Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Pandemia a întârziat unele lucrări de investiţii în Municipiul Giurgiu

Investiţii /

Adrian Anghelescu

Adrian Anghelescu

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Primăria Municipiului Giurgiu acordă o atenţie deosebită eficientizării activităţilor prin digitalizare, ne-a spus, într-un interviu, Adrian Anghelescu, primarul Municipiului Giurgiu. Printre altele, edilul ne-a precizat că pandemia a întârziat unele lucrări de investiţii în localitate.

  (Interviu cu Adrian Anghelescu, primarul Municipiului Giurgiu)

  Reporter: Ce dificultăţi în implementarea obiectivelor de investiţii întâmpinaţi de când a fost declarată pandemia?

  Adrian Anghelescu: În ultimele 12 luni de activitate, având în vedere pandemia, Primăria municipiului Giurgiu s-a confruntat cu probleme legate de întârzierea unor lucrări de investiţii şi livrarea unor produse.

  Reporter: Ce obiective de inves­tiţii de tip smart aveţi?

  Adrian Anghelescu: Primăria Municipiului Giurgiu acordă o atenţie deosebită eficientizării activităţilor prin digitalizare. Astfel, în prezent avem în derulare două proiecte ce vizează acest aspect:

  - Proiectul "Mecanisme şi Proceduri Administrative Moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM) ", ce constă în modernizarea mecanis­melor şi procedurilor administrative la nivelul municipiului Giurgiu, în vederea creşterii capacităţii instituţionale. Mai exact, proiectul vizează înfiinţarea unui Birou Unic la nivelul Primăriei Giurgiu şi al direcţiilor subordonate destinat exclusiv lucrului cu publicul şi reducându-se, astfel, timpul de aşteptare, de asemenea urmărindu-se creşterea transparenţei în administraţia locală. Valoarea proiectului este de 3.763.974 leL

  - Proiectul "Servicii publice partajafe digitalizate - Continuarea simplificării procedurilor adminis­trative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni în municipiul Giur­giu (SEPAR)", care vizează îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor furnizate către cetăţeni de sistemul judiciar prin asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul acestuia. Totodată, vor fi realitate servicii partajate on-line către cetăţeni prin noi module care să asigure interfaţa cu cele deja existente.

  Prin acest proiect vor fi realizate strategiile privind mobilitatea urbană din fonduri europene, necesare depunerii şi implementării proiectelor viitoare 2021-2027. De asemenea, tot în cadrul acestui proiect va fi realizată arhivarea electronică a tuturor documentelor din primărie. Valoarea proiectului este de 4 milioane lei.

  Reporter: Ce surse de finanţare aveţi şi ce buget alocaţi în acest an pentru proiectele smart?

  Adrian Anghelescu: Sursele de finanţare ale Primăriei constau in proporţie de peste 90% din fonduri europene nerambursabile, restul de până la 100% reprezentând cofinanţarea proiectelor derulate.

  Primăria municipiului Giurgiu are în implementare 26 de proiecte din fonduri europene nerambursabile, după cum urmează:

  -Modernizarea infrastructurii de transport public în zona Estică a municipiului Giurgiu - un proiect în valoare dc 36.512.930,53 lei ce presupune modernizarea mai multor străzi din municipiu;

  -Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul de transport nr. 7 - un proiect în valoare de 15.000.000 lei ce vizează îmbunătăţirea conectivităţii Euroregiunii Ruse - Giurgiu cu coridorul de transport fluvial;

  -Reconstruirea şi punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu - proiect in valoare de 4.200.000 lei care presupune creşterea atractivităţii turistice în Euroregiunea Ruse-Giurgiu prin îmbunatăţirea utilizării durabile a patrimoniului cultural;

  -Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu reţeaua TEN-T. Acest proiect are o valoare de 21.000.000 lei şi are ca obiectiv dezvoltarea sistemului de trans­port în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu reţeaua de transport TIN-T;

  -Eficientizare energetică la Liceul Teoretic Tudor Vianu din Municipiul Giurgiu. Proiectul are o valoare de 2.642.678,78 lei şi presupune izolarea termică a faţadei (parte opacă şi parte vitrată); repararea acoperişului tip terasă, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termică a planşeuIui peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de căldură de tip aer-apă; modernizare instalaţie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalaţiei de încălzire;

  -Eficientizare energetică Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu - Corp C1 din Municipiul Giurgiu. Proiectul are o valoare de 2.426.510, 58 lei şi presupune izolarea termică a faţadei (parte opacă şi parte vitrată); repararea acoperişului tip terasă, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termică a planşeului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de căldură de tip aer-apă; modernizare instalaţie iluminat (corpuri de iluminat cu LED), modernizarea instalaţiei de încălzire;

  -Eficientizare energetică Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu - un proiect în valoare de 1.930.466,93 lei ce vizează izolarea termică a faţadei (parte opacă şi parte vitrată); repararea acoperişului tip terasă, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termică a planşeului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldură de tip aer-apă; modernizare instalaţie iluminat (corpuri de iluminat cu LED), modernizarea instalaţiei de incălzire;

  -Eficientizare energetică Şcoala Gimnazială Nr. 5 din Municipiul Giurgiu. Proiectul are o valoare dc 1.745.615,28 lei şi vizează izolarea termică a faţadei (parte opacă şi parte vitrată); repararea acoperişului tip terasă, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termică a planşeului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldură de tip aer-apă; modernizare instalaţie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalaţiei de încălzire;

  -Eficientizare energetică Şcoala Gimnazială Academician Marin Voiculescu din Municipiul Giurgiu, investişie de 3.848.804,54 lei, care are ca obiectiv izolarea termică a faţadei (parte opacă şi parte vitrată); repararea acoperişului tip terasă, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termică a planşeului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldură de tip aer-apă; modernizare instalaţie iluminat (corpuri de iluminat cu LED), modernizarea instalaţiei de încălzire;

  -Eficientizare energetică Grădiniţa cu Program Preliingit Căsuţa Fermecată (Grădiniţa nr. 4) din Municipiul Giurgiu. Proiectul are o valoare de 627.830,94 lei şi presupune izolarea termică a faţadei (parte opacă şi parte vitrată); repararea acoperişului tip terasă, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termică a planşeului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de căldură de tip aer-apă, modernizare instalaţie iluminat (corpuri de iluminat cu LED), modernizarea instalaţiei de încălzire;

  -Eficientizare energetică Grădiniţa cu Program Prelungit Dumbrava Minunată - Corp C2 din Municipiul Giurgiu. Proiectul are o valoare de 627.830,94 lei şi presupune izolarea termică a faţadei (parte opacă şi parte vitrată); repararea acoperişului tip terasă, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termică a planşeului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de căldură de tip aer-apă; modernizare instalaţie iluminat (corpuri de iluminat cc LED), modernizarea instalaţiei de încălzire;

  - Eficientizare energetică Grădiniţa cu Program Normal Nr. 9 din Municipiul Giurgiu. Proiectul are o valoare de 1.8$4.781,24 lei şi presupune izolarea termică a faţadei (parte opacă şi parte vitrată); repararea acoperişului tip terasă, inclusiv sistem de colectare ape meteorice; izolarea termică a planşeului peste subsol, unde este cazul - instalare pompe de caldură de tip aer-apă; modernizare instalaţie iluminat (corpuri de iluminat cu LED), modernizarea instalaţiei de incălzire;

  - Lucrări de intervenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3. Proiectul are o valoare de 5.213.462,36 lei şi are ca obiectiv lucrările de intervenţii la şapte blocuri de locuinţe: lucrări de izolare fermier a părţilor opace a faţadelor clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, izolarea termică a pIanşeuIui peste subsol; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat integrată a clădirii, refacerea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminăii înfiltraţiilor (măsura conexă).

  -Lucrări de intervenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4. Proiectul are o valoare de 5.307.777,07 lei şi vizează lucrările de intervenţii la nouă blocuri de locuinţe: lucrări de izolare termică a părţiIor opace a faţadelor clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, izolarea termică a planşeului peste subsol; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat integrată a clădirii, refacerea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor (masură conexă).

  -Lucrări de intervenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5. Proiectul are o valoare de 5.220. 098,85 Iei şi presupune realizarea lucrărilor de intervenţii la zece blocuri dc locuinţe: lucrări de izolare termică a părţilor opace a faţadelor clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, izolarea termică a planşeului peste subsol - instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat integrată a clădirii, refacerea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor (măsură conexă).

  -Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu. Valoarea se ridică la 50.873. 763,49 lei şi are ca obiectiv scăderea emisiilor de dioxid de carbon echivalent din oraşul Giurgiu, provenite din transportul rutier, pe baza măsurilor fundamentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Giurgiu;

  -Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al municipiului Giurgiu - un proiect cu o valoare de 64.849.399,42 lei ce vizează scăderea emisiilor de dioxid de carbon echivalent din municipiul Giurgiu, provenite din transportul nutier, pe

  baza măsurilor fundamentate în Planul de Mobilitate Urbană D urabilă a Municipiului Giurgiu;

  -Amenajare spaţiu de agrement pe Canal Cama - Zona Mediană. Proiectul are o valoare de 22.831.889,6 Iei şi are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin reconversia şi reutilizarea terenurilor degradate, vacanţe sau neutilizate şi transformarea lor în zone de agrement şi recreere pentru populaţie;

  -Reabilitarea, extinderea şi dotarea grădiniţei cu program normal nr. 3 - Giurgiu. Valoarea proiectului este de 2.656.689,17 lei şi are ca obiectiv reabilitare clădire existentă grădiniţă, extindere grădiniţă, echiparea şi dotarea grădiniţei;

  -Modernizare gradiniţa Casuţa fermecată (nr.4) - Giurgiu. Proiectul are o valoare de 2.631.755,64 lei şi are ca obiectiv reabilitare clădire existentă grădiniţă, extindere grădiniţă, echiparea şi dotarea grădiniţei;

  -Amenajare spaţiu servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor. Proiectul are o valoare de 3.713.716,08 Iei şi presupune lucrări de intervenţie asupra unei nave existente, aparţinând Municipiului Giurgiu, respectiv Nava fluvială de comandament, proiect 2916 - nefinalizată, care va fi supusă unui program de conversie/refuncţionalizare în construcţie plutitoare, nepropulsată, pentru servicii de agrement (în principal săli de expoziţii tematice/muzeu, săli de conferinţe/întâlniri/instruiri etc.) şi de acos­tare (ponton pentru nava de agrement de minimum 28 de pasageri - maximum 30 de pasageri);

  -Servicii transport pescari şi agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor - proiect în valoare de 2.186.944,01 lei care presupune achiziţionarea unei nave de agrement nouă, modernă, proiectată şi construită să transporte 28-30 de pasageri, care va fi utilizată pentru activităţi de transport/agrement de zi pe Dunăre, ce vor fi destinate în egală măsură amatorilor de pescuit şi de agrement;

  -Mecanisme şi proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM) - (GHIŞEUL UNIC + SIDU Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027). Proiectul are o valoare de 3.763.974 lei şi vizează elaborarea şi dezvoltarea Strategiei de dezvoltare durabilă (SDD) pentru viitoarea perioadă de programare, dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de bugetare participativă on-line, dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic de tipul ghişeu unic online şi fizic pentru acoperirea serviciilor către cetăţeni şi mediul de afaceri, împreună cu dezvoltarea unei soluţii informatice care să asigure administrarea electronică a documentelor create, primite sau întocmite pentru uz intern;

  -Servicii publice partajate digitalizate - Continuarea simplificării procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni în Municipiul Giurgiu (SEPAR)-(DIGITALIZAREA ARHIVEI + PMUD Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027). Un proiect care prevede susţinerea unui management performant la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale; creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice; îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, prin asigurarea unei transparenţe şi integrităţii sporite la nivelul acestuia;

  -Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu. Proiectul are o valoare de 970.000 lei şi presupune Achizţionarea şi instalarea/montarea a patru staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice;

  -Infrastructură şoseaua Alexandriei. Proiectul are o valoare de 3.300.000 Iei şi presupune modernizare carosabil, amenajare spatii parcare, amenajare spatiu verde, amenajare piste bicicletă.

  Astfel, domeniile prioritare de investiţii ale municipalităţii din Giurgiu vizează infrastructura de transport, educaţională şi de turism, precum şi reducerea emisiilor de dioxid dc carbon.

  Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie până la finalul anului?

  Adrian Anghelescu: Până la sfârşitul anului vor fi scoase la licitaţie contractele de execuţie a lucrărilor din cadrul proiectelor ce privesc mobilitatea urbană; concret, proiectele pe cele trei corid­oare - estic, vestic şi central - pe care le-am menţionat anterior.

  Reporter: Care sunt cele mai importante proiecte de insfrastructură aflate în execuţie?

  Adrian Anghelescu: În prezent sunt în execuţie lucrările aferente proiectului pe TEM-T (punctul V), precum şi lucrările de asfaltare a străzilor de pământ din Zona 1 şi Zona 2 a municipiului (peste 120 de străzi).

  Reporter: Ce probleme şi ce obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

  Adrian Anghelescu: În ceea ce priveşte derularea proiectelor, administraţia locală din Giurgiu se confruntă foarte des cu modificări legislative coroborate cu birocraţia cerută în cadrul proiectelor.

  Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoastră?

  Adrian Anghelescu: 0 alternativă în soluţionarea acestor obstacole o reprezintă îmbunătăţirea colaborării intituţionale între Primărie, Ministere şi ADR-uri. Un alt aspect ar fI materializarea digitalizării, efectiv posibilitatea de a transmite în format electronic documentele între instituţii. De asemenea, o alternativă o mai reprezintă simplificarea procedurilor de autorizare, avizare a proiectelor ce au ca obiectiv clădiri de patrimoniu şi nu doar.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective