Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

ADR Centru: Mai pot fi depuse proiecte pe două axe

F.A. Finanţare /

ADR Centru: Mai pot fi depuse proiecte pe două axe
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  La nivelul Regiunii Centru mai sunt deschise depunerii de proiecte Axa 1, subdomeniul Poli de creştere, destinat dezvoltării zonei metro­politane Braşov şi domeniul major de intervenţie 4.2 ce finanţează reabilitarea siturilor industriale, ne-a declarat domnul Simion Creţu, director general al ADR Centru.

  În perioada următoare se preconizează lansarea domeniului major de intervenţie 1.2 - ce vizează sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. De asemenea, sunt propuneri pentru redeschiderea domeniului major de intervenţie 5.2 destinat reabilitării şi modernizării infrastructurii de turism, care urmează a fi aprobate de ADR Centru, ne-a mai menţionat domnul Creţu.

  La nivelul Regiunii Centru, în prima jumătate a acestui an, au fost rambursate cheltuieli în valoarea de 133,94 milioane euro, reprezentând 31,12% din bugetul alocat Regiunii Centru (de 440,37 milioane euro), respectiv 34,67% din bugetul nerambursabil contractat (de 386,23 milioane euro).

  Totodată, au fost aplicate corecţii financiare, între 5% şi 25% din valoarea contractului respectiv, la un număr de 47 de proiecte depuse de către autorităţile publice locale, beneficiarii POR ce cad sub incidenţa normelor legislative aplicabile în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

  Probleme privind implementarea Regio

  1. Modificarea frecventă a graficelor de depunere a cererilor de rambursare în sensul declarării termenelor prevăzute iniţial în Cererea de finanţare, care pot duce la neîndeplinirea ţintei de absorbţie pentru anul 2012 la nivelul regiunii Centru.

  2. Solicitări frecvente de acte adiţionale la contractele de finanţare pentru prelungirea perioadei de implementare şi solicitarea de încheiere a unor acte adiţionale cu nerespectarea prevederilor contractului de finanţare în ce priveşte termenele de depunere a acestora (30/60 zile înainte de intrarea în vigoare);

  3. Transmiterea de solicitări de acte adiţionale incomplete sau supra­punerea de solicitări de acte adiţionale, fapt care duce la prelungirea termenului de analiză a solicitării de act adiţional şi, implicit, la întârzieri în implementarea proiectului şi în rambursarea cheltuielilor;

  4. Expertize tehnice ataşate PT-urilor şi elaborarea unor documentaţii de atribuire cu informaţii tehnice incomplete, neactualizate ce nu sunt în totală concordanţă cu situaţia de pe teren, ceea ce a dus la necesitatea revizuirii documentaţiilor, suplimentării valorii lucrărilor de construcţie prin încheierea de acte adiţionale la contractele existente sau desfăşurarea unei noi proceduri de achiziţie pe obiecte bine identificate;

  5. Situaţii de calamităţi (inundaţii) care au dus la prelungirea termenelor de execuţie şi modificări ale valorii contractelor de lucrări cu mai mult de 10%;

  6. Neincluderea în documentaţia de atribuire, în devizul general al lucrărilor a unei valori de 10% din valoarea lucrărilor pentru acoperirea lucrărilor diverse şi neprevăzute, fapt ce a dus la încheierea de acte adiţionale de majorare a valorii la contractele de lucrări, acte adiţionale care au fost transmise de AMPOR spre avizare la ANRMAP;

  7. Dificultăţi în asigurarea cofinanţării necesare derulării proiectelor, fapt care duce la modificări frecvente ale graficului de rambursare, nerespec­tarea prevederilor Instrucţiunii 59 şi întârzieri în rambursarea cheltuielilor şi absorbţia fondurilor;

  8. Prezentarea într-un mod necorespunzător a cererilor de prefinanţare / rambursare şi a anexelor acestora.

  9. Reverificarea/verificarea achiziţiilor publice în totalitate şi aplicarea corecţiilor financiare.

  10. Neincluderea în C.F. a indi­catorilor de program prevăzuţi în DCI pe fiecare DMI.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective