Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 6 / 2023

Conflictul dintre Curtea de Conturi şi băncile pentru locuinţe a blocat sistemul de economisire - creditare

Investiţii /

Conflictul dintre Curtea de Conturi şi băncile pentru locuinţe a blocat sistemul de economisire - creditare
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Cele două bănci de locuinţe de la noi (BCR BpL şi Raiffeisen Banca pentru Locuinţe - RBL) nu mai încheie contracte noi de economisire - creditare şi înapoiază doar depozitele clienţilor, fără prima de stat, acordând, însă, credite în baza contractelor existente, au spus preşedinţii acestor bănci.

  Astfel, sistemul de economisire-creditare (Bauspar) este blocat, subliniază aceştia, menţionând că situaţia de criză din domeniu a apărut ca urmare a deciziei emise de Curtea de Conturi, în urma unor controale efectuate anul trecut la cele două bănci.

  Reprezentanţii BCR BpL şi RBL spun că nu au altă soluţie, pentru moment, întrucât decizia Curţii de Conturi este executorie, dar că au contestat această decizie în instanţă şi că speră ca hotărârea justiţiei să remedieze situaţia actuală.

  În Parlament există în dezbatere o iniţiativă legislativă de modificare a legii actuale, care îşi propune să clarifice aspectele vizate de Curtea de Conturi. Conducerile celor două bănci spun că au nevoie urgent de această lege, pentru ca piaţa noilor contracte să se deblocheze, dar şi de hotărârea instanţei legată de actualele contracte de economisire-creditare, întrucât legea care urmează să fie aprobată nu va avea efect retroactiv.

  Scandalul iscat în urmă cu câteva luni în jurul băncilor pentru locuinţe din ţara noastră, ca urmare a unui control făcut de Curtea de Conturi a României la cele două instituţii care au produse de economisire-creditare (BCR Banca pentru Locuinţe şi Raiffeisen Banca pentru Locuinţe) face deja victime în rândul clienţilor acestora.

  În timp ce Curtea de Conturi a precizat, în raportul aferent anului trecut, că BCR BpL şi RBL au încălcat legea şi a trasat criterii clare pe care cele două bănci trebuie să le respecte (contradictorii cu cele aplicate până în prezent), instituţiile financiare în cauză afirmă contrariul, considerând că, dimpotrivă, decizia Curţii de Conturi încalcă legea în vigoare.

  Consecinţele conflictului dintre cele două părţi se revarsă asupra clienţilor. Aceştia au început deja să reclame faptul că, deşi iniţial reprezentanţii băncilor pentru locuinţe le-au spus că, după cinci ani de economisire, pot retrage banii depuşi pe numele copiilor minori, cu tot cu prima de la stat, acum li se spune că nu vor mai lua şi prima de la stat.

  Atât BCR BpL, cât şi RBL răspund clienţilor confirmând situaţia controversată în care se află aceştia şi explicând că de vină sunt deciziile luate de Curtea de Conturi.

  Reprezentanţii RBL ne-au precizat: "În anul 2015, Curtea de Conturi a derulat o acţiune de control la cele două bănci pentru locuinţe din România, conform programului său de activitate pentru 2015.

  Misiunea de control s-a referit la modul de administrare a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat pentru «plata primei de stat».

  În urma acestei acţiuni de control, Curtea de Conturi a impus Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL) modificarea unor proceduri de lucru şi o serie de parametri noi de care să ţinem cont la calcularea şi eliberarea primei de stat pentru contractele de economisire-creditare în derulare. Astfel, urmare a deciziei Curţii de Conturi, sunt eligibile pentru a primi prima de stat doar contractele de economisire-creditare încheiate de persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 de ani, iar prima de stat se eliberează numai după momentul repartizării contractului de economisire-creditare şi după justificarea utilizării în domeniul locativ a soldului.

  Convinsă că a respectat reglementările legale în vigoare, RBL (împreună cu Asociaţia Băncilor pentru Domeniul Locativ din România - ABDLR) face toate demersurile necesare pentru apărarea drepturilor clienţilor săi".

  Reprezentanţii BCR BpL ne-au spus că au contestat în justiţie decizia emisă de Curtea de Conturi, considerând-o neconformă cu principiile europene şi cu legislaţia din domeniu.

  Aceştia ne-au explicat: "Situaţia creată este generată de o decizie a Curţii de Conturi în baza unei interpretări proprii pe care o considerăm neconformă cu legea sistemului de economisire-creditare actuală. Decizia Curţii de Conturi iterează faptul că, pentru a încasa prima de stat (datorată conform prevederilor legale în vigoare, dacă este îndeplinită perioada de economisire de cinci ani fără niciun fel de justificare suplimentară), întreaga suma acumulată trebuie să fie utilizată de către clienţi în scop locativ.

  Curtea de Conturi a dispus în mod discriminatoriu ca, în cazul clienţilor persoane în vârstă (peste 65 de ani), dar şi a minorilor să nu mai fie acordate primele de stat şi dobânzile aferente.

  BCR Banca pentru Locuinţe consideră că situaţia creată de Curtea de Conturi este cauzată de o interpretare proprie a legislaţiei aplicabile şi nu este în linie cu prevederile legale şi cu practica bancară din ultimii zece ani.

  BCR Banca pentru Locuinţe va apăra interesele clienţilor săi de efectele negative ale deciziei Curţii de Conturi. Drept urmare, am contestat în justiţie decizia emisă de Curtea de Conturi a României, considerând-o neconformă atât cu principiile europene, cât şi cu legislaţia aplicabilă sistemului de economisire creditare. De asemenea, BCR Banca pentru Locuinţe încearcă să găsească soluţii pentru toţi clienţii săi, în vederea reducerii impactului generat de decizia Curţii de Conturi, astfel încât impactul generat să fie minim.

  Vă asigurăm că vom face tot posibilul pentru că relaţia de bună colaborare în spiritul bunei-credinţe, manifestate până acum atât de clienţii noştri, cât şi de BCR Banca pentru Locuinţe, să nu fie influenţată negativ de către o decizie neconformă cu legislaţia aplicabilă sistemului de economisire-creditare a Curţii de Conturi, bazată pe o interpretare pe care o considerăm nelegală.

  Ne cerem scuze clienţilor pentru neplăcerile create şi reiterăm faptul că situaţia creată este independentă de voinţa noastră. Îi asigurăm pe clienţii noştri că BCR Banca pentru Locuinţe a depus şi va depune toate eforturile pentru respectarea întocmai a obligaţiilor contractuale, în condiţiile legislative existente".

  Curtea de Conturi a făcut audit şi la Ministerul Dezvoltării; acesta a contestat măsurile Curţii

  Curtea de Conturi susţine că băncile pentru locuinţe au pus la punct un mecanism prin care au acordat primele oferite de stat în mod ilegal şi că va propune Guvernului să schimbe modul în care statul se va implica pe viitor în programul "Banca pentru Locuinţe", după cum arată raportul citat.

  Instituţia de control a derulat un audit şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), autoritatea care alocă banii pentru prima de stat oferită de cele două bănci pentru locuinţe.

  În anul 2014 au fost efectuate plăţi din buget, prin MDRAP, pentru prima de la stat de aproximativ 316 milioane lei, potrivit raportului Curţii de Conturi, care arată că acţiunile de control la BCR Banca pentru Locuinţe, Raiffeisen Banca pentru Locuinţe şi MDRAP au avut ca scop verificarea modului de utilizare a acestor subvenţii în cadrul contractelor de economisire-creditare.

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a contestat la Curtea de Apel Bucureşti măsurile recomandate de Curtea de Conturi în urma controalelor efectuate.

  Curtea de Conturi precizează că aproximativ 765 de milioane de lei au fost plătite din bugetul de stat, prin MDRAP, de la începutul activităţii celor două bănci, aceste sume reprezentând prima de la stat acordată clienţilor care încheie contracte de economisire-creditare.

  Raportul Curţii de Conturi menţionează că procentul de contracte de economisire-creditare ce au fost continuate prin acordarea unor credite de către cele două bănci este foarte mic (sub 5%): "În cazul BCR BpL, procentul de succes este de 1,53% (2.836 de credite efectiv solicitate de către deponenţi, raportat la 184.479 de contracte închise, dintre care cea mai mare parte a împlinit termenul minim de 5 ani de economisire). (...) În cazul Raiffeisen BpL, procentul de succes este de 3,77% (5.264 de credite efectiv solicitate de clienţi, raportat la 139.537 contracte închise, dintre care cea mai mare parte a împlinit termenul minim de cinci ani de economisire)".

  Curtea de Conturi apreciază că cele două bănci au solicitat în mod nelegal subvenţia reprezentând prima de la stat calculată în procent de 25%, inclusiv asupra comisionului de deschidere, "care reprezintă, în fapt, un cost al clientului ce este suportat de acesta imediat după încheierea contractului de economisire-creditare din primele depuneri în contul bancar".

  Raportul citat reclamă şi că băncile pentru locuinţe au încheiat contracte de economisire-creditare cu clienţi minori, care aveau vârsta mai mică de 18 ani atât la data încheierii contractelor, cât şi la data la care aceste contracte au fost reziliate/repartizate.

  Auditorii apreciază că băncile au interpretat eronat calitatea de client în cadrul contractelor de economisire-creditare, subliniind că în spatele acestor contracte se ascunde intenţia părinţilor de a încasa prima de stat pe cât mai multe contracte posibile, respectiv conexarea contractelor şi obţinerea unui singur credit pentru spaţiul locativ, dar cu păstrarea primei de stat pentru toate contractele conexate.

  Oficialii Curţii de Conturi au mai spus că acele contracte de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ au fost cesionate între clienţi, iar băncile au permis, ca urmare a acestor cesiuni, încasarea unei prime de stat de către beneficiarii cesiunilor de contracte de economisire-creditare, peste nivelul maxim legal.

  "Constatând abaterea de la prevederile legii speciale şi având în vedere că există un număr de 1.758 de clienţi ai BCR BpL care au beneficiat de cesiuni de contracte de economisire-creditare, iar numărul de contracte cesionate unui client al BCR BpL a fost de 1 (unu) până la 14 contracte, echipa de control recomandă stabilirea cu exactitate a întinderii prejudiciului şi dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia", se mai arată în raport.

  OUG 99/2006: "Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum cinci ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite"

  Ordonanţa de Urgenţă 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului arată, la Capitolul V - "Stimularea economisirii şi creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ" -, art. 311, alin. 1, că "fiecare client, persoană fizică cu cetăţenia română şi cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire - creditare încheiat cu o bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ".

  Următorul articol din lege - 312 -, alin. 1 şi 2, adaugă: "Prima de stat se stabileşte la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client. Prima de stat nu poate depăşi echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire".

  Ordonanţa mai subliniază, la art. 315, alin. 1: "Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum cinci ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, şi este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parţiale din sumele economisite".

  Specialiştii din domeniu ne-au explicat că băncile pentru locuinţe nu ar putea acorda câte un credit pentru fiecare depozit: "Sistemul aşa funcţionează, atât la noi, cât şi în restul Europei, de unde, de fapt l-au copiat şi autorităţile române. Este nevoie de oameni care contribuie la sistem ca să poată fi acordate credite - 100 de oameni economisesc şi unul singur ia credit".

  Aurelia Cionga, RBL: "În Austria, contractul de economisire-creditare este cel mai popular cadou de botez"

  Cele două instituţii financiare ne-au transmis că băncile de locuinţe din România au respectat legislaţia naţională şi că aşteaptă ca aspectele ridicate de Curtea de Conturi să fie clarificate, în beneficiul final al consumatorilor.

  Reprezentanţii BCR BpL ne-au declarat, în urmă cu câteva luni: "Băncile pentru Locuinţe (Sistemul Bauspar) reprezintă o instituţie europeană de tradiţie de peste 100 de ani. Sistemul Bauspar din România, introdus în anul 2002, urmăreşte întocmai filozofia şi practica Sistemului Bauspar european de a stimula atât economisirea, cât şi creditarea persoanelor fizice pentru case mai bune, mai sigure, mai sănătoase pentru cei care le locuiesc. Prin urmare, legislaţia naţională care reglementează acest sistem este în perfectă armonie cu legislaţia şi practica europeană. Băncile de Locuinţe din România au respectat întocmai această legislaţie naţională, astfel încât avem convingerea că toate aspectele ridicate de echipele de auditori externi ai Curţii de Conturi urmează să fie clarificate".

  La rândul lor, reprezentanţii RBL ne-au declarat: "Raiffeisen Banca pentru Locuinţe a respectat integral prevederile legale. Suntem convinşi că explicaţiile detaliate pe care le-am furnizat Curţii de Conturi vor clarifica toate aspectele, în interesul românilor care au nevoie să îşi îmbunătăţească locuinţele. Modificări ale legii, conform recomandărilor Curţii de Conturi, vor fi aplicate atunci când vor fi adoptate".

  Aurelia Cionga, preşedintele Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, a explicat, în vara anului trecut, pentru Bursa Construcţiilor, cum funcţionează sistemul de economisire-creditare: "Un produs de economisire-creditare cuprinde două faze - o parte de economisire şi o parte de creditare. Clientul poate să-şi finanţeze un proiect fie din economii, fie din economii şi credit, fie poate porni relaţia cu banca şi să obţină finanţarea debutând cu faza de creditare. Noi credem că cel mai avantajat este cel care porneşte cu faza de economisire şi atunci când îndeplineşte unele criterii comunicate de la începutul contractului accesează creditul. Ceea ce este important de reţinut este că produsul are flexibilitate - consumatorul poate decide să economisească cu o viteză mai mare sau mai mică, poate decide să acceseze finanţarea sau să opteze pentru o formă hibridă, ori să se finanţeze doar din economii.

  La momentul la care sunt îndepliniţi anumiţi parametri tehnici, adică este economisit măcar 40% din sumă etc., clientul are acces la banii pe care i-a economisit, plus dobândă, plus primă. Trebuie să facă dovada utilizării în scop locativ a sumelor economisite şi are la dispoziţie doi ani să se hotărască dacă vrea sau nu un credit.

  Consumatorul poate accesa economiile sale, dobânzile şi prima, la momentul la care parametrii sunt îndepliniţi. Dacă, însă, vrea să acceseze sume la un moment premergător îndeplinirii termenilor de mai sus, care sunt bine definiţi prin contract, atunci banca îi va returna economiile sale şi dobânda, dar clientul nu va avea acces la prima de la stat.

  Aşadar, creditarea este un drept al clientului, nu o obligaţie.

  La un moment dat am constatat că cel mai tânăr client al nostru avea o lună de viaţă, iar cel mai în vârstă avea 90 de ani. Părinţii pot face contract pe numele copiilor. În Austria, contractul de economisire-creditare este cel mai popular cadou de botez. Părinţii pun la dispoziţia familiei o schemă de economisire pentru copil. În timp, se pot aduna sume importante, iar atunci când tânărul este major, poate să ia un credit şi să acceseze faza a doua. Foarte adesea clienţii decid să aibă astfel de contracte pentru toţi membrii familiei. Este ca un card de membru într-un anumit club şi pe măsură ce îţi înţelegi propriile nevoi poţi să-şi modifici structura contractului pe care îl ai, astfel încât să-ţi aducă cel mai mare avantaj".

  Banca Mondială: "Programul de economisire-creditare ar trebui să se bazeze pe alte criterii decât cele actuale"

  Specialiştii de la Banca Mondială (BM) sunt de părere că programul de economisire-creditare (BauSpar) ar trebui să se bazeze pe alte criterii decât cele actuale.

  Modificările sugerate de BM se regăsesc în proiectul Strategiei Naţionale a Locuirii, elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) în colaborare cu Banca Mondială.

  Acesta a fost în dezbatere publică, iar acum se află în etapa de analiză a observaţiilor transmise, după cum ne-au spus reprezentanţii MDRAP.

  Programul tip BauSpar (care prevede produsele de economisire-creditare, vândute, la noi, de BCR Banca pentru Locuiţe şi de Raiffeisen Banca pentru Locuinţe) a avut un succes relativ până în prezent, în 2015 existând 300.000 de persoane care au economisit la cele două bănci, arată iniţiativa legislativă. Numărul clienţilor noi care aleg acest produs de economisire creşte cu aproximativ 10% în fiecare an, potrivit proiectului MDRAP. Cu toate acestea, experţii Băncii Mondiale au identificat o serie de probleme legate de modul în care programul funcţionează în prezent, după cum urmează:

  "Programul nu are impactul dorit în ceea ce priveşte acordarea împrumuturilor pentru locuinţe - doar 5% dintre persoanele care economisesc îşi exercită opţiunea de a contracta un credit. Programul este încă relativ nou, aşadar acest aspect s-ar putea schimba. Totuşi, întrucât dobânzile au scăzut în ultimii ani, stimulentul acordat împreună cu un împrumut BauSpar este în prezent limitat, deoarece contractul iniţial stabileşte o rată cu câţiva ani în avans pentru conversia creditului.

  Elementul de subvenţie nu este bine direcţionat - oricine poate să solicite un produs BauSpar şi să beneficieze de subvenţie. Oferind 250 euro pe client, programul de subvenţionare a înregistrat până în prezent alocări bugetare de 841.590.738 lei din 2005, anul în care a fost demarat. Aceste fonduri ar putea fi utilizate mai bine dacă ar fi direcţionate către cei care au cea mai mare nevoie de asistenţă".

  În acest context, creşterea dimensiunii împrumutului ar putea fi luată în considerare, subliniază proiectul legislativ, arătând că, în prezent, se derulează o campanie puternică pentru reducerea procentului de economisire raportat la împrumutul final care poate fi obţinut. "Acest aspect ar trebui gândit cu atenţie, deoarece poate să creeze un sistem în care să existe o nevoie permanentă de clienţi noi care să economisească pentru a acoperi creditele noi acordate. Acest lucru poate fi în mod inerent nesustenabil. Totuşi, ar putea exista şi un argument conform căruia rata actuală a economiilor comparativ cu împrumutul este prea conservatoare, iar împrumuturile care pot fi obţinute nu sunt suficiente pentru achiziţionarea unei locuinţe", mai consideră specialiştii care au elaborat iniţiativa.

  Aceştia evidenţiază şi faptul că au apărut întrebări legate de înţelegerea produsului de către client.

  Pentru o direcţionare mai bună a subvenţiei asociate schemei BauSpar şi pentru asigurarea cheltuirii fondurilor guvernamentale în cel mai echitabil mod, vor fi efectuate următoarele reforme legate de acest program:

  "- Subvenţia poate fi orientată în mod specific către persoanele care economisesc în vederea obţinerii unor împrumuturi pentru renovare.

  - Realocarea elementului de subvenţie care rămâne după criteriul de eligibilitate către o schemă de garantare sau o schemă directă de subvenţionare care se concentrează pe împrumuturi mici de îmbunătăţire a locuinţei.

  - Subvenţia poate fi acordată beneficiarilor eligibili din punct de vedere al venitului la începutul perioadei creditului şi nu progresiv pe durata perioadei de economisire, astfel încât să nu funcţioneze ca un bonus continuu pentru sistemul bancar sub formă de finanţare gratuită".

  Orice modificare a raportului dintre suma economisită şi valoarea creditului trebuie analizată foarte atent, atrage atenţia proiectul de lege, menţionând că acest lucru necesită modelare financiară pentru evaluarea stabilităţii şi sustenabilităţii generale ale sistemului.

  Proiectul de lege care urmăreşte clarificarea legislaţiei din domeniul economisirii-creditării prevede că prima acordată de stat celor care semnează astfel de contracte va fi acordată diferenţiat: 25% din suma economisită, respectiv maximum 250 de euro pe an, pentru cei care se angajează că vor contracta un credit după perioada de economisire şi 20% (maximum 200 de euro pe an) pentru cei care doar economisesc.

  Iniţiativa legislativă, semnată de un grup de mai mulţi parlamentari şi care urmăreşte modificarea OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, a trecut de trei comisii ale Senatului.

  Acum, românii care apelează la sistemul bauspar primesc de la stat o primă de 25% din suma economisită, dar nu mai mult de 250 de euro pe an.

  ----------------------

  Vladimir Stanura, CMSS: "Cel mai vârstnic client al băncii noastre are 107 ani"

  Sistemul Bauspar din Cehia, care are o vechime de 23 de ani, funcţionează fără restricţii legate de vârsta clienţilor, a spus, marţi, Vladimir Stanura, preşedintele CMSS, cea mai mare bancă de profil din Cehia. Domnia sa a subliniat că cel mai vârstnic client al băncii pe care o conduce are 107 ani.

  "Persoanele în vârstă nu iau credite, dar fac economii şi de aceea persoanele în vârstă de peste 60 de ani sunt, în mod normal, consideraţi friendly client", a spus domnul Stanura, menţionând că, pentru a putea acorda un credit, este nevoie de patru astfel de clienţi, care economisesc prietenos.

  Domnia sa a spus că principiul este ca băncile să colecteze bani de la cei care economisesc şi să-i dea celor care au nevoie de finanţare. "Sistemul este unul închis, toţi banii economisiţi mergând către cei care au nevoie de finanţare", a adăugat domnia sa, menţionând că băncile locative nu au bani din alte surse, cum ar fi piaţa de capital.

  Niciun sistem Bauspar din nicio ţară nu impune acordarea unui credit pentru toţi cei care economisesc, a menţionat Vladimir Stanura.

  În Cehia, principiul este să economiseşti şase ani înainte să contractezi un credit, fiecare membru al unei familii putând accesa un astfel de produs, inclusiv copiii, la final acestea putând fi cumulate şi contractat un credit familial.

  Domnul Stanura a vorbit şi despre legătura dintre prima de stat şi numărul de participanţi la sistemul Bauspar, precizând că, în 2003, numărul clienţilor a atins, în Cehia, un vârf de 6,3 milioane, însă, după ce statul a redus prima de la 25% la 15% (în 2004), respectiv la 10% (în 2011), numărul participanţilor la sistem s-a redus până la 3,5 milioane, anul trecut.

  Domnia sa a subliniat: "Şi la noi există discuţii, legitime, dacă trebuie sau nu ca subvenţia să fie acordată şi celor care nu iau un credit, dar ele trebuie să dispară, pentru că, altfel, nu am avea friendly client".

  Reprezentanţii primelor trei cele mai importante bănci de locuinţe din Cehia, prezenţi, zilele trecute, la un seminar despre Sistemul Bauspar, desfăşurat în Praga, au menţionat că în jur de 75% din banii economisiţi prin acest sistem sunt utilizaţi pentru renovarea sau construirea de locuinţe. Procentul este similar şi în România.

  Jiri Plisek, director general la Stavebni Sporitelna Ceske Sporitelny, a adăugat că, de la înfiinţarea sistemului Bauspar în Cehia, în anul 1993, şi până în prezent au fost semnate 15,5 milioane de contracte, la o populaţie de aproximativ 10 milioane de locuitori, fiind acordate circa 2,2 milioane de credite în scop locativ, totalizând circa 745 milioane de coroane ceheşti. Potrivit lui Jiri Plisek, cei doi piloni ai sistemului Bauspar sunt clientul prietenos şi subvenţia de la stat.

  O proporţie de 20% din totalul depozitelor din Cehia este reprezentată de cele constituite la băncile pentru locuinţe. În acelaşi timp, 46% din creditele acordate de aceste bănci sunt utilizate în vederea reconstrucţiei şi dezvoltării, conform datelor prezentate la Praga.

  Sursele citate precizează că acest sistem funcţionează în condiţiile în care "nu este important pentru ce utilizează fiecare client banii, dar este crucial câţi bani din sistem sunt utilizaţi pentru finanţarea domeniului locativ".

  ----------------------

  Andreas Zehnder: "Clientul este îndreptăţit să facă împrumutul, însă nu este obligat"

  Sistemul Bauspar reprezintă un element important al sistemului financiar, susţine Andreas J. Zehnder, managing director al Federaţiei Europene pentru Băncile Locative şi preşedinte al Uniunii Internaţionale pentru Finanţarea Domeniului Locativ.

  Domnia sa menţionează: "Întâi, clientul Bauspar economiseşte, apoi banca acordă credite pentru domeniul locativ din fondul economisit acelor clienţi care doresc acest lucru şi care sunt eligibili. (...) Fondurile Bauspar sunt a treia cea mai importantă sursă de finanţare pentru locuinţe din Germania. (...) Principiul de bază al unui contract de economisire-creditare este că leagă etapa de economisire cu dreptul de a primi un credit pentru domeniul locativ. În acest context, este important de amintit că acest drept înseamnă că acel client este îndreptăţit să facă împrumutul, însă nu este obligat (...) Dacă un sistem are suficienţi astfel de participanţi, îi creşte vizibilitatea şi îi permite să ofere produse de credit atrăgătoare pentru mai mulţi clienţi care au nevoie. Prima de stat trebuie privită în acest context. O primă de stat atractivă din partea statului, care să fie plătită fără reguli restrictive şi distinctive, atrage un segment mai mare din populaţie către sistemul Bauspar. (...) Numărul clienţilor sistemului de creditare din România este cu mult mai mic decât în cazul altor ţări europene, astfel încât este deosebit de important ca guvernul să ofere un bonus tentant, aşa cum a făut şi Germania în anii 50. (...) Decizia de a lua credit rămâne întotdeauna la latitudinea clientului. Nimeni nu te poate obliga să iei un împrumut, dacă nu vrei unul. Cred că cel mai important aspect la sistemul Bauspar este faptul că multe persoane contribuie prin economisire la dezoltarea sistemului, astfel încât sistemul Bauspar poate fi privit ca o puşculiţă în care mulţi strâng bani pentru domeniul locativ. Deci se formează un fond cu scopul de a susţine investiţiile în fondul locativ. Aceasta este important de înţeles, nu faptul că toţi clienţii obţin un credit".

  ----------------------

  Jiri Plisek, CEO al Stavebni Sporitelna: "Atât bătrânii, cât şi copiii de doar câteva zile pot să beneficieze de contracte de economisire"

  Jiri Plisek, CEO al Stavebni Sporitelna, o bancă de locuinţe din Cehia, a prezentat, în urmă cu câteva luni, în cadrul unei întâlniri cu presa, câteva dintre avantajele sistemului de economisire care funcţionează de peste 20 de ani în Cehia, spunând că are circa 700.000 de "friendly clients", adică acei clienţi care aleg să depună bani în sistemul colectiv de economisire, în timp ce 140.000 de cehi aleg să ia împrumuturi pentru renovarea locuinţei.

  Şeful băncii din Praga a spus că misiunea instituţiei pe care o conduce este să aibă cât mai mulţi astfel de "friendly clients" în sistemul de economisire, astfel încât să existe posibilitatea acordării de împrumuturi, iar calitatea locuinţelor să fie îmbunătăţită la nivelul caselor şi apartamentelor din Vestul Europei.

  Acesta a subliniat că, atât bătrânii, cât şi copiii de doar câteva zile pot să beneficieze de contracte de economisire, metoda fiind una răspândită în Cehia.

  Până când se va "împământeni" şi la noi un sistem de economisire-creditare, băncile pentru locuinţe trebuie să găsească o modalitate să respecte contractele încheiate cu clienţii, fără ca regulile să fie schimbate în timpul jocului.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Mobilier

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Internaţional