Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

ADVERTORIALCum să alegem un sistem solar performant

F.A. Consilier /

Cum să alegem un sistem solar performant

Odată cu programul guver­namental "Casa Verde" a crescut şi interesul românilor pentru energia produsă cu ajutorul sistemelor care fun­cţionează prin utilizarea resur­selor regenerabile. Atunci când vă decideţi asupra sistemului solar de care aveţi nevoie, ţineţi cont de următorii parametri:

1. Randamentul sistemului

Randamentul unui sistem cu panouri solare pentru apă caldă se traduce prin procentul de energie funizată pentru încălzirea apei menajere, raportat la necesarul total de energie. Acest procent este de în medie 75% în cazul unui sistem VELUX pentru funizarea apei calde menajere, panourile solare VELUX fiind unicele de pe piaţă cu suprafaţă piramidală cu vârful în jos, ce captează ca o pâlnie razele soarelui venite din toate direcţiile menţinându-le în interiorul panoului, prin reflexii repetate.

Procentul de 75% ar putea oscila în funcţie de mai mulţi parametri: zona geografică unde este amplasată casa, orientarea acesteia faţă de punctele cardinale, panta şi dimensiunile acoperişului, orientarea panou­rilor solare pe acoperiş, necesarul de apă caldă.

Pentru a calcula şi compara randamentul sistemului oferit de VELUX să luăm două exemple de locuinţe unifamiliale situate în zone geografice diferite, de exemplu, Bucureşti şi Oradea.

Ambele familii folosesc pentru încălzirea apei calde o centrală termică convenţională; cea din Bucureşti utilizează ca şi combustibil gazul natural, cea din Oradea - curentul electric.

În fiecare locuinţă se ins­ta­lalează un sis­tem solar VELUX cu un rezervor de apă caldă cu o capacitate de 280 l şi două panouri so­lare VELUX, având mărimea de 134 x 180 cm. Poziţio­narea panourilor se face în ambele cazuri pe partea sudică a acoperi­şului care are o înclinaţie de 45 grade, acestea fiind coordonatele pentru o eficienţă cât mai bună a panourilor.

În Bucureşti, procentul energiei oferite de un sistem solar VELUX pentru producerea apei calde menajere, este de 78,5% din necesarul total de energie, iar în Oradea, de 80,8%. În cazul capitalei, suma anuală a radiaţiei solare dis­ponibile este de 1234kWh/m5, iar în Oradea este de 1295kWh/m5.

Aceste cifre se traduc prin economii anuale la energia convenţională de 326,3 metri cubi de gaz natural pentru familia din Bucureşti, respectiv de 3134,4 KWh la curent electric pentru familia din Oradea. În plus, emisiile de dioxid de cardon reduse astfel sunt de 690 kg în primul caz, respectiv de 2088 kg în al doilea caz. În ambele situaţii randamentul sistemului este maxim şi puteţi contribui personal la reducerea emisiilor de carbon care duc fenomenul de încălzire globală.

2. Eficienţă maximă atât vara cât şi iarna

Datorită modului în care sunt construite, panourile solare VELUX funcţionează la parametri foarte buni iarna, când pentru topirea zăpezii de pe sticla acestora se activează funcţia de degivrare automată şi la para­metri maximi vara, când pa­nourile sunt protejate în caz de supraîncălzire.

3. Calitate şi certificare

Certificate Solar Keymar, sistemele solare VELUX pentru apă caldă şi aport la încălzire au o durată de viaţă de până la 25 de ani şi pot furniza până la 75% din necesarul de energie pentru realizarea apei calde menajere şi până la 35% din necesarul anual de energie pentru încălzirea unei clădiri.

4. Soluţie completă de la un singur furnizor

Este esenţial ca panourile solare, rezervoarele pentru apă caldă, grupul de pompare şi unitatea de comandă, tubulatura şi celelalte componente, să fie compatibile şi să funcţioneze la randament maxim. Acest lucru este cert dacă toate componentele sisemului solar sunt achiziţionate de la un singur furnizor, precum în cazul sistemelor solare VELUX. În plus, panourile solare VELUX se integrează perfect în acoperiş şi se pot monta atât individual cât şi în combinaţii cu ferestre de mansardă VELUX de aceeaşi lăţime sau înălţime, obţinându-se un acoperiş unitar şi elegant.

Serviciile de consultanţă şi montaj întregesc soluţia com­pletă oferită. Instalatorii reco­mandaţi de compania VELUX sunt pregătiţi să ofere informaţii tehnice specifice, calculaţii de preţ personalizate, instalare şi garanţiei de montaj pentru aces­te sisteme.

Calculele au fost realizate cu ajutorul programului de simulare pentru componetele sistemelor solare TSOL Pro 5.0. Rezultatele au fost stabilite prin intermediul unui model de calcul matematic cu o variabilă progresivă de maxim 6 minute. Rezultatele reale pot varia datorită fluc­tuaţiilor meteorologice, a consu­mului sau a altor factori.

Informaţii complete despre sistemele solare VELUX sunt disponibile pe www.velux.ro

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective