Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

DRUMURI JUDEŢENEVâlcea: Pentru 2012 buget de investiţii similar celui din 2011

F.A. Investiţii /

Bugetul alocat pentru obiective de investiţii infrastructură drumuri judeţene pe 2012 va fi aproximativ egal cu cel pe 2011, în jur de 23 milioane de lei, potrivit domnului Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

Dintre lucrările finanţate în acest an de la bugetul local, anul viitor vor fi finalizate următoarele:

- Modernizare DJ 676 B Glavile - Olteanca - Lăpuşata, km 8+000 + 13+132 (proiectare şi execuţie); executant Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Vâlcea; termen de finalizare: 22 septembrie 2012.

- Modernizare DJ 676 A Giuleşti - Dozeşti - Roşiile, km 8+525 - 11+800; (proiectare şi execuţie); executant SC Strabag SRL; termen de finalizare: 22 aprilie 2012.

- Reabilitare DJ 649 DN 67 - Băile Govora - Pietrari, km 5+600 - 8+800; (proiectare şi execuţie); executant Regia Autonoma de Drumuri şi Poduri Vâlcea; termen de finalizare 12 aprilie 2012.

- Reabilitare şi modernizare DJ 650 DN 67 - Ocnele Mari - Buneşti, km 5+800 - 11+000; (proiectare şi execuţie); executant Regia Autonoma de Drumuri şi Poduri Vâlcea; termen de finalizare: 4 martie 2012.

- Modernizare DJ 677 A Creţeni (DN 67B) - Mreneşti - Izvoru - Nemoiu - Amărăşti - Glavile - Cermegeşti - Pesceana- Sirineasa (DJ 677F), km 31+307,46 - 34+332,46; (proiectare şi execuţie); executant SC Strabag SRL; termen de finalizare: 16 mai 2012.

- Modernizare DJ 677C lim.jud.Olt - Lungeşti - Rameşti (DJ677), km 1+648 - 4+148 si 7+948 - 10+948, execuţie, finalizare 23 martie 2012.

La jumătatea lunii octombrie era în curs de derulare procedura de achiziţie publică pentru:

- Reabilitare DJ 703 P Racoviţa - Titeşti, km 3+528 - 8+528 (proiectare şi execuţie). Procedura de achiziţie publică a fost contestată şi se aşteapta decizia CNSC pentru reluarea procedurii.

- Reabilitare şi modernizare DJ 643, limita judeţ Olt - Lalosu - Făureşti - Gănesti, km 52+400 - 78+490.

În ceea ce priveşte Programul Naţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii, licitaţia pentru lucrările finanţate prin PNDI a fost reluată în 10 octombrie pentru că la cea precedentă a fost depusă o singură ofertă, considerată inacceptabilă din cauza lipsei garanţiei de participare.

Pachetul licitat a inclus lucrări pe 23,8 km drum judeţean (reabilitarea DJ 677 Mădulari -Susani- limita judeţ Olt) şi 250 km drumuri de interes local.

În limita fondurilor băneşti aprobate sau din credite bancare interne CJ Vâlcea intenţionează să realizeze şi tronsoanele pentru care au fost elaborate SF+ PT+CS+DE, indicatorii tehnico economici aprobaţi prin HG 402/2011:

- Reabilitare şi modernizare DJ 703 G Jiblea - Salatrucel - Berislaveşti - limita judeţ Argeş, km 0+000 - 13+600;

- Reabilitare şi modernizare DJ 703 N Berislavesti - Releu Cozia, km 0+000 - 20+500;

- Reabilitare şi modernizare DJ 665, limita judeţ Gorj - Marita - Izvoru Rece - Vaideeni - Horezu, km 53+650 - 69+169;

- Reabilitare şi modernizare DJ 643, limita judeţ Olt - Lalosu - Făureşti - Găneşti, km 52+400 - 78+490 .

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective