Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

Sala Polivalentă din Bucureşti va fi renovată energetic

Investiţii /

Sursa foto: facebook / Sala Polivalentă Bucureşti

Sursa foto: facebook / Sala Polivalentă Bucureşti

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Sala Polivalentă din Capitală va intra în secolul XXI din punct de vedere energetic. Ministerul Sportului, în calitate de lider de proiect, şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de coordonator de investiţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 - Valul Renovării, au semnat contractul de finanţare din fondurile PNRR a proiectului de renovare energetică a Sălii Polivalente din Bucureşti. Beneficiarul investiţiei este Complexul Sportiv Naţional "Sala Polivalentă" din Bucureşti, iar obiectul acesteia vizează o suprafaţă desfăşurată de 19.845,00 mp şi este reprezentat de renovarea energetică aprofundată a Sălii Polivalente, respectiv reducerea consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2 prin renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalaţiilor aferente acesteia). Valoarea totală a Proiectului este de 59.590.637,24 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) este de 50.076.165,75 lei (valoare maximă cu TVA - aprox. 12 miloane euro). Data începerii proiectului este 8 februarie 2023, cu o perioadă de implementare de 24 luni, respectiv până la 7 februarie 2025, data finalizării, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Cererea de finanţare a fost depusă de Ministerul Sportului şi Complexul Sportiv Naţional "Sala Polivalentă" din Bucureşti în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/ 2/B.2.2/1, Runda 2 aferent Componentei C5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B2 - Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, fiind aprobată în luna ianuarie 2023.

  Investiţia care se va realiza la Sala Polivalentă cuprinde: "Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi de furnizare a apei calde de consum; Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri; Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente".

  De asemenea, se vor executa lucrări pentru echiparea cu 10 staţii de încărcare pentru maşini electrice, precum şi lucrări conexe pentru respectarea altor cerinţe fundamentale privind calitatea în construcţii.

  Implementarea măsurilor de eficienţă energetică va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare şi de confort interior, reducerea consumurilor energetice şi a costurilor de întreţinere pentru încălzire, dar şi a emisiilor poluante. Conform Raportului de audit energetic, intervenţiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puţin 50% şi la o reducere a consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2 de peste 60%. Necesitatea investiţiei are la bază faptul că Sala Polivalentă, proiectată special ca sală de sport pentru competiţii (cu tribune pentru spectatori), a fost ridicată în 1974, iar unele structuri ale acesteia, realizate într-o manieră corectă pentru epoca în care a fost construită, sunt subdimensionate în raport cu standardele şi necesităţile actuale, fapt care generează costuri foarte mari şi ineficienţă în exploatare. Sala Polivalentă din Bucureşti se utilizează în prezent atât pentru evenimente sportive, cât şi pentru evenimente culturale, având capacitatea de peste 5000 de locuri în tribune.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional