252I Poiana km. 11+600 - 13+500. Lucrările de modernizare au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 45 din 26.02.2019;

  - Podeţe pentru acces la proprietăţi, judeţul Galaţi"

  - Obiectiv de investiţii finanţat din bugetul local, pentru care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este de 12.962.410,99 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 11.840.698,72 lei (inclusiv TVA);

  - Reabilitare şi consolidare poduri şi podeţe, judeţul Galaţi"

  - Obiectiv de investiţii finanţat din bugetul local, la o valoare totală a investiţiei de 612.627,73 lei.

  INFRASTRUCTURA MEDICALĂ

  Consiliul Judeţean Galaţi desfăşoară cele mai importante investiţii în Sănătate din ultimii 30 de ani, vizând un sistem sanitar mai bun, cu adresabilitate locuitorilor din judeţul nostru şi din judeţele învecinate.

  La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"Galaţi sunt în derulare proiectele:

  - Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi". Proiectul cu finanţare nerambursabilă este derulat de Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi. Valoarea totală a proiectului este de 71.968.084,16 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 40.653.685,17 lei;

  - Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi". Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni şi are ca obiective îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate prin extinderea, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor unde îşi desfăşoară activitatea Unitatea de Primiri Urgenţe. În spaţiul nou construit se vor organiza spaţii medicale cu circuite separate. Se va crea un spaţiu pentru accesul ambulanţelor în Unitatea de Primiri Urgenţe, pe dublu sens. Se vor achiziţiona echipamente medicale pentru dotare. Valoarea totală a proiectului este de 7.166.025,69 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.614.695,28 lei;

  - Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi". Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni. Se va realiza o unitate medicală tip ambulatoriu extinsă, reabilitată şi modernizată ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi eficientei actului medical şi achiziţionarea de echipamente şi dotări medicale necesare diversificării şi modernizării ambulatoriului de specialitate. Bugetul total al proiectului este de 12.288.818,56 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 10.690.238,44 lei;

  - Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală". Se construieşte un imobil nou cu destinaţia sediu Prosectură Medicină Legală, amplasat în incinta spitalului. Clădirea va avea regimul de înălţime subsol, parter, 2 etaje şi etaj 3 retras, cu pereţi uşori. Se vor realiza circuitele de utilităţi. Clădirea se va dota cu mese pentru autopsie, congelatoare biomedicale, generator gaze toxicologice, congelator mortuar de 6 locuri, frigider mortuar de 12 locuri şi elevator hidraulic mortuar. Valoarea totală a investiţiei de 11.360.064,82, susţinută din bugetul local al judeţului Galaţi;

  - La Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galaţi: Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi". Acesta este un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, Cod apel POR/266/8, care are ca obiectiv specific furnizarea şi dotarea cu infrastructură medicală specifică, respectiv echipamente şi dotări moderne. Bugetul total al proiectului este de 2.685.310,46 lei, din care contribuţia Uniunii Europene este de 1.879.717,33 lei iar contribuţia naţională de 751.886,92 lei. Cofinanţarea eligibilă a Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi este în valoare de 53.706,21 lei.

  - La Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi". Clădirea Ambulatoriului de Specialitate va fi consolidată, reabilitată, supraetajată şi extinsă pe orizontală şi pe verticală, vizând mărirea suprafeţei actuale de aproape 4 ori. Vor fi realizate lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, vor fi instalate pompe de căldură şi sisteme de climatizare. Ambulatoriul va fi dotat cu un computer tomograf de ultimă generaţie şi va fi adusă şi o instalaţie nouă de radiologie, alături de numeroase alte dispozitive care vor duce la îmbunătăţirea calităţii actului medical şi la sporirea accesului pacienţilor la aceste investigaţii. Valoarea totală a proiectului este de 9.855.820,34 lei, din care valoarea grantului - de 9.237.835,02 lei;

  - Amenajare rampă stocare deşeuri menajere la Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi", la o valoare a investiţiei de 245.401,99 lei;

  - La Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor, judeţul Galaţi: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor". Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi prevede construirea unei clădiri pentru Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor care va avea un regim de înălţime de P+1E şi o suprafaţă desfăşurată de 838 m.p. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 12.656.744,49 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 10.696.882,66 lei. În cursul anului 2021, la spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi va continua: dotarea cu aparatură medicală; dotarea cu paturi şi mobilier medical; continuarea lucrărilor de modernizare a laboratoarelor; amenajarea de noi spaţii în unităţile medicale pentru îmbunătăţirea activităţii medicale cu scopul de a contracta servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Galaţi.

  INFRASTRUCTURA CULTURALĂ

  Infrastructura culturală reprezintă un catalizator al dezvoltării urbane şi crearea unor proiecte emblematice cresc atractivitatea judeţului pentru turişti, potenţiale talente şi profesionişti cu grad ridicat de competenţe.

  MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI

  Noul sediu al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi este cea mai importantă investiţie din zona culturală. Consiliul Judeţean Galaţi construieşte acest imobil, cu funcţiunea principală de spaţiu expoziţional pentru lucrările de artă din patrimoniul impresionant al muzeului de artă contemporană românească, printr-o investiţie multianuală din bugetul local al Judeţului Galaţi în valoare de 24.734.000,0 lei. Construcţia are regim de înălţime P+3E şi cuprinde: amfiteatru 185 locuri, săli expunere, birouri, laboratoare de conservare/restaurare lucrări artă, bibliotecă, foaier, depozit, garderobă, spaţii tehnice, scări şi lifturi. Parcarea autoturismelor se va realiza în interiorul şi exteriorul incintei. Clădirea este concepută ca o jumătate de cilindru înclinat la 30°, cu planul acoperişului perpendicular pe generatoarea cilindrului. Pereţii faţadei sunt placaţi cu material ceramic, opac. Copertina perimetrală va fi din sticlă stratificată şi va permite organizarea de expoziţii sau ateliere de creaţie plastică în aer liber. Cilindrul aplecat al corpului principal este străpuns de "săgeata" unui drum de acces acoperit cu sticlă. Muzeul este gândit să fie o şcoală unde se formează vizitatorul care este şi spectator, şi elev. Va fi cel mai modern spaţiu muzeal din ţară, cu amfiteatre, săli de restaurare şi ateliere.

  RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL CASA COLECŢIILOR (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI

  Proiectul vizează impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale. Muzeul "Casa Colecţiilor" din municipiul Galaţi are o arhitectură deosebită, ce va fi pusă în valoare prin acest proiect. Valoarea totală a proiectului este de 3.452.821,32 lei, din care 3.159.529,59 lei nerambursabili. Prin proiect se execută lucrări de reparaţii şi revizuiri interioare şi exterioare, precum şi lucrări de restaurare a elementelor decorative originale ale clădirii. Proiectul prevede şi amenajarea modernă a spaţiului expoziţional, prin dotarea cu vitrine moderne şi panouri mobile. După finalizarea lucrărilor, în cadrul proiectului se va realiza digitizarea monumentului de arhitectură, prin scanare 3D, pentru realizarea unui tur virtual al muzeului. Este un proiect cultural ce se estimează a fi finalizat în acest an;

  CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL CASA CUZA VODĂ DIN GALAŢI

  Prin proiect se urmăreşte reabilitarea şi dotarea unui imobil de patrimoniu reprezentativ, precum şi promovarea turistică a acestuia, ca mijloc de impulsionare a dezvoltării economice a judeţului. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 3.117.602,88 lei, din care 2.463.642,09 lei contribuţia Uniunii Europene. Lucrările de bază prevăd consolidarea, restaurarea şi repararea construcţiei, dar şi execuţia unor lucrări şi tratamente privind înlăturarea factorilor care pun în pericol stabilitatea construcţiei, întrucât terenul este instabil şi trebuie consolidată fundaţia. Lucrările de amenajare sunt specifice funcţiunii de muzeu;

  CLĂDIRE DIDACTICĂ PENTRU PLANTE TROPICALE LA COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII RĂSVAN ANGHELUŢĂ GALAŢI

  Proiectul constă în realizarea serei de plante exotice pentru plante tropicale, mediteraneene şi subtropicale. Valoarea totală a investiţiei este de 14.825.084,44 lei, alocată din bugetul local al Judeţului Galaţi, sumă care include contractul de proiectare, de execuţie a lucrărilor şi de achiziţionare de plante exotice. Proiectul prevede realizarea unei sere formată din mai multe corpuri: corpul 2A - sera pentru plante subtropicale, corpul 2B - sera pentru plante suculente, corpul 2C - sera pentru plante tropicale, a palmariului (sera pentru arbori tropicali), a serei noi 2D (sera pentru plante tropicale), precum şi a spaţiului expoziţional cu tematici temporare, racordarea la utilităţi şi sistematizare. În acest an se doreşte finalizarea lucrărilor la sera de plante tropicale.

  INFRASTRUCTURA DE MEDIU ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR

  Un loc important pe agenda Consiliului Judeţean Galaţi îl ocupă partea de mediu.

  Consiliul Judeţean Galaţi implementează cel mai mare proiect de management al deşeurilor "Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi - SMID", cu finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. Valoarea totală a proiectului este de 441.619.409,0 lei (104 milioane de euro). Principalele investiţii vizate prin proiect şi capacităţile acestora sunt:

  - construirea în municipiul Galaţi a unei instalaţii de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie, cu o capacitate de circa 125.000 t/an. Staţia de tratare mecano-biologică reprezintă 70% din proiect şi constituie partea cea mai importantă;

  - construirea unei staţii de transfer cu o capacitate de circa 10.000 t/an şi achiziţionarea de utilaje specifice compostării pentru staţia de compostare de la Târgu Bujor, astfel încât aceasta să devină operaţională şi să asigure tratarea deşeurilor verzi din parcuri şi grădini generate în oraşul Târgu Bujor;

  - construirea la Tecuci a unei staţii de transfer cu o capacitate de circa 22.000 t/an şi a unei staţii de compostare cu o capacitate de circa 700 t/an;

  - construcţia unei staţii de transfer la Galaţi, cu o capacitate de circa 40.000 t/an;

  - achiziţionarea de echipamente de colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi unităţi de compostare individuale pentru tratarea biodeşeurilor menajere din mediu rural. Vor fi achiziţionate maşini de transport şi pubele pentru colectarea separată a deşeurilor la nivelul tuturor gospodăriilor din judeţ;

  - închiderea depozitului de deşeuri neconform de la Tecuci (Rateş);

  - centrul de management integrat al deşeurilor Valea Mărului, care presupune construirea unui nou depozit conform, cu o capacitate totală de 1.350.000 metri pătraţi şi a unei staţii de sortare cu o capacitate de circa 6.000 tone/an. Depozitul de la Valea Mărului va fi unicat în România, realizat în sistem integrat DBO (Design-Build-Operate) şi va asigura necesarul de depozitare al judeţului Galaţi pe o perioadă de 30 de ani. Proiectul a fost semnat la data 17 iunie 2020.

  INFRASTRUCTURA DE AGREMENT

  Proiectele în implementare sunt:

  BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC ZĂTUN 2

  Proiectul cu finanţare nerambursabilă vizează amenajarea şi modernizarea în scop turistic şi de agrement a infrastructurii cu specific pescăresc Balta Zătun, situată în zona Prut-Dunăre din judeţul Galaţi. Valoarea totală a proiectului este de 2.028.139,78 lei iar cofinanţarea aprobată din bugetul Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi este în sumă de 958.724,75 lei. La Zătun se vor construi nouă spaţii de cazare şi camping, trei foişoare de diferite dimensiuni, un spaţiu de joacă pentru copii şi cinci pontoane pescăreşti, dar se va proceda şi la sistematizarea zonei şi extinderea parcării existente;

  ESCAPELAND - DEZVOLTAREA ŞI PROMOVAREA TURISMULUI ACTIV ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE

  Consiliul Judeţean Galaţi alături de partenerii săi Consiliul Local Vilkovo, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Georgia şi Consiliul Judeţean Constanţa, România, prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 1.1.

  Promovarea în comun a afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură, urmăreşte implementarea proiectului ce urmăreşte dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea în comun a unor obiective din cele cinci regiuni partenere, dar şi dezvoltarea colaborării la nivelul autorităţilor publice şi a mediului privat.

  Proiectul prevede pentru judeţul Galaţi amenajarea zonei de agrement Parc Aventura, în pădurea Gârbovele, pe o suprafaţă de 84 ha. Proiectul a intrat în faza de pre-contractare, ceea ce presupune obţinerea de avize şi autorizaţii, semnarea acordurilor de parteneriat etc., conform solicitărilor finanţatorului.

  Proiecte de investiţii care vor fi demarate în acest an

  Condiţionaţi de semnarea contractelor de finanţare pentru proiecte depuse, precum şi de bugetul local disponibil, intenţionăm să demarăm următoarele proiecte de investiţii:

  AMENAJARE SECŢIE CARDIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "SF. APOSTOL ANDREI GALAŢI"

  Acesta este un proiect în valoare de 8.294.681de lei, susţinut din bugetul local al Judeţului Galaţi, ce vizează înfiinţarea unei secţii de cardiologie intervenţională. Va reprezenta o în premieră la Galaţi şi va servi la tratamentul modern pentru accidentul vascular cerebral. Secţia va fi amenajată într-un spaţiu recompartimentat şi dotat corespunzător. Peste 80% din suma alocată va fi folosită pentru dotarea secţiei cu echipamente medicale şi nemedicale. Valoarea totală a investiţiei este de 8.294.681,86 lei;

  EXTINDERE PARCARE SUPRAETAJATĂ ŞI CONSTRUIRE HELIPORT

  Proiectul prevede pe lângă amenajarea a încă 150 de noi locuri de parcare şi pe lângă cele 315 locuri de parcare finalizate şi inaugurate în anul 2020, şi realizarea unui heliport. Pista pentru elicopterul SMURD va fi amplasată pe acoperişul parcării supraetajate, pe un suport metalic înalt de câţiva metri, astfel încât să depăşească înălţimea clădirilor din jur, şi va avea balizaj pentru aterizările nocturne. Heliportul de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" din Galaţi va fi cel de al cincilea de acest tip din ţară şi al patrulea spaţiu de aterizare pentru elicopterele medicale. Va fi folosit de elicopterul SMURD care preia cazurile grave din judeţele Galaţi, Tulcea, Brăila, Vrancea, Buzău şi din sudul Republicii Moldova;

  RESTAURARE ŞI AMENAJARE SEDIU COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII

  Acest proiect va fi dezvoltat alături de partenerii Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia", Danube Media Center Galaţi din România şi Fundaţia Evris, Islanda, prin Programul RO-CULTURA finanţat prin Granturile SEE 2014-2021, Apel de proiecte: Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice. Consiliul Judeţean Galaţi a aprobat alocarea contribuţiei proprii la proiect în valoare de 1.600.000 lei;

  SPAŢIU EXPOZIŢIONAL PERMANENT ZONA PESCĂREASCĂ PRUT -DUNĂRE

  Depus prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, Sporirea şi capitalizarea atuurilor de mediu din cadrul Priorităţii Uniunii Europene 4, Creşterea gardului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III. 3 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, lansat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă "Prut-Dunăre" Galaţi. Obiectivele proiectului sunt: realizarea de lucrări pentru amenajarea spaţiului expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre din judeţul Galaţi şi furnizarea şi dotarea cu echipamente necesare expoziţiei permanente Zona pescărească Prut-Dunăre din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" Galaţi. Indicatorii tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii privind realizarea obiectivului prevăd suma de 1.783.400 lei, ca valoare totală a investiţiei;

  CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PENTRU SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU BUJOR

  Este derulat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice. Proiectul prevede lucrări de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice, respectiv termoizolare, înlocuirea tâmplăriei exterioare, modernizarea instalaţiilor (termice, sanitare, electrice, climatizare, fluide medicale etc.), montarea unei pompe de căldură de tip aer-apă şi integrarea acesteia în sistemul de încălzire existent, montarea a cinci panouri solare pentru prepararea apei calde. Valoarea totală a proiectului este de 4.848.380,10 lei, din care contribuţia proprie a Consiliului Judeţului Galaţi este de 653.586,31 lei;

  CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PENTRU SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE SF. CUVIOASA PARASCHEVA GALAŢI

  Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice. Proiectul prevede reabilitarea Pavilionului B, cu funcţiuni medicale prin lucrări de consolidare şi modificare parţială a sistemului structural, implementarea de măsuri de modernizare energetică şi de reducere a consumului de energie electrică, precum şi producerea energiei din surse regenerabile printr-o centrală fotovoltaică de producere a energiei din surse solare. Valoarea investiţiei este de 1.628.526,25 lei, rezultată din principalii indicatori tehnico-economici;

  CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 PRIN CREAREA SECŢIEI MODULARE ATI, SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE "SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA GALAŢI"

  În cadrul acestuia se construieşte Secţia ATI pentru pacienţi infectaţi cu Covid-19. Proiectul este depus prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiţii 9a - investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la servicii sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul strategic 9.1 - Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID -19. Construcţia se propune a fi realizată în curtea spitalului folosindu-se un sistem de tip containere medicalizate. În urma aprobării indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate privind realizarea obiectivului, valoarea totală a investiţiei este de 12.719.182,73 lei.

  Intenţia Consiliului Judeţean Galaţi este de a atrage cât mai multe fonduri europene pentru rezolvarea unor probleme comunitare pentru care autoritatea publică judeţeană de la nivelul Judeţului Galaţi are competenţă şi responsabilitate. În efortul de a atrage cât mai multe fonduri, au fost şi sunt depuse proiecte pe toate axele cu finanţare europeană pe care autoritatea le poate accesa.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional