Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

PE FONDUL STĂRII DE URGENŢĂ ŞI DE ALERTĂVeniturile CFR SA din taxa de utilizare a infrastructurii au scăzut semnificativ

Companii /

Veniturile CFR SA din taxa de utilizare a infrastructurii au scăzut semnificativ
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  În perioada pandemiei cu noul coronavirus SARS - CoV2, pe fondul stării de urgenţă şi stării de alertă, veniturile CFR SA din taxa de utilizare a infrastructurii s-au redus semnificativ, în contextual reducerii traficului de călători, după cum ne-au spus reprezentanţii companiei de stat.

  Aceştia ne-au precizat că Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 a companiei, aprobată prin HG nr. 985/2020 şi Programul investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, descriu cadrul general de prioritizare şi implementare a proiectelor de infrastructură de transport constituit în baza valorilor estimative necesare pentru execuţia lucrărilor. Costurile necesare pentru realizarea programului de reînnoire a infrastructurii feroviare se ridică la peste 6 miliarde euro, arată Strategia citată.

  Costurile necesare pentru realizarea programului de reînnoire a infrastructurii feroviare se ridică la peste 6 miliarde euro

  Reporter: Ce influenţe au avut cei doi ani de pandemie asupra activităţii companiei?

  CFR SA: În perioada pandemiei cu noul coronavirus SARS - CoV2, pe fondul stării de urgenţă şi stării de alertă, veniturile CFR SA din taxa de utilizare a infrastructurii s-au redus semnificativ (reducerea traficului de călători).

  Pandemia a perturbat desfăşurarea unor activităţi curente, în special a celor care presupun comunicarea şi interacţiunile directe. La nivelul companiei s-au luat măsurile necesare, în conformitate cu reglementările naţionale pentru combaterea şi diminuarea efectelor pandemiei şi pentru protejarea salariaţilor (decalarea programului de lucru, elaborarea şi distribuirea planurilor de măsuri, a materialelor de informare şi a ghidurilor, în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului).

  Reporter: Ce proiecte de reabilitare a infrastructurii de cale ferată aveţi în derulare?

  Răspuns: La momentul actual sunt în derulare următoarele proiecte:

  A.Proiecte aflate în diferite eta­pe de implementare/derulare:

  ✓ Reabilitare linie de cale ferată Coşlariu-Simeria (faza a II-a) - au fost finalizate lucrările civile, de artă, de infrastructură şi suprastructură. Sunt în derulare şi testare lucrările aferente lotului de instalaţii şi semnalizare ERTMS/ETCS nivel 2+GSM-R. Stadiu fizic execuţie lucrări ERTMS: 87,10%;

  ✓ Reabilitare linie de cale ferată Coşlariu-Sighişoara (faza a II-a) - au fost finalizate lucrările civile, de artă, de infrastructură şi suprastructură. Sunt în derulare şi testare lucrările aferente lotului de instalaţii şi semnalizare ERTMS/ETCS nivel 2+GSM-R. Stadiu fizic execuţie lucrări ERTMS: 96,90%;

  ✓ Reabilitare linie de cale ferată Km 614-Simeria - Stadiu fizic execuţie lucrări: 60,77%;

  ✓ Reabilitare linie de cale ferată Braşov-Sighişoara - Stadiu fizic execuţie lucrări: 11% pentru secţiunile 1: Braşov-Apaţa şi 3: Caţa-Sighişoara şi 6% pentru subsecţiunea 2: Apaţa-Caţa;

  ✓ Reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată SRCF Craiova - Stadiu fizic execuţie lucrări: peste 99,95%;

  ✓ Reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată SRCF Cluj - Stadiu fizic execuţie lucrări: peste 95%;

  ✓ Reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată SRCF Timişoara - Stadiu fizic execuţie lucrări: peste 92%;

  ✓ Modernizarea liniei CF Buc Nord-Jilava-Giurgiu Nord Frontiera, Lot 1, Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana - Stadiu fizic execuţie lucrări: peste 13,52%.

  B. Proiecte aflate în diferite etape de pregătire

  ✓ Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeş-Timişoara- Arad. Sunt în procedură de achiziţie contracte de proiectare şi execuţie aferente a 4 loturi;

  ✓ Reabilitare linie de cale ferată Craiova-Calafat - Studiul de fezabilitate a fost finalizat, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici a fost aprobat în 2021. Se vor face demersuri pentru obţinerea finanţării lucrărilor de proiectare şi execuţie şi demarării procedurilor de achiziţie;

  ✓ Lucrari de reabilitare in staţiile Feteşti şi Ciulniţa - Sunt în procedură de achiziţie contractele de proiectare şi execuţie a lucrărilor, respectiv de consultanţă şi supervizare;

  ✓ Electrificare şi reabilitare linie de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor - Sunt în procedură de achiziţie contracte de proiectare şi execuţie aferente a 4 loturi.

  Sunt în derulare studii de fezabilitate pentru:

  ✓ Modernizarea liniei CF Buc Nord Jilava-Giurgiu Nord Frontiera, Lot 2;

  ✓ Modernizare/consolidare/reabilitare staţie CF Gara de Nord Bucureşti;

  ✓ Reabilitare linie de cale ferata Ploiesti Triaj-Focşani;

  ✓ Reabilitare linie de cale ferata Focsani-Roman;

  ✓ Reabilitare linie de cale ferata Roman-Iaşi-Frontieră;

  ✓ Reabilitare linie de cale ferata Paşcani-Dărmăneşti;

  ✓ Reabilitare linie de cale ferata Dărmăneşti-Vicşani;

  ✓ Modernizare secţiune feroviară Predeal-Braşov;

  ✓ Reabilitare linie de cale ferată Craiova-Caransebeş;

  ✓ Modernizare secţiune feroviară din Portul Constanţa;

  ✓ Modernizare/reabilitare 47 de staţii de cale ferată din Ro­mânia;

  ✓ Modernizare 150 treceri la nivel cu calea ferată;

  ✓ Reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată-etapa II;

  ✓ Modernizare linie de cale ferată Bucureşti-Craiova;

  ✓ Modernizare tronson de cale ferată Ilva Mică-Pojorâta;

  ✓ Electrificarea liniei de cale ferata Constanţa-Mangalia.

  C.Proiecte aflate în procedură de achiziţii servicii de elaborare studii de fezabilitate şi proiectare/studii de fezabilitate

  ✓ Modernizare linii şi instalaţii din Complexul Feroviar Bucureşti;

  ✓ Modernizare tronson de cale ferată Apahida-Ilva Mică şi Pojorâta-Suceava;

  ✓ Modernizare linie de cale ferată Coşlariu-Cluj Napoca;

  ✓ Electrificarea liniei feroviare Răduleşti-Giurgiu Nord.

  Reporter: Care sunt cele mai urgente lucrări de reabilitare a infrastructurii feroviare?

  CFR SA: Comisia Europeană încurajează lucrările de reabilitare a reţelei TEN-T centrale şi globale, a coridorului Rin-Dunăre, ramura nordică, Curtici-Braşov-Bucureşti-Constanţa, motiv pentru care eforturile noastre sunt îndreptate spre finalizarea proiectelor aflate în implementare.

  De asemenea, în baza Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, aprobată prin HG nr. 985/2020, a Master Planului General de Transport, aprobat prin HG 666/2016 cu modificările şi completările din Programul investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, aprobat prin HG nr. 1312/2021, sunt prioritare implementarea măsurilor cuprinse în PNRR, capitolul Pilonul I Tranziţie Verde Componenta 4 Transport Sustenabil.

  Reporter: Ce linii noi de cale ferată aveţi în vedere?

  CFR SA: Aşa cum am precizat la stadiul proiectelor, la acest moment sunt în derulare lucrări pentru redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana, lucrări care constau în reabilitarea a 12 km de linie de cale ferată, construcţia a 2 viaducte şi zece podeţe noi, o statie, un punct de oprire patru poduri noi.

  Reporter: Ce buget a alocat compania în acest sens? Care sunt sursele de finanţare a proiectelor?

  CFR SA: Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2022, pentru CNCF "CFR" S.A. a fost prevăzut un buget de 2.544.930 mii lei, pentru proiectele incluse în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare. Sursele de finanţare pentru proiectele aflate în diferite etape de pregătire şi implementare sunt asigurate din fonduri externe nerambursabile şi Bugetul de Stat, prin programele operaţionale POIM 2014-2020, CEF Transport 2014-2020 şi 2021-2027 şi PNRR.

  Referitor la proiectele de inves­tiţii cu finanţare de la Bugetul de Stat, pentru CNCF CFR SA, ordonatorul principal de credite - MTI a aprobat pentru anul 2022 credite bugetare în valoare de 180.216 mii lei.

  Referitor la proiectele de investiţii finanţate din fonduri proprii, sumele alocate vor fi repartizate după aprobarea BVC al CFR SA pentru anul 2022.

  Reporter: Ce proiecte de investiţii aveti în vedere pe termen scurt, mediu şi lung şi care este necesarul financiar în acest sens?

  CFR SA: Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 a companiei, aprobată prin HG nr. 985/2020 şi Programul investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, descriu cadrul general de prioritizare şi implementare a proiectelor de infrastructură de transport constituit în baza valorilor estimative necesare pentru execuţia lucrărilor. Necesarul de finanţare pentru proiectele de infrastructură feroviară se fac în conformitate cu aceste documente.

  Reporter: Mulţumesc!

  Costurile necesare pentru realizarea programului de reînnoire a infrastructurii feroviare se ridică la peste 6 miliarde euro, potrivit Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 întocmită de compania de stat. Suma reprezintă totalul cheltuielilor necesarare pentru reînnoirea liniilor curente şi directe şi pentru reînnoirea elementelor critice de infrastructură.

  În ceea ce priveşte reînnoirea altor elemente critice ale infrastructurii feroviare, pentru care nu există standarde de cost definite şi aprobate, s-a propus o medie anuală de 100 milioane euro, începând din al şaselea an al programului, potrivit sursei citate, care arată: "O astfel de medie anuală este considerată o valoare minimă rezonabilă a finanţării care să poată permite reînnoirea elementelor de infrastructură scadente care prezintă defectări critice din punct de vedere al siguranţei, de natură să impună limitări ale vitezelor de circulaţie a trenurilor. În primii 5 ani ai programului s-a propus o creştere progresivă a finanţării de la nivelul actual până la media anuală menţionată mai sus".

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional