Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2024

FINANŢAREVânt la pupa fondurilor nerambursabile

F.A. Finanţare /

Roxana MIRCEA, managing partner "Rosi Euro Invest"

Primul trimestru al lui 2011 a adus cu sine modificarea unei scheme de ajutor de stat, precum şi deschiderea sesiunilor de depunere pe foarte multe linii de finanţare - fonduri europene.

Modificată în decembrie 2010, astfel încât pragul minim al valorii proiectului este de 5 milioane euro, schema de ajutor de stat este extrem de atractivă pentru investitori.

Sunt finanţate aproape toate tipurile de activităţi, mai puţin agricultura, pescuitul, exploatarea cărbunilor, fabricarea fibrelor sintetice etc.

Construcţiile sunt finanţate doar pentru activităţile de cazare - orice tip de structură de cazare (hotel, apart-hotel etc.), agrement (SPA), spitale/clinici şi hale cu scop productiv. Standardele de cost sunt: 750 euro/mp construit pentru structuri de cazare şi agrement, 850 euro/mp construit pentru spitale şi 370 euro/mp pentru hale de producţie sau 425 euro/mp, dacă hala este amenajată pentru montare pod rulant.

Procentul de finanţare este de 50%, iar pentru regiunea Bucureşti - Ilfov de 40%. Proiectul poate fi implementat în maxim 3 ani.

Unul din punctele forte ale schemei îl reprezintă rapiditatea în evaluarea proiectelor - 30 zile lucrătoare şi, respectiv, rambursarea banilor - 45 zile lucrătoare - conform Ghidului so­licitantului.

Faptul că se poate aplica cu o societate comercială nou creată şi că la depunerea aplicaţiei nu se cer proiect, avize, autorizaţii ci doar o schiţă de proiect şi deviz sunt alte aspecte care vin în sprijinul potenţialilor aplicanţi.

Una dintre condiţiile impuse de ghid este crearea unui număr de locuri de muncă şi menţinerea acestora timp de 5 ani de la creare. În speţă, pentru o valoare a proiectului între 5 - 10 milioane euro trebuie create 50 de locuri de muncă; pentru proiecte de 10 - 20 milioane euro trebuie create 100 de locuri de muncă, pentru proiecte de 20 - 30 milioane euro trebuie create 200 de locuri de muncă iar pentru proiecte cu valori mai mari de 30 milioane euro trebuie create minim 300 de locuri de muncă.

Aplicantul trebuie să facă dovada capacităţii de management a proiectului şi a capacităţii financiare în vederea implementării proiectului.

Sesiunea este deschisă şi se pot depune proiecte. Sunt alocate 200 milioane euro pentru acest an, din suma totală de un miliard de euro alocată pentru perioada 2009 - 2013.

Fonduri nerambursabile pentru informatizarea afacerilor

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 a publicat ghidul solicitantului pentru Axa III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 3 - Susţinerea e-economiei, Operaţiunea 1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri".

Sesiunea de depunere a proiectelor urmează să fie deschisă la începutul lunii aprilie, după ce, recent, s-a introdus cerinţa ca beneficiarul să facă dovada cofinanţării pentru un aport mai mare de 100.000 euro.

Beneficiarii eligibili sunt societăţile comerciale, IMM-urile, conform Legii 346/2004, cu un exerciţiu financiar încheiat, care au înregistrat profit, nu înregistrează datorii la stat, nu au mai beneficiat de finanţare pentru acelaşi tip de cheltuială etc.

Se finanţează achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanţă şi training specializat necesare pentru:

- Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning - Planificarea Resurselor Întreprinderii);

- Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM - Customer Relationship Management);

- Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru -îmbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor;

- Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.

Sunt eligibile şi cheltuielile cu consultanţa, managementul proiec­tului, audit, informare şi publicitate.

Procentul de finanţare este cuprins intre 50-70%, în funcţie de mărimea firmei şi localizarea în regiunea Bucureşti - Ilfov sau în restul ţării. Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului este de 250.000 euro.

Operaţiunea 2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri" finanţează:

- Achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a soluţiilor software şi integrarea aplicaţiilor folosite respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinţelor, proiectarea, implementarea şi testarea - activitate obligatorie, pentru implementarea cel puţin a unuia dintre următoarele sisteme software: Implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic, pentru licitaţii electronice; pentru tranzacţii electronice securizate; e-payment (plată electronică); e-learning (invăţământ la distanţă) pentru IMM; alte sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei (Business 2 Business, Business 2 Consumer);

- Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice;

- Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe software necesare pentru realizarea proiectului ;

- Achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echi­pamente de reţea, echipamente periferice etc.);

- Achiziţionarea de mijloace fixe, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice;

- Instruirea personalului care va utiliza produsele software imple­mentate şi cel care va asigura men­tenanţa - activitate obligatorie;

- Informare şi publicitate pentru proiect - activitate obligatorie;

- Auditarea parţială şi finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii aplicaţiei - activitate obligatorie,

Procentul de finanţare variază între 50-70%, iar suma maximă neram­bursabilă este de aproximativ 400.000 euro.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Companii

Internaţional