Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

REPREZENTANŢII ADR NORD-EST:"ADR Nord-Est derulează 20 de proiecte europene de tip smart"

Investiţii /

Vasile Asandei, director general ADR NE

Vasile Asandei, director general ADR NE

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  ADR Nord-Est gestionează 20 de proiecte europene de tip smart, prin care dezvoltă parteneriate cu omologi din Europa pe teme de economie circulară, eficienţă energetică, achiziţii publice verzi, specializare inteligentă, după cum ne-au spus reprezentanţii Agenţiei, care ne-au precizat, într-un interviu: "Acum lucrăm la un plan regional de acţiune în economie circulară, care pune accentul pe reutilizare, reparare, renovare şi reciclarea materialelor şi a produselor existente. De asemenea, am inventariat potenţialul de producere a energiei din surse regenerabile şi am iniţiat un amplu program de instruire pentru primării în vederea creşterii capacităţii de a elabora Planuri de Acţiune pentru Energie Durabilă".

  Reporter: Cum s-a dezvoltat regiunea în ultimul an?

  ADR NE: O preocupare constantă a ultimului an a fost aceea de a evalua oportunităţile şi de construi o viziune de dezvoltare bazată pe implicarea mai consistentă în activităţile ADR a reprezentanţilor administraţiei publice locale, a mediului academic, a sectorului privat şi a societăţii civile. Mai concret, intenţia noastră a fost de a-i familiariza pe colaboratorii noştri cu conceptul specializării inteligente, de a găsi noi forme pentru a lansa iniţiative antreprenoriale, de a încuraja atragerea de investitori şi de a promova noi proiecte împreună cu parteneri din Europa.

  Astfel, deşi direcţiile de dezvoltare ale Regiunii Nord-Est sunt multiple, domeniile care au fost identificate ca fiind prioritare la nivelul Regiunii Nord-Est şi care pot conduce la transformarea economică bazată pe cercetare şi inovare sunt următoarele: agro-alimentar, biotehnologii, textile şi noi materiale, energie şi mediu, sănătate şi turism pentru stil de viaţă sănătos, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor.

  Obiectivul nostru este să asigurăm o dezvoltare regională sustenabilă, prin valorificarea investiţiilor făcute din fonduri europene şi dezvoltarea ecosistemului antreprenorial.

  Regiunea a pierdut, în 2017, nedoritul statut de cea mai săracă regiune din Europa. Conform ultimului raport Eurostat, cea mai săracă regiune din UE rămâne partea de nord-vest a Bulgariei, cu un PIB pe cap de locuitor de 29% din nivelul mediu al Uniunii, urmată de Mayotte din Franţa (33%), partea de centru-nord şi centru-sud din Bulgaria (câte 34%) şi apoi partea de Nord-Est a României (cu 35%).

  Reporter: Ce proiecte de tip smart se află în aprobare şi, respectiv, în derulare?

  ADR NE: Gestionăm, la nivel de ADR Nord-Est, 20 de proiecte europene finanţate din surse diverse (INTERREG 2020, Erasmus+, ORIZONT 2020), prin care dezvoltăm parteneriate cu omologi din Europa pe teme de economie circulară, eficienţă energetică, achiziţii publice verzi, specializare inteligentă. De exemplu, acum lucrăm la un plan regional de acţiune în economia circulară, care pune accentul pe reutilizare, reparare, renovare şi reciclarea materialelor şi a produselor existente. De asemenea, am inventariat potenţialul de producere a energiei din surse regenerabile şi am iniţiat un amplu program de instruire pentru primării în vederea creşterii capacităţii de a elabora Planuri de Acţiune pentru Energie Durabilă.

  Prin structura dedicată nou creată - RUBIK HUB din Piatra Neamţ - dezvoltăm ecosistemul antreprenorial. Chiar în această perioadă, se derulează în universităţile din regiune, #RubikEDU, cel mai nou program de educaţie antreprenorială din România destinat studenţilor. #RubikEDU este un program pilot de iniţiere în antreprenoriat şi cuprinde 3 ateliere în care antreprenori cu experienţă practică vor aborda cu studenţii următoarele teme:

  1. Cum se naşte o idee-trăsnet de business?

  2. Cine sunt oamenii din spatele unui start-up?

  3. Cum construiesc un produs care să fie iubit de clienţi?

  Reporter: Ce sumă a fost alocată din bugetul 2014-2020 regiunii pe care o reprezentaţi?

  ADR NE: Faţă de anul trecut, alocarea pentru Regiunea Nord-Est a crescut. Astfel, în urma CM POR din luna octombrie 2017, alocarea prin POR este de 1.089.027.412 euro, reprezentând 17,51% din alocarea naţională şi cea mai mare la nivel naţional, totodată. Datorită demersurilor făcute de Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, alocarea iniţială a fost suplimentată cu 29 milioane euro, pentru finanţarea unor proiectelor integrate de cercetare-dezvoltare-inovare promovate în parteneriat public-privat. Astfel, se promovează asocierea producătorilor agricoli pentru dezvoltarea unei facilităţi de fabricare a amidonului din cartofi în judeţul Suceava, crearea unei facilităţi de producţie pentru produse de uz general bazate pe nanoparticule din PET reciclat în judeţul Neamţ sau crearea unui laborator viu pentru dezvoltarea şi testarea de soluţii de reciclare a deşeurilor textile cu aplicaţii pentru industria mobilei, automotive, HORECA, în judetul Iaşi.

  Reporter: Ce proiecte vor fi derulate în exerciţiul financiar 2014-2020 şi cât de mult se axează acestea pe segmentul smart?

  ADR NE: Programul Operaţional Regional 2014-2020 va continua să finanţeze investiţii din perioada 2007-2013, cum ar fi infrastructura socială, de sănătate şi educaţională, IMM-urile, drumurile judeţene şi turismul în staţiuni, dar va finanţa şi noi categorii de proiecte faţă de programul precedent.

  Elementele de noutate, ce pot fi grupate sub sintagma "smart", sunt:

  - Susţinerea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic - una dintre noutăţile absolute ale programului, ca tip de investiţii care stimulează crearea de noi entităţi specializate în furnizarea serviciilor de transfer tehnologic acreditate conform legii 403/2006 şi care încurajează inovarea în companii, prin introducerea în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite.

  - Creşterea mobilităţii urbane - investiţiile se vor adresa inclusiv transportului public electric şi nemotorizat, precum şi construirii unei infrastructuri necesare func­ţionării acestuia (ex. staţii de alimentare electrice) şi se vor derula pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă, conducând spre atingerea dezideratului de "Smart Cities".

  - Eficienţă energetică - vor fi finanţate proiecte complexe ce presupun folosirea unor tehnologii noi, care să crească eficienţa energetică, inclusiv prin noi tipuri de circuite electrice, instalaţii de încălzire, ventilaţie etc. Proiectele de eficienţă energetică vizează clădirile rezidenţiale, clădirile publice, precum şi iluminatul public.

  Reporter: Ce planuri are Agenţia pe termen scurt, mediu şi lung?

  ADR NE: Ne propunem să continuăm, cu şi mai multă ambiţie şi motivare, munca în calitate de Organism Intermediar pentru Implementarea Programului Operaţional Regional 2014-2020, dar nu ne vom rezuma doar la asta.

  Peste 600 de persoane au beneficiat de servicii de instruire certificate prin Centrul Regional de Studii Nord-Est, în domenii care pot sprijini buna implementarea a proiectelor: management de proiect, achiziţii publice, evaluator de proiecte, accesare fonduri, management resurse umane, management financiar etc.

  Suntem conştienţi că, pentru a ne dezvolta, avem nevoie de o viziune modernă, o strategie coerentă şi un mecanism de implementare articulat. Trebuie să ne uităm cu atenţie la tendinţele lumii de azi, să ne depăşim limitele şi să acţionăm cu îndrăzneală şi profesionalism.

  La acest moment, ne concentrăm pe următoarele direcţii:

  - sprijin pentru dezvoltarea urbană;

  - sprijin pentru dezvoltarea start- upurilor şi a mediului antreprenorial;

  - atragerea de investiţii;

  - sprijin pentru internaţionalizarea afacerilor si dezvoltarea clusterelor;

  - conectarea mediului academic cu cel privat pentru definirea şi implementarea proiectelor din portofoliul RIS3 Nord-Est.

  Apartenenţa la reţele profesionale prestigioase (Asociaţia Europea­nă a ADR - EURADA, Reţeaua Regiunilor Europene Inovative - ERRIN, Europe Enteprise Network, Europe Direct Network), existenţa Biroului de reprezentare la Bruxelles s-au concretizat şi în proiecte de cooperare concrete, menite să conducă la dezvoltarea socio-economică a Regiunii.

  Avem, aşa cum am mai spus, o preocupare deosebită pentru sprijinirea mediului de afaceri, de la dezvoltarea ideii de business, consiliere, până la căutarea de surse de finanţare şi sprijin în accesarea lor. ADR Nord Est îşi îndreaptă atenţia şi îşi canalizează forţele, acum mai mult ca oricând, asupra sprijinirii start-upurilor şi dezvoltării ecosistemului antreprenorial regional prin iniţiativa Rubik Hub, care este cel mai mare spaţiu de coworking din Moldova.

  Reporter: Care este gradul de absorbţie, la nivel regional, a fondurilor alocate din bugetul precedent?

  ADR NE: Prin POR 2007-2013, au fost implementate 598 contracte de finanţare, cu o valoare a finanţării nerambursabile solicitate de 784 milioane euro. Au fost proiecte de infrastructură importante, provenind atât din zona publică, cât şi din cea privată, ce au contribuit în mod complementar la dezvoltarea regiunii şi la creşterea nivelului de trai al locuitorilor săi.

  Gradul de absorbţie, raportat la alocarea regională, este de 90%.

  Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2017?

  ADR NE: Valoarea nerambursabilă contractată şi aflată în etapa precontractuală este de 559 milioane euro, reprezentând peste 40% din alocarea regională a POR 2020.

  Reporter: Ce proiecte sunt în des­făşurare şi care sunt proiectele prioritare?

  ADR NE: Până în acest moment, au fost lansate 24 de apeluri de proiecte, după cum urmează:

  - Prioritatea de investiţii 1.1 C - IMM-uri în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic (9,6 milioane euro, apel deschis până în 25.06.2018);

  - Prioritatea de investiţii 2.1. A - Microîntreprinderi;

  - Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor IMM;

  - Prioritatea de investiţii 2.1.B - Incubatoare de afaceri;

  - Prioritatea de Investiţii 3.1 Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale care vizează creşterea eficienţei energetice în blocurile de locuinţe;

  - Prioritatea de Investiţii 3.1.Operaţiunea B - Clădiri publice;

  - Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea C - Iluminat public;

  - Prioritatea de investiţii 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

  - Axa 4 - Dezvoltare urbană integrată în municipiile reşedinţă de judeţ;

  - Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural;

  - Prioritatea de investiţii 5.2 - Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban;

  - Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T;

  - Prioritatea de investiţii 7.1 - Dezvoltarea turismului;

  - Axa 8, Obiectivul 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale (persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilităţi);

  - Axa prioritară 8, Obiectivul 8.2. - Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă;

  - Axa 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie (creşe şi grădiniţe, învăţământ obligatoriu, învăţământ profesional şi tehnic, învăţământ universitar).

  Reporter: Cum apreciaţi legislaţia din domeniu?

  ADR NE: Lipsurile pe care noi le-am semnalat, în mod sistematic, au fost cele legate de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, aspecte legate de dreptul de proprietate sau de dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţie, unele necorelări între diferite acte normative. În domeniul achiziţiilor, noul pachet legislativ, care a transpus directiva europeană în domeniu şi a intrat anul trecut în vigoare, asigură premisele unui cadru de implementarea a proiectelor mai flexibil.

  De asemenea, reglementările privind elaborarea documentaţiei tehnico-economice (HG 28/2008) au fost revizuite, iar noile normative (HG 907/2016) au luat în calcul necorelările pe care le-am semnalat de-a lungul timpului.

  Reporter: Care este problematica sectorului?

  ADR NE: Primele probleme întâmpinate au fost cele legate de întârzierea publicării ghidurilor solicitantului, dar şi a operaţionalizării sistemului electronic MySMIS.

  Dificultăţile întâmpinate de beneficiari pe parcursul implementării proiectelor au fost generate cu precădere de:

  - prelungirea duratelor procedurilor de achiziţie publică, ca urmare a înregistrării de contestaţii, cu perioade foarte mari de timp (în unele cazuri acestea depăşind un an);

  - întârzieri în execuţia contractelor de lucrări, ca urmare a identificării, în implementare, a necesităţii executării unor categorii de lucrări neprevăzute în proiectele tehnice; descoperirilor arheologice, în cazul proiectelor ce vizează obiecte de patrimoniu; utilizării de către antreprenori a unor resurse insuficiente în raport cu graficul de execuţie asumat prin contract (din cauza scăderii capacităţii acestora, pe fondul adâncirii efectelor crizei economice);

  - întârzieri datorate rezilierii unor contracte de lucrări, ca urmare a incapacităţii antreprenorilor de a continua execuţia lucrărilor (determinată de insolvenţă/falimentul acestora) şi, în consecinţă, prelungirea cu durata necesară organizării unor noi proceduri de achiziţie de contracte de lucrări, pentru res­tul de executat;

  Reporter: Care credeţi că ar fi soluţiile pentru rezolvarea acestora?

  ADR NE: În privinţa documentelor informative şi a sistemului MySMIS, în timp, am ajuns la o cadenţă rezonabilă a lansărilor, dar şi a funcţionării optime a aplicaţiei electronice. Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Adminis­traţiei Publice face eforturi permanente pentru îmbunătăţirea aces­tor documente şi adaptează sistemul de implementare, pentru ca măcar o parte din problemele enunţate mai sus să fie evitate.

  Chiar săptămâna trecută a fost luată o nouă măsură pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi evitarea dezangajării (pierderea unor alocări de sume pe anumite Programe Operaţionale). Scopul modificării este de a putea fi încheiate contracte de finanţare cu o valoare mai mare decât prevedeau alocările iniţiale din Programele Operaţionale. În cadrul POR vor fi încheiate contracte de finanţare cu o valoare totală dublă faţă de alocarea propriu-zisă.

  O altă completare vine în sprijinul beneficiarilor care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis (de obicei organizaţii private), prin acces la prefinanţare pentru toate categoriile de cheltuieli eligibile într-o singură tranşă, de maximum 40% din contribuţia publică eligibilă a proiectului.

  Un aspect extrem de important este reprezentat de gradul de experienţă şi pregătire profesională a salariaţilor. Nivelul tot mai crescut de complexitate a intervenţiilor, schimbările rapide de metode, tehnologii etc. fac absolut necesare cunoştinţe profesionale temeinice, învăţarea continuă, construcţia, menţinerea şi motivarea unor echipe de implementare performante.

  Reporter: Vă mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional