Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

FONDURI EUROPENEADRBI: Peste 150 milioane lei au fost plătiţi pentru proiecte din Bucureşti Ilfov

F.A. Investiţii /

Dan Nicula, director general ADRBI

Dan Nicula, director general ADRBI

Un număr de 122 de contracte de finanţare au fost semnate până la începutul lunii septembrie, dintre cele peste 795 de proiecte depuse la ADRBI, care solicită finanţare prin Regio - Programul Operaţional Regional. Domnul Dan Nicula, director general ADRBI, ne-a precizat că finanţarea solicitată este de peste 544 milioane lei (circa 130 milioane euro).

Suma totală a plăţilor către beneficiarii Regio din Bucureşti Ilfov, aprobată de către AMPOR este de peste 150 milioane lei, din care aproximativ 85 milioane lei rambursări şi 65 milioane lei prefinanţări.

Cu toate că ADRBI depune toate eforturile pentru a verifica la timp eligibilitatea cheltuielilor şi modul în care s-au realizat procedurile de achiziţii publice de către beneficiari, există însă şi întârzieri în momentul în care sunt observate erori/lipsuri în documentele necesare pentru decontare. "În general, termenele contractuale pentru decontare sunt respectate, depăşirea acestora înregistrându-se în cazurile menţionate mai sus şi, în special, în cazul cererilor de prefinanţare sau rambursare care conţin şi documentaţia privind achiziţia publică efectuată de beneficiar (şi care necesită verificări suplimentare)", menţionează domnul Nicula.

În acest an o altă problemă întâlnită în implementarea POR a fost decizia Comisiei Europene de sistare temporară a plăţilor la nivelul axei prioritare 2 a POR " Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură". Această măsură a fost luată la nivel naţional şi pe de o parte dovedeşte rigurozitatea cu care sunt efectuate activităţile de verificare şi audit, pe de altă parte a avut drept efect nedecontarea până în prezent a unor sume deja cheltuite de beneficiarii de proiecte pe această axă. "Sperăm ca în perioada imediat următoare plăţile să fie reluate, ceea ce va îmbunătăţi situaţia plăţilor efectuate şi la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov", ne-a declarat domnul Dan Nicula.

Ar mai fi de adăugat că la nivel naţional a fost luată recent hotărârea ca pentru toate programele (mai puţin pe acele domenii unde se aplică scheme de ajutor de stat) valoarea prefinanţării să fie redusă de la 30% la 10% din valoarea eligibilă a proiectelor. Acest fapt a condus la întârzierea derulării unor contracte de finanţare, în special în cazul beneficiarilor cu o capacitate financiară mai scăzută.

O treime din proiectele contractate de microîntreprinderi nu au putut fi cofinanţate

Pentru o mare parte dintre proiectele contractate, semnarea contractelor s-a petrecut relativ recent astfel încât pentru ADRBI activitatea de monitorizare/verificare cunoaşte o intensificare semnificativă în ultimele luni, aceasta în contextul în care în paralel continuă procesul de evaluare /contractare.

După primul apel de proiecte (2008), pentru domeniul major de intervenţie 4.3 "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor", 10 proiecte contractate (1/3 din total) nu au mai fost implementate datorită lipsei fondurilor suficiente pentru asigurarea cofinanţării, afirmă directorul general al ADRBI.

Chiar dacă axa prioritară 2 POR prezintă o problemă temporară în ceea ce priveşte plăţile (ceea a generat mici întârzieri în implementare) până în prezent s-au finalizat şase proiecte şi aici vorbim de proiecte de dimensiuni mai mari.

O altă problemă care a generat mici întârzieri în implementarea proiectelor (la beneficiarii cu o capacitate financiară mai scăzută) a fost diminuarea procentului prefinanţării, fapt care a însemnat că respectivii beneficiari au trebuit să se bazeze mai mult pe resursele proprii şi pe decontarea cât mai rapidă a cheltuielilor deja efectuate din prefinanţare.

O menţiune specială trebuie făcută în cazul domeniului major de interventie 4.3. "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor", în sensul că după al doilea apel de proiecte (2010) în acest an ADRBI a semnat aproape 60 de proiecte, de dimensiuni mici (maxim 200.000 Euro nerambursabili) pentru care trebuie respectată în mare aceeaşi procedură în ceea ce priveşte monitorizarea şi verificarea cheltuielilor, fapt care necesită o creştere a resurselor alocate de ADRBI pentru această activitate.

Până la începutul anului 2012 va fi contractată întreaga sumă disponibilă pentru regiunea Bucureşti Ilfov

ADRBI lucrează la "foc continuu", fapt ce a dus la sistarea depunerii proiectelor pentru aproape toate domeniile majore de intervenţie, în condiţiile în care şi în cazul domeniilor de intervenţie încă nesuspendate (1.1. si 3.2.) suma solicitată de proiectele depuse şi nerespinse depăşeşte în acest moment alocarea regională.

Având în vedere stadiul activităţilor de evaluare/contractare estimăm că până la începutul anului 2012 vom contracta integral suma disponibilă pentru regiunea Bucureşti Ilfov. Domnul Nicula menţionează că ADRBI este pregătită să continue activităţile de evaluare şi contractare a proiectelor pentru toată suma alocată regiunii Bucuresti Ilfov până în anul 2013, dacă va fi cazul şi că pe lângă semnarea de contracte o ţintă la fel de importantă o reprezintă implementarea la timp a contractelor semnate, astfel încât să fie asigurat un grad cât mai mare de absorbţie.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective