Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

FINANŢAREFonduri europene: Pentru promovare şi pentru implementarea standardelor internaţionale

F.A. Finanţare /

Roxana Mircea, managing partner "Rosi Euru Invest", www.fonduri-europene.tel

Roxana Mircea, managing partner "Rosi Euru Invest", www.fonduri-europene.tel

Roxana MIRCEA, managing partner "Rosi Euro Invest"

Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe

Companiile din domeniul construcţiilor, comerţ, industrie prelucrătoare, hotelărie etc. pot accesa suma 200.000 euro, nerambursabil, pentru a-şi finanţa participarea la târguri naţionale, dar mai ales internaţionale prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea c): "Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare".

Autoritatea responsabilă pentru implementarea operaţiunilor adresate întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul Axei prioritare 1 este Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Organismul Intermediar pentru întreprinderi mici şi mijlocii (OI IMM).

Pot aplica IMM-uri - micro, mici -70% nerambursabil şi companii mijlocii -60% nerambursabil, care au înregistrat profit în exerciţiul fiscal anterior (2010).

Valoarea nerambursabilă a proiectului nu poate fi mai mare de 20% din cifra de afaceri a firmei, înregistrată în exerciţiul fiscal anterior.

Solicitantul are posibilitatea să opteze prin cererea de finanţare pentru prefinanţarea cheltuielilor proiectului. Valoarea totală a prefinanţării este de maxim 35% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil aprobat.

Dacă valoarea contribuţiei proprii la proiect depăşeste 100.000 euro, aplicanţii trebuie să depună scrisoare de confort angajantă de la o instituţie bancară.

Pot fi obţinute fonduri europene pentru promovare

Sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau străinătate, cu stand propriu; participarea la misiuni economice în străinătate; elaborarea şi producţia de materiale tipărite/inscripţionate de promovare a agentului economic, în vederea participării la evenimentele/ acţiunile menţionate anterior; promovarea on-line (îmbunătăţirea/ realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate); servicii legate de activităţi de promovare pe noi pieţe interne, pe pieţe internaţionale şi marketing; servicii de identificare a furnizorilor/clienţilor externi prin programele Hosted Buyers.

Legat de participarea la târguri, se finanţeaza: taxa de participare, închiriere stand, amenajare stand, transport delegaţi, cazare pe perioada târgului, transport mostre şi materiale promoţionale, promovare pe mediile oferite de târg cu ocazia târgului, depozitare mostre şi materiale promoţionale pe perioada târgului.

În ceea ce priveşte punctajul acordat unui aplicant, se încurajează participarea firmelor micro si mici, care primesc maximum de puncte; producţia primeşte punctaj maxim, urmată de servicii şi comerţ.

Cei care nu au mai participat la târguri, care au implementate sisteme de management al calităţii, creează noi locuri de muncă, cresc exporturile cu mai mult de 10% ca urmare a participării la târguri sunt punctaţi suplimentar.

Perioada de implementare a proiectului este de cel mult doi ani de la data semnării contractului de finanţare.

Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, Domeniul de intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM

Operaţiunea b) acordă sprijin pentru implementarea standardelor inter­naţionale.

Valoarea maximă nerambursabilă este de 200.000 euro; pot aplica IMM-uri care au desfăşurat activitate în exerciţiul fiscal anterior, activitate soldată cu profit.

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 70% pentru întreprinderile mici şi 60% pentru cele mijlocii.

Doar anumite activităţi sunt eligibile, între acestea construcţiile, comerţul, industria prelucrătoare.

Sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:

- Cheltuieli pentru înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea labo­ratoarelor de încercări şi etalonări (cheltuieli pentru lucrări de proiectare şi consultanţă specializată pentru elaborarea documentaţiei şi obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiei de construcţie pentru laboratoare; lucrări de construcţie şi modernizare a labo­ratoarelor, inclusiv instalaţiile aferente;

construcţiilor; consultanţă pentru elaborarea documentelor de acreditare; cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate; cheltuieli legate de activitatea de acreditare, conform contractului încheiat cu orga­nismul de acreditare);

- Cheltuieli pentru dotarea laboratoarelor de încercări sau eta­lonări;

- Cheltuieli aferente implementării şi/sau certificării sistemului de management al calităţii ISO 9001, a sistemelor de management al mediului ISO 14001, EMAS sau echivalente, sau sistemului de management integrat calitate/ mediu;

- Cheltuieli aferente etichetării ecologice;

- Cheltuieli aferente certificării produselor, proceselor şi/sau a serviciilor destinate întreprinderilor, ca activităţi integrate proceselor productive.

Se punctează crearea de locuri de muncă, creşterea competitivităţii firmei, a cifrei de afaceri, demararea rapidă a proiectului.

Perioada de implementare a proiec­tului este de cel mult doi ani de la data semnării contractului de finanţare.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective