Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

Administraţia Fondului pentru MediuProgramele AFM vor continua şi anul viitor

F.A. Finanţare /

Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, domnul Gheorghe Popescu, îi invită pe cei care încă mai doresc să se înscrie în programul Casa Verde să facă cu încredere. Să înţeleagă nu numai că va fi mai mică factura de energie termică, dar şi cât de benefic este sistemul prin faptul că nu poluăm atmosfera. Agresiunea asupra mediului are un efect foarte periculos. Anomaliile meteo se datorează în mare parte şi faptului că am schimbat mersul natural al lucrurilor, am tăiat păduri, am exploatat haotic.

Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, domnul Gheorghe Popescu, îi invită pe cei care încă mai doresc să se înscrie în programul Casa Verde să facă cu încredere. Să înţeleagă nu numai că va fi mai mică factura de energie termică, dar şi cât de benefic este sistemul prin faptul că nu poluăm atmosfera. Agresiunea asupra mediului are un efect foarte periculos. Anomaliile meteo se datorează în mare parte şi faptului că am schimbat mersul natural al lucrurilor, am tăiat păduri, am exploatat haotic.

Declaraţiile domnului Gheorghe Popescu, preşedintele AFM

Cum 2010 a fost primul an în care programul "Casa Verde" a putut fi accesat şi de către persoanele fizice, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), instituţia coordonatoare, s-a confruntat cu o avalanşă de cereri din partea potenţialilor beneficiari. Programul demarat în luna iulie înregistra, la mijlocul lunii octombrie, nu mai puţin de 11.600 de dosare depuse, în condiţiile în care estimările prevăd ca până la final să beneficieze în jur de 16.000 de persoane de finanţarea de 110 milioane lei.

Domnul Gheorghe Popescu, preşedintele AFM, ne-a declarat: "Programul a demarat destul de bine, la un moment dat chiar ne-a luat prin surprindere numărul mare de cereri care au venit într-o perioadă foarte scurtă de timp"

În domeniul energiei, Guvernul acţionează pe două direcţii: producerea energiei electrice din surse regenerabile şi producerea energiei termice prin sisteme care folosesc surse regenerabile.

O treime din bugetul AFM (peste 1 miliard de lei) este destinată, în acest an, proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile. "Am încheiat deja o parte din contracte, res­tul urmează.", subliniază preşedintele AFM.

ENERGIE TERMICĂ DIN SURSE REGENERABILE

În noiembrie, încă o sesiune pentru unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii, cu încă 100 milioane lei

Pentru creşterea ponderii energiei termice produse din sisteme ce folosesc surse regenerabile se acţionează prin programul Casa Verde, atât la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi separat, la nivelul persoanelor fizice.

"Prin modificarea ghidurilor, am introdus posibilitatea să acceseze fonduri în cadrul acestui program şi instituţiile de sine stătătoare care nu sunt subordonate administraţiei publice locale", precizează domnul Gheorghe Popescu.

Pentru sisteme de încălzire care utilizează energii regenerabile, autorităţile publice derulează în prezent 209 proiecte, cu o finanţare de 191 milioane lei. Dintre acestea, 15 proiecte au fost chiar finalizate. Valoarea lor este de 5,9 milioa­ne lei. Preşedintele AFM ne-a declarat: "Am vizitat proiectele finalizate de la două spitale. Beneficiarii sunt foarte mulţumiţi. Din aprilie şi până în septembrie-octombrie nu cheltuiesc niciun ban pentru încălzirea apei menajere pe care o folosesc în spitale şi au nevoie de apă caldă în permanenţă".

Totodată, preşedintele AFM ne-a spus că în noiembrie, va fi deschisă încă o sesiune pentru unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii, cu încă 100 milioane lei. "Recomandăm să fie depuse proiecte pentru spitale, grădiniţe, cămine de bătrâni, case de copii, care funcţionează tot timpul anului, apoi în şcoli, pentru că acestea nu funcţionează când este insolaţia maximă. Mai puţin pentru sedii de primării fiindcă acolo nu se consumă aşa de multă apă caldă.", a precizat domnul Gheorghe Popescu.

"Casa Verde" va fi derulat şi anul viitor

Programul Casa Verde pentru persoane fizice a demarat anul acesta într-o variantă simplificată care nu mai presupune autorizarea prealabilă a instalatorilor. "Avem peste 300 de dosare depuse pentru plată şi ne apropiem de 200 deja plătite. La jumătatea lunii octombrie solicitările depuse se ridicau la circa 70 milioane lei din cele 110 milioane lei alocate. Programul va continua şi anul viitor, întrucât a fost transformat într-un program multianual. În funcţie de ce se va întâmpla până la 31 decembrie, vom stabili ce valori vom cuprinde în bugetul pe anul următor. Am sugerat să intrăm şi pe sisteme complexe de utilizare a surselor regenerabile de căldură, le-am recomandat pompele de căldură. Investiţia este ceva mai costisitoare, dar acest sistem care func­ţionează tot timpul anului, nu are legătură cu soarele, cu vântul.", spune domnul Gheorghe Popescu.

Sute de dosare sunt respinse întrucât sunt incomplete sau au date eronate

Funcţionarii AFM se confruntă acum cu o avalanşă de cereri în Programul Casa Verde pentru persoanele fizice. Deşi suma rambursată este de 6.000 sau 8.000 de lei pentru un dosar, procedura este aceeaşi: trebuie verificat şi avizat dosarul după regulile AFM, de către fiecare comisie - economic, tehnic, juridic. Apoi dosarele sunt depuse la comitetul de avizare interminis­terial, unde o dată la două săptămâni se trimit stocuri de dosare; sunt puse pe lis­te, analizate, aprobate, iar apoi contractele încheiate sunt trimise birourilor APM (Agenţia pentru protecţia mediului) din teritoriu şi transmise beneficiarilor. Oamenii le semnează şi abia atunci ştie fiecare clar că va primi bani.

Sunt sute de dosare respinse pentru că nu conţin tot ce trebuie, nu au înscrierea la cadastru sau prezintă certificate fiscale expirate, de exemplu. "Un dosar respins nu înseamnă că omul acela nu mai poate veni o dată. Îşi rezolvă problema şi se reînscrie", precizează domnul Popescu.

Deocamdată nu sunt prefigurate modificări de amploare ale programelor menţionate. Posibil să mai existe discuţii legate de suma rambursată per dosar în programul care vizează sistemul de pompe de căldură. "Poate vom reuşi să majorăm subvenţia, întrucît cea actuală este cam mică în raport cu investiţia. Acesta este un domeniu care trebuie stimulat, nu se arde nimic, se consumă ceva curent electric la pompe, dar în rest este gratuită energia", precizează domnul Gheorghe Popescu.

Realocarea fondurilor pentru Casa Verde s-a făcut în funcţie de viteza de cheltuire

În privinţa programului Casa Verde adresat persoanelor fizice, sumele pentru finanţare au fost alocate pe judeţe în raport cu numărul lor de locuitori. Dar, având în vedere ritmul diferit de dezvoltare în judeţe, potenţialul financiar diferit al cetăţenilor, din unele judeţe au fost depuse mai multe proiecte, din altele mai puţine. Bihorul, de exemplu, a avut la un moment dat cereri în valoare dublă decât suma alocată. "Ţinând cont de faptul că AFM la această dată are numai 60% din sumă acoperită cu cereri, am considerat că nu este corect să îi aştepţi pe unii trei ani, iar altul să se plângă că nu are. Atunci am redistribuit pe judeţe şi aşa vom proceda în continuare până epuizăm acest fond.", afirmă domnul Gheorghe Popescu.

ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE

De anul viitor, persoanele fizice pot primi finanţare pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile

În cadrul programului de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt în derulare 43 de proiecte, pe o finanţare de la Fondul de Mediu de peste 730 milioane lei. Beneficiarii sunt operatori economici care produc energie electrică din surse regenerabile şi o livrează în reţeaua naţională, cu avizul Autoritatăţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE). Aceşti agenţi economici primesc bani pentru energia livrată şi, în acelşi timp, beneficiază şi de sistemul de stimulare a producerii de energie electrică din surse regenerabile, aprobat de legea 220 pe 2008. Ei primesc acele certificate verzi pe MW produs. De exemplu, energia electrică obţinută din energie solară prin panouri fotovoltaice, primeşte 6 certificate verzi pe fiecare MW produs, adică aproape 400 euro pe MW.

Distribuitorii de energie sunt obligaţi să cumpere certificate verzi, în anumite procente stabilite în lege. Cei care nu îşi îndeplinesc norma şi nu cumpără din piaţă procentul respectiv de certificate, plătesc o penalizare de 110 euro pe certificat necumpărat. "Începând din acest an, prin modificarea legii 220 pe 2008, aceste sume intră în Fondul pentru Mediu. De anul viitor începem să finanţăm un nou program de producere a energiei electrice din surse regenerabile, pentru persoane fizice. Programul a fost aprobat şi este urmarea unei recomandări a UE. Nu pot aprecia deocamdată cât de mare va fi acest fond constituit din penalităţi, nu ştiu care va fi gradul de conformare al celor care trebuie să cumpere certificatele.", a subliniat domnul Gheorghe Popescu.

Beneficiarii acestui nou program vor trebui să se conformeze unor reguli impuse de către ANRE, pentru că ei vor deveni fiecare furnizor de energie în reţea. Vor trebuie montate contoare cu intrare-ieşire, care măsoară energia produsă şi livrată în reţeaua naţională şi, în acelaşi timp, consumul. Aceste contoare fac un decont pe diferenţă, dacă beneficiarul produce mai multă energie decât consumă primeşte bani şi, în caz contrar, plăteşte. "Deocmandată avem legea şi acum se poartă discuţii cu ANRE pentru a pune totul la punct. Este nevoie şi de o schemă de ajutor de minimis, deoarece persoana fizică devine operator, este asimilată unui agent economic întrucât comercializează energie", precizează domnul Gheorghe Popescu.

Totodată, preşedintele AFM ne-a menţionat că există o soluţie şi pentru producerea energiei din surse regenerabile şi în centralele pe biomasă, care utilizează toate resturile de pe zona forestieră. "Până acum în exploatările forestiere găseai abandonate grămezi de frunze, rămurele, crengi subţiri. Din 2011 vor fi mari probleme cu aceste instalaţii producătoare de energie pe bază de biomasă, care deja nu prea mai au de unde să îşi asigure materia consumabilă. Aşa că fiecare unitate care exploatează biomasa va fi interesată să adune toate aceste resturi, pentru că vor obţine bani pe ele."

Cele mai multe proiecte au fost depuse pentru microhidrocentrale

În programul de producere a energiei electrice din surse regenerabile au depus proiecte operatorii economici - agenţi economici, firme private. Proiectele au fost preponderent pentru microhidrocentrale, urmate de cele pentru centrale eoliene şi pe biomasă, fotovoltaicele şi pe bază de biogaz.

AFM acordă per proiect până la 30 de milioane de lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea proiectului. Nici o investiţie din acest program nu este mai mică de 100 de milioane de lei, deci contribuţia proprie a beneficiarului este substanţială. Proiectele generează afaceri pentru că operatorii sunt stimulaţi să producă astfel de energie şi să primeas­că acele certificate verzi, pe care le vând pe piaţă.

Finanţarea acordată de AFM în cadrul acestui program depăşeşte 700 milioane lei, dar proiectele în totalitatea lor sunt de trei ori mai mari. "Până la jumătatea lunii octombrie, inclusiv cu sesiunea aflată în analiză, sunt finanţări semnate de 1,07 miliarde lei în acest an.", subliniază domnul Gheorghe Popescu.

AFM urmăreşte în primul rând să înlocuiască sursele care poluează cu altele care nu emit gaze nocive în atmosferă, acesta este obiectivul principal. Preşedintele AFM precizea­ză: "Nicăieri nu există vreo prescripţie în actele normative sau în dispoziţiile Comisiei Europene în legătură cu preţul energiei, ci ni se impune numai să ajungem să producem, din surse regenerabile, 38% energie electrică consumată. Producţia aceasta poate fi realizată dacă este inclusă într-un sistem echilibrat de preţuri, pentru că altfel nu este acceptată de piaţă. Sigur că tehnologia nouă este mai scumpă în primă fază, dar atât timp cât avem aşa o avalanşă de proiecte cred că şi-au făcut beneficiarii calculul ce înseamnă să obţină energie din aceste surse şi este clar că vor să obţină un profit, altfel nu ar veni să se implice în astfel de proiecte. Solicitările au fost foarte mari. Şi acum, din cele 105 proiecte depuse în sesiunea actuală, vor intra în finanţare probabil în jur de 25-30. Nu vor încăpea mai multe având în vedere fondurile alocate de 441 milioane de lei şi preţul mediu pe care l-am gândit noi din experienţa proiectelor care s-au derulat deja."

În acest an, AFM a semnat 4.000 de contracte, faţă de doar 370 în 2009. Totodată, a realizat în acest an 12 ghiduri de program şi a impus câte un ghid suport pentru fiecare program.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Companii

Internaţional