Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Build-UpO platformă europeană de informare şi de prezentare la nivel european a bunelor practici din România

F.A. Consilier /

O platformă europeană de informare şi de prezentare la nivel european a bunelor practici din România
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Gilles Vaille, Project Manager Praxis / partener BUILD-UP, Bruxelles

  Reducerea consumului de energie în clădiri este esenţială pentru a diminua cheltuielile cu întreţinerea ale proprietarilor şi locatarilor, contribuind totodată în mod semnificativ la atingerea obiectivelor Uniunii Europene de creştere a securităţii energetice şi de combatere a schimbării climatice.

  În timp ce propunerea de Directivă pentru Eficienţa Energetică şi ţinta de 20% economii de energie până în 2020 sunt aprins discutate şi negociate la vârful Uniunii Europene între Consiliu, Parlament, Comisie şi Statele membre, este mai important ca niciodată să se ia în calcul modul în care se va atinge acest obiectiv.

  Unul dintre răspunsurile la această problemă ţine de creşterea nivelului de informare şi conştientizare din sectorul european al construcţiilor de clădiri referitor la legislaţia existentă, noile tehnici şi tehnologii, precum şi în legătura cu bunele practici existente pe continent.

  În iunie 2009, Comisia Europeana a lansat portalul BUILD-UP (www.buildup.eu), o iniţiativă co-finanţată de programul Intelligent Energy Europe ce are ca obiectiv principal creşterea nivelului de informare în legătura cu potenţialul ridicat de economii de energie în clădiri, insuficient exploatat în acest moment. Portalul are rolul să susţină implementarea Directivei pentru performanţa energetică a clădirilor revizuită în 2010 (Directiva 2010/31/EU) care a clarificat, a întărit şi a extins scopul Directivei anterioare 2002/91/EC, cu obiectivul de a reduce diferenţele mari existente între practicile din statele membre UE. Dispoziţiile acestei Directive adresează creşterea eficienţei consumului de energie pentru apă caldă, încălzire, răcire, ventilare şi iluminat pentru clădiri rezidenţiale şi non rezidenţiale noi şi existente.

  Portalul web interactiv BUILD-UP catalizează şi publică informaţiile colectate din Europa pentru implementarea eficientă a măsurilor de reducere a consumului energetic în clădiri pe pieţele europene prin două modalităţi principale (figura 1):

  Promovarea şi transferul bunelor practici în reducerea consumului energetic în clădiri şi încurajarea asimilării şi dezvoltării ulterioare a acestora,

  Informarea constantă a pieţei despre politica UE pentru clădiri.

  Consorţiul de proiect BUILD-UP este format din: International Network for Information on Ventilation (INIVE), Public Relations and Communication Strategy (Praxis), MediaResponsable, Belgian Building Research Institute (BBRI), Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT), Fraunhofer Institute for Building Physics (Fraunhofer-IBP), National & Kapodistrian University of Athens (NKUA), The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Scientific and Technical Center for Building (CSTB), Ecole Nationale des Travaux Publics de l"Etat (ENTPE), Sympraxis Team, International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), End-use Efficiency Research Group (eERG), Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations (REHVA) şi Buildings Performance Institute Europe (BPIE).

  În plus, portalul BUILD-UP este susţinut de un număr mare de asociaţii ale industriei de materiale de construcţii, echipamente eficiente energetic şi de utilizare a energiei regenerabile (EURIMA, EuroACE, PU Europe, Plastics Europe, FIEC, E2B, ESTIF, ES-SO, EPA, ELC, EHI, EHPA, EGEC, eu.bac etc.), asociaţii profesionale ale arhitecţilor, profesioniştilor şi investitorilor în real-estate din Europa (ACE, ARCHI-EUROPE, RICS, EFCA, EBC, AEEBC), asociaţii ale proprietarilor şi locatarilor de clădiri (CECODHAS, UIPI-ASBL), asociaţii de municipalităţi şi politice (Energy-cities, EUROFORES), institute şi asociaţii ale experţilor din domeniul eficienţei energetice (BPIE, ECEEE).

  Scopul principal al BUILD-UP este îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor din Europa, prin crearea unui spaţiu de comunicare şi schimb de experienţă în reducerea consumului de energie pentru specialiştii în clădiri, autorităţi publice şi pentru cei ce locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea în aceste clădiri.

  Portalul oferă posibilitatea specialiştilor în clădiri şi factorilor politici de decizie în sectorul clădirilor din Europa să-şi împărtăşească cunoştiinţele şi experienţa în conceperea, proiectarea, construcţia şi funcţionarea eficientă a clădirilor pentru a stimula crearea de clădiri mai bune şi mai confortabile cu nivele optime de eficienţă energetică şi cu valorificarea cât mai mare a potenţialului de energie regenerabilă.

  Pe portalul BUILD-UP se pot încărca şi viziona informaţii despre evenimentele organizate în Europa, ultimele noutăţi în eficienţa energetică în clădiri, publicaţii de profil, studii de caz şi aplicaţii informatice pentru evaluarea şi imple­mentarea măsurilor de eficienţă energetică în clădiri. Nu în ultimul rând, portalul pune la dispoziţie o secţiune de bloguri şi una de comunităţi unde se pot dezbate diverse aspecte ale eficienţei energetice în clădiri (figura 2).

  Câteva exemple despre tipul de informaţii ce pot fi încărcate pe portal, exemplificând acolo unde este posibil cu date furnizate din România.

  Programe de finanţare: Problema finanţării eficienţei energetice este deosebit de importantă. De aceea a fost creată o secţiune dedicată schemelor de finanţare pentru investiţii în eficienţa energetică şi de utilizare a energiilor regenerabile în clădiri. (ex. Programul de Reabilitare Termică (Thermal Rehabilitation Programme) - România: http://www.buildup.eu/ro/financing-schemes/25172)

  Legislaţie şi transpunere în practică: Deşi există un cadru comun la nivelul UE, aspectele legislative, modalităţile şi nivelul de implementare a Directivei pentru performanţa energetică a clădirilor sunt diferite la nivelul statelor membre. Cunoaşterea ultimelor informaţii legate de aceste aspecte, precum şi compararea experienţelor naţionale cu cele ale altor state pot conduce la îmbunătăţirea cadrului legislativ propriu. De asemenea, pot fi evidenţiate succesele obţinute în transpunerea în practică a cerinţelor specifice ale directivelor europene. (ex. European Energy Performance of Buildings Directive and its implementation in Romania: http://www.buildup.eu/ro/node/21783)

  Publicaţii şi studii de caz: BUILD-UP oferă posibilitatea cunoaşterii şi diseminării studiilor, analizelor şi cazurilor de succes şi de a rămâne la curent cu ultimele realizări în domeniul eficienţei energetice în clădiri. Prin prezentarea realizărilor proprii, cei aproximativ 8000 de utilizatori cu conturi active obţin vizibilitate, credibilitate şi potenţiali colaboratori europeni în proiecte viitoare. (ex. e.g. SF-Energy Invest project: A Genius from Transylvania: http://www.buildup.eu/ro/cases/24299)

  Comunităţi tematice: Prin intermediul comunităţilor tematice virtuale create sub egida unor institute de cercetare, agenţii de energie, asociaţii industriale şi organizaţii non-guvernamentale active în domeniul performanţei energetice a clădirilor se pot crea comunităţi dedicate unde se publică şi analizează subiectele importante în domeniu, informaţii şi realizări din activitatea membrilor comunităţii. (ex. Nearly zero-energy buildings: http://www.b_Hlt324517580_Hlt324517581uBM_1_BM_2_ildup.eu/ro/communities/nzebs)

  Aplicaţii informatice: Această nouă secţiune prezintă aplicaţii informatice din toată Europa, dezvoltate pentru a susţine implementarea politicilor şi măsurilor de eficienţă energetică în clădiri. În acest moment există publicate diverse aplicaţii software (pentru certificate energetice, pentru estimarea reglementărilor existente, calculatoare de impact de mediu sau costuri aferente etc.), aplicaţii Excel, liste de verificare pentru categorii de specialişti în construcţii etc.

  Ştiri din domeniul eficienţei energetice: în această categorie se pot viziona şi încărca ştiri care evidenţiază evenimente recente din Europa. Un buletin lunar de informare conţinând cele mai importante ştiri de pe portal creat şi distribuit gratuit. Înregistrarea pentru a primi buletinul BUILD-UP se poate face la: http://www.buildup.eu/newsletter

  Evenimente: În această secţiune sunt anunţate evenimente importante din Europa din domeniul eficienţei energetice în clădiri şi se pot încărca sau viziona informaţii suplimentare precum agenda evenimentului, prezentări sau linkuri la alte informaţii relevante (figura 5). În plus, există posibilitatea vizionării acestor evenimente într-un calendar detaliat pe zile. (figura 6).

  În concluzie, portalul European BUID-UP este un instrument util pentru toţi cei interesaţi în eficienţa energetică în clădiri şi un loc în care:

  Găsiţi ultimele soluţii cu privire la eficienţa energetică în clădiri, publicaţii, ştiri, aplicaţii informatice gratuite şi bune practici din toată Europa.

  Puteţi posta informaţii precum realizări în domeniu, studii de caz, studii, articole, evenimente, ştiri şi veţi obţine vizibilitatea şi recunoaşterea la nivel UE . Informaţiile pot fi postate în engleză sau în română.

  Împărtăşiţi cunoştiinţele cu alţi specialişti europeni BUILD UP este un portal interactiv care vă permite schimbul de informaţii cu persoane din domeniu sau care au acelaşi domeniu de interes. Alăturându-vă comunităţilor virtuale vă menţineţi informaţi şi aveţi acces privilegiat la informaţiile de pe portal.

  BUILD UP este fondată sub egida Programului IEE care este coordonat de EACI în numele Comisiei Europene. Mai multe informaţii la: www.buildup.eu/ro.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective