Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2024

2023 a adus investiţii de peste 730 milioane euro în Regiunea Vest

Investiţii /

2023 a adus investiţii de peste 730 milioane euro în Regiunea Vest
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  În Regiunea Vest au fost făcute investiţii, anul trecut, în valoare de pes­te 730 de milioane de euro, după cum ne-a transmis Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest. Acesta ne-a menţionat: "Tradus în procente, suma reprezintă o rată de absorbţie de 130%, raportat la valoa­rea alocată Regiunii Vest - 643,65 de milioane de euro.

  Comparativ cu anul precedent, rata de absorbţie a crescut cu peste 60% (de la 69,8% la finalul lui 2022)". În Regiunea Vest, până la finalul anului 2022 au fost finalizate 462 de proiecte, iar alte 161 au fost terminate în anul 2023. Astfel, până în 31 decembrie 2023, prin Regio-POR 2014-2020 au fost finalizate 623 de proiecte, conform sursei citate.

  (Interviu cu Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest)

  Reporter: Ce rezultate a înregis­trat ADR Vest anul trecut?

  Sorin Maxim: Finalul anului 2023 a coincis cu finalul perioadei de implementare a Programului Operaţional Regional 2014-2020, ce a adus în Regiunea Vest investiţii în valoare totală de peste 730 de milioane de euro. Tradus în procente, suma reprezintă o rată de absorbţie de 130%, raportat la valoarea alocată Regiunii Vest - 643,65 de milioane de euro. Comparativ cu anul precedent, rata de absorbţie a crescut cu peste 60% (de la 69,8% la finalul lui 2022).

  În Regiunea Vest, până la finalul anului 2022 au fost finalizate 462 de proiecte, iar alte 161 au fost terminate în anul 2023. Astfel, până în 31 decembrie 2023, prin Regio-POR 2014-2020 au fost finalizate 623 de proiecte.

  Per total, în cadrul Regio-POR 2014-2020 au avut loc următoarele investiţii:

  Infrastructură rutieră şi transport - 323 de kilometri de drumuri judeţene modernizate, 25 de kilometri de drumuri publice reabilitate şi modernizate în municipii şi 39 de kilometri în oraşele mici şi mijlocii, 205 noi mijloace de transport în comun achiziţionate - autobuze electrice şi tramvaie, aproape 40 de kilometri de piste de biciclete realizate;

  Sănătate - 17 ambulatorii şi 17 unităţi de primiri urgenţe reabilitate şi dotate, 4 centre comunitare medico-sociale şi 158 de ambulanţe achiziţionate;

  Educaţie - 86 de unităţi de învăţământ reabilitate, modernizate sau nou construite şi dotate;

  Eficientizare energetică - 10.403 locuinţe şi 49 de clădiri publice reabilitate termic, 532 de kilometri de reţea de iluminat public creată/modernizată/extinsă;

  Spaţii verzi - 618.309 mp de spaţii verzi create/modernizate;

  Social - 29 de centre sociale construite/reabilitate/modernizate, cu 2.745 de beneficiari (persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilităţi), şi 10 clădiri cu funcţiuni sociale/ culturale;

  Patrimoniu - 25 de obiective de patrimoniu restaurate;

  Mediul privat - 470 de întreprinderi mici şi mijlocii finanţate şi 1.658 de locuri de muncă nou create; zeci de activităţi de transfer tehnologic şi IMM-uri inovative sprijinite.

  97 de proiecte, în valoare de 150 de milioane de euro, contractate în cadrul Regio-POR, dar care nu au fost fi finalizate până la finalul anului 2023, au fost abrobate pentru procesul de etapizare şi vor fi continuate prin Programul Regional Vest 2021-2027, urmând să fie finalizate până la finalul acestui an.

  Reporter: Ce proiecte au fost anunţate pentru atragerea de fonduri din bugetul 2021-2027?

  Sorin Maxim: Regiunea Vest dispune de 1,18 miliarde euro prin Programul Regional Vest, gestionat de ADR Vest în calitate de Autoritate de Management.

  Până în momentul de faţă, pe PR Vest au fost depuse 190 de proiecte, majoritatea pe apelurile destinate microîntreprinderilor, unde s-au înregistrat 146 de cereri de finanţare pe zona de servicii şi 38 pentru activităţi de producţie. Până în prezent, au fost contractate trei proiecte, 161 sunt în evaluare şi 25 au fost respinse sau retrase.

  Primele contracte de finanţare semnate în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 sunt parte din Intervenţia Regională 4.1 - Mobilitate urbană sustenabilă. Este vorba de două proiecte în valoare totală de peste 212 milioane lei, care au ca beneficiar Municipiul Timişoara.

  Reporter: Ce proiecte se află în derulare în regiune?

  Sorin Maxim: În cadrul PR Vest am lansat, până la momentul realizării interviului, 30 de apeluri de proiecte, pe diferite componente ale programului: Drumuri judeţene, Mobilitate urbană sustenabilă, Eficienţă energetică în clădiri publice, Infrastructură verde, Universităţi, Sprijin pentru microîntreprinderi - producţie şi servicii, Revitalizare şi regenerare urbană şi Eficienţă energetică în clădiri rezidenţiale. Alocarea eligibilă lansată prin aceste apeluri este de aproximativ 650 de milioane de euro, ceea ce reprezintă peste 55% din bugetul total al programului.

  La momentul la care discutăm, se află în pregătire şi urmează să fie lansate apelurile de proiecte pentru: Sprijin pentru IMM-uri, Instrumente financiare - Venture capital şi Instrumente financiare - Instrument de accelerare a afacerilor. Apelurile aferente acestor instrumente financiare cumulează un buget de 40 de milioane de euro.

  De asemenea, ADR Vest este Organism Intermediar al Programului Tranziţie Justă pentru judeţul Hunedoara, căruia îi vor reveni peste 525 milioane de euro prin acest program. Aici a fost lansat apelul pentru "Dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului" - componenta "Investiţii pentru dezvoltarea IMM-urilor care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă". Pentru investiţiile productive în IMM-uri, judeţul Hunedoara va beneficia de aproape 181 de milioane de euro, dintre care 49 de milioane de euro pentru Valea Jiului.

  În cadrul Programul Sănătate, unde ADR Vest este, de asemenea, Organism Intermediar pentru Regiunea Vest, în luna ianuare au fost lansate trei apeluri de proiecte cu o valoare totală de peste 200 de milioane de euro: "Investiţii în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening", "Investiţii în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie", "Investiţii în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie". Programul Sănătate are o alocare de 5,88 de miliarde de euro, la nivel naţional.

  Reporter: În ce proporţie se adresează acestea segmentului smart?

  Sorin Maxim: Primele două prirorităţi din cadrul Programului Regional Vest au componente care se adresează acestui segment. Prioritatea 1, "Regiune inovatoare şi competitivă" sprijină cercetarea şi inovarea, creşterea competitivităţii şi productivităţii IMM-urilor, precum şi digitalizarea şi dezvoltarea de competenţe; şi are un buget total de peste 236 de milioane de euro. Aici vom sprijini realizarea de centre de cercetare şi inovare, centre de creativitate şi inovare, clustere de inovare, vom oferi sprijin şi vouchere de inovare, dar şi digitalizarea IMM-urilor. În plus, vom avea o Agenţie Regională de Inovare, prin care ne propunem să sprijinim dezvoltarea competenţelor pentru specializare inteligentă.

  De asemenea, în evaluarea proiectelor depuse de către IMM-uri se acordă prioritate celor care "aduc inovaţii în domeniul produselor/serviciilor sau al proceselor, conform specificului fiecărui proiect", iar criteriul există şi în cazul apelurilor destinate microîntreprinderilor. Totodată, prioritatea 2 din cadrul Programului Regional Vest, "Regiune Smart" va pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari pes­te 34 de milioane de euro pentru digitalizarea administraţiei publice şi dezvoltarea unor soluţii de tip smart city, în beneficiul cetăţenilor şi al mediului de afaceri.

  Reporter: Ce aşteptări generale aveţi de la proiectele prin PNRR?

  Sorin Maxim: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest nu este implicată în mod direct în implementarea Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Evident, ne aşteptăm ca, alături de programele pe care le gestionăm, proiectele PNRR să contribuie semnificativ la transformarea şi mo­dernizarea României într-o econo­mie mai competitivă, mai rezilientă şi mai sustenabilă, cu beneficii tangibile pentru toţi cetăţenii.

  Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2023 prin Agenţia pe care o reprezentaţi?

  Sorin Maxim: Suma absorbită numai în 2023 prin Regio-POR a fost de 281,28 mil euro (FEDR+BS). Suma reprezintă 38,5% din totalul banilor absorbiţi prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. De menţionat că, în cei 25 de ani de existenţă, ADR Vest a atras aproape 2 miliarde euro în Regiunea Vest, prin programele pe care agenţia le-a gestionat.

  Reporter: Care sunt problemele cu care vă confruntaţi în activitatea dumneavoastră şi ce soluţii consideraţi că există pentru rezolvarea acestora?

  Sorin Maxim: Sigur că provocări apar în orice organizaţie, mai ales în cele cu un ritm susţinut şi intens de lucru, dar încercăm să le facem faţă şi să ne adaptăm punctual fiecărei situaţii. În acest moment, putem spune că ne confruntăm cu o diminuare a capacităţii administrative la nivelul beneficiarilor, în condiţiile în care complexitatea şi gradul de integrare cerut la proiecte este crescut. În plus, pe acest fond de creştere a complexităţii condiţiilor pentru alocările din fondurile europene, avem de a face şi cu o reacţie lentă a pregătirii la nivel naţional pentru preluarea acestora, atât din punct de vedere legislativ, cât şi la nivel de expertiză în sistemul public.

  O altă provocare ţine de teama, dar şi de lipsa de resurse financiare a beneficiarilor. Adesea, avem de a face mai degrabă cu ajustări ale pregătirii proiectelor în funcţie de condiţiile din ghiduri, decât cu investiţii în proiecte care sunt prioritare pentru comunităţile locale. Cu alte cuvinte, sunt beneficiari pentru care prioritară este adaptarea cheltuielilor în funcţie de condiţiile din ghid şi abia apoi vine nevoia reală a comunităţii pentru care se realizează proiectul.

  Din fericire, avem o experienţă de 25 de ani în gestionarea programelor cu fonduri europene, iar echipa noastră a crescut constant din toate punctele de vedere. Ne dorim să investim banii europeni în regiune, nu doar să îi cheltuim, ne dorim eficienţă şi mobilizare din partea partenerilor noştri. De aceea, încercăm să venim în întâmpinarea beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari, să găsim soluţii alături de ei, astfel încât să avem proiecte calitative care să producă dezvoltarea pe care ne-o dorim.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Companii

  Internaţional