Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 3 / 2020
Abonament gratuit

FONDURI EUROPENE200.000 euro nerambursabili pentru investiţii în mediul rural

F.A. Finanţare /

Roxana MIRCEA, managing partner "Rosi Euro Invest"

FEADR finanţează prin intermediul a două măsuri - 312 şi 313 investiţii în mediul rural, în orice comună de pe teritoriul României.

Ca şi celelalte programe, şi FEADR funcţionează tot pe principiul ram­bursării - aplicantul plăteşte investiţia, integral sau eşalonat (în funcţie de graficul stabilit), iar Autoritatea Contractantă rambursează, după ce efectuează verificările de rigoare, în termen de maxim 3 luni.

Măsura 312

Măsura 312 finanţează în procent de 70% (60% pentru regiunea Bucureşti - Ilfov), maxim 200.000 euro neram­bursabili, activităţi non-agricole şi non-turistice ca, de exemplu, con­strucţia şi dotarea de cabinete veterinare, construcţia de hale pentru depozitare, producţie, precum şi achiziţionarea de echipamente pentru diverse activităţi - construcţii, producţie mobilă etc. Activităţile finanţate se regăsesc în anexa 9, aferentă ghidului (apdrp.ro/madr.ro).

Întrucât concurenţa pe această măsură a crescut de la an la an, pentru a reuni 70 de puncte, beneficiarii trebuie să întrunească câteva criterii precum: firmă înfiinţată în anul în care aplică, acţionar unic până în 40 de ani, crearea a opt locuri de muncă în cazul în care se accesează maxim 200.000 euro etc.

Proiectele care presupun construcţii trebuie să prezinte un studiu de fezabilitate, realizat pe baza proiectului de arhitectură, iar proiectele care vizează strict achiziţia de echipamente doar memoriu justificativ; pe baza acestora trebuie obţinute avize de principiu de la autorităţi, în funcţie de specificul investiţiei - DSV, DSP, Mediu.

Evaluarea proiectelor durează în medie 6 luni, perioadă în care nu pot fi achiziţionate echipamentele prevăzute în proiect, prin urmare potenţialii aplicanţi trebuie să îşi previzioneze pe termen mediu şi lung investiţia de realizat.

Începând cu acest an, s-a introdus obligativitatea dovedirii resurselor financiare - scrisoare de confort, extras de cont etc. În 2011 sesiunea de depunere a proiectelor este în cursul lunii mai, 2-31 mai, următoarea urmând să fie în 2012.

Măsura 313

Măsura 313 finanţează în procent de 50% (70% - investiţii de 70.000 euro -agroturism) construcţia şi/sau dotarea de structuri de cazare - maxim 15 camere în mediul rural, în comune cu potenţial turistic.

Au fost planificate două sesiuni de depunere a proiectelor în cursul anului 2011, respectiv în cursul lunilor martie şi septembrie.

Pe această măsura, dat fiind procentul mai mic de cofinanţare, potenţialii aplicanţi nu trebuie să îşi facă griji în privinţa concurenţei.

La fel ca şi pe 312 şi, în general pe măsuri/programe care finanţează din fonduri europene, trebuie pregătit un proiect de arhitectură, pentru viitoarea pensiune, în cazul proiectelor care presupun construcţii, studiu de fezabilitate.

Pe ambele măsuri, cheltuielile cu consultanţa, proiectarea sunt deductibile din proiect, într-un procent de maxim 5% în cazul proiectelor de achiziţii şi 8% din valoarea eligibilă a proiectului în cazul proiectelor care au şi componentă de construcţii.

După o primă discuţie cu consultantul, în vederea confirmării eligibilităţii şi a întrunirii unui punctaj corespunzător, se recomandă discuţia cu banca pentru a bugeta şi eşalona implementarea în funcţie de resursele financiare proprii sau atrase.

Dat fiind că aceste scheme de finanţare sunt valabile până în 2013, durata de evaluare de minim 6 luni, precum şi posibilitatea implementării graduale a proiectului, se recomandă potenţialilor aplicanţi să pregătească din timp proiecte competitive.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Consilier

Companii

Internaţional