Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2022
Abonament gratuit

CLĂDIRE DIN PATRIMONIUL NAŢIONAL, VECHE DE 108 ANIBiblioteca Judeţeană Buzău, reabilitată complet pentru prima dată

Ana Felea Investiţii /

Biblioteca Judeţeană Buzău, reabilitată complet pentru prima dată
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Biblioteca Judeţeană Buzău, clădire veche de 108 ani , încadrată ca obiect de patrimoniu national, va fi complet reabilitată cu fonduri europene. Lucrările au început în 2019 şi se întind, potrivit proiectului, pe o perioadă de 47 de luni. Este vorba despre una dintre cele mai vechi clădiri din municipiul Buzău şi care găzduieşte instituţia de cultură din anul 1984.

  Investiţia totală se ridică la peste 18 milioane de lei şi este asigurată, în cea mai mare parte, de la Uniunea Europeană. Cu aceşti bani, Consiliul Judeţean, cofinanţator şi initiator al proiectului, urmăreşte restaurarea şi transformarea clădirii într-un spaţiu expoziţional modern, păstrându-şi însă valenţele arhitecturale istorice. De altfel, aceasta este prima amplă reabilitate din ultimii zeci de ani. Până acum Biblioteca Judeţeană "Vasile Voiculescu" nu a mai beneficiat de reparaţii capitale, ci doar de mici renovări.

  Finanţarea în cadrul proiectului "Consolidare, restaurare şi dotare Biblioteca Judeţeană Vasile Voiculescu Buzău" a fost atrasă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Valoarea totală a cererii de finanţare a fost de 18.467.853,04 lei dintre care valoarea totală eligibilă a fost 17.014.924,49 lei. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA, este de 340.298,49 lei, iar cheltuieli neeligibile - de 1.452.928,55 lei. Termenul de finalizare este 31.12.2023. Proiectul va transforma biblioteca Biblioteca Judeţeană "Vasile Voiculescu" Buzău într-o instituţie cu valenţe moderne, europene, ancorate în dinamica culturală a prezentului. Serviciile culturale vor contribui în mod direct la creşterea vizibilităţii clădirii de patrimoniu, la punerea în valoare a lucrărilor de restaurare şi consolidare efectuate, la o mai bună utilizare a potenţialului cultural pe care obiectivul de patrimoniu îl deţine", au precizat reprezentanţii Consiliului Judeţean Buzău.

  "În principal, vor fi puse în valoare potenţialul arhitectural al clădirii, elementele originale de construcţie urmând ca, pe parcursul operaţionalizării proiectului, în plan secundar să fie prestate şi servicii culturale cu un mare grad de noutate pentru piaţa din România, ca de exemplu un spaţiu multimedia specific realităţii augmentate, care, cu ajutorul tehnologiilor de ultimă oră, va permite vizitatorilor bibliotecii să imerseze într-un univers cultural, turistic şi social cu totul deosebit. Din punct de vedere funcţional, proiectul îşi propune diversificarea categoriilor de beneficiari ai serviciilor oferite de bibliotecă precum şi includerea obiectivului în circuitul turistic cultural, prin consolidarea, restaurarea şi dotarea clădirii Bibliotecii Judeţene Vasile Voicules­cu Buzău, monument istoric de importanţă naţională, încadrat în Lista monumentelor Istorice actualizată în 2015", se arată în proiectul semnat de Consiliul Judeţean.

  Reprezentanţii Consiliului Judeţean au explicat faptul că tuturor spaţiilor din clădirea de patrimoniu le va fi atribuită o destinaţie, corelată cu o destinaţie avută de-a lungul timpului, iar aceste spaţii vor fi dotate şi amenajate corespunzător, cu mobilier de expunere (rafturi, vitrine, panouri) pentru punerea în valoare a patrimoniul mobil (manuscrise, cărţi rare, colecţii deosebite etc).

  "Gradul de interes al vizitatorilor pentru fiecare spaţiu va fi stimulat prin prezentarea succesivă a tuturor funcţionalităţilor acestora, de-a lungul timpului. Acestea vor fi identificate şi marcate cu elemente de vizibilitate ca atare. Orice vizitator va fi ghidat, cu ajutorul instrumentelor şi echipamentelor de promovare, într-o istorie a spaţiului respectiv: pornind de la elementele de geometrie şi arhitectură de-a lungul timpului, legende şi istorii legate de spaţiul respectiv, filme documentare, documentare fotografice etc. Turul fizic şi virtual al clădirii de patrimoniu va reprezenta elementul cheie într-un astfel de circuit arhitectural, constructiv, istoric, funcţional, acesta concentrând peste 80% din complexul de activităţi ce se vor desfăşura permanent în spaţiile clădirii de patrimoniu. În plan secundar, într-un procent de cel mult 20% din complexul de activităţi ce se vor des­făşura permanent, se delimitează şi alte activităţi conexe pentru evidenţierea valorii arhitecturale, istorice şi culturale a clădirii obiectivului de patrimoniu restaurat", au precizat reprezentanţii CJ Buzău.

  Sediul Bibliotecii Judeţene din Buzău a fost construit în 1914, după un proiect al arhitectului Grigore Cerchez şi găzduieşte instituţia de cultură din anul 1984.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional