Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

FONDURI EUROPENECraiova şi Râmnicu Vâlcea sunt poli de creştere în Oltenia

F.A. Finanţare /

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Municipiul Craiova, desemnat ca pol de creştere în regiunea Oltenia, are un buget alocat de 95,5 milioane euro, în cadrul domeniului major de creştere 1.1, sub -domeniul poli de creştere care este încă deschis.

  Reprezentanţii ARD Oltenia ne-au spus că, la jumătatea lunii aprilie, Planul Integrat de Dezvoltare a municipiului Craiova era aprobat şi fusese deja contractat proiectul prin care va fi realizat un pasaj suprateran ce va fluidiza circulaţia în municipiu. Alte cinci proiecte în valoare de peste 60 milioane de euro se află în precontractare sau în diferite etape de evaluare. Până la sfârşitul acestui an vor fi depuse toate proiectele ce sunt incluse în Planul Integrat astfel încât acestea să fie finalizate până la sfârşitul perioadei de implementare a Programului, respectiv pana la 31.07.2015.

  În cadrul aceluiaşi domeniu major de intervenţie, încă deschis la ADR Oltenia, municipiul Râmnicu Vâlcea are alocat un buget de 38,2 milioane euro. Până la jumătatea lunii aprilie erau contractate şi se aflau în implementare trei proiecte, restul proiectelor urmând să fie contractate până la sfârşitul acestui an.

  Un alt domeniu încă deschis şi pe care pot fi depuse proiecte este DMI 3.3 "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale de intervenţie în situaţii de urgenţă"", cu un buget alocat 13,66 milioane euro. În această situaţie a fost eligibil un singur beneficiar, respectiv Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară constituită din cele cinci consilii judeţene din regiune. Aceasta a depus primul proiect în anul 2009, urmând ca după ce se va semna contractul cu furnizorul de echipamente specifice pentru situaţii de urgenţă să depună şi al doilea proiect.

  De la lansarea POR şi până în prezent au fost depuse la ADR SV Oltenia 785 de proiecte dintre care au respinse 247. Au fost contractate până la 31 martie 2011, 163 de proiecte a căror valoare totală depăşeşte 450 milioane de euro iar valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de aproximativ 350 milioane de euro.

  Din totalul proiectelor depuse până în prezent, cele mai multe sunt depuse pe Axa Prioritară 4 "Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local", respectiv 501 proiecte în valoare solicitată de aproximativ 180 milioane euro. Dintre acestea: 36 proiecte au fost depuse în cadrul DMI 4.1, 1 proiect în cadrul DMI 4.2, 403 proiecte în cadrul DMI 4.3.

  În funcţie de suma solicitată, proiectele însumând cea mai mare valoare au fost depuse în cadrul Axei Prioritare 2 - "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale", respectiv pentru cele 49 proiecte depuse solicitându-se aproximativ 348,6 milioane euro, neluând în considerare şi contribuţia beneficiarilor.

  Cele mai importante contracte semnate în acest an

  Consiliul Judeţean Gorj - "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului judeţean de urgenţă Târgu Jiu" (Axa Prioritară 3, DMI 3.1).

  Contractul a fost semnat în data de 23 februarie 2011, are o valoare totală de 19,9 milioane lei, iar suma solicitată nerambursabilă este de aproximativ 15,27 milioane lei.

  Prin proiect va fi reabilitată structura de rezistenţă a clădirii, se vor realiza lucrări de arhitectură (amenajare cabinet, holuri, grupuri sanitare, căi de acces, rampe pentru persoanele cu dizabilităţi etc), se vor executa lucrări la instalaţii.

  Consiliul Local Filiaşi - "Modernizarea străzilor, trotuarelor şi înfiinţarea de parcări auto în oraşul Filiaşi, judeţ Dolj" (Axa Prioritară 1, DMI 1.1, Sub-domeniul Centre Urbane).

  Contractul a fost semnat în data de 28 martie 2011, are o valoare totală de 14,3 milioane de lei din care suma nerambursabilă este de 11,4 milioane lei.

  Acest proiect face parte din PIDU (Planul Integrat de Dezvoltare Urbană) şi îşi propune reabilitarea a 8,9 km de drum, amenajarea de intersecţii şi trotuare, înfiinţarea de parcări.

  Pentru anul 2011, la nivel naţional este alocată în Documentul Cadru de Implementare a POR 2007-2013 suma de 669.977.137 euro. Totuşi, pentru a grăbi procesul de depunere a proiectelor, MDRT, în calitate de Autoritate de Management a hotărât ca cererea de proiecte să fie cu depunere continuă de la lansarea domeniul major de intervenţie (DMI) respectiv, până la depăşirea cu 50% a fondurilor alocate regiunii.

  Prin Programul Operaţional Regional, regiunii de Dezvoltare Sud Vest Oltenia i-a fost alocată suma de 623 milioane euro pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013. În momentul respectiv, MDRT, în urma unei analize dispune sistarea depunerii de proiecte. În prezent mai sunt deschise următoarele domenii: DMI 1.1, Sub-domeniul "Poli de creştere" şi DMI 3.3 "Imbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale de intervenţie în situaţii de urgenţă"".

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective