Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

FONDURI EUROPENEADR Nord Est: 260 de proiecte sunt în implementare

F.A. Investiţii /

ADR Nord Est: 260 de proiecte sunt în implementare

Dintre cele peste 300 de proiecte care au obţinut finanţare din fonduri europene, un număr de 260 sunt în implementare în regiunea Nord Est iar 42 au fost deja finalizate. În luna septembrie, plăţile efective către beneficiari depăşiseră 200 milioane de euro.

În Regiunea Nord-Est, până la jumătatea lunii septembrie, fuseseră semnate 334 de contracte de finanţare. Dintre acestea, au fost reziliate 32 de contracte, iniţiate de operatori economici, din care 30 pentru domeniul de interventie 4.3: "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" şi două pentru domeniul de intervenţie 4.1: "Crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală".

Valoarea însumată a sumelor solicitate prin contractele reziliate este de 17,5 milioane euro. Doamna Gabriela Macoveiu, director Comunicare si Promovare Regională în cadrul ADR Nord-Est, precizează că aceasta nu este o "sumă pierdută" la nivelul Programului. Fondurile necheltuite în urma rezilierii contractelor au fost cheltuite de alţi solicitanţi de finanţare, întrucât depunerea continuă a cererilor de finanţare şi bazinul mare de proiecte pentru fiecare domeniu au permis acest lucru.

Principalul motiv care a condus la rezilierea acestor contracte a fost incapacitatea solicitanţilor de a asigura co-finanţarea (până în iulie 2010 când pentru microîntreprinderi finanţarea nerambursabilă era în cuantum de 70% şi nu de 100%) sau de a iniţia investiţia din fonduri proprii până la decontarea ulterioară de către Autoritatea de Management a sumelor cheltuite.

Contractele de finanţare semnate până la jumătatea lunii septembrie solicită o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 587 milioane euro, respectiv 89,29 % din alo­carea finan­ciară pentru perioada 2007-2013 (657,44 milioane euro). "Estimăm ca până la finalul acestui an vom atinge obiectivul de 100% con­trac­tare", afirmă doamna Gabriela Macoveiu.

În faza de precontractare sunt un număr de 100 de proiecte care solicită o asistenţă nerambursabilă în valoare de 98,7 milioane euro.

Prefinanţările primite şi rambursările prin AM POR se ridică, la nivelul Regiunii Nord Est, la 208, 66 milioane lei, reprezentând 31,74% din suma alocată regiunii.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective