Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

DRUMURI JUDEŢENEGiurgiu: Se identifică surse de finanţare pentru drumul de legătură dintre DN 5 Bucureşti-Giurgiu

F.A. Investiţii /

La Consiliul Judeţean Giurgiu, suma aprobată prin bugetul pe anul 2011 la capitolul 84 "Transporturi" este de 83,33 milioane lei, din care 10,14 milioane lei alocate pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii şi 73,18 milioane lei pentru investiţii.

Sursele de finanţare pentru aceste lucrări provind în principal din bugetul local (61 milioane lei, pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii 6,67 milioane lei din sume defalcate din TVA şi 3,43 milioane lei din venituri proprii) şi pentru investiţii 50,88 milioane lei, din care active fixe 10,6 milioane lei şi proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 40, 27 milioane lei. A doua sursă importantă o reprezintă creditele interne de 22,3 milioane lei pentru proiecte de investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Doamna ing Lidia Pană, director executiv, Direcţia Achiziţii şi Investiţii Publice din CJ Giurgiu, ne-a spus că lucrările de întreţinere, reparaţii, investiţii executate în ultima perioadă, precum şi documentaţiile tehnico economice realizate la nivelul Consiliului judeţean pentru obiectivele de investiţii prezentate în acest articol pentru realizarea cărora trebuie identificate surse de finanţare vizează cu aproximaţie întreaga reţea de drumuri judeţene aflate în administrare Consiliului Judeţean Giurgiu.

Pentru perioada următoare este necesară asigurarea întreţinerii lucrărilor executate, monitorizarea circulaţiei autovehiculelor de mare tonaj pe sectoarele de drum reabilitate, precum şi punerea în siguranţă a podurilor, amplasate pe drumurile judeţene, care necesită efectuarea unor lucrări de întreţinere, reparaţii şi/sau investiţii, mai spune doamna Lidia Pană.

O atenţie deosebită din partea autorităţilor o necesită sectoarele de drum de la intrarea în ţară. Astfel, doamna Pană subliniază că începând cu anul 2008 accesul transportatorilor spre Punctul de trecere a frontierei Girugiu rutier se efectuează pe un traseu care cuprinde un sector din drumul comunal DC 94, o stradă din comuna Oinacu, un sector din drumul judeţean DJ 507, un sector din şoseaua de centură a municipiului Giurgiu şi un sector din drumul naţional DN 5 (E 70, E 85). Actorii implicaţi în administrarea sectoarelor de drum menţionate nu dispun de resurse financiare suficiente pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente şi/sau reparaţii capitale. Intensificarea circulaţiei auto­vehiculelor de mare tonaj din zona Vămii Giurgiu a afectat într-un mod negativ starea tehnică a sectoarelor de drum utilizate pentru tranzitarea zonei vămii. La această dată starea de viabilitate a traseului nu este în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, creând astfel un impact vizual negativ la "poarta de intrare în ţară" şi disconfort utilizatorilor.

Pentru asigurarea desfăşurării traficului rutier pe traseul mai sus nominalizat în condiţii de siguranţă şi confort, doamna Lidia Pană subliniază că este necesară execuţia lucrărilor de modernizare şi reabilitare a drumului de legătură dintre DN 5 Bucureşti - Giurgiu, DJ 507 Giurgiu - Oinacu şi Drum de centură sud din Minicipiul Giurgiu (DJ 507 A), urmând ca împreună cu instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu să se identifice sursele de finanţare.

Proiecte în derulare

În judeţul Giurgiu sunt în derulare următoarele proiecte de infrastructură rutieră:

- Reabilitarea şi modernizarea DJ 411, limită judeţ Călăraşi - Hotarele - Isvoarele -Teiuşu - Mironeşti - Comana - Udeni - Brăniştari - Călugăreni Singureni - Iepureşti - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN 61)

Proiect este finanţat din fonduri externe nerambursabile postaderare. Licitaţia pentru atribuirea contractului de lucrări a fost câştigată de asocierea SC Romstrade SRL - SC Construct Plus SRL. Contractul va fi încheiat după soluţionarea contestaţiei.

- Reabilitarea şi modernizarea DJ 603 Naipu (DN 6) - Schitu - Mirău - Stoeneşti - Ianculeşti - Uzunu - Mihai Bravu - Comana (DJ 411)

Proiectul este propus spre finanţare din fonduri extrene nerambursabile. Au fost parcurse şi aprobate toate fazele de proiectare, proiectul a fost aprobat pentru finanţare şi se afă pe lista de rezervă.

- Reabilitarea şi modernizarea traseului rutier Răsuceni - Giurgiu, compus din DJ 503 -2,45 km şi DJ 503 A - 16,138 km, în cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii de acces pentru dezvoltarea cooperării transfrontaliere în regiune Giurgiu - Ruse".

Proiectul este finanţat din fonduri externe nerambursabile. Contractul de lucrări a fost atribuit la 27 iulie societăţii SC "Tehnologica Radion" SRL, durata de execuţie fiind de 14 luni.

- Reabilitarea şi modernizarea traseului rutier Gogoşari - Giurgiu 12,187 km, compus din DJ 504A Gogoşari - Drăghiceanu - Izvoru - DJ 504: 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu - Vieru: 3,1 km.

Acesta este propus spre finanţare în cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii de acces pentru dezvoltarea cooperării transfrontaliere în regiunea Giurgiu - Ruse", DALI (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie) a fost elaborată şi aprobată, proiectul tehnic (PT) şi detaliile de execuţie (DE) au fost elaborate şi sunt în curs de aprobare.

Un număr de trei proiecte sunt sistate din cauza nealocării fondurilor de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local finanţat, conform H G nr 577/1997, republicată cu modificările şi completările ulterioare:

- Modernizarea DJ 151E limită judeţ Dâmboviţa - Trestieni km 4+340 - 9+835: 5,495 km. Lucrările de execuţie sunt în derulare din anul 2009 conform contractului încheiat cu SC Tehnologica Radion SRL.

- Modernizarea DJ 412 Prundu (DN 41) - Colibaşi , km 0+000-9+000, km 12+000-13+858; 10, 858 km. . Lucrările de execuţie sunt în derulare din anul 2009 conform contractului încheiat cu SC Tehnologica Radion SRL.

- Modernizarea DJ 412 B Neajlovu - Sterea - DN 61, km 9+ 550 -12+550; 3 km. Lucrările de execuţie sunt în derulare din anul 2009 conform contractului încheiat cu SC Express Construct ANK SRL.

Două lucrări au fost recepţionate, dar sunt decontate parţial din cauza nealocării fondurilor de către MDRT. Ambele lucrări au fost realizate de către SC Style Construct SRL, conform contractelor 217/15 septembrie 2009 şi 577/30 noiembrie 2009.

Este vorba de:

- Modernizarea DJ 401A limită judeţ Ilfov - Tântava - Bolintin Vale - Găiseni - limită judeţ Dâmboviţa, km 32+350-37+100; km 61+430-63+550; 6,87 km.

- Modernizare DJ 412 B Sterea - DN 61, km 12+550-15+550, 3 km

Contracte atribuite recent

- Pod beton armat pe DJ 412C peste râul Neajlov, la Bucşani km 12+900

Contractul a fost atribuit firmei SC Style Construct SRL, la 9 august 2011. Durata de execuţie este de 4,5 luni.

- Reparaţie capitală pod beton armat pe DJ 601 km 18+735 peste râul Argeş la Malu Spart.

Contractul de execuţie a fost atribuit tot firmei SC Style Construct SRL la 11 iulie 2011, durata de execuţie fiind de cinci luni, din care jumătate de lună pentru proiectare şi 4 luni şi jumătate pentru execuţie.

- Reparaţie capitală pod beton armat DJ 601 km peste râul Neajlov la Crevedia Mare.

Tot SC Style Construct SRL a obţiunut contractul la 15 iulie 2011, durata de execuţie fiind de două luni.

PNDI: Proiecte aprobate spre finanţare în 2011

- Reabilitare şi modernizare DJ 504 Vieru - Putinelu - limită judeţ Teleorman, km 11+780 - 30+000, 18,22 km,

- Reabilitare DJ 412 A Comana (DJ 411) - Grădiştea, km 0+000-2+200, 2,2 km,

- Reabilitare DJ 601 Crevedia Mare - Roata Mică - Roata de Jos, km 31+000-34+650, km 36+150-37+20, 4,7 km.

Proiecte propuse spre finanţare în cadrul PNDI

- Reabilitare DJ 507 Giurgiu - Oinacu, km 3+424; 4,7 km (PT elaborat şi aprobat),

- Modernizarea DJ 503 Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu, km 7+900-28+00; 20,1 km (DALI elaborată şi aprobată),

- Reabilitare şi modernizare DJ 505 Gogoşari - Putineiu - Halta CFR Chiriacu - Izvoarele, km 14+300-20+000, km 20+600 -30+000, km 30+800 - 36+000, 20,3 km (DALI elaborată şi aprobată),

- Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart, km 9+500 - 12+500, km 13+000-21+000, 11 km (DALI elaborată şi aprobată),

- Reabilitare DJ 401A Palanca - Stoeneşti - Găiseni - Cărpenişu, km 50+000 -55+050, km 56+530 -60+230; 8,75 km (DALI elaborată şi aprobată)

- Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata de Jos - Sadina - Cartojani - limită judeţ Teleorman, km 0+000-3+380, km 5+000-6+800; 5,18 km (DALI elaborată şi aprobată),

- Modernizare şi reabilitare drum de legătură dintre DN 5 Bucureşti - giurgiu, DJ 507 Giurgiu - Oinacu şi Drum de centură sud din Municipiul Giurgiu (DJ 507A) (SF/DALI eleborat şi aprobat, PT în curs de elaborare);

- Modernizare DJ 412D, Bucşani (DN 61) - Malu Spart (DJ 601), km 0+000-7+820; 7,82 km (SF/DALI elaborat şi aprobat);

- Reabilitare şi modernizare DJ 412C Uieşti - Goleasca - DJ 601, km 17+436 -21+936; 4,5 km (elaborate şi aprobate toate fazele de proiectare),

- Reabilitare traseu rutier DJ 401 Herăşti - Hotarele, km 36+000-38+374, km 39+295-40+484; 3,563 km (elaborate şi aprobate toate fazele de proiectare),

- Modernizare DJ 404 limită judeţ Dâmboviţa - Drăgăneasca - Floreşti, km 6+600-13+327, 6,727 km (DALI elaborată şi aprobată),

- Modernizare DJ 601D Letca Veche - limită judeţ Teleorman, km 7127-9+187; 2,060 km (DALI elaborată şi aprobată),

- Reabilitare şi consolidare pod Roata de Jos pe DJ 611, km 0+150, peste râul Dâmbovnic (DALI elaborată şi aprobată).

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective