Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

Centrale termice: Încălzirea casei nu trebuie să fie lăsată la voia întâmplării

F.A. Consilier /

Centrale termice: Încălzirea casei nu trebuie să fie lăsată la voia întâmplării

Achiziţionarea unei centrale termice este un proces mai complicat decât achiziţionarea unor produse uzuale, întrucât presupune o documentare în prealabil şi necesită implicarea mai multor resurse (umane, financiare, de timp). Cert este că încălzirea casei nu trebuie să fie lăsată la voia întâmplării.

Doamna Mariana Neamţu, director marketing Baxi România, sfătuieşte cititorii Bursa Construcţiilor în alegerea unei centrale termice care să asigure beneficiarului căldura, confortul şi siguranţa aşteptate.

Pentru toate acestea trebuie avute în vedere mai multe criterii printre care se numără:

- configuraţia şi volumul spaţiului, precum şi domeniul de aplicaţie: rezidenţial, comercial sau industrial, în funcţie de care se poate opta între centrala individuală, pachete termice sau module de centrale montate în cascadă;

- tipul de combustibil folosit: gaz metan, GPL, combustibil lichid, combustibil solid (lemn, cărbune), energie electrică. Printre cele mai vândute echipamente sunt centralele pe combustibil gazos, datorită extinderii sistemului de distribuţie a gazelor.

- cosumul de combustibil al centralei, adică randamentul acesteia. În funcţie de randament, oferta de pe piaţa de profil în cazul centralelor care funcţionează cu gaz se împarte în două mari categorii: centrale convenţionale şi cu condensare. Centralele conven­ţionale au de regulă randamente foarte bune cuprinse între 92 şi 96 %, însă la centralele cu condensare eficienţa energetică este sensibil mai mare, majoritatea producătorilor declarând un randament de 106 - 109 %.

- destinaţia finală a centralei: doar încălzire, încălzire şi producere instantanee de apă caldă menajeră. Astfel, se poate opta între centrale care asigură doar încălzire sau care produc simultan căldură şi apă caldă menajeră;

- suprafaţa pe care dorim să o încălzim şi numărul de consumatori de apă caldă menajeră determină puterea termică a centralei şi tipul acesteia. Pentru un confort sporit la producerea de apă caldă menajera şi pentru a avea întotdeauna la dispoziţie cantităţi sporite de apă caldă la o temperatură constantă, chiar şi în cazul unor solicitări simultane a mai multor utilizatori, se recomandă centralele cu boiler încorporat sau centralele doar pentru încălzire cărora li se ataşează un boiler extern. Totodată, este important de corelat puterea centralei şi cu gradul de izolare a pereţilor. Pentru o casă izolată (cu termosistem pe faţadă exterioră, de minim 5 cm) este recomandat un necesar de 30 W / metru cub de aer. În cazul unei case neizolate, se poate ajunge chiar şi până la un necesar de 60-70 W / metru cub de aer.

- Stilul de viaţă al utilizatorilor. De exemplu, pentru consultantul care vă ajută să alegeţi centrala potrivită este important să ştie dacă dimineaţa, în acelaşi interval orar/moment, există simultan mai mulţi utilizatori. Această situaţie presupune instalarea unui echipament care furnizează un debit mai mare de apă caldă, cu temperatura constantă, decât în cazul în care există doar un singur consumator.

- Design, eleganţă, dimensiuni compacte. Preocuparea clienţilor pentru armonia între elementele din cămin solicită o nouă abordare din partea producătorilor în construcţia centralelor termice - reducerea dimensiunilor şi redesenarea formelor, asigurându-le acestora o eleganţă aparte şi un design deosebit. Consumatorii îşi doresc practic centrale mai mici şi care se încadrează perfect în ambientul căminului lor. Pe lângă centralele de dimensiuni mari, greoaie, fără stil, există pe piaţă centrale care răspund acestor cerinţe, dar care oferă şi confortul dorit în parametri optimi de eficienţă.

- Perioada de garanţie a centralei. Întrucât, durata medie de viaţă a unei centrale termice este de 8 ani de zile, perioada de garanţie oferită de producător ajută beneficiarii să îşi facă o idee despre fiabilitatea şi calitatea produsului pe care îl vor achiziţiona.

- Funcţiile centralei, dotările şi automatizările cu care este compatibilă. Centrala poate fi echipată cu dotări şi accesorii care transformă produsul dintr-un echipament tehnic într-unul care poate fi utilizat cu uşurinţă de beneficiar. Automatizările de termoreglare, control şi protecţie asigură un confort sporit, o economie la consumul de gaz şi siguranţă maximă. Unele centrale sunt dotate cu ecran LCD, acesta afişând informaţiile complete despre funcţionarea centralei şi caracteristicile acesteia, prin coduri şi simboluri sugestive. Astfel, utilizatorul poate verifica sau interveni direct în modificarea parametrilor, perso­nalizând funcţionarea centralei în cel mai simplu mod. În alegerea centralei termice, este important să ţinem cont şi de sistemele avansate de informare şi autodiagnoză deţinute, acestea furnizând informaţii despre parametrii de funcţionare ai centralei şi despre avariile apărute (elemente necesare în mod special operatorilor de service).

Serviciile şi asistenţa oferite post- vânzare. contează de asemenea în achiziţionarea unei centrale pentru că este important ca beneficiarul să aibă acel confort psihic şi acea siguranţă că, dacă vor apărea probleme în utilizarea centralei, va fi asistat şi se va bucura de ajutorul unor profesionişti în reme­dierea lor.

Domnul Valentin Nan, reprezentant al "Viessmann", este de părere că în condiţiile în care puterea de cumpărare a românului scade constant, cel mai important criteriu ar trebui să fie calitatea: "suntem prea săraci ca să cumpărăm produse ieftine". Beneficiarii ar trebui să se orienteze preponderent spre cazane aparţinând unor branduri consacrate. Mărcile cu tradiţie aparţin unor fabricanţi cu o vastă experienţă în branşă, ceea ce nu garantează doar nivelul tehnic ridicat al echipamentului, ci şi calitatea materialelor folosite şi precizia de fabricaţie. Aceste elemente conduc nemijlocit la o funcţionare performantă a instalaţiei şi la o durată lungă de exploatare a echipamentelor, susţine domnul Nan.

Centrale murale convenţionale comparativ cu cele în condensaţie

Pe plan internaţional, tendinţa generală a industriei termotehnice este de schimbare a direcţiei de la tehnologia standard către centralele termice cu condensare, ce beneficiază în principal de următoarele avantaje majore: consum de gaz redus cu până la 35% şi protejarea mediului înconjurător prin reducerea emisiilor poluante cu până la 80% faţă de centralele convenţionale.

Doamna Mariana Neamţu, director marketing "Baxi România", spune că centralele termice cu condensare sunt capabile să recupereze o parte din căldura care se pierde la evacuarea gazelor de ardere şi să o reintroducă în sistem, determinând astfel un consum mai redus de combustibil cu până la 35%. În cadrul centralelor termice tradiţionale, gazele evacuate pe coş au o temperatură de circa 150 grade Celsius. Schimbătorul de căldură proiectat special în cadrul centralelor cu condensare răceşte gazele de ardere, făcând să coboare temperatura acestora până la 45 - 50 grade Celsius, punct la care vaporii de apă se transformă în apă lichidă. În acest mod este recuperată energia care altfel ar fi pierdută prin coş (gaze de ardere). Reiese astfel o cantitate suplimentară de căldură, deci un randament mai mare al centralei cu condensare, ce poate ajunge până la 109,8% (pentru centralele standard randamentul variază între 90% şi 93%). Mai mult, gradul înalt de utilizare a gazului determină o reducere a emisiilor poluante, cu până la 80%. Controlul eficient al amestecului aer/gaz (necesar în orice ardere) reduce la minim excesul de aer, rezultând emisia scazută de noxe.

Un dezavantaj, pe termen scurt, al centralelor în condensaţie este preţul mai ridicat, acesta devenind un avantaj pentru centralele standard al căror cost este mai redus. Totodată, pentru a putea condensa vaporii de apă, temperatura agentului termic nu ar trebui să depăşească 50 grade Celsius. Cu cât este mai mare temperatura agentului termic, cu atât mai puţini vapori vor condensa şi în consecinţă plusul de energie obţinut din condensare nu va mai avea o pondere importantă. La o temperatură a agentului termic de 80 grade Celsius centrala se va comporta ca o centrală convenţională. De aceea, la centralele în condensaţie, suprafaţa radiantă trebuie să fie mai mare decât cea necesară centralelor standard (motiv pentru care se recomandă utilizarea unor radiatoare supradimensionate sau încălzirea prin pardoseală), conducând la creşterea costurilor iniţiale ale instalaţiei. Totuşi, pe termen lung, investiţia într-o centrală cu condensare devine una profitabilă, întrucât economia lunară făcută la consumul de gaz va conduce la amortizarea costului mai mare plătit iniţial, în doar câţiva ani.

Spre exemplu, dacă luăm în calcul o medie a facturii de gaz de circa 300 lei pe care o familie o plăteşte lunar pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde menajere, prin utilizarea unei centrale termice cu condensare aceasta va plăti mai puţin cu 105 lei. Astfel, într-un an de zile, economiseşte 1.260 lei, iar pe întreaga perioadă de viaţă a centralei, normată la 8 ani de zile, familia respectivă va plăti mai puţin cu până la 10.080 lei. Costul iniţial al centralei cu condensare va fi amortizat în primii 4 ani de zile. Însă, cum preţul gazului înregistrează permanent creşteri, aceasta durată de amortizare poate fi scurtată.

Singurul avantaj al cazanelor convenţionale pe combustibil gazos îl reprezintă preţul scăzut de achiziţie, consideră domnul Valentin Nan, reprezentantul "Viessmann". Centralele termice în condensaţie sunt mult mai perfomante tehnic, mai precis au un randament de funcţionare mai ridicat cu 10 - 12% faţă de cele clasice şi sunt în acelaşi timp semnificativ mai puţin poluante faţă de acestea. Un al avantaj important, apreciază domnul Nan, îl reprezintă durata de viaţă a centralei termice, acest aspect fiind mult mai evident în cazul cazanelor în condensaţie pe combustibil gazos ce au principalele componente fabricate din oţel inoxidabil de înaltă calitate.

Centrală per bloc de apartamente sau centrale individuale de apartament?

În ceea ce priveşte soluţia de încălzire aleasă (centrala de apartament sau centrala de bloc) principala diferenţiere rezultă din costurile de exploatare. Evident că o centrală de bloc va fi mult mai economică în exploatare decât actualul sistem de încălzire centralizat; numai prin eliminarea pierderilor din reţeaua externă clădirilor vor rezulta reduceri la cheltuielile cu apa caldă şi încălzirea cu peste 30 - 40%, spune doamna Mariana Neamţu, director marketing "Baxi România".

Totuşi, trebuie avut în vedere faptul că o centrală de bloc înseamnă exploatare în comun iar acest lucru poate determina probleme şi discuţii între beneficiari în ce priveşte repartizarea costurilor. Pentru elimi­narea neînţelegerilor se pot folosi sisteme de repartitoare, ele în sine foarte eficiente, dar presupunând majorarea investiţiei iniţiale.

Totodată, în cazul centralelor de bloc trebuie luate neapărat în calcul şi normele tehnice de exploatare ale cazanelor cu combustibili gazoşi deoarece unele clădiri nu deţin spaţii conforme cu aceste normative şi vor trebui construite anexe ceea ce înseamnă costuri suplimentare.

În ce priveşte centralele de apartament, putem vorbi de urmă­toarele beneficii:

- oferta de produse extrem de variată

- montajul relativ uşor

- uşurinţa în exploatare

- costurile de instalare mai reduse

- confera utili­zatorilor indepen­denţă în exploatare şi posibilitatea personalizării con­fortului şi consu­mului de combustibil în funcţie de pro­priile nevoi şi de stilul de viaţă,

- control riguros al costurilor.

Printre impedi­mentele care pot apărea în cazul centralelor de apartament se număra contorizarea gazului metan şi procesul de debranşare (unde este cazul). Astfel, instalaţia de alimentare cu gaz a centralei termice trebuie să conţină un contor individual de gaz şi elemente de siguranţă specifice ce se montează pentru fiecare consumator în parte. În cazul în care în bloc nu există contorizare separată la gaz pe apartamente, primul utilizator de centrală de apartament va suporta integral costurile de modificare şi modernizare a instalaţiei de alimentare cu gaz. În legătură cu procesul de debranşare de la sistemul centralizat de încălzire, acesta poate deveni unul destul de anevoios care să implice un consum mare de energie, timp, bani şi alte resurse, cauza principală fiind legislaţia în domeniu.

Domnul Valentin Nan, reprezentatul "Viessmann", afirmă: "Cazanele de bloc sunt mari şi robuste, au o durată mare de exploatare iar costurile investiţiei sunt relativ suportabile, deoarece acestea se repartizează la un număr mai mare de beneficiari. La fel se procedează şi cu cheltuielile curente de exploatare".

Microcentralele termice de apartament prezintă avantajul unei totale autonomii ceea ce oferă un confort superior utilizatorilor. Pe de altă parte, costurile de mentenanţă intră în acest caz integral în sarcina deţinătorului, acesta având posibilitatea să îşi planifice singur reviziile tehnice (în limita normelor actuale). Majoritatea producătorilor recomandă încheierea unui contract de asistenţă tehnică cu o firmă de service autorizată, care pe lângă efectuarea reviziilor periodice, mai oferă de obicei şi o serie de facilităţi pentru lucrările de service accidentale.

Gama de preţuri

Efectele crizei, materializate în scăderea consumului, a veniturilor şi a puterii de cumpărare a populaţiei au condus la o luptă acerbă în piaţă, jucătorii fiind nevoiţi să repoziţioneze produsele din punct de vedere al preţurilor sau să vină cu beneficii suplimentare (produse şi/sau servicii), destinate clienţilor finali. Astfel, preţul unei centrale termice cu eficienţă standard a scăzut chiar şi până la un nivel de 1600 - 1700 de lei, media fiind de circa 2.200 - 2.500 de lei TVA inclus la brand-urile consacrate.

Branşa echipamentelor termice din România se supune regulilor economiei de piaţă, preţurile de desfacere fiind "reglate" de piaţă, în funcţie de cerere şi ofertă.

Ca un exemplu la îndemână, o centrală termică murală convenţională de circa 24kW (pe combustibil gazos) poate fi achiziţionată acum la un preţ cuprins între 1.800 - 2.700 lei, acest preţ incluzând în majoritatea cazurilor şi kitul de tiraj forţat (tubulatura de admisie-evacure).

Baxi: centrale termice de la apartamente de bloc până la spaţii de producţie

Centralele Baxi răspund cerinţelor actuale de design, eleganţă, dimensiuni compacte, dar oferă şi confortul dorit în parametri optimi de eficienţă. Este cazul Baxi Ecofour, o centrală special proiectată pentru a asigura o economie maximă de spaţiu, cu lăţime de numai 40 cm şi adâncime de 30 cm.

Din punctul de vedere al perioadei de garanţie Baxi România este singura companie de pe piaţa de profil care oferă încă din anul 2004 beneficiul "8 ani garanţie" pentru centralele marca Baxi.

Baxi România a lansat recent centrala LUNA 3 Comfort, cu panou de comandă detaşabil, care are posibilitatea de a memora ultimele 10 avarii apărute în funcţionarea sistemului, cu precizarea numărului de avarii consecutive şi a caracteristicilor acestora, operatorul de service putând determina rapid defecţiunea şi remedia problemele apărute.

Portofoliul Baxi România include o gamă completă de centrale cu condensare, cu puteri individuale ce pornesc de le 24 kW şi ajung până la 320 kW - potrivite oricăror aplicaţii (apartamente de bloc, condominii, clădiri rezidenţiale, comerciale, industriale, publice, spaţii de birouri sau de producţie etc.).

În portofoliul Baxi România, se regăsesc echipamente adaptate tuturor categoriilor de consumatori, începând cu brandul premium Baxi ale cărui preţuri pornesc de la 2.700 de lei pentru modelul de bază, de centrală standard de apartament (în cadrul programelor Rabla şi Marea Debranşare iniţiate de companie), continuând cu brandul Westen - 3 ani garanţie - pentru segmentul middle - cu preţuri ce pornesc de la 2199 lei. Pentru segmentul low, Baxi România furnizează centrale termice marca Falke, cu 2 ani garanţie, exclusiv în reţeaua DIY şi al căror preţ de vânzare către consumatorii finali este de 1.699 de lei.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Proiecte

Amenajări

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Companii

Internaţional