Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

CJ Timiş s-a axat pe proiecte cu finanţare europeană

F.A. Investiţii /

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Cel mai mare proiect aflat în derulare la nivelul Consiliului Judeţean Timiş vizează realizarea sistemului integrat de management al deşeurilor. Proiectul are o valoare totală de 220 milioane lei. Lucrările includ construirea unui depozit de deşeuri la Ghizela (depozitare, sortare, compostare, tratare mecano-biologică), staţii de transfer, centre de colectare, închidere depozite orăşeneşti existente. La începutul lunii octombrie proiectul era implementat în proporţie de 65%, depozitul de la Ghizela fiind integral realizat. De asemenea, era în curs o procedură de licitaţie pentru staţiile de transfer, centrele de colectare şi închiderea depozitelor vechi. Proiectul urmează să fie finalizat în anul 2014, potrivit preşedintelui Consiliului Judetean Timis, Titus Bojin.

  Un alt proiect de investiţii aflat în derulare se referă la reabilitarea termică a clădirii Spitalului Clinic Judeţean de urgenţă Timişoara. Proiectul are o valoare de aproape 6 milioane lei. Lucrările au fost câştigate de asocierea Tehnocer - Saman Construction, însă procedura de atribuire a fost contestată în instanţă. Finalizarea proiectului este prevăzută pentru anul 2013.

  CJ Timiş mai avea în derulare două proceduri de atribuire pentru obiective de investiţii majore. Unul dintre ele vizează construirea unui centru judeţean multifuncţional pentru susţinerea afacerilor la Timişoara. Acesta va fi realizat prin Programul Operaţional Regional. Valoarea proiectului este de 76,3 milioane lei, iar finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2014.

  Al doilea proiect aflat în procedură de atribuire în luna septembrie presupune restaurarea şi refuncţionalizarea Castelului Huniade al Muzeului Banatului, care a obţinut, de asemenea, finanţare europeană prin POR. Valoarea proiectului este de aproape 52,5 milioane lei. Data de finalizare este prevăzută tot pentru anul 2014.

  Parc tehnologic la Timişoara

  A fost aprobată finanţarea prin POR pentru realizarea unui parc tehnologic pentru energie alternativă la Timişoara. Valoarea proiectului este de aproape 50 milioane de lei, iar implementarea se întinde pe 33 de luni.

  În cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia a fost aprobat spre finanţare proiectul privin realizarea unei piste de cicloturism pe malul râului Bega, în aval de Timişoara, până la graniţa cu Serbia, cu o lungime de 37 km. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 10,5 milioane lei. Durata de implementare este de 18 luni.

  CJ Timiş în parteneriat cu CJ Caraş-Severin aveau aprobat pe lista de rezervă a Programului Operaţional Regional un amplu proiect vizând reabilitarea drumului judeţean DJ 572, KM 34+940 - 128+519, între localităţile Berzovia (judeţul Caraş-Severin) - Buziaş (judeţul Timiş) - Lipova (judeţul Arad). Valoarea proiectului este de 132,9 milioane lei.

  În parteneriat cu CFR, Primăria Timişoara şi Aeroportul Traian Vuia, CJ Timiş, avea în curs de promovare prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013 un proiect vizând realizarea unui centru intermodal regional de transport mărfuri la Timişoara. Acesta are o valoare estimată la 112,2 milioane lei.

  De asemenea, Consiliul Judeţean Timiş a elaborat studiul de prefezabilitate pentru realizarea unei căi majore rutiere în perspectiva descărcării circulaţiei de pe autostradă din nodul rutier km 40-41 spre municipiul Timişoara prin DN 59. Valoarea proiectului este de aproximativ 280,6 milioane lei. Proiectul ar urma să fie propus spre finanţare prin POS Transport în următoarea perioadă de programare, respectiv 2014-2020.

  Parteneriat public - privat pentru proiect energetic

  CJ Timiş îşi propune să demareze şi proiecte în parteneriat public-privat. În acest sens a fost încheiat un acord cadru de asociere între CJ Timiş şi Transelectrica. Obiectul acordului îl constituie realizarea unui proiect comun de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare în energie electrică. Proiectul de investiţie se va promova în comun prin parteneriat public-privat. CJ Timiş pune la dispoziţie un teren de 40 - 45 ha.

  Transelectrica s-a angajat să asigure elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru investiţia ce urmează să fie promovată, ca bază pentru lansarea procedurilor legale de constituire PPP.

  Elaborarea studiului de prefezabilitate era în curs în luna octombrie, iar condiţiile parteneriatului urmau să fie negociate după finalizarea studiului, în baza indicatorilor tehnico-economici rezultaţi. De altfel, CJ Timiş, alături de Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş (ADETIM), asigură diseminarea de informaţii privind oportunităţile de investiţii public - private.

  \"Fără a avea o politică în adevăratul sens al cuvântului adoptată pentru atragerea de investiţii private în domeniul public, există o totală deschidere pentru dezvoltarea PPP-urilor în domeniile de interes comun, în raport cu interesele investiţionale semnalate sau constatate în sectorul privat\", a declarat preşedintele CJ Timiş.

  În ceea ce priveşte investitorii privaţi interesaţi să-şi localizeze investiţiile în judeţul Timiş, Consiliul Judeţean acţionează direct şi prin ADETIM în direcţia asigurării informaţiilor necesare pentru facilitarea deciziilor investiţionale (servicii de tip \"one stop shop\"), realizarea unor activităţi de marketing şi promovare a judeţului Timiş şi acordării de servicii de consiliere pentru identificarea şi analiza locaţiilor, corelate cu nevoile investiţionale specifice ale agenţilor economici. Nu în ultimul rând, începând din 2013 judeţul Timiş va lua în considerare posibilitatea lansării unei scheme de ajutor de stat de tip minimis pentru spijinirea sectorului de afaceri pe direcţiile prioritare ale economiei judeţului, având ca obiectiv şi stimularea noilor investiţii.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective